Acord De Licență Și Politică De Confidențialitate Privind Serviciile De Conectare Pentru Utilizatorul Final Resideo

în vigoare începând cu 1 iunie 2020

Bun venit! Mai jos vă oferim informații privind Acordul de licență pentru utilizatorul final (EULA) și declarația de confidențialitate privind Resideo privind serviciile de conectare.

Aspecte cheie:

Acordul de licență pentru utilizatorul final include:

 • O licență pentru software care reglementează condițiile în care puteți utiliza software-ul
 • Condițiile de utilizare a serviciilor
 • Limitări stricte privind răspunderea noastră financiară și de altă natură pentru orice pierderi pe care le puteți suferi în urma utilizării sistemului și a serviciilor

Declarația de confidențialitate descrie, printre altele:

 • Informațiile pe care le colectăm:
  • Informațiile pe care le furnizați la crearea contului de înregistrare, de exemplu nume, e-mail, adresă și cod poștal
  • Informații privind modul în care utilizați sistemul și/sau serviciile, de exemplu în ce mod și când utilizați sistemele sau serviciile, frecvența utilizării etc.
  • Date referitoare la sisteme și/sau servicii, de exemplu temperaturi în interior/exterior, programe, planificări de evenimente și alerte, clipuri video și audio, setări etc.
  • intérieures/extérieures, les programmes, le calendrier des événements et des alertes, les clips audio ou vidéo, etc
  • Alte tipuri de informații, astfel cum se prevede mai jos în Declarație
 • Modul în care folosim informațiile:
  • Pentru a furniza serviciul și implementa sistemul
  • Pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile
  • Pentru a vă oferi produse și servicii de care credem că veți fi interesați; nu comunicăm datele dumneavoastră de contact unor terți pentru activități de marketing fără acordul expres al dumneavoastră
  • În alte moduri, astfel cum se detaliază mai jos în Declarație

INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA SISTEM

Furnizori de servicii terți utilizați de Resideo. Resideo colaborează cu terți furnizori de servicii care fac posibile anumite aspecte ale Serviciilor Resideo - precum serviciile cloud, stocarea datelor, sincronizare și comunicare prin intermediul furnizorilor de servicii cloud. Aceste servicii ale terților nu pot fi controlate de Resideo, însă folosirea lor poate influența sau poate fi influențată de gradul de utilizare și de încredere de care se bucură Serviciile Resideo. Menționăm că (i) folosirea și disponibilitatea Serviciilor Resideo depind de terții furnizori de servicii, (ii) acești furnizori terți nu garantează o disponibilitate de 100% a serviciilor lor și (iii) Resideo nu răspunde de pagubele și pierderile cauzate de folosirea serviciilor acestor furnizori terți.

Utilizarea prevăzută a Sistemului Resideo. Sistemul va fi accesat și folosit pentru informații necritice din punctul de vedere al urgenței și pentru controlul produselor. Deși Resideo își dorește ca Sistemul Resideo să se bucure de un grad ridicat de încredere și disponibilitate, acesta nu va permite o disponibilitate de 100%. Vor exista întreruperi ale serviciilor și defecțiuni sporadice dintr-o varietate de motive care nu pot fi controlate de Resideo, inclusiv motive legate de intermitența Wi-Fi, durata de funcționare neîntreruptă a furnizorului de servicii, notificările transmise prin dispozitive mobile și furnizorii de servicii de telefonie mobilă, printre altele.

Serviciile nu sunt certificate din perspectiva siguranței vieții și a utilizărilor critice.. Sistemul nu este certificat pentru răspuns în caz de urgență. De asemenea, Sistemul nu poate fi considerat drept o soluție de salvare a vieții în cazul persoanelor care se confruntă cu un risc la domiciliu sau la locul de muncă și nu reprezintă un substitut al serviciilor de urgență. Serviciile de urgență ar trebui să fie informate cu privire la orice evenimente care pun în pericol viața și care reprezintă situații de urgență. Pentru servicii de monitorizare, securitate sau de avertizare în caz de incendiu, puteți încheia un acord separat cu o Unitate centrală certificată.

Gradul de încredere atribuibil notificărilor. Sistemul, inclusiv accesul de la distanță și notificările prin dispozitive mobile, nu va fi disponibil 100%. Pot exista cazuri în care să nu primiți notificări. Eficiența notificărilor depinde de produsele și serviciile terțe enumerate mai sus și de funcționalitățile dispozitivelor dumneavoastră. Sunteți responsabili pentru funcționalitățile propriului calculator sau dispozitiv mobil.

SISTEMUL NU ESTE UN SISTEM DE NOTIFICARE A URGENȚELOR MONITORIZAT DE UN TERȚ - RESIDEO NU MONITORIZEAZĂ NOTIFICĂRILE DE URGENȚĂ ȘI NU VA TRIMITE AUTORITĂȚILE CARE TREBUIE SĂ INTERVINĂ ÎN CAZURI DE URGENȚĂ LA DOMICILIUL SAU LA ADRESA PROFESIONALĂ A UTILIZATORULUI ÎNTR-O SITUAȚIE DE URGENȚĂ.

