Resideo Connected Home – Loppukäyttäjän Lisenssisopimus Ja Tietosuojaseloste

Voimassa 1. kesäkuuta 2020

Tervetuloa! Alla on Resideo Connected Home – loppukäyttäjän lisenssisopimus ja tietosuojaseloste.

Pääkohdat:

Loppukäyttäjän lisenssisopimukseen kuuluu:

 • Ohjelmistolisenssi, joka säätelee ohjelmiston käyttöä
 • Palveluehdot
 • Huomaa, että rajoitamme lisenssisopimuksessa korvausvastuutamme ja että nämä rajoitukset voivat liittyä järjestelmän ja palvelun käytön yhteydessä sinulle syntyvään kaikenlaiseen vahinkoon.

Tietosuojaseloste kuvaa muun muassa:

 • Tiedot joita keräämme:
  • Tiedot jotka annat rekisteröitymisesi yhteydessä (esimerkiksi nimi, sähköposti, osoite ja postinumero).
  • Tiedot siitä miten käytät järjestelmää ja/tai palveluja (esimerkiksi miten ja milloin käytät järjestelmiä tai palveluita ja käytön toistumistiheys).
  • Tiedot jotka liittyvät järjestelmiin ja/tai palveluihin (esimerkiksi sisä- ja ulkolämpötilat, aikataulut, tapahtumien ja hälytysten ajoitus, ääni- tai videoleikkeet sekä asetukset).
  • Lisäksi keräämme jäljempänä tietosuojaselosteessa kuvattuja muita tietoja.
 • Miten käytämme tietoja?
  • Palvelun tarjoamiseen ja järjestelmän käyttöön.
  • Tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseen.
  • Tarjoamme sinulle tuotteita ja palveluita, joiden uskomme kiinnostavan sinua. Emme anna yhteystietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin ilman nimenomaista suostumustasi.
  • Lisäksi käytämme tietojasi jäljempänä tietosuojaselosteessa kuvatuilla muilla tavoilla.

TARKEAA TIETOA JARJESTELMASTA

Resideoin käyttämät ulkoiset palveluntarjoajat. Resideo käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia toteuttaakseen tiettyjä osia Resideoin palveluista – kuten esimerkiksi pilvipalveluita sekä tietojen säilyttämistä, synkronointia ja viestintää pilvipalvelun tarjoajien kautta. Nämä kolmannen osapuolen tarjoamat palvelut ovat Resideoin määräysvallan ulkopuolella, mutta kyseisten palveluiden käyttö saatta vaikuttaa Resideoin Palveluiden käyttöön ja käyttövarmuuteen tai kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden käyttöön saattaa vaikuttaa Resideoin Palveluiden käyttö ja käyttövarmuus. Huomaathan, että (i) Resideoin palveluiden käyttö ja saatavuus ovat riippuvaisia ulkopuolisista palveluntarjoajista, (ii) nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat eivät takaa sataprosenttista palvelujen saatavuutta, ja (iii) Resideo ei ole vastuussa näiden ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluiden toiminnasta aiheutuvista vahingoista ja menetyksistä.

Resideo -Järjestelmän käyttötarkoitus. Järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi ajallisesti ei-kriittisen tiedon ja tuotteiden hallintaan. Vaikka Resideo pyrkii siihen, että Resideo -Järjestelmä olisi erittäin luotettava ja saatavilla, sen saatavuus ei ole sataprosenttinen. Järjestelmässä voi olla satunnaisia keskeytyksiä ja puutteita useistä eri syistä jotka ovat Resideoin määräysvallan ulkopuolella. Tällaisia syitä ovat muun muassa langattoman yhteyden katkokset sekä palveluntarjoajan palvelun käytettävyysaika, matkapuhelinverkosta tai operaattoreista johtuvat syyt.

Palveluita ei saa käyttää henkeä uhkaavien tai muiden vaaratilanteiden hoitamiseen tai muihin kriittisiin käyttötarkoituksiin. Järjestelmä ei ole tarkoitettu eikä se sovellu tilanteisiin, joissa ihminen on vaaralle alttiina esimerkiksi kodissa tai liiketilassa, eikä se korvaa pelastuspalveluita. Kaikki henkeä uhkaavat vaaratilanteet ja hätätapaukset tulee ohjata asianmukaiseen hätäkeskukseen. Valvontaan ja turvallisuuteen sekä palohälytyksiin liittyviä palveluita koskien voit lisäksi mahdollisesti solmia erillisen sopimuksen sertifioidun Hälytyskeskuksen kanssa.

Ilmoitusten luotettavuus. Etäyhteyden ja matkapuhelinilmoitusominaisuuden sisältävän Järjestelmän saatavuus ei ole sataprosenttinen. Voi olla tilanteita joissa et saa ilmoitusta. Järjestelmän sisältämän ilmoitusjärjestelmän tehokkuus on riippuvainen kolmansien osapuolien tuotteista ja palveluista edellä kerrotulla tavalla sekä laitteesi toiminnoista. Sinä olet vastuussa tietokoneesi ja mobiililaitteesi toiminnoista.

JÄRJESTELMÄ EI OLE KOLMANNEN OSAPUOLEN VALVOMA HÄTÄILMOITUSJÄRJESTELMÄ – RESIDEO EI VALVO HÄTÄILMOITUKSIA EIKÄ LÄHETÄ PELASTUSVIRANOMAISIA KOTIISI TAI LIIKETILAASI HÄTÄTILANTEESSA.

ÄLÄ TURVAUDU JÄRJESTELMÄÄN HENGENPELASTUS- TAI MUUSSA KRIITTISESSÄ TARKOITUKSESSA. MATKAPUHELINILMOITUKSET KOSKIEN TUOTTEIDESI TILAA JA HÄLYTYKSIÄ PALVELEVAT VAIN INFORMAATIOTARKOITUSTA – NE EIVÄT KORVAA KOLMANNEN OSAPUOLEN VALVOMAA HÄTÄILMOITUSJÄRJESTELMÄÄ.

Ei takuuta. Emme anna takuuta siitä, että Järjestelmä tarjoaa riittävän varoituksen kaikissa tilanteissa tai että sitä ei tehtäisi toimimattomaksi tai ohitettaisi ennen kuin se tekee ilmoituksen yksikölle tai henkilölle, joka on vastuussa valvonnasta ja viesteihin vastaamisesta, jotka ovat lähtöisin murtohälyttimesi tai palohälyttimesi kontrollipaneelista tai samankaltaisesta välineestä, joka on suunniteltu varoittamaan mahdollisesta henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvasta vahingosta tai häiriöstä (”Hälytyskeskus”), jos hälytysjärjestelmäsi on yhteydessä sellaiseen. Emme anna takuuta myöskään siitä, että järjestelmä estäisi mitään henkilö- tai omaisuusvahinkoja, jotka ovat aiheutuneet murron, ryöstön, tulipalon, liiallisen kuumuuden, kylmyyden tai kosteuden tai muun vastaavan syyn takia. Emme anna mitään takuuta siitä, että Järjestelmä, älypuhelimesi, muu kannettava laitteesi tai tietokoneesi lähettää tai vastaanottaa kaikki signaalit, jotka olet lähettänyt tai sinulle on lähetetty. Sama koskee urakoitsijasi, vähittäismyyjäsi tai Hälytyskeskuksen lähettämiä tai heille lähettättyjä signaaleja. Tällaiset signaalit voivat koskea tilaamiasi Järjestelmäpalveluita mukaan lukien hälytysjärjestelmäsi aktivointiin tai deaktivointiin liittyvät signaalit. Ymmärrät, että turva- tai palohälytysjärjestelmä ei takaa, ettei murtoa, tulipaloa tai muuta vastaavaa tapahdu. Lisäksi ymmärrät, että kyseessä ei ole vakuutus. Ymmärrät, että Järjestelmäpalveluiden saatavuus riippuu tietokoneestasi, älypuhelimestasi ja kannettavasta laitteestasi, kotisi tietoliikenneratkaisusta, Internet-palveluntarjoajastasi, paikannuspalveluiden osalta satelliittien toiminnasta sekä puhelinoperaattoristasi. Ymmärrät, että olet vastuussa kaikista maksuista liittyen kyseisten palveluiden käyttöön ja palveluiden käyttöön liittyvien sopimusten noudattamisesta. Lisäksi ymmärrät, ettei Resideo eikä mikään verkkopalvelun tarjoaja voi taata langattoman tiedonsiirron turvallisuutta eikä ole vastuussa mistään tietoturvallisuuteen liittyvästä puutteesta koskien palvelun käyttöä. Sitoudut siihen, että et jälleenmyy mitään sinulle osana Järjestelmää tarjotuista langattomista palveluista. Emme takaa, että Järjestelmä on yhteensopiva kaikkien tietokoneiden, älypuhelinten tai muiden laitteiden kanssa. Sinun tulisi ensin testata tällaisten laitteiden yhteensopivuus kotonasi ennen kuin käytät niitä muualla.

Resideo ei ole korvausvastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka perustuu väitteeseen, että Järjestelmä ei antanut minkäänlaista varoitusta tai hälytystä. Vapautat Resideoin kaikesta korvausvastuusta koskien tällaisia tilanteita.

RESIDEOIN CONNECTED HOME – LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS

Tämä Resideoin loppukäyttäjän lisenssisopimus (tämä “Sopimus”) on sinun ja Resideo Technologies, Inc. n ja sen tytäryhtiöiden (”Resideo”) välinen oikeudellinen sopimus Resideoin Palveluiden ja Resideoin Ohjelmistonlisenssin käyttöä koskien. Resideoin Palvelut ja Resideoin Ohjelmisto on määritelty jäljempänä. Viittaamme tässä Sopimuksessa termillä ”Järjestelmä” tuotteiden, ohjelmistojen ja palveluiden yhdistelmiin ja muihin sinulle tarjoamiimme tällaisiin tuote-, laite- ja palveluyhdistelmiin.

Hyväksymällä tämän sopimuksen, asentamalla ja/tai käyttämällä Järjestelmää sitoudut noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja. Hyväksyt, että olet Järjestelmän loppukäyttäjä. Lisäksi vahvistat, että olet täysi-ikäinen ja että sinulla on oikeus solmia tämä sopimus.

Tämä Sopimus koskee useiden Resideoin tuotteiden ja palveluiden käyttöä. Kuitenkin tietyt kohdat tässä Sopimuksessa viittaavat joissain tilanteissa ainoastaan tiettyyn tuotteeseen tai palveluun.

 1. LISENSSI, RAJOITUKSET

  Tämä Sopimus koskee Resideoin kytkettyjen ratkaisujen käyttöä mukaan lukien Resideoin ohjelmistojen käyttö Resideoin tuotteissa ja viestintäverkoissa, Resideoin ohjelmistot, jotka sallivat verkossa toimivan käyttöliittymän sekä perustoiminnallisuuden ja pääsyn Resideoin palveluihin, Resideoin mobiililaitteiden sovelluksia koskevat ohjelmistot ja kaikki Resideoin verkot, jotka liittyvät edellä mainittuihin (yhdessä ”Resideoin Palvelut”). Lisäksi Sopimus koskee edellä yksilöityjen ohjelmistotuotteiden lisensointia mukaan lukien tietokoneohjelmat ja sovellukset ja niihin mahdollisesti kuuluvat liitännäiset mediat, painetut materiaalit ja verkko- tai sähköiset asiakirjat ja ohjelmistojen uudet versiot, julkaisut, päivitykset, korjaustiedostot sekä virhe- ja vikakorjaukset (” Resideoin Ohjelmisto”).

