Ddrukreduceerkleppen met flenzen

De installatie van een drukregelaar beschermt de drinkwaterinstallatie tegen een te hoge toevoerdruk, voorkomt schade en bespaart drinkwater. De ingestelde druk wordt constant gehouden, zelfs bij sterk fluctuerende druk. Door de waterdruk te verlagen en constant te houden, worden storende stromingsgeluiden in de installatie tot een minimum beperkt.

Filter