Pro Brand Logo

V2420 Zawórpowrotny Verafix 3/4", prosty

SKU: V2420D0020

Pro Brand Logo

V2420 Zawórpowrotny Verafix 3/4", prosty

SKU: V2420D0020

V2420/V2430, Zawór odcinająco-regulacyjny Verafix-E z opcją spustu

Właściwości

Zawór grzejnikowy Verafix-E jest zaworem nastawnym przeznaczonym do montażu na powrocie z grzejnika lub wymiennika ciepła. Zawór stosowany jest:

  • w typowych instalacjach grzewczychdwururowych
  • w specjalnych zastosowaniach wjednorurowych systemach grzewczych
do odcięcia i regulacji poszczególnych grzejników. Wraz z adapterem spustowym (patrz "Akcesoria") grzejniki mogą b yć o próżniane lub napełniane podczas pracy in stalacji. Nie ma to wpływu na nastawę wstępną. Dopuszcza się montaż zaworu na zasilaniu, ale funkcja opróżniania/napełniania nie jest dostępna.

Zawór odcinający jest odpowiedni dla wodnych systemów grzewczychi niskociśnieniowego ogrzewania parowego oraz wodnych systemów chłodzących.

  • Nastawa wstępna, odcięcie i opróżnianie/napełnianie za pomocą jednego zaworu
  • Nastawa wstępna przez ograniczenie skoku
  • Dowolny kierunek przepływu. Parametryobowiązują dla obu kierunków
  • Trzpień uszczelniony zewnętrznie O-ringiem
  • Wymiary zgodne z DIN3842
  • Złączki DN10-DN20 do wszystkich typówinstalacji

Dane techniczne

Pokaż wszystko

Części zamienne

Akcesoria

Produkty powiązane