  Järjestelmä sisältää Resideoin omistamia ohjelmistoja sekä Resideoille lisensoituja ohjelmistoja. Yhdysvaltojen ja kansainväliset tekijänoikeuslait ja -sopimukset sekä muut immateriaalioikeuksia koskevat lait ja sopimukset suojaavat kyseistä Järjestelmää. Järjestelmä on lisensoitu sinulle, ei myyty. Resideo myöntää sinulle tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti rajoitetun, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän lisenssin (ilman oikeutta alilisensoida, paitsi jäljempänä esitetyissä tilanteissa) käyttää Järjestelmää ja siihen liittyvää Resideoin Ohjelmistoa. Lisenssi on tarkoitettu ainoastaan sinun yksityiskäyttöön oman kotisi tai liiketilasi valvontaa varten. Edellä mainittuun lisenssiin kuuluu oikeus asentaa Resideoin Ohjemisto henkilökohtaiseen tietokoneeseesi ja/tai älypuhelimeesi tai muuhun kannettavaan laitteeseesi ja Resideoin Ohjelmiston käyttöoikeus lisensoidun Järjestelmän käytön yhteydessä. Resideo ei salli Järjestelmän rekisteröimätöntä käyttöä, kopiointia tai ohjelmiston jakelua. Tällainen käyttö rikkoo Yhdysvaltojen sekä kansainvälisiä tekijänoikeuslakeja, ja rikkomukseen voidaan soveltaa siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia. Sinua nimenomaisesti kielletään tekemästä tai jakelemasta mitään kopioita Järjestelmästä, ellei sovellettava laki salli tällaista. Kaikki oikeudet Järjestelmään ja kaikki muut Resideoin oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä sopimuksessa, kuuluvat kokonaisuudessaan ja yksinomaan Resideoille (sisältäen ohjelmiston kohde- ja lähdekoodin). Et saa vuokrata, kopioida, muokata tai kääntää Järjestelmää tai luoda sen pohjalta jäljitelmiä tai muita johdannaistuotteita. Et saa muuttaa tai poistaa mitään Järjestelmässä olevia Resideoin tekijänoikeus- tai omistusoikeusilmoituksia. Et saa mallintaa tai purkaa osiin Järjestelmää paitsi siinä laajuudessa kuin sovellettava pakottava lainsäädäntö nimenomaisesti sen sallii (mukaan lukien kansallinen lainsäädäntö joka toimeenpanee Euroopan Unionin direktiivin 2009/24/EY tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta) tietyn tiedon saamiseksi rajoitettuihin tarkoituksiin, jotka on yksilöity näissä laeissa. Et ole oikeutettu käyttämään näiden lakien mukaisia oikeuksia, jos et ole ensin esittänyt kirjallista pyyntöä Resideoille ja ellei Resideo ole kieltäytynyt antamasta vaadittua tietoa 30 päivän kuluessa tällaisesta pyynnöstä. Jollei toisin mainita, et saa antaa Järjestelmään pääsyä kolmannelle osapuolelle. Sinulla ei ole lupaa asettaa kolmansien osapuolten saataville Järjestelmän suorituksen tai toiminta-arvion seurauksena syntynyttä tulosta.

  Hälytyskeskuksella tai vähittäismyyjällä on lupa alilisensoida Järjestelmään pääsy yksinomaan loppukäyttäjille edellyttäen, että loppukäyttäjä sitoutuu noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja ja lisäksi kaikki soveltuvat maksut suoritetaan Resideoille.

  Järjestelmä saattaa sisältää tai se voi olla peräisin kolmannen osapuolen (Resideoin lisenssinantaja) materiaaleista. Tällaisiin kolmannen osapuolen materiaaleihin saatetaan soveltaa muitakin rajoituksia kuin mitä tässä Sopimuksessa määritellään. Hyväksyt sen, että kaikilla ulkoisilla toimittajilla on oikeus vedota tähän Sopimukseen kyseisiä kolmannen osapuolen ohjelmistoja koskien.

  Järjestelmä saattaa sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, jotka toimitetaan sinulle avoimen lähdekoodin lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti tai avoimen lähdekoodin ohjelmiston mukana tulevan tekijänoikeusilmoituksen mukaisesti. Termi ”avoimen lähdekoodin ohjelmisto” tarkoittaa ohjelmistoa tai tietokantaa, tai samankaltaista elementtiä (tai sellaisen osaa), joka on tekijänoikeudella suojattua, annetaan ilman lisenssimaksua ja jonka käyttö edellyttää käyttäjän sitoutumista sopimusoikeudellisiin velvoitteisiin kolmatta osapuolta kohtaan tai joka on lisensioitu sellaisella lisenssillä, jonka Open Source Initiative, Free Software Foundation tai muu vastaava taho on hyväksynyt.

  Jos tilaat GPS Tracking Services -palvelun osana Järjestelmää, sitoudut käyttämään paikannukseen perustuvia palveluita sovellettavan lain mukaisesti sekä niin kuin on tarkoitettu ja kuvattu Palvelun mukana tulevissa asiakirjoissa. Ymmärrät, että Resideo ei ole korvausvastuussa sellaisesta Järjestelmän käytöstä, joka ei ole lain tai käyttötarkoituksen mukaista.

 2. SALASANA JA JÄRJESTELMÄÄN PÄÄSY

  Sitoudut (a) antamaan totuudenmukaiset, virheettömät, ajantasaiset ja täydelliset tiedot itsestäsi rekisteröintilomakkeessa sekä (b) ylläpitämään ja päivittämään ilman viivytystä nämä tiedot. Sinun täytyy luoda käyttäjätunnus ja salasana päästäksesi Järjestelmään. Jos sinulle annetaan väliaikainen käyttäjätunnus ja salasana, sinun täytyy muuttaa tällainen väliaikainen sisäänkirjautumistieto ja luoda oma käyttäjätunnus ja salasana. Olet vastuussa salasanasi ja käyttäjätilisi salassapidosta ja olet täydessä vastuussa kaikista toimista, jotka tapahtuvat salasanasi, käyttäjätilisi tai alatilisi avulla. Sitoudut (a) välittömästi muuttamaan salasanan tietoturvaloukkauksen sattuessa, (b) ilmoittamaan Hälytyskeskukselle jos sinulle sattuu tietoturvaloukkaus, ja (c) varmistamaan, että kirjaudut ulos käyttäjätililtäsi jokaisen käyttökerran lopuksi. Hyväksyt, että tämän Sopimuksen ehdot ovat sitovia ja ne sitovat myös Resideoin ja sellaisen kolmannen osapuolen välillä, jolle olet antanut pääsyn käyttäjätiliisi tai luvan ylläpitää alatiliä. Edelleen sitoudut ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaaksesi tämän Sopimuksen ehtojen noudattamisen ja toimeenpanon ja korvaamaan Resideoille kaikki kolmannen käyttäjän aiheuttamat kustannukset, menetykset, vahingot ja kulut. Resideo ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tämän sopimuskohdan noudattamatta jättämisestä.

  Jos laitteesi ei toimi asianmukaisesti, se saattaa häiritä Järjestelmän verkkotoimintaa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että Resideoillä on välitön pääsy laitteellesi hätätilanteen sattuessa sovellettavan lain, asetuksen, säännöksen tai tuomioistuimen määräyksen mukaisesti. Sitoudut antamaan Hälytyskeskukselle, vähittäismyyjälle tai Resideoin verkkotoiminnan edustajalle hätätilanteessa tarpeellisen pääsyn laitteellesi.

  Hyväksyt, että sinulla on mahdollisuus lisätä käyttäjätiliisi ylimääräisiä osapuolia ja tällaisella osapuolella on täysi tai osittainen pääsy Järjestelmään mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) mahdollisuus nähdä ja muuttaa päivittäistä aikatauluasi ja lämmönsäätimen ja/tai turvallisuus- tai kodin automaatioasetuksia ja ohjelmointia. Lisäksi hyväksyt, että Resideo ei ole vastuussa tällaisten osapuolten toiminnasta. Edelleen hyväksyt, että sinulla on mahdollisuus sisällyttää käyttäjätilitietoihisi urakoitsijasi tai vähittäismyyjäsi tiedot ja että tällainen osapuoli voi saada Järjestelmän hälytykset koskien kotiasi (esim. kotisi lämpötilan laskiessa pakkaselle tai turvallisuuden vaarantuessa) sekä hälytyksen lähteen yksilöimiseen tarvittavat Yhteystiedot (määritelty jäljempänä). Urakoitsija tai vähittäismyyjä saattaa olla yhteydessä sinuun saadessaan tällaisen hälytyksen. Hyväksyt, että Resideo ei ole vastuussa mistään urakoitsijoiden tai vähittäismyyjien toimista tai toimimatta jättämisestä.

  Hyväksyt, että Resideoillä ja sen tytäryhtiöillä, palveluntarjoajilla, toimittajilla ja vähittäismyyjillä on oikeus milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta etäyhteyden avulla asentaa Järjestelmään ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivityksiä, parannuksia, muokkauksia sekä lisätä Järjestelmään toimintoja ja korjata vikoja. Hyväksyt edellä kuvatun ja vapautat Resideoin ja sen tytäryhtiöt, palveluntarjoajat, toimittajat ja vähittäismyyjät kaikesta tällaisen toiminnan seurauksena syntyvästä vastuusta siltä osin kuin sovellettava laki mahdollistaa tällaisen vastuuvapautuksen.

 3. SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN; JÄRJESTELMÄN MUUTOKSET; MAKSUT

  Tämä Sopimus on voimassa siitä lähtien, kun käytät Järjestelmää ensimmäisen kerran ja jatkuu niin kauan kuin käytät Järjestelmää ja Palveluita ja suoritat vaaditut Järjestelmän palvelumaksut. Resideo voi päättää tämän Sopimuksen soveltuvissa tilanteissa välittömästi milloin tahansa, jos et noudata tässä mainittuja ehtoja, mukaan lukien vaadittujen Järjestelmän palvelumaksujen suorittamatta jättäminen. Jos sinulla on sopimus vähittäismyyjän kanssa tietyistä Palveluista, oikeutesi käyttää Palveluita on riippuvainen siitä, että vähittäismyyjäsi tai Hälytyskeskuksesi suorittaa maksut, jotka ovat erääntyneet Resideoille koskien kyseisiä Palveluita. Resideo voi keskeyttää tai lakkauttaa oikeutesi päästä Palveluihin silloin, kun vähittäismyyjä jättää maksamatta Resideoille sen toimittamista Palveluista tai jätät maksamatta Hälytyskeskuksellesi muun erääntyneen maksun. Resideoilla on oikeus vedota myös suhteessa sinuun seikkoihin, jotka liittyvät Resideoin ja vähittäismyyjän tai Hälytyskeskuksen väliseen suhteeseen. Edellä kuvatusta johtuen se, että maksat Hälytyskeskuksen valvontayhtiölle, ei takaa sinulle oikeutta Järjestelmäpalveluihin. Ymmärrät, että sinulle saattaa kertyä lisämaksuja kolmansilta palveluntarjoajilta Järjestelmäpalveluiden käytön, älypuhelimen tai muiden kannettavien laitteiden käytön tai Internetin käytön yhteydessä sekä tiedonsiirrosta, videoleikkeen tai kuvan siirrosta, Internetin käytöstä, SMS-viesteistä, lyhytnumerosta tai muunlaisista siirroista aiheutuvista maksuista ja veroista. Jos Resideo lakkaa tarjoamasta Palveluita sinulle johtuen sinun, vähittäismyyjäsi tai Hälytyskeskuksen Palvelujen maksujen suorittamatta jättämisestä, Resideo ei ole vastuussa tästä sinulle. Sen sijaan sinun täytyy kääntyä vähittäismyyjäsi tai Hälytyskeskuksen puoleen vähittäismyyjälle tai Hälytyskeskukselle jo maksamiesi summien palauttamiseksi. Riippuen sovituista tai tilaamistasi Palveluista, Resideo voi myös etukäteisilmoituksella keskeyttää tai lakkauttaa käyttäjätilin johtuen käyttäjän passiivisuudesta. Riippuen sovituista tai tilaamistasi Palveluista, voit irtisanoa tämän Sopimuksen tekemällä kirjallisen ilmoituksen Resideoille. Tämän Sopimuksen lakatessa Sopimuksella myönnetty käyttöoikeuslisenssi lakkaa ja sinun täytyy lopettaa Järjestelmän käyttö välittömästi. Resideo varaa oikeiden milloin tahansa etukäteisilmoituksella lakkauttaa Palvelut pysyvästi. Resideo varaa oikeuden veloittaa Järjestelmän käytöstä sekä muokata tai väliaikaisesti keskeyttää Järjestelmän (tai jonkun sen osan) tarjoaminen myös ilman erillistä ilmoitusta, edellyttäen että tällainen toimenpide ei kohtuuttomasti vaikuta Resideoin Ohjelmiston ja Palveluiden käyttöön. Hyväksyt, että Resideo ei ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle Järjestelmän muutoksista, keskeyttämisestä tai lakkauttamisesta. Hyväksyt, että jos muutat, niin sinun tulee poistaa käyttäjätilisi etkä enää voi kirjautua Resideoin Järjestelmään koskien aiempaa osoitettasi. Jos sinulla on sopimus Hälytyskeskuksen kanssa, sinun täytyy ilmoittaa muutosta sille lakkauttaaksesi käyttäjätilisi.

