Właściwości

Zawór grzejnikowy Verafix-E jest zaworem nastawnym przeznaczonym do montażu na powrocie z grzejnika lub wymiennika ciepła. Zawór stosowany jest:

 • w typowych instalacjach grzewczychdwururowych
 • w specjalnych zastosowaniach wjednorurowych systemach grzewczych
do odcięcia i regulacji poszczególnych grzejników. Wraz z adapterem spustowym (patrz "Akcesoria") grzejniki mogą b yć o próżniane lub napełniane podczas pracy in stalacji. Nie ma to wpływu na nastawę wstępną. Dopuszcza się montaż zaworu na zasilaniu, ale funkcja opróżniania/napełniania nie jest dostępna.

Zawór odcinający jest odpowiedni dla wodnych systemów grzewczychi niskociśnieniowego ogrzewania parowego oraz wodnych systemów chłodzących.

 • Nastawa wstępna, odcięcie i opróżnianie/napełnianie za pomocą jednego zaworu
 • Nastawa wstępna przez ograniczenie skoku
 • Dowolny kierunek przepływu. Parametryobowiązują dla obu kierunków
 • Trzpień uszczelniony zewnętrznie O-ringiem
 • Wymiary zgodne z DIN3842
 • Złączki DN10-DN20 do wszystkich typówinstalacji

Do pobrania

 • Podgląd
  Pobierz
 • Podgląd
  Pobierz
 • Podgląd
 • Podgląd
  Pobierz
 • Podgląd
  Pobierz

Dane techniczne

Pokaż wszystko

Części zamienne

Akcesoria

Produkty powiązane