LOGOTYP

Smart Water: Wizje zrównoważonej wody

Resideo i POLI.design uczciły Światowy Dzień Wody konferencją "Smart Water: Wizje zrównoważonej wody".

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody, w tym czasie odbyła się konferencja online "Smart Water: Wizja zrównoważonej wody". To ważna europejska platforma dialogu i debaty na temat inteligentnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Resideo we współpracy z włoskim uniwersytetem POLI.Design. Jest to jeden z najlepszych uniwersytetów projektowych na świecie i zajmuje piąte miejsce w rankingu QS Ranking 2021 w kategorii Art & Design. 

Tematem przewodnim spotkania były "Wizje zrównoważonej wody". W jego ramach odbyły się interesujące i zróżnicowane rozmowy z czołowymi międzynarodowymi ekspertami - moderowane przez dziennikarza i pisarza Fabio Deotto. Pod dyskusję poddano tematy takie jak - znaczenie prawidłowego zużycia wody i zarządzanie nią w sektorze mieszkaniowym. 

Celem sesji  było sprawienie aby niewidoczny stres wodny stał się widoczny. Według raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej Narodów Zjednoczonych (WMO) z 2021 roku ponad 2 miliardy ludzi żyje w krajach dotkniętych stresem wodnym, a 3,6 miliarda ludzi ma niewystarczający dostęp do wody przynajmniej przez jeden miesiąc w roku1.  

"W zarządzaniu zasobami wodnymi musimy skupić się na opracowywaniu coraz bardziej inteligentnych rozwiązań - zarówno dla dzisiejszych, jak i przyszłych profesjonalnych instalatorów. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom i szerokiej gamie produktów, firma Resideo może pomóc klientom w ich dążeniu do bardziej zrównoważonego rozwoju, zapewniając im lepszą kontrolę." – wyjaśnił Mario Moura, dyrektor zarządzający ds. produktów i rozwiązań Resideo w regionie EMEA, podkreślając jak duże znaczenie ma woda dla firmy. 

"W świecie, który jest coraz bardziej miejski - gdzie budynki i inne aktywa są zarządzane w połączonych i współzależnych systemach, które utrzymują koła społeczeństwa w ruchu - odporność jest niezbędną cechą. Zmiany klimatyczne powodują również podnoszenie się poziomu mórz, co zwiększa zalewanie obszarów przybrzeżnych, a także częstsze ulewne deszcze, podtopienia miast i wylewy rzek. Wszystko to ma negatywny wpływ na jakość życia ludzkiego." – powiedział Piet Dircke, dyrektor globalny ds. adaptacji do zmian klimatu w Arcadis - firmie zajmującej się doradztwem i opracowywaniem projektów w dziedzinie inżynierii lądowej i środowiskowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, przedstawiając wyzwania związane ze zmianami klimatu oraz znaczenie odporności miast. 

Następnie głos zabrał Renzo Rosso, profesor hydrologii i konstrukcji hydraulicznych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska (DICA) Politechniki Mediolańskiej, który wygłosił przemówienie zatytułowane: "Woda dla przyszłości, to już nie to, co kiedyś". Głównym przesłaniem wystąpienia Renzo było stwierdzenie, że rola wody stała się kluczowym elementem systemów społecznych w każdej szerokości geograficznej. Prof. Renzo podkreślił: "Obieg wody jest wałem napędowym systemu klimatycznego. Nexus woda, żywność, energia będzie dyktował plany ludzkości w tym stuleciu."

Andrea Cominola, adiunkt w dziedzinie inteligentnych sieci wodnych w Einstein Center Digital Future oraz na Technische Universität Berlin, omówiła kwestię wprowadzenia cyfryzacji infrastruktury zasobów wodnych, w celu wykrywania anomalii i związanych z nimi zagrożeń. "W ramach transformacji cyfrowej technologie, takie jak cyfrowy pomiar i zaawansowana analityka danych, oferują przedsiębiorstwom wodociągowym i gminom możliwość lepszego zrozumienia heterogenicznych zachowań związanych z korzystaniem z wody, aby wspierać oszczędzanie wody i skupić się na rozwiązaniach zorientowanych na klienta w zakresie zarządzania popytem."

Architekt, założyciel Studio Cardenas Conscious Design, Mauricio Cardenas, podążył za słowami Andrei Cominola, opisując wykorzystanie wody jako elementu funkcjonalnego w domu oraz jej wykorzystanie i eksperymentowanie z naturalnymi materiałami (takimi jak bambus) w wielu mikroarchitekturach. 

'W Resideo koncentrujemy się na pomaganiu naszym klientom w dotrzymywaniu kroku megatrendom związanym ze zrównoważonym rozwojem, wykorzystując naszą ofertę do lepszego zrozumienia, połączenia zarządzania wodą i energią w celu podejmowania najmądrzejszych decyzji dla ich portfeli i dla naszej planety." – powiedziała Erin Woodward, Global Sustainability Leader w firmie Resideo na koniec wydarzenia, przedstawiając podejście firmy do kwestii zrównoważonego rozwoju. 

Z podsumowania konferencji "Smart Water: Wizja zrównoważonej wody" jasno wynika, że woda staje się coraz bardziej niezbędnym zasobem, a jej niedobór zajmuje centralne miejsce w agendzie politycznej i jest na pierwszym planie działań decydentów. Patrząc w przyszłość, można wiele zrobić, aby zastosować i zaadaptować innowacyjne i inteligentne rozwiązania w budynkach mieszkalnych, aby zachować i chronić to podstawowe dobro.