 4. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA VASTUUNRAJOITUKSET

  SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA JÄRJESTELMÄ TARJOTAAN SINULLE “SELLAISENAAN” JA, ELLEI TÄSSÄ LUVUSSA OLE YKSILÖITY, ILMAN NIMENOMAISTA TAI MUUTA TAKUUTA TÄMÄN SOPIMUKSEN TAI SOVELLETTAVAN LAIN NOJALLA TAI MUUTOIN, MUKAAN LUETTUNA KAIKKI NIMENOMAISET JA VÄLILLISET TAKUUT TAI EHDOT KOSKIEN IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAUSTA, MYYNTIKELPOISUUTTA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA TAI OIKEUTTA KÄYTTÄÄ JÄRJESTELMÄÄ. TAKUUT JOTKA SEURAAVAT SOPIMUKSESTA, LAISTA TAI KAUPPATAVASTA OVAT POISSULJETTUJA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA. Koska eräät valtiot tai lainkäyttöalueet eivät salli rajoituksia tiettyihin takuuehtoihin tai sopimusehtoihin, edellä esitetyt rajoitukset eivät välttämättä koske sinua kokonaan tai osittain. Sinulla saattaa olla kuluttajana lisäoikeuksia, jotka vaihtelevat lainkäyttöalueesta toiseen. Näitä kuluttajan lisäoikeuksia ei ole yksilöity tässä Sopimuksessa.

  RESIDEO EI OLE VASTUUSSA KOSKIEN SINUN KÄRSIMÄÄSI MENETYSTÄ TAI VAHINKOA, JOKA EI OLE ENNAKOITAVISSA. Menetys tai vahinko on ennakoitavissa (ja siten ei korvattavissa), jos se on ilmeinen seuraus Resideoin sopimusrikkomuksesta tai jos sekä sinä että Resideo olette mieltäneet sellaisen menetyksen tai vahingon todenäköiseksi tätä Sopimusta solmittaessa. Resideo eivätkä sen palveluntarjoajat ole vastuussa valinnastasi koskien tiloihisi asennettua turva- tai palohälytinjärjestelmää tai sen yhteydestä Hälytyskeskukseen tai Hälytyskeskuksen toiminnasta.

  Resideo toimittaa Järjestelmän käyttöösi vain tämän Sopimuksen mukaisesti. Sitoudut olemaan käyttämättä Järjestelmää mihinkään kaupalliseen, liiketoiminta- tai jälleenmyyntitarkoitukseen paitsi siinä laajudessa kuin tämä Sopimus sellaisen käytön sallii. Lisäksi hyväksyt, että Resideoilla ei ole mitään velvoitteita tai korvausvastuuta menetyksestä tai vahingosta, joka on syntynyt liittyen (i) Järjestelmän virheettömyyteen, täydellisyyteen, laillisuuteen, luotettavuuteen, käytettävyyteen tai saatavuuteen ja sisältöön tai tietoon tai materiaaliin, jonka Järjestelmä toimittaa tai johon se on mahdollistanut pääsyn; (ii) kaikenlaisen tiedon tai materiaalin poistamiseen, varastoinnin epäonnistumiseen, tahattomaan paljastamiseen, katoamiseen, vikatoimitukseen, tai huonosti ajoitettuun toimitukseen; tai (iii) kotisi turvajärjestelmän loukkaukseen, ellei sellainen menetys tai vahinko johdu Resideoin tai sen puolesta toimivan tahon ennakoitavissa olevasta tämän Sopimuksen sopimusrikkomuksesta. Resideo ei ole missään tapauksessa vastuussa tiedoista tai tapahtumista joihin sillä ei ole kontrollia, mukaan lukien Järjestelmään liittyvien ilmoitustaulujen tai muiden foorumien sisältö.

  ELLEI TÄSSÄ SOPIMUKSESSA OLE TOISIN TODETTU, RESIDEO, SEN TYTÄRYHTIÖT, TYÖNTEKIJÄT, JOHTAJAT, EDUSTAJAT, TOIMITTAJAT JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT OLE KORVAUSVASTUUSSA TAI MUUSSA VASTUUSSA MISTÄÄN TULON, LIIKEVAIHDON TAI MYYNNIN MENETYKSESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN MENETYKSESTÄ, KADONNEESTA TAI VAHINGOITTUNEESTA TIEDOSTA, PÄÄOMAN MENETYKSESTÄ TAI MUUSTA EPÄSUORASTA VAHINGOSTA, RIIPPUMATTA KUINKA VAHINKO ON SYNTYNYT, MUKAAN LUKIEN SOPIMUKSESTA TAI LAISTA SEURAAVAT VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS) TAI JOHTUEN JÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ JÄRJESTELMÄÄ. TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS KOSKEE MYÖS TILANTEITA JOISSA RESIDEOILLE, SEN TYTÄRYHTIÖLLE, TYÖNTEKIJÄLLE, JOHTAJALLE, EDUSTAJALLE, TOIMITTAJALLE TAI LISENSSINANTAJALLE ON KERROTTU TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. Tämä vastuunrajoitus ja erilaisten vahinkojen poissulkeminen ei välttämättä koske sinua kokonaisuudessaan tai osittain riippuen kotipaikkasi lainsäädännöstä.

  Mikään tässä Sopimuksessa ei poissulje tai rajoita (i) Resideoin, sen tytäryhtiöiden, toimihenkilöiden, johtajien, työntekijöiden, edustajien, toimittajien ja lisenssinantajien kollektiivista korvausvastuuta sinulle koskien henkilövahinkoja tai kuolemaa, joka on seurausta kyseisten tahojen huolimattomuudesta; (ii) Resideoin korvausvastuuta sinulle petoksesta tai tahallisesta harhaanjohtamisesta; tai (iii) Resideoin korvausvastuuta, jota ei voi poissulkea sovellettavan lain perusteella, mukaan luettuna sovellettava kuluttajansuojaan liittyvä sääntely lainkäyttöalueellasi.

  Resideoiä ei voida pitää missään olosuhteissa vastuussa haitasta, joka johtuu tiedon tai aineiston lataamisesta tai käytöstä Järjestelmän kautta tai viivästyksestä tai puutteesta suorituskyvyssä, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti tilanteista, jotka eivät ole Resideoin määräysvallan piirissä. Tällaisiin tilanteisiin kuuluuvat luonnonilmiöt, luonnonvoimat ja muut syyt, jotka eivät ole kohtuudella Resideoin hallittavissa, mukaan lukien ilman rajoitusta Internetin toimintahäiriöt, atk-laitteiden viat, televiestintälaitteiden ja muiden laitteiden viat, sähkökatkot, lakot, työtaistelutoimenpiteet, mellakat, kapinat, kansalaislevottomuudet, työvoima- tai materiaalipula, tulipalot, tulvat, myrskyt, räjähdykset, luonnonvoimat, sota, hallituksen toimet, kansallisten tai ulkomaisten tuomioistuinten tai välitystuomioistuinten määräykset, kolmansien toimituksien laiminlyönnit, tai lämmön, valon tai ilmastoinnin katkeaminen tai vaihtelu.

  JOS (1) HYÖDYNNÄT MUUN KUIN RESIDEOIN SOVELLUSTA RESIDEOIN TUOTTEEN HALLINTAAN; (2) YHDISTÄT MUUN KUIN RESIDEOIN LAITTEEN JÄRJESTELMÄÄSI; (3) HYÖDYNNÄT KOLMANNEN OSAPUOLEN SOVELLUKSEN OHJELMOINTIRAJAPINTAA; TAI (4) LIITYT KOLMANNEN OSAPUOLEN KOTI- TAI LIIKETOIMINTAEKOSYSTEEMIIN, HYVÄKSYT, ETTÄ RESIDEO EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA SELLAISEN SOVELLUKSEN, LAITTEEN, SOVELLUKSEN OHJELMOINTIRAJAPINNAN TAI EKOSYSTEEMIN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, TOIMIVUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA, SAATAVUUDESTA, YHTEENTOIMIVUUDESTA, LAILLISUUDESTA TAI HYÖDYLLISYYDESTÄ, EIKÄ RESIDEO OLE KORVAUSVASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA SAATTAVAT SYNTYÄ SELLAISEN KÄYTÖN SEURAUKSENA. KOLMANSIEN SOVELLUSTEN, LAITTEIDEN, SOVELLUKSEN OHJELMOINTIRAJAPINNAN TAI EKOSYSTEEMIN KÄYTTÖ TAPAHTUU TÄYSIN OMALLA VASTUULLASI JA KUSTANNUKSELLASI.

  Huomaathan, että Resideoin velvollisuus toimittaa palvelut rajoittuu kohtuullisiin keinoihin toimittaa palvelu ja tämän Sopimuksen mukaiset velvoitteet eivät tarkoita tietyn tuloksen saavuttamista. Resideo tulee käyttämään kohtuullisia keinoja toimittaakseen Palvelut.

 5. MUUT EHDOT

  Sitä että Resideo ei vetoa Sopimuksen tiettyyn ehtoon ei voida tulkita pysyväksi luopumiseksi kyseiseen sopimusehtoon vetoamiseen eikä tämä vaikuta Resideoin oikeuteen myöhemmin ryhtyä toimiin näiden sopimusehtojen täytäntöönpanemiseksi.

  Ohjelmistoihin ja teknisiin tietoihin, jotka toimitetaan tämän Sopimuksen mukaisesti, sovelletaan Yhdysvaltojen vientivalvontalakeja ja niihin saatetaan soveltaa vienti- tai tuontimääräyksiä muissa maissa. Sitoudut noudattamaan kaikkia näitä lakeja ja määräyksiä ja olet yksinomaan vastuussa kaikkien ohjelmistoille tai tekniselle tiedolle vaadittavien tuonti-, vienti-, jälleenvientilupien ja lisenssien hankkimisesta ja säilyttämään asiakirjat kyseisten lakien ja määräysten mukaisesti.

