Handleiding installatie ruimteregelingen en HCC100

'Ik ben toch geen vonkenboer'

Ook ‘traditionele verwarmingsinstallateurs’ zullen de komende jaren steeds vaker met elektrotechnische en regeltechnische vraagstukken te maken krijgen.

Zodra de gemiddelde loodgieter of verwarmingsinstallateur met bedrading moet gaan werken of een aarding moet verzorgen, dan schrikt dat meestal af. ‘Ik ben toch geen vonkenboer’ of ‘ik doe niets met draadjes en touwtjes’ zijn opmerkingen die je dan vaak – meestal vergezeld van een gulle schaterlach - te horen krijgt. Toch zullen ook ‘traditionele verwarmingsinstallateurs’ de komende jaren steeds vaker met elektrotechnische en regeltechnische vraagstukken te maken krijgen.

De aansturing van een traditionele cv-ketel is over het algemeen erg eenvoudig. Je stopt de stekker van het toestel in het stopcontact en je sluit de 24 volt signaalkabel tussen het toestel en de thermostaat aan. En klaar is kees. Maar de moderne warmtepompsystemen zijn op dat punt toch minder eenvoudig. De warmtepomp heeft veelal een driefasen aansluiting nodig en de regeling vereist bij veel merken een aansturing met 230 Volt stuurspanning.

Dan heb ik het nog niet over de toekomst, waarin warmtepompen onderdeel gaan worden van een slim energiesysteem. Dat wil zeggen dat ze inschakelen op momenten dat de zonnepanelen volop elektriciteit opwekken. Of op het moment dat de stroomprijs laag ligt of zelfs negatief is. Of dat de thuisbatterij vol zit. Of als de elektrische auto met een voldoende opgeladen accu aan de woning is gekoppeld.

Nu kun je als W-installateur denken: ‘dat is niet mijn pakkie-an’. Dat is meer iets voor mijn collega de E-installateur. En voor het realiseren van intelligente regelingen in combinatie met een energiesysteem snap ik die opstelling zeker. Maar zodra het om het aansturen en regelen van een warmtepompsysteem gaat, denk ik dat die bewering niet opgaat. Het regelen en aansturen van een warmtepompsysteem vereist juist bij de verwarmingsinstallateur gewoon meer kennis en kunde van elektrotechniek.

Daarom hebben we samen met NEN een training ontwikkeld die zich juist richt op de W-installateur. Deze is volledig gericht op het bijbrengen van kennis over de aansturing van w-installaties met bijvoorbeeld een hogere stuurspanning. Welke type sturingen zijn er? Hoe installeer je een slimme regeling? Welke gevaren en risico’s kom je tegen? We maken geen E-installateur van de verwarmingsmonteur. Maar we zorgen wel dat hij of zij met zelfvertrouwen deze klus kan oppakken. Na afloop krijgt degene ook een certificaat om de nieuwverworven vakkennis aan te tonen. Zo ben je als verwarmingsmonteur straks een Voldoende Onderricht Persoon (VOP) om alle type regelingen en besturingen vakbekwaam aan te sluiten.

Dit blog is eerder gepubliceerd op installatie.nl