Regulatory ciśnienia kołnierzowe

Dzięki zastosowaniu regulatora ciśnienia zapobiega się uszkodzeniom wynikających z nadmiernego ciśnienia, a jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia zużycia wody nawet o 20 % . Nastawione ciśnienie utrzymywane jest na stałym poziomie, nawet przy dużych wahaniach ciśnienia na wlocie. Obniżenie ciśnienia roboczego i utrzymanie go na stałym poziomie minimalizuje szumy przepływu w instalacji.

Filtruj według