  Tähän Sopimukseen sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja. Tästä sopimuksesta, sopimusrikkomuksesta, sopimuksen päättämisestä ja pätevyydestä aiheutuvat riidat ratkaistaan Englannin tuomioistuimissa. Resideo ymmärtää, että mikäli sinun kotipaikkasi ei ole Yhdistyneessä kunigaskunnassa, sinulla saattaa olla oikeus aloittaa oikeudenkäynti oman kotipaikkasi tuomioistuimessa.

  Riippumatta muista tämän Sopimuksen sopimusehtojen sisällöstä hyväksyt, että mikäli rikot jotakin tämän Sopimuksen sopimusehtoa saatat aiheuttaa Resideoille korjaamatonta vahinkoa, jonka ennalleen saattamiseksi rahallinen korvaus ei olisi riittävä. Resideo on siten oikeutettu hankkimaan muiden lainmukaisten oikeussuojakeinojen lisäksi kieltomääräyksen suojatakseen tämän Sopimuksen mukaisia Resideoin oikeuksia.

  Tämä Sopimus ja Resideoin myyntiehdot, jotka tulivat laiteoston liitteenä Resideoiltä, muodostavat koko sopimuksen sisällön sinun ja Resideoin välillä ja syrjäyttävät kokonaisuudessaan kaikki suulliset tai kirjalliset sopimukset, joita aiemmin on solmittu samassa asiassa sinun ja Resideoin välille. Tilaussopimus tai mahdollinen Hälytyskeskuksen valvontasopimus vähittäismyyjän tai Hälytyskeskuksen kanssa on erillinen sopimus. Sinun suhteeseesi vähittäismyyjän tai Hälytyskeskuksen kanssa sovelletaan tällaista erillistä sopimusta ja Resideo ei ole sinulle vastuussa millään tavalla sen perusteella. Ostosopimus koskien Resideoin tai muun kuin Resideoin laitetta, joka on vuorovaikutuksessa Resideoin Ohjelmiston ja Palveluiden kanssa, on erillinen sopimus kyseisen laitteen myyjän kanssa. Sinun sopimussuhteeseen tällaisen myyjän kanssa sovelletaan erillistä sopimusta ja Resideo ei ole sinulle vastuussa millään tavalla sen perusteella.

  Et voi siirtää tai luovuttaa tätä Sopimusta tai tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvoitteita ilman Resideoin kirjallista etukäteissuostumusta. Resideo voi luovuttaa tämän Sopimuksen kokonaisuudessaan tai osittain oman harkintansa mukaan. Tämä Sopimus sitoo osapuolia ja jokaista niiden nykyistä ja tulevaa työntekijää, johtajaa, emo- ja tytäryhtiöitä, edustajia, seuraajaa, oikeudenhaltijoita, urakoitsijoita, lisenssinantajia, perheenjäseniä sekä perhevieraita ja luvallisia käyttäjiä.

  Jokainen tämän Sopimuksen sopimusehto on tarkoitettu toimimaan myös erillään ja niitä sovelletaan soveltuvan lain sallimissa rajoissa. Sopimusehtoa voidaan tulkita ja soveltaa rajoitetusti, mikäli tämä on edellytys ehdon pätevyydelle. Tämän Sopimuksen yksittäisen sopimusehdon pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muihin sopimusehtoihin ja tällaisessa tilanteessa muut sopimusehdot pysyvät voimassa ilman muutoksia.

 6. APPLE-LAITTEEN EHDOT; KOLMAS EDUNSAAJA

  Tätä lukua sovelletaan sinuun, jos käytät Järjestelmää Apple-laitteella (esim. iPhone, iPad, iPod Touch) (kaikki sellaiset laitteet ”Apple-laite”); tätä lukua ei sovelleta sinuun, jos et käytä Järjestelmää Apple-laitteella. Osapuolet ymmärtävät, että tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus (”EULA”) on solmittu yksinomaan Resideoin ja sinun välille eikä Applen kanssa. Apple ei ole vastuussa Järjestelmästä ja sen sisällöstä. Kaikki Resideoin mahdollisesti tarjoama Järjestelmään liittyvä tuki on yksinomaan Resideoin vastuulla ja osapuolet ymmärtävät, että Applella ei ole minkäänlaista velvollisuutta toimittaa Järjestelmään liittyviä huolto- ja tukipalveluita. Osapuolet ymmärtävät, että Applella ei ole velvollisuutta antaa mitään Järjestelmään liittyvää takuuta. Applella ei ole mitään muitakaan Järjestelmää koskevia takuuvelvoitteita, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Osapuolet ymmärtävät, että Apple ei vastaa tuotevalitusten käsittelystä. Applen vastuulla ei ole käsitellä loppukäyttäjien tai kolmansien osapuolten vaatimuksia, jotka liittyvät Järjestelmään tai jotka liittyvät loppukäyttäjän Järjestelmän hallintaan ja/tai käyttöön sisältäen, muttei rajoittuen: (i) tuotevastuuväitteisiin; (ii) vaatimuksiin koskien sitä, että Järjestelmä ei täytä sovellettavan lain tai määräysten asettamia vaatimuksia; ja (iii) vaatimuksiin, jotka perustuvat kuluttajansuojaan tai vastaavan lainsäädäntöön. Osapuolet ymmärtävät, että kolmannen osapuolen väittäessä, että Järjestelmä tai sinun Järjestelmän hallinta ja käyttö loukkaavat kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, Apple ei vastaa sellaisen immateriaalioikeuden loukkausväitteen tutkinnasta, puolustuksesta, sopimisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Järjestelmää koskevat valitukset ja vaatimukset tulee suunnata Resideoille osoitteeseen ResideoPrivacy@Resideo.com. Osapuolet hyväksyvät, että Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat tämän EULA:n edunsaajia, ja että hyväksymällä tämän EULA:n ehdot Applella on oikeus (ja katsotaan hyväksyneen oikeuden) toimeenpanna tämä EULA sinua vastaan sopimusedunsaajana.

 7. RESIDEO CONNECTED HOME TIETOSUOJALAUSUNTO
  Viimeksi päivitetty 1. kesäkuuta 2020

  Tietoa meistä

  Resideo kunnioittaa tietosuojaanne ja henkilötietojenne suojaaminen on meille äärimmäisen tärkeää. Tämä Tietosuojalausunto kuvaa, miten Resideo Technologies, Inc. ja sen tytäryhtiöt (”Resideo” tai ”me”) keräävät, käyttävät ja luovuttavat henkilötietojanne Resideo Connected Home -tuotteiden ja palvelujenyhteydessä. Tuotesarjoja ovat: Honeywell Home (aikaisempi myyntinimi ”Lyric”) Products, EvoHome Products, Total Connect Security Products ja Videofied Security Products (viitataan yhteisesti “Resideo Connected Home Products -tuotteina”).

  Henkilötiedot ovat sellaista tietoa tai erillisistä osista koostuvaa tietoa, jonka perusteella teidät voidaan kohtuudella tunnistaa. “Rekisterinpitäjä” henkilötiedoillenne, joita säilytämme teistä tuotteiden yhteydessä, on:

  • Honeywell Home -tuotesarjalle (johon sisältyvät aiemmin ”Lyric”-tuotteina markkinoimamme tuotteet) ja EvoHome-tuotesarjalle Resideo Technologies, Inc;
  • Total Connect Security -tuotesarjalle Securité Communications SAS; ja
  • Videofied Security -tuotesarjalle RSI Video Technologies SAS.

  Henkilötiedot, joita teistä kerätään muilla Resideo-sivustoilla, sovelluksissa, tuotteiden ja palvelujen yhteydessä saattavat olla eri tietosuojalausunnon alaisia. On tärkeää, että luette tämän Tietosuojalausunnon yhdessä mahdollisten muiden tietosuojalausuntojen kanssa, joita saatamme tarjota teille tietyissä tilanteissa, jolloin keräämme tai käsittelemme henkilötietojanne, jotta olette täysin tietoinen siitä, miten ja miksi me käytämme tietojanne.

  Resideo Connected Homes Products -tuotteiden käyttö ja tiedot, jotka välitätte niiden kautta, ovat aina tämän Tietosuojalausunnon ja soveltuvien Resideo-ehtojen ja/tai Käyttöoikeussopimuksen alaisia (soveltuvin osin).

  Resideo Connected Homes Products -tuotteemme sisältävät laitteiston, ohjelmiston, niihin liittyvät verkkosivut, mobiili-/tabletti-/PC-sovellukset ja tukipalvelut.

  TÄRKEÄ ILMOITUS EUROOPAN TALOUSALUEEN (ETA) ASUKKAILLE: ETA-alueen asukkailla saattaa olla oikeus kieltää tietyn tyyppiset, tässä Tietosuojalausunnossa kuvatut henkilötietojen käsittelytoiminnot, myös kun luotamme oikeutettuun etuun käsitellä henkilötietojanne tai kun käsittelemme henkilötietojanne suoramarkkinointia varten. Joissakin tapauksissa voimme osoittaa, että meillä on pakottavat, perustellut syyt jatkaa henkilötietojenne käsittelyä, jolloin emme ole velvollisia noudattamaan pyyntöänne.

  Tietoa siitä, minkä tyyppisiä henkilötietoja käsittelemme

  • Honeywell Home (aikaisempi myyntinimi Lyric), EvoHome, Total Connect Security ja Videofied Security -älykamera ja kodin turvatuotteidenne yhteydessä (Connected Home Security Products), napsauttakaa osiota A alla.
  • Honeywell Home (aikaisempi myyntinimi Lyric) ja/tai EvoHome -älytermostaattien yhteydessä (Connected Home Thermostat Products), napsauttakaa osiota B alla.
  • Honeywell Home (aikaisempi myyntinimi Lyric) vesivuodon ilmaisimien yhteydessä (Connected Water Leakage Detector Products), napsauttakaa osiota C alla.

  Yleistietoa kaikille Resideo Connected Home Products -tuotteille soveltuvista tietojenkäsittelykäytännöistämme löytyy napsauttamalla linkkejä alla olevasta listasta, jolloin siirrytte teitä kiinnostavaan osioon:

  1. A. Connected Home Security Products
   1. 1. Keräämämme tieto
   2. 2. Miten käytämme tietojanne
   3. 3. Oikeudellinen peruste, jonka perusteella käsittelemme tietojanne
  2. B. Connected Home Thermostat Products
   1. 1. Keräämämme tieto
   2. 2. Miten käytämme tietojanne
   3. 3. Oikeudellinen peruste, jonka perusteella käsittelemme tietojanne
  3. C. Connected Home Water Leakage Detector Products
   1. 1. Keräämämme tieto
   2. 2. Miten käytämme tietojanne
   3. 3. Oikeudellinen peruste, jonka perusteella käsittelemme tietojanne
   4. 4. Tietojenne anonymisointi
   5. 5. Kenelle jaamme tietojanne
   6. 6. Missä säilytämme tietojanne
   7. 7. Miten kauan säilytämme tietojanne
   8. 8. Markkinointi
   9. 9. Kolmannen osapuolen sivustot ja palvelut
   10. 10. Lapset
   11. 11. Tietojenne suojaaminen
   12. 12. Evästeet
   13. 13. Oikeutenne
   14. 14. Muutokset tähän Tietosuojalausuntoon
   15. 15. Yhteystiedot

   A. Connected Home Security Products

   Tuotteet:Total Connect Security Products, jotka muodostuvat Domonial- ja Le Sucre -tuotevalikoimista, Videofied Security Products, Honeywell Home (aikaisempi myyntinimi Lyric) Smart Cameras -älykamerat ja Home Security Products (mukaan lukien itseasennettavat turvallisuustuotteet), sekä EvoHome Security Products, joihin viitataan yhteisesti ja erikseen “Connected Home Security Products -tuotteina”.

