installateur die een apparaat instelt.

Trends in de installatiebranche: wat verandert er in 2023 voor jou als installateur?

Er staan ons veel veranderingen te wachten in 2023, zeker als installateur. Wat gaat er allemaal veranderen in de verwarmingswereld en hoe ga je hier mee om?

Iedereen moet de komende decennia van het gas af. Dat gaat in stappen. Zo schrijft de Klimaatwet voor dat in 2030 de CO2-uitstoot met de helft verlaagd moet zijn ten opzichte van 1990. Dat heeft het kabinet besloten; dit is geen nieuws meer in de installatiebranche. In nieuwbouw is de cv-ketel ondertussen verleden tijd. De energiecrisis maakt de noodzaak van het overheidsbeleid nog eens extra zichtbaar. Duidelijk is ondertussen ook dat de energietransitie tot allerlei installatietechnische innovaties leidt. Innovaties die de komende jaren nogal wat betekenen voor jou als installateur. Reden waarom we in dit artikel dieper ingaan op de belangrijkste transitietrends voor 2023 in de installatiebranche.

Warmtepompenmarkt ontwikkelt zich door

In de installatiebranche is het druk, heel druk. En dat is niet voor niets: de energietransitie komt nu echt op gang. Om aan de verduurzamingsvraag te voldoen, komen er nieuwe en veel complexere installaties en technieken op de markt. Daarmee is het bijvoorbeeld voor vloerverwarming vaak ingewikkelder dan voorheen om de juiste regelaar te kiezen. En het is niet altijd duidelijk wanneer je welke regelaar moet installeren, op plekken die vaak lastig bereikbaar zijn.

Naast de toenemende complexiteit wordt ook de wetgeving strenger. Dat ervaar je als installateur in je dagelijks werk waarschijnlijk ook zelf. Ook de strengere wetgeving draagt logischerwijs bij aan een groeiende vraag naar nieuwe, duurzame installaties. Zo zijn huiseigenaren wettelijk verplicht om vanaf 2026 bij de vervanging van de cv-ketel over te stappen op ten minste een hybride warmtepomp. In 2021 zijn volgens de branchevereniging Warmtepompen bijna 70.000 lucht/water en water/water warmtepompen verkocht. Dit aantal stijgt in 2023 naar verwachting tot ver boven de 100.000. Verschillende grote fabrikanten investeren op dit moment dan ook flink in nieuwe fabrieken om te voldoen aan de grote nieuwe vraag. Nu zijn lange levertijden nog schering en inslag. Het ziet er naar uit dat de leveringstermijnen voor warmtepompen in de loop van 2023 door de nieuwe productiecapaciteit aanmerkelijk korter worden.

Naast de genoemde regeling voor 2026 is er meer nieuwe wetgeving. Zoals een wijziging in het Bouwbesluit over renovaties. Bij ingrijpende renovaties aan woningen en utiliteitsgebouwen is het sinds begin 2022 verplicht een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie op te wekken. Met zonnepanelen of warmtepompen. Ook deze wijziging in het Bouwbesluit leidt daarmee tot een groeiende vraag uit de markt naar nieuwe producten.

De warmtepompenmarkt ontwikkelt zich in 2023 overigens niet alleen in aantallen. Ook de kwaliteit neemt verder toe. Nieuwere generaties warmtepompen worden steeds efficiënter, stiller, kleiner en milieuvriendelijker als het gaat om de gebruikte materialen.

Sterk stijgende vraag naar goed opgeleide installateurs

De sterk stijgende vraag naar warmtepompen en andere installaties zet ook in 2023 een druk op de arbeidsmarkt. Maar daar zijn meer redenen voor. Steeds minder jongeren kiezen voor een technische opleiding en de sector vergrijst. Daarnaast is nieuwe kennis nodig voor de nieuwe duurzame techniek die op de markt komt als gevolg van de energietransitie. Kennis waarover lang niet alle traditioneel opgeleide installateurs beschikken. Sommige fabrikanten spelen hier handig op in. Bijvoorbeeld door zelf opleidingen en cursussen aan te bieden. Daarnaast zoeken fabrikanten naar mogelijkheden om de installatietechniek van hun producten te vereenvoudigen. Hierdoor nemen installatiegemak en -efficiëncy toe en de druk op kennisvergroting en bijscholing af.

Combinatie warmtepomp met vloerverwarmingssysteem in opkomst

Door de strengere duurzaamheidswetgeving is er de laatste jaren een serieuze markt ontstaan voor nieuwe warmtebronnen, waaronder de genoemde warmtepomp. Hoewel je de warmtepomp trouwens nauwelijks meer ‘nieuw’ kunt noemen, want warmtepompen bestaan al tientallen jaren. De reden dat de toepassing van warmtepompen nu zo’n grote vlucht neemt in de energietransitie is dat deze een relatief lage aanvoertemperatuur hebben. Veel lager dan traditionele warmtebronnen zoals cv-ketels. En dat leidt uiteraard, in combinatie met isolerende maatregelen, tot een aanmerkelijk lager energieverbruik. Een aansprekend gegeven voor consumenten en bedrijven die hun energierekening snel op zien lopen in de huidige energiecrisis.

Sluit je een warmtepomp aan op een vloerverwarmingssysteem, dan is er nog een ander voordeel. Een voordeel dat ook meteen de sterke groei van de markt voor vloerverwarmingssystemen verklaart. Vloerverwarmingssystemen hebben een groot oppervlak dat de warmte verspreidt. Hierdoor is een relatief lage aanvoertemperatuur bij een voldoende hoge isolatiegraad voldoende om een ruimte goed te verwarmen. Een belangrijke trend in de installatiebranche is hiermee de sterk groeiende vraag naar warmtepompen in combinatie met vloerverwarmingssystemen.

Toenemende rol van digitalisering

Er is een verschuiving gaande van ‘hardware’ naar configureerbare software als het gaat om installatietechniek. Het installatievak wordt daarmee de komende jaren steeds digitaler. Als installateur stuur je installaties steeds vaker aan via software. En zo gaat het in veel gevallen ook met het onderhoud. Dat werkt een stuk sneller, makkelijker en veiliger voor jou als installateur.

Zelf ook vooraan zitten in 2023 om efficiënter en slimmer te kunnen werken?

Ook Resideo speelt in 2023 actief in op de genoemde trends in de installatiebranche, met een scherpe focus op digitalisering. Bijvoorbeeld met de HCC100 multizone vloercomfortregelaar, deze is universeel toe te passen en makkelijk door jou als installateur te configureren met een app. Benieuwd hoeveel installatietijd deze regelaar jou gaat schelen? Je vindt alle informatie op de HCC100 pagina.