R295H-11/2A GB Rozłącznik hydraulicznego działania 11/2", otwarcie: 0,5 bar

SKU: R295H-11/2A

R295H-11/2A GB Rozłącznik hydraulicznego działania 11/2", otwarcie: 0,5 bar

SKU: R295H-11/2A

Rozłącznik mechaniczny uruchamiany hydraulicznie, typ GB wg EN1717, R295H

Z przyłączami z gwintem wewnętrznym, ciśnienie różnicowe 0,5 bar, samonastawne

R295H-11/2A GB Rozłącznik hydraulicznego działania 11/2", otwarcie: 0,5 bar

SKU: R295H-11/2A

Właściwości

Mechaniczne rozłączniki tego typu są odpowiednie do ochrony systemów wody pitnej zgodnie z wymaganiami normy EN 1717 "Regulacja techniczna systemów wody pitnej". Ich zadaniem jest ochrona instalacji przed cofaniem się ciśnienia, przepływem wstecznym i syfonowaniem wody niezdatnej do picia do publicznej sieci wodociągowej. Odłączniki mechaniczne tego typu mogą być stosowane do zapewnienia ochrony do kategorii cieczy 4 włącznie (substancje toksyczne, bardzo toksyczne, rakotwórcze i radioaktywne).

  • Optymalna ochrona systemu zaopatrzenia w wodę pitną
  • Zwiększona ochrona przed ciśnieniem wstecznym, przepływem wstecznym i syfonem wstecznym do sieci wodociągowej
  • Pozycja zamknięcia wskazana wizualnie na pokrywie sprężyny
  • Zwarta konstrukcja
  • Znormalizowane przyłącze tłoczne
  • Wszystkie materiały posiadają dopuszczenie KTW
  • Niskie straty ciśnienia

Dane techniczne

Pokaż wszystko

Części zamienne

Akcesoria

Produkty powiązane