   1. a) Keräämämme tieto
    1. Suoraan teiltä kerätty tieto

     Keräämme seuraavia tietoja suoraan teiltä:

     • Tunnistetiedot, kuten nimenne, yhteystiedot, titteli, yrityksen/organisaation nimi, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot sekä käyntiosoite (mukaan lukien katu, kaupunki, postinumero ja/tai maa);
     • Rekisteröitymistiedot, kuten tiedot, jotka annatte kun luotte tilin käyttääksenne Connected Home Security Product -tuotetta, mukaan lukien kirjautumistiedot ja salasanat;
     • Markkinointi- ja viestintätiedot, mukaan lukien markkinointimieltymykset ja julkaisujen tilaukset;
     • Taloudelliset tiedot, kuten luottokortti- ja tilitiedot, mikäli ostatte palveluita meiltä suoraan;
     • Ostostiedot, mukaan lukien tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvät kyselyt ja tilaukset sekä tiedot maksuista teille ja teiltä;
     • Vientivalvontatiedot, kuten kansallisuutenne ja asuinmaanne, joiden avulla määrittelemme oikeutenne saada tietoa tietyistä teknologioista vientivalvontasäännösten puitteissa;
     • Palautteenne, mukaan lukien tiedot, jotka annatte meille aina, kun lähetätte palautetta tai otatte meihin yhteyttä mistä tahansa syystä, täytätte kyselyn, osallistutte kilpailuun tai raportoitte ongelman.

     Kun meillä on lakisääteinen tai teidän kanssanne solmitun sopimuksen ehtojen mukainen velvollisuus kerätä henkilötietojanne, ettekä te lähetä tällaista tietoa pyydettäessä, emme ehkä pysty toimittamaan teille pyydettyä palvelua tai viemään läpi ostotapahtumaanne.

    2. Teistä keräämämme tiedot

     Saatamme kerätä tiettyjä tietoja teistä Connected Home Security Product -tuotteen käyttöönne liittyen, kuten:

     • Käyttötiedot, mukaan lukien tiedot siitä, miten käytätte Connected Home Security Product -tuotettanne, siirrettyjen bittien määrä, klikkaamanne linkit, aineistot, joita käytätte, kotona sattuvien tapahtumien aika, aikataulutus, mukaan lukien hälytyksen kytkemis- ja poistoajat, käyttö- ja hälytyslokit, video- ja äänileikkeet tapahtumista kotona tai liikeyrityksessä sekä järjestelmään ladatut kuvat ja muut Connected Home Security Product -tuotteella toteutetut tapahtumat;
     • Tekniset tiedot, kuten Internet-protokollaosoitteenne (IP), selaimenne tyyppi ja ominaisuudet ja kieli, käyttöjärjestelmänne, kotijärjestelmän kokoonpano, turvallisuusasetukset;

     Honeywell Home (aikaisemmin Lyric) -älykameroihin ja kodin turvallisuustuotteisiin liittyen (mukaan lukien itseasennettavat turvallisuustuotteet):

     • Paikannustiedot. Nimenomaisella suostumuksellanne Honeywell Home (aiemmin Lyric) -älykamerat ja Home Security Products -tuotteet (mukaan lukien itseasennettavat turvallisuustuotteet) saavat kerätä tarkkoja, tosiaikaisia tietoja mobiililaitteenne sijainnista valvoakseen ”home and away” -tilaanne. Mobiililaitteenne sijaintitieto saatetaan luovuttaa palveluntuottajille, jotka saattavat käsitellä tätä tietoa tarjotessaan palveluja meidän puolestamme. Kun olette antanut suostumuksenne mobiililaitteenne tarkkojen sijaintitietojen keräämiseen, voitte milloin tahansa muokata tai peruuttaa tämän suostumuksen hallitsemalla paikannuspalveluiden määrityksiä mobiililaitteenne asetusten avulla.

     Löydätte alla olevasta osiosta ”Evästeet” tietoa evästeistä, joita käytämme Connected Home Security Products -tuotteissamme ja miten kieltäydytte niistä tai poistatte ne käytöstä..

    3. Arkaluontoiset tiedot

     Tiettyihin Connected Home Security Products -tuotteisiin liittyen (mukaan lukien itseasennettavat turvallisuustuotteet), saatamme kerätä teistä myös arkaluontoista tietoa (henkilötietoja, jotka ovat erityisen suojan alaisia tietosuojalakien mukaisesti), lain sallimissa tai vaatimissa rajoissa. Saatamme esimerkiksi kerätä biometrisiä tietoja tarjotaksemme kasvojentunnistustoiminnon. Keräämme teistä arkaluontoista tietoa vain nimenomaisella suostumuksellanne. Kun olemme saaneet suostumuksen kerätä ja käsitellä arkaluontoisia tietojanne, voitte peruuttaa suostumuksenne milloin tahansa.

   2. b) Miten käytämme tietojanne

    Käytämme henkilötietojanne:

    • Tarjotaksemme teille Connected Home Security Product -tuotteen. Saatamme käyttää henkilötietojanne toimittaaksemme teille palveluita tai suorittaaksemme pyytämiänne liiketoimia, kuten tietojen antaminen Resideon tuotteista tai palveluista, laskutus tai tilauksen täyttäminen, ostettujen tuotteiden rekisteröinti, takuuvaateet, tukipalvelujen tarjoaminen asiakkaalle ja käytön tuki Connected Home Security Product -tuotteille;
    • Liiketoimintamme, tuotteittemme ja palvelujemme kehittämiseen. Saatamme käyttää henkilötietojanne liiketoiminta-analyysien tekoon tai muihin tarkoituksiin, jotka auttavat meitä kehittämään ja parantamaan liiketoimintaamme, tuotteittemme ja palvelujemme laatua (mukaan lukien uudet tuotteet ja palvelut), esimerkiksi räätälöimällä Connected Home Security Product -tuote teidän mieltymystenne mukaiseksi;
    • Markkinoimiseen.Saatamme soveltuvien lakien ja asetusten puitteissa käyttää henkilötietojanne tiedottaaksemme teitä mahdollisesti kiinnostavista tuotteista ja palveluista ja muutoin kertoaksemme teille tarjonnasta, tapahtumista ja uutisista, tutkimuksista, erikoistarjouksista ja näihin liittyvistä aiheista. Voitte kieltäytyä markkinointisähköposteista milloin tahansa, ilman kustannuksia, käyttämällä ”peruuta tilaus” -linkkiä missä tahansa markkinointisähköpostissa, jonka saatte meiltä tai ottamalla meihin yhteyttä käyttämällä tässä Tietosuojalausunnossa olevaa yhteystietoa. Asuinmaastanne riippuen teillä saattaa olla oikeus kieltäytyä muun tyyppisestä markkinointiviestinnästä; kysykää lisää käyttämällä Tietosuojalausunnossa olevaa yhteystietoa;
    • Tutkimukseen ja asiakasanalyysiin. Saatamme käyttää henkilötietojanne tutkimus- ja analyysitarkoituksiin, ostomieltymystenne analysointiin, teidän vaatimuksenne parhaiten täyttävien tuotteiden ja palvelujen tunnistamiseen sekä mittaamaan teille suuntaamamme mainostuksen tehokkuutta;
    • Hallitsemaan ja suojaamaan liiketoimintaamme. Saatamme käyttää henkilötietojanne liiketoimintamme ja tuotteittemme hallitsemiseen ja suojaamiseen, mukaan lukien vianetsintä, järjestelmän ylläpito, tuki, tietojen raportointi ja isännöinti;
    • Valvontaan: Saatamme käyttää keräämiämme henkilötietojanne havaitaksemme, estääksemme ja reagoidaksemme petokseen, immateriaalioikeuksien loukkaamiseen, palveluehtojemme ja/tai käyttöoikeussopimuksemme rikkomiseen, lain rikkomiseen tai muuhun Connected Home Security Product -tuotteen väärinkäyttöön.

    Käytämme pankki-/luottokorttitietojanne vain apuna Connected Home Security Product -tuotteeseen liittyvien palvelujen oston yhteydessä.

     

    Tarjotaksemme teille parantuneen ja tasalaatuisen asiakaskokemuksen, kun olette yhteyksissä Resideoon, ja parantaaksemme ja mukauttaaksemme sivustojamme, sovelluksiamme, tuotteitamme ja palvelujamme, saatamme yhdistää tässä Tietosuojalausunnossa kuvattuja tietoja muuhun teistä tallentamaamme tietoon, kun olette käyttänyt muita Resideon sivustoja, sovelluksia, tuotteita ja/tai palveluja.

   3. c ) Oikeudellinen peruste, jonka perusteella käsittelemme tietojanne

    Lain niin vaatiessa varmistamme aina, että henkilötietojenne käsittelyllä on oikeudellinen peruste. Useimmissa tapauksissa henkilötietojenne käsittelyn oikeudellinen peruste on, että:

    • se on tarpeen, jotta voimme suorittaa teille tarjoamamme palvelut;
    • se on tarpeen lakiin ja sopimuksiin perustuvien velvoitteidemme noudattamiseksi;
    • olemme saaneet suostumuksenne henkilötietojenne käsittelyyn yhteen tai useampaan määriteltyyn tarkoitukseen. Jos pyydämme suostumustanne henkilötietojenne käsittelyyn, voitte peruuttaa suostumuksenne milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä käyttäen tämän Tietosuojalausunnon lopussa olevia yhteystietoja;
    • käsittely on tarpeen, jotta saavutamme oikeutetut etumme, kuten esimerkiksi tuotteittemme ja palvelujemme kehittäminen asiakkaittemme eduksi;
    • käsittely on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

   B. Connected Home Thermostat Products

   Tuotteet:Honeywell Home -termostaatit (aiemmin markkinoitu Lyric-termostaatteina) ja EvoHome Comfort -tuotteet, yhteisesti ja erikseen “Connected Home Thermostat Product(s)”.

   1. a) Keräämämme tieto
    1. Suoraan teiltä kerätty tieto

     Keräämme seuraavia tietoja suoraan teiltä:

     • Tunnistetiedot, kuten nimenne, yhteystiedot, titteli, yrityksen/organisaation nimi, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot sekä fyysinen osoite (mukaan lukien katu, kaupunki, postinumero ja/tai maa);
     • Rekisteröitymistiedot, kuten tiedot, jotka annatte, kun luotte tilin käyttääksenne Connected Home Thermostat Product -tuotetta, mukaan lukien kirjautumistiedot ja salasanat;
     • Markkinointi- ja viestintätiedot, mukaan lukien markkinointimieltymyksenne ja julkaisujen tilauksenne;
     • Taloudelliset tiedot, kuten luottokortti- ja tilitiedot, mikäli ostatte palveluita meiltä suoraan;
     • Ostostiedot, mukaan lukien tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvät kyselyt ja tilaukset sekä tiedot maksuista teille ja teiltä;
     • Vientivalvontatiedot, kuten kansallisuutenne ja asuinmaanne, joiden avulla määrittelemme oikeutenne saada tietoa tietyistä teknologioista vientivalvontasäännösten puitteissa;
     • Palautteenne, mukaan lukien tiedot, jotka annatte meille aina, kun lähetätte palautetta tai otatte meihin yhteyttä mistä tahansa syystä, täytätte kyselyn, osallistutte kilpailuun tai raportoitte ongelman.

     Kun meillä on lakisääteinen tai teidän kanssanne solmitun sopimuksen ehtojen mukainen velvollisuus kerätä henkilötietojanne, ettekä te lähetä tällaista tietoa pyydettäessä, emme ehkä pysty toimittamaan teille pyydettyä palvelua tai viemään läpi ostotapahtumaanne.

    2. Teistä keräämämme tiedot

     Saatamme kerätä tiettyjä tietoja teistä Connected Home Thermostat Product -tuotteen käyttöönne liittyen, kuten:

     • Käyttötiedot, mukaan lukien tiedot siitä, miten käytätte Connected Home Thermostat Product -tuotetta, siirrettyjen bittien määrä, klikkaamanne linkit, aineistot joita käytätte, päivämäärä ja kellonaika jolloin käytitte Connected Home Thermostat Product -tuotetta ja muut Connected Home Thermostat Product -tuotteella tekemänne toimet, mukaan lukien varsinaiset sisä- ja ulkolämpötila- ja kosteustiedot, GPS/paikannustiedot, (katso alla), termostaatin käyttötiedot, kuten lämmityksen, tuuletuksen ja ilmastoinnin (LVI) tilatiedot, ajoajat, asetukset, tapahtumien aika kotona, LVI-diagnostiikan ja LVI-järjestelmän käyttölokit ja LVI-järjestelmän hälytykset ja termostaattinne ja kolmannen osapuolen laitteiden vuorovaikutukset sekä järjestelmän käyttö teidän toimestanne.
     • Tekniset tiedot, kuten Internet-protokollaosoitteenne (IP), selaimenne tyyppi ja ominaisuudet ja kieli, käyttöjärjestelmänne, kotijärjestelmän kokoonpano, turvallisuusasetukset;
     • Paikannustiedot. Nimenomaisella suostumuksellanne Connected Home Thermostat Product -tuote saa kerätä tarkkoja, tosiaikaisia tietoja mobiililaitteenne sijainneista valvoakseen ”home and away” -tilaanne. Mobiililaitteenne sijaintitieto saatetaan luovuttaa palveluntuottajille, jotka saattavat käsitellä tätä tietoa tarjotessaan palveluja meidän puolestamme. Kun olette antanut suostumuksenne mobiililaitteenne tarkkojen sijaintitietojen keräämiseen, voitte milloin tahansa muokata tai peruuttaa tämän suostumuksen hallitsemalla paikannuspalveluiden määrityksiä mobiililaitteenne asetusten avulla.

     Löydätte alla olevasta osiosta ”Evästeet” tietoa evästeistä, joita käytämme Connected Home Thermostat Product -tuotteissamme ja miten kieltäydytte niistä tai poistatte ne käytöstä.

   2. b. Miten käytämme tietojanne

    Käytämme henkilötietojanne:

    • Tarjotaksemme teille Connected Home Thermostat Product -tuotteen. Saatamme käyttää henkilötietojanne toimittaaksemme teille palveluita tai suorittaaksemme pyytämiänne liiketoimia, kuten tietojen antaminen Resideon tuotteista tai palveluista, laskutus tai tilauksen täyttäminen, ostettujen tuotteiden rekisteröinti, takuuvaateet, tukipalvelujen tarjoaminen asiakkaalle ja käytön tuki Connected Home Thermostat Product -tuotteillenne;
    • Liiketoimintamme, tuotteittemme ja palvelujemme kehittämiseen. Saatamme käyttää henkilötietojanne liiketoiminta-analyysien tekoon tai muihin tarkoituksiin, jotka auttavat meitä kehittämään ja parantamaan liiketoimintaamme, tuotteittemme ja palvelujemme laatua (mukaan lukien uudet tuotteet ja palvelut), esimerkiksi räätälöimällä Connected Home Thermostat Product -tuote teidän mieltymystenne mukaiseksi;
    • Markkinointiin. Saatamme soveltuvien lakien ja asetusten puitteissa käyttää henkilötietojanne tiedottaaksemme teitä mahdollisesti kiinnostavista tuotteista ja palveluista ja muutoin kertoaksemme teille tarjonnasta, tapahtumista ja uutisista, tutkimuksista, erikoistarjouksista ja näihin liittyvistä aiheista. Voitte kieltäytyä markkinointisähköposteista milloin tahansa, ilman kustannuksia, käyttämällä ”peruuta tilaus” -linkkiä missä tahansa markkinointisähköpostissa, jonka saatte meiltä tai ottamalla meihin yhteyttä käyttämällä tässä Tietosuojalausunnossa olevaa yhteystietoa. Asuinmaastanne riippuen teillä saattaa olla oikeus kieltäytyä muun tyyppisestä markkinointiviestinnästä; kysykää lisää käyttämällä Tietosuojalausunnossa olevaa yhteystietoa;
    • Tutkimukseen ja asiakasanalyysiin. Saatamme käyttää henkilötietojanne tutkimus- ja analyysitarkoituksiin, ostomieltymystenne analysointiin, teidän vaatimuksenne parhaiten täyttävien tuotteiden ja palvelujen tunnistamiseen sekä mittaamaan teille suuntaamamme mainostuksen tehokkuutta;
    • Hallitsemaan ja suojaamaan liiketoimintaamme. Saatamme käyttää henkilötietojanne liiketoimintamme ja tuotteittemme hallitsemiseen ja suojaamiseen, mukaan lukien vianetsintä, järjestelmän ylläpito, tuki, tietojen raportointi ja isännöinti;
    • Valvontaan: Saatamme käyttää keräämiämme henkilötietojanne havaitaksemme, estääksemme ja reagoidaksemme petokseen, immateriaalioikeuksien loukkaamiseen, palveluehtojemme ja/tai käyttöoikeussopimuksemme rikkomiseen, lain rikkomiseen tai muuhun Connected Home Thermostat Product -tuotteen väärinkäyttöön.

    Käytämme pankki-/luottokorttitietojanne vain apuna Connected Home Thermostat Product -tuotteeseen liittyvien palvelujen oston yhteydessä.

    Tarjotaksemme teille parantuneen ja tasalaatuisen asiakaskokemuksen, kun olette yhteyksissä Resideoon, ja parantaaksemme ja mukauttaaksemme sivustojamme, sovelluksiamme, tuotteitamme ja palvelujamme, saatamme yhdistää tässä Tietosuojalausunnossa kuvattuja tietoja muuhun teistä tallentamaamme tietoon kun olette käyttänyt muita Resideon sivustoja, sovelluksia tuotteita ja/tai palveluja.

   3. c. Oikeudellinen peruste, jonka perusteella käsittelemme tietojanne

    Lain niin vaatiessa varmistamme aina, että henkilötietojenne käsittelyllä on oikeudellinen peruste. Useimmissa tapauksissa henkilötietojenne käsittelyn oikeudellinen peruste on, että:

    • se on tarpeen, jotta voimme suorittaa teille tarjoamamme palvelut;
    • se on tarpeen lakiin ja sopimuksiin perustuvien velvoitteidemme noudattamiseksi;
    • olemme saaneet suostumuksenne henkilötietojenne käsittelyyn yhteen tai useampaan määriteltyyn tarkoitukseen. Jos pyydämme suostumustanne henkilötietojenne käsittelyyn, voitte peruuttaa suostumuksenne milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä käyttäen tämän Tietosuojalausunnon lopussa olevia yhteystietoja;
    • käsittely on tarpeen, jotta saavutamme oikeutetut etumme, kuten esimerkiksi tuotteittemme ja palvelujemme kehittäminen asiakkaittemme eduksi;
    • käsittely on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

   C. Connected Home Water Leakage Detector Tuotteet

   Tuotteet:Honeywell Home (aikaisemmin “Lyric”) Connected Water Leakage Detector, johon viitataan “Connected Home Water Leakage Detector Product(s) -tuotteina”

   1. a) Keräämämme tieto
    1. i. Suoraan teiltä kerätty tieto

     Keräämme seuraavia tietoja suoraan teiltä:

     • Tunnistetiedot, kuten nimenne, yhteystiedot, titteli, yrityksen/organisaation nimi, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot sekä fyysinen osoite (mukaan lukien katu, kaupunki, postinumero ja/tai maa);
     • Rekisteröitymistiedot, kuten tiedot, jotka annatte kun luotte tilin käyttääksenne Connected Home Water Leakage Detector Products -tuotteita, mukaan lukien kirjautumistiedot ja salasanat;
     • Markkinointi- ja viestintätiedot, mukaan lukien markkinointimieltymyksenne ja julkaisujen tilauksenne;
     • Taloudelliset tiedot, kuten luottokortti- ja tilitiedot, mikäli ostatte palveluita meiltä suoraan;
     • Ostostiedot, mukaan lukien tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvät kyselyt ja tilaukset sekä tiedot maksuista teille ja teiltä;
     • Vientivalvontatiedot, kuten kansallisuutenne ja asuinmaanne, joiden avulla määrittelemme oikeutenne saada tietoa tietyistä teknologioista vientivalvontasäännösten puitteissa;
     • Palautteenne, mukaan lukien tiedot, jotka annatte meille aina, kun lähetätte palautetta tai otatte meihin yhteyttä mistä tahansa syystä, täytätte kyselyn, osallistutte kilpailuun tai raportoitte ongelman.

     Kun meillä on lakisääteinen tai teidän kanssanne solmitun sopimuksen ehtojen mukainen velvollisuus kerätä henkilötietojanne, ettekä te lähetä tällaista tietoa pyydettäessä, emme ehkä pysty toimittamaan teille pyydettyä palvelua tai viemään läpi ostotapahtumaanne.

    2. ii. Teistä keräämämme tiedot

     Saatamme kerätä tiettyjä tietoa teistä Connected Home Water Leakage Detector Product -tuotteen käyttöönne liittyen, kuten:

     • Käyttötiedot, mukaan lukien tiedot siitä, miten käytätte Connected Home Water Leakage Detector Product -tuotetta, siirrettyjen bittien määrä, klikkaamanne linkit, aineistot joita käytätte, päivämäärä ja kellonaika, jolloin käytitte Connected Home Water Leakage Detector Product -tuotetta, ja muut Connected Home Water Leakage Detector Product -tuotteella tekemänne toimet, mukaan lukien varsinaiset sisälämpötila - ja ilmankosteustiedot, vesivuodon ilmaisintuotteen käyttötiedot, kuten asetukset, tapahtumien aika kotona, vesivuodon ilmaisinjärjestelmän diagnostiikka ja käyttölokit ja vesivuodon ilmaisinjärjestelmän hälytykset ja vesivuodon ilmaisinjärjestelmän ja kolmannen osapuolen laitteiden vuorovaikutus sekä järjestelmän käyttö teidän toimestanne.
     • Tekniset tiedot, kuten Internet-protokollaosoitteenne (IP), selaimenne tyyppi ja ominaisuudet ja kieli, käyttöjärjestelmänne, kotijärjestelmän kokoonpano, turvallisuusasetukset;

     Löydätte tietoa evästeistä, joita käytämme Connected Home Water Leakage Detector Product -tuotteissamme ja miten kieltäydytte niistä tai poistatte ne käytöstä alla olevasta osiosta ”Evästeet”.

   2. b ) Miten käytämme tietojanne

    Käytämme henkilötietojanne:

    • Tarjotaksemme Connected Home Water Leakage Detector Product -tuotteen teille. Saatamme käyttää henkilötietojanne toimittaaksemme teille palveluita tai suorittaaksemme pyytämiänne liiketoimia, kuten tietojen antaminen Resideon tuotteista tai palveluista, laskutus tai tilauksen täyttäminen, ostettujen tuotteiden rekisteröinti, takuuvaateet, tukipalvelujen tarjoaminen asiakkaalle ja käytön tuki Connected Home Water Leakage Detector Product -tuotteelle;
    • Liiketoimintamme, tuotteittemme ja palvelujemme kehittämiseen. Saatamme käyttää henkilötietojanne liiketoiminta-analyysien tekoon tai muihin tarkoituksiin, jotka auttavat meitä kehittämään ja parantamaan liiketoimintaamme, tuotteittemme ja palvelujemme laatua (mukaan lukien uudet tuotteet ja palvelut), esimerkiksi räätälöimällä Connected Home Water Leakage Detector teidän mieltymystenne mukaiseksi;
    • Markkinointiin. Saatamme soveltuvien lakien ja asetusten puitteissa käyttää henkilötietojanne tiedottaaksemme teitä mahdollisesti kiinnostavista tuotteista ja palveluista ja muutoin kertoaksemme teille tarjonnasta, tapahtumista ja uutisista, tutkimuksista, erikoistarjouksista ja näihin liittyvistä aiheista. Voitte kieltäytyä markkinointisähköposteista milloin tahansa, ilman kustannuksia, käyttämällä ”peruuta tilaus” -linkkiä missä tahansa markkinointisähköpostissa, jonka saatte meiltä tai ottamalla meihin yhteyttä käyttämällä tässä Tietosuojalausunnossa olevaa yhteystietoa. Asuinmaastanne riippuen teillä saattaa olla oikeus kieltäytyä muun tyyppisestä markkinointiviestinnästä; kysykää lisää käyttämällä Tietosuojalausunnossa olevaa yhteystietoa;
    • Tutkimukseen ja asiakasanalyysiin. Saatamme käyttää henkilötietojanne tutkimus- ja analyysitarkoituksiin, ostomieltymystenne analysointiin, teidän vaatimuksenne parhaiten täyttävien tuotteiden ja palvelujen tunnistamiseen sekä mittaamaan teille suuntaamamme mainostuksen tehokkuutta;
    • Hallitsemaan ja suojaamaan liiketoimintaamme.Saatamme käyttää henkilötietojanne liiketoimintamme ja tuotteittemme hallitsemiseen ja suojaamiseen, mukaan lukien vianetsintä, järjestelmän ylläpito, tuki, tietojen raportointi ja isännöinti;
    • Valvontaan: Saatamme käyttää keräämiämme henkilötietojanne havaitaksemme, estääksemme ja reagoidaksemme petokseen, immateriaalioikeuksien loukkaamiseen, palveluehtojemme ja/tai käyttöoikeussopimuksemme rikkomiseen, lain rikkomiseen tai muuhun Connected Home Water Leakage Detector Product -tuotteen väärinkäyttöön.

    Käytämme pankki-/luottokorttitietojanne vain apuna Connected Home Water Leakage Detector Product -tuotteeseen liittyvien palvelujen oston yhteydessä.

   3. c) Oikeudellinen peruste, jonka perusteella käsittelemme tietojanne

    Lain niin vaatiessa varmistamme aina, että henkilötietojenne käsittelyllä on oikeudellinen peruste. Useimmissa tapauksissa henkilötietojenne käsittelyn oikeudellinen peruste on, että:

    • se on tarpeen, jotta voimme suorittaa teille tarjoamamme palvelut;
    • se on tarpeen lakiin ja sopimukseen perustuvien velvoitteidemme noudattamiseksi;
    • olemme saaneet suostumuksenne henkilötietojenne käsittelyyn yhteen tai useampaan määriteltyyn tarkoitukseen. Jos pyydämme suostumustanne henkilötietojenne käsittelyyn, voitte peruuttaa suostumuksenne milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä käyttäen tämän Tietosuojalausunnon lopussa olevia yhteystietoja;
    • käsittely on tarpeen, jotta saavutamme oikeutetut etumme, kuten esimerkiksi tuotteittemme ja palvelujemme kehittäminen asiakkaittemme eduksi;
    • käsittely on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

    D. Tietojenne anonymisointi

    Saatamme anonymisoida henkilötietonne, jolloin teitä ei enää voi tunnistaa niiden avulla. Anonymisoitua tietoa ei katsota henkilötiedoksi, eikä Tietosuojalausunto sen takia koske sitä. Saatamme kerätä, käyttää ja jakaa anonymisoitua tietoa mihin tahansa tarkoitukseen.

    E. Kenelle jaamme tietojanne

    Saatamme jakaa henkilötietojanne tietyille kolmansille osapuolille siinä määrin kuin tarpeellista, jotta he pystyvät suorittamaan palvelunsa meille, kuten:

    • tytäryhtiömme, toimittajamme, jakelijamme ja alihankkijamme, siinä määrin kuin tarvitaan, että he pystyvät suorittamaan osuutensa kanssanne tehdyistä sopimuksista,
    • mainostajat ja markkinointipalvelujen tuottajat, jotka tarjoavat meille palveluja,
    • analyysipalvelujen tarjoajat, jotka auttavat meitä parantamaan ja optimoimaan tuotteitamme ja palvelujamme,
    • koko liikeomaisuutemme tai sen osan mahdolliset myyjät tai ostajat (tai heidän neuvojansa), ja/tai
    • lainvalvontaviranomaiset, oikeusistuimet, valvojat, viranomaiset ja muut kolmannet osapuolet, kun käsityksemme mukaan on tarpeen noudattaa lakiin tai sääntelyyn perustuvaa velvoitetta tai muuten suojata oikeuksiamme tai kolmannen osapuolen oikeuksia.

    Saatamme jakaa henkilötietonne kolmannelle osapuolelle pyynnöstänne. Tällaisessa tapauksessa emme pysty valvomaan emmekä ole vastuussa tällaisen kolmannen osapuolen suorittamasta henkilötietojenne keräämisestä, tallettamisesta, luovuttamisesta tai käytöstä. Näiden kolmansien osapuolten velvollisuuksia henkilötietoihinne liittyen määrittelee heidän sopimuksensa kanssanne. Mikäli haluatte ohjata Resideo Connected Home Products -tuotteitanne kolmannen osapuolen sovelluksella, ohjelmistolla tai muulla tarjonnalla, me emme voi valvoa tai olla vastuussa tällaisen kolmannen osapuolen suorittamasta henkilötietojenne keräämisestä, tallettamisesta, luovuttamisesta tai käytöstä.

    F.Missä säilytämme tietojanne

    Yleistä

    Resideo on maailmanlaajuinen yritys, ja siksi henkilötietojanne voi kerätä, siirtää tai käyttää Resideo, konserniyhtiömme, toimittajat ja/tai asiamiehet, jotka sijaitsevat oman asuinmaanne ulkopuolella, mukaan lukien Euroopan talousalueen (ETA) maat, Yhdysvallat ja Intia. Huomatkaa, että yksityisyydensuoja ja lakivaatimukset, mukaan lukien viranomaisten oikeus päästä käsiksi henkilötietoihinne, ei joissain näissä maissa ehkä vastaa asuinmaanne tilannetta. Teemme kuitenkin kohtuuden rajoissa kaiken mahdollisen suojataksemme yksityisyyttänne.

    Käyttäjät Euroopan talousalueella (ETA)

    Henkilötietonne saatetaan siirtää tai sitä saattavat käyttää Resideo-konsernin yhtiöt, asiamiehet, jakelijat, alihankkijat tai toimittajat Euroopan unionin ulkopuolella, eli Yhdysvalloissa ja Intiassa. Olemme ottaneet käyttöön EU:n mallisopimuslausekkeet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 46 kohdan 2 mukaisesti varmistaaksemme, että tiedonsiirto ETA:n ulkopuolelle on riittävästi suojattu. Ottakaa yhteyttä tämän Tietosuojalausunnon lopussa olevien yhteystietojen kautta, jos haluatte lisätietoa soveltuvista suojatoimista.

    ETA:n ulkopuolella asuvat käyttäjät

    Käyttämällä Resideo Connected Home Products -tuotteitamme tai ottamalla meihin yhteyttä ja antamalle meille tietonne, suostutte henkilötietojenne siirtoon asuinmaanne ulkopuolelle, kuten yllä on esitetty.

    G. Miten kauan säilytämme tietojanne

    Ellei tässä Tietosuojalausunnossa ole muuta sanottu, säilytämme tietonne sen ajan, kun käytätte relevanttia Resideo Connected Home Products -tuotettatai minkä tahansa ajan (joka voi olla lyhyempi tai pidempi jakso), jonka olette nimenomaisesti sopineet tietojenne säilytysajaksi, minkä jälkeen me joko poistamme tai anonymisoimme henkilötietonne (paitsi jos laki vaatii pidempää säilytysjaksoa). Jos lopetatte Resideo Connected Home Product -tuotteen käytön, saatamme jatkaa anonymisoidun tai yhdistetyn tiedon käyttöä, josta teitä ei voi tunnistaa, tutkimus- ja kehitystarkoituksia varten. Tallennamme henkilötiedot markkinointitarkoituksia varten, kunnes kieltäydytte vastaanottamasta markkinointiviestejä soveltuvan lain mukaisesti.

    H. Markkinointi

    Saatamme soveltuvien lakien ja asetusten puitteissa käyttää henkilötietojanne tiedottaaksemme teitä mahdollisesti kiinnostavista tuotteista ja palveluista ja muutoin kertoaksemme teille tarjonnasta, tapahtumista ja uutisista, tutkimuksista, erikoistarjouksista ja näihin liittyvistä aiheista. Voitte kieltäytyä markkinointisähköposteista milloin tahansa, ilman kustannuksia, käyttämällä ”peruuta tilaus” -linkkiä minkä tahansa markkinointisähköpostissa, jonka saatte meiltä tai ottamalla meihin yhteyttä käyttämällä tässä Tietosuojalausunnossa olevaa yhteystietoa. Asuinmaastanne riippuen teillä saattaa olla oikeus kieltäytyä muun tyyppisestä markkinointiviestinnästä; kysykää lisää käyttämällä Tietosuojalausunnossa olevaa yhteystietoa.

    I. Kolmannen osapuolen sivustot ja palvelut

    Resideo Connected Home Products -tuotteemme saattavat sisältää linkkejä kolmannen osapuolen sivustoille, tuotteisiin ja palveluihin. Me emme kanna minkäänlaista vastuuta kyseisistä sivustoista tai niiden käytännöistä. Näiden kolmansien osapuolten keräämät tiedot, kuten yhteystietonne, ovat heidän tietosuojakäytäntöjensä alaisia. Kehotamme tutustumaan kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin.

    Jos kolmas osapuoli, kuten jälleenmyyjä, alihankkija tai vähittäiskauppias, toimittaa teille Resideo Connected Home Products -tuotteita, henkilötietojenne kerääminen ja käyttö on tämän kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöjen alaista. Hyväksytte, että Resideo ei valvo sitä, miten kolmannet osapuolet keräävät ja käyttävät henkilötietojanne. Saatamme jakaa henkilötietonne näiden kolmansien osapuolten kanssa kunkin osapuolen kanssa tekemämme palvelusopimuksen ehtojen mukaisesti. Kehotamme tutustumaan kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin.

    J.Lapset

    Resideo ei tietoisesti käsittele lasten henkilötietoja Resideo Connected Home Products -tuotteisiin liittyen. ”Lasten” määritelmä riippuu oikeudenkäyttöalueenne lainsäädännöstä ja asetuksista.

    K. Tietojenne suojaaminen

    Resideo sitoutuu suojaamaan henkilötietojenne yksityisyyttä. Käytämme useita turvallisuustekniikoita ja toimenpiteitä suojataksemme henkilötietonne luvattomalta pääsyltä, käytöltä tai luovutukselta. Mikään tietojärjestelmä ei kuitenkaan voi olla täysin varma, joten emme voi taata henkilötietojenne absoluuttista yksityisyyttä. Emme myöskään ole vastuussa sellaisten tietojen yksityisyydestä, jotka lähetätte Resideo Connected Home Products -tuotteille verkoissa, joita emme valvo, kuten Internet ja langattomat verkot.

    Henkilötietojenne turvallisuus ja yksityisyys riippuvat myös teistä. Kun olemme antaneet teille (tai te olette valinnut) käyttäjätunnuksen ja salasanan Resideo Connected Home Products -tuotteisiin, olette vastuussa näiden tunnusten salassapidosta, eikä niitä pidä luovuttaa muille.

    L. Evästeet

    Mikä on eväste?

    Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka sisältävät pieniä määriä tietoa siitä, mitä on ladattu kovalevylle tai selaimen muistiin. Evästeet sisältävät tietoa, joka siirretään tietokoneen kovalevylle tai muuhun laitteeseen.

    Käyttämämme evästeet

    Käytämme neljänlaisia evästeitä: Ehdottomasti tarpeelliset evästeet, Suorituskykyevästeet, Toiminnallisuus- ja profiilievästeet ja Mainostusevästeet.

    1. Ehdottomasti tarpeelliset evästeet

     Nämä evästeet ovat oleellisia Resideo Connected Home Products -tuotteille, erityisesti mitä tulee tiedonhakuun ja tilauksen tekoon. Ilman näitä evästeitä pyytämiänne palveluja ei voida tarjota. Tällaisia evästeitä ovat esimerkiksi evästeet, joiden avulla voitte kirjautua Resideo Connected Home Products -tuotteiden suojatuille alueille tai ”ostoskorievästeet”, jotka muistavat tuotteet, jotka haluatte ostaa, kun lisäätte tuotteita ostoskoriin tai siirrytte maksun suorittamiseen.

    2. Suorituskykyevästeet

     Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, miten käytätte Resideo Connected Home Products -tuotteita, esimerkiksi, millä sivuilla käytte useimmin ja saatteko virheilmoituksia tietyiltä sivuilta. Tämä auttaa meitä kehittämään Resideo Connected Home Products -tuotteiden toimintatapaa, esimerkiksi varmistamalla, että käyttäjät löytävät haluamansa helposti.

    3. Toiminnallisuus- ja profiilievästeet

     Näitä evästeitä käytetään tunnistamaan teidät kun käytätte Resideo Connected Home Products -tuotteita. Näin pystymme mukauttamaan sisältömme teille, tervehtimään teitä nimellä ja muistamaan mieltymyksenne (esimerkiksi kieli- ja aluevalintanne).

    4. Mainostusevästeet

     Nämä evästeet tallentavat, miten käytätte Resideo Connected Home Products -tuotteita, ja niitä voi käyttää teille kohdennettujen mainosten toimittamiseen. Niitä saatetaan myös käyttää rajoittamaan sitä, miten monta kertaa näette tietyn mainoksen, sekä auttamaan mainoskampanjan tehokkuuden mittaamisessa. Ilman näitä evästeitä näkemänne verkkomainokset eivät ole yhtä merkityksellisiä tai mielenkiintoisia teille.

    5. Kolmannen osapuolen evästeet

     Työskentelemme kolmannen osapuolen toimittajien kanssa, jotka saattavat myös asettaa evästeitä Resideo Connected Home Products -tuotteille, esimerkiksi Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube ja Adobe Flashplayer, joita saatamme käyttää videosisällön näyttämiseen. Nämä kolmannen osapuolen toimittajat ovat vastuussa evästeistä, jotka he asettavat Resideo Connected Home Products -tuotteille. Jos haluatte lisätietoa, käykää asianomaisen kolmannen osapuolen verkkosivustolla.

    Evästeasetusten tekeminen

    Useimmissa tapauksessa tarvitsemme suostumuksenne evästeiden asettamiseen. Poikkeuksena on tilanne, jossa eväste on olennainen, jotta voimme tarjota teille pyytämänne palvelun. Teiltä pyydetään suostumus evästeiden käyttöön, kuten tässä Tietosuojalausunnossa on kuvattu, evästepalkissa, käyttäessänne ensimmäistä kertaa Resideo Connected Home Products -tuotetta.

    Voitte peruuttaa suostumuksenne milloin tahansa muokkaamalla selaimenne asetukset hylkäämään tai estämään evästeet. Jos toimitte näin, huomatkaa, että saatatte menettää jotkin Resideo Connected Home Products -tuotteiden toiminnallisuudet. Lisätietoja evästeistä ja niiden estämisestä löytyy osoitteesta: www.aboutcookies.org tai www.allaboutcookies.org.

   M. Oikeutenne

   Teillä saattaa olla tiettyjä oikeuksia henkilötietoihinne, jotka on kerätty Resideo Connected Home Products -tuotteiden kautta. Oikeudet vaihtelevat asuinmaastanne riippuen. Jos asutte Euroopan talousalueella, alla kuvatut oikeudet saattavat koskea teitä. Muiden käyttäjien oikeudet riippuvat asuinmaan lainsäädännöstä. Autamme teitä soveltuvan lainsäädännön mukaisten oikeuksien käytössä. Ottakaa yhteyttä tämän Tietosuojalausunnon lopussa olevien yhteystietojen kautta, jos haluatte lisätietoa oikeuksistanne.

   Jotta voimme auttaa teitä käyttämään oikeuksianne, meidän on ehkä pyydettävä teiltä tiettyjä tietoja varmistaaksemme henkilöllisyytenne. Tämä on turvatoimi, jonka tarkoitus on varmistaa, ettei henkilötietoja luovuteta kenellekään, jolla ei ole oikeutta saada niitä. Vastaamme lain vaatimassa ajassa kaikkiin pyyntöihinne käyttää oikeuksianne. Lain sen salliessa saatamme veloittaa palkkion pyyntönne toteuttamisesta.

   Jotta teidän on helpompi ymmärtää oikeutenne, teimme alla olevan yhteenvedon ja ohjeistimme eri tilanteet, joihin oikeutenne saattavat soveltua. Ottakaa yhteyttä tämän Tietosuojalausunnon lopussa olevien yhteystietojen kautta, jos haluatte lisätietoa oikeuksistanne tai haluatte käyttää niitä.

   Tarkempi kuvaus oikeuksistanne:

   1. Oikeus saada tietoa: Tämä tarkoittaa, että teillä on oikeus saada selkeää, läpinäkyvää ja helposti ymmärrettävää tietoa laillisista oikeuksistanne sekä siitä, miten käytämme henkilötietojanne. Siksi tarjoamme teille tämän Tietosuojalausunnon tiedot.
   2. Pääsy: Teillä saattaa olla oikeus päästä käsiksi, katselmoida ja korjata henkilötietojanne, jotka on kerätty Resideo Connected Home Products -tuotteiden kautta tai silloin kun otatte meihin yhteyttä. Joissakin tapauksissa pääsette käsiksi tietoihin käymällä sivulla, jolla annoitte tiedot. Voitte auttaa meitä pitämään tietonne ajan tasalla ilmoittamalla meille osoitteenne, puhelinnumeronne tai sähköpostiosoitteenne muutoksista.
   3. Kielto: Teillä saattaa olla oikeus kieltää tietyn tyyppiset henkilötietojen käsittelytoiminnot, myös silloin kun luotamme oikeutettuun etuun käsitellä henkilötietojanne tai kun käsittelemme henkilötietojanne suoramarkkinointia varten. Joissakin tapauksissa voimme osoittaa, että meillä on pakottavat, perustellut syyt jatkaa henkilötietojenne käsittelyä, jolloin emme ole velvollisia noudattamaan pyyntöänne.
   4. Poisto: Teillä saattaa olla oikeus pyytää henkilötietojenne poistamista, esimerkiksi kun tietoa ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin se kerättiin.
   5. Rajoitus: Teillä saattaa olla oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojenne käsittelyä, esimerkiksi kun kiistätte tiedon oikeellisuuden.
   6. Tietojen siirrettävyys: Teillä saattaa olla oikeus saada ja käyttää henkilötietojanne omiin tarkoituksiinne. Tämä tunnetaan oikeutena siirtää tietoja järjestelmästä toiseen, ja tämä asettaa meille vaatimuksen siirtää, kopioida tai välittää henkilötietonne järjestelmistämme teille tai (milloin teknisesti mahdollista) valitsemallenne kolmannelle osapuolelle ilman, että tiedon käytettävyys kärsii.
   7. Suostumus: Jos olette antanut suostumuksenne henkilötietojenne käsittelyyn, teillä saattaa olla oikeus peruuttaa suostumuksenne milloin tahansa käyttämällä tämän Tietosuojalausunnon lopussa olevia yhteystietoja, tai sähköpostimarkkinoinnin yhteydessä käyttämällä ”peruuta tilaus” -linkkiä missä tahansa markkinointisähköpostissamme. Tämä ei vaikuta sitä ennen tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen.

   Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi tai jos haluat käyttää oikeuksiasi, voit lähettää tietosuojaan liittyvän kysymyksesi seuraavaa linkkiä käyttäen:

   https://contractorpro.secure.force.com/PrivacyInformationRequestForm/

   N. Muutokset tähän Tietosuojalausuntoon

   Tämän Tietosuojalausunnon ehdot saattavat muuttua aika ajoin. Julkaisemme mahdolliset muutokset tällä sivulla; jos muutokset ovat merkittäviä, toimimme lakivaatimusten mukaisesti.

   O. Yhteydenotto

   Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, ota yhteys sähköpostilla osoitteeseen ResideoPrivacy@Resideo.com tai postitse johonkin seuraavista Resideon osoitteista:

   Jos asia koskee Honeywell Home ‑tuotesarjaa ja EvoHome-tuotesarjaa:
   Vastaanottaja: Resideo – Data Privacy
   Ademco Supply SRL
   Bucharest, 2nd District,
   4B and 2-4 George Constantinescu Street
   Building A, 3rd Floor,
   Bucharest, Romania.

   Jos asia koskee Total Connect 2.0E Security ‑tuotesarjaa:
   Vastaanottaja: Resideo – Data Privacy
   Securité Communications SAS
   1198, Avenue du Dr. Maurice Donat,
   06250 Mougins,
   Sophia Antipolis,
   Ranska

   Jos asia koskee Videofied Security ‑tuotesarjaa:
   Vastaanottaja: Resideo – Data Privacy
   RSI Video Technologies SAS
   25 rue Jacobi-Netter,
   67200 Strasbourg,
   Ranska

   Jos haluat saada yhteyden tietosuojajohtajaamme, lähetä sähköpostia osoitteeseen ResideoPrivacy@Resideo.com.

   Muissa kysymyksissä sekä tuotetukiasioissa käytä osoitetta hchtech@honeywellhome.com.

   Jos teet valituksen ja meiltä saamasi vastaus ei tyydytä sinua tai jos epäilet, että tietojasi käsitellään tietosuojalakien vastaisesti, voit tehdä ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle. Toivomme kuitenkin, että annat ensin meille mahdollisuuden vastata kysymyksiisi, joten pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteydessä meihin.

back-to-top