VĂ RECOMANDĂM SĂ NU VĂ BAZAȚI PE SISTEM ÎN SITUAȚII CRITICE SAU ÎN CARE ESTE PUSĂ ÎN PERICOL VIAȚA. NOTIFICĂRILE PRIN DISPOZITIVELE MOBILE REFERITOARE LA STADIUL ȘI ALERTELE PENTRU PRODUSELE DUMNEAVOASTRĂ AU DOAR UN SCOP INFORMATIV - ACESTEA NU SE SUBSTITUIE UNUI SISTEM DE NOTIFICARE A URGENȚELOR MONITORIZAT DE UN TERȚ.

Nicio garanție. Nu există nicio garanție că Sistemul va emite avertizări adecvate în orice situații date sau că nu va fi compromis sau neutralizat înainte de a putea comunica cu orice persoană sau entitate care trebuie să monitorizeze și să răspundă la mesajele trimise de sistemul de control al alertelor de acces neautorizat și al alertelor de incendiu sau la mesajele trimise de un echipament similar menit să avertizeze în legătură cu pagube sau vătămări care pot fi cauzate persoanelor sau proprietății („Unitatea centrală”), dacă sistemul dumneavoastră de alertare este conectat la un astfel de echipament, și nu există nicio garanție că Sistemul va preveni vătămarea unei persoane sau pierderea proprietății în situații precum: intrare prin efracție, furt, incendiu, căldură excesivă, temperatură scăzută, umiditate sau în alte circumstanțe. De asemenea, nu există nicio garanție că Sistemul sau dispozitivul mobil sau calculatorul dumneavoastră va transmite sau primi toate semnalele trimise de către sau către dumneavoastră sau operatorul sau distribuitorul dumneavoastră sau unitatea centrală în legătură cu Serviciile Sistemului la care v-ați abonat, inclusiv semnalele privind activarea sau dezactivarea sistemului de alarmă. Acceptați faptul că deținerea unui sistem de securitate sau de avertizare în caz de incendiu nu reprezintă o garanție a faptului că nu va exista nicio intrare prin efracție, furt, incendiu sau vreun alt eveniment și că nu constituie o poliță de asigurare. Acceptați faptul că disponibilitatea Serviciilor Sistemului depinde de calculatorul, telefonul mobil, cablajul locuinței, furnizorul de servicii Internet, furnizorul de servicii de geolocalizare prin satelit și de furnizorul de servicii de telefonie mobilă și acceptați că sunteți responsabil de plata oricăror taxe de utilizare și de respectarea tuturor acordurilor de utilizare. Totodată, acceptați faptul că Resideo și furnizorii de rețea nu pot garanta securitatea vreunei transmisii wireless și că nu vor răspunde pentru nicio carență în ceea ce privește siguranța utilizării vreunor servicii. Acceptați faptul că nu veți revinde serviciile wireless care vă sunt furnizate în cadrul Sistemului. Resideo nu oferă nicio garanție că Sistemul va fi compatibil cu calculatoarele sau dispozitivele pe care le utilizați. Vă recomandăm să testați acasă compatibilitatea dispozitivelor înainte de a le folosi într-un alt loc.

Resideo nu va răspunde pentru pierderi sau pagube care ar fi survenit în urma faptului că Sistemul nu a emis o avertizare sau alertă și utilizatorul declară, prin prezentul, că exonerează Resideo de orice răspundere care decurge dintr-o astfel de pretenție.

ACORDUL DE LICENȚĂ DE CONECTARE PENTRU UTILIZATORUL FINAL (EULA) AL RESIDEO

Prezentul acord de licență pentru utilizatorul final al Resideo („Acordul") este un acord cu forță juridică încheiat între dumneavoastră și Resideo Technologies, Inc. și filialele sale („Resideo”) cu privire la utilizarea Serviciilor Resideo și licența pentru Software-urile Resideo, astfel cum acești termeni sunt definiți mai jos. Pentru simplificarea comunicării, produsele, software-urile și serviciile furnizate de Resideo, precum și orice combinație între acestea, vor fi denumite „Sistemul”.

Prin acceptarea prezentului Acord sau prin instalarea sau utilizarea Sistemului, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile din prezentul Acord. Acceptați că sunteți utilizatorul final al Sistemului și declarați că aveți vârsta prevăzută de lege și că sunteți autorizați să încheiați prezentul Acord.

Prezentul Acord acoperă utilizarea diferitelor produse și servicii Resideo; pentru clarificare, în anumite cazuri, anumite prevederi ale prezentului Acord se referă doar la un produs sau serviciu anume.

 1. LICENȚĂ. LIMITĂRI

  Prezentul Acord se referă la folosirea soluțiilor conectate ale Resideo, inclusiv software-ul Resideo utilizat pentru toate produsele și rețelele de comunicații Resideo, software-ul Resideo care asigură interfața web și funcțiile de bază aferente și accesul la serviciile Resideo, software-ul Resideo pentru aplicațiile pentru telefon mobil și orice rețele Resideo cu privire la oricare din cele de mai sus (în mod colectiv „Serviciile Resideo”), precum și la acordarea de licențe pentru produsele software identificate mai sus, incluzând software-urile pentru calculator și pentru aplicații, dar și suporturile asociate, materialele tipărite, documentația online sau electronică și orice versiuni ulterioare, lansări, actualizări, corecții, rectificări ale greșelilor și erorilor cu privire la software-urile de mai sus („Software-urile Resideo").

  Sistemul include software-urile aflate în proprietatea Resideo și software-urile de care aceasta dispune în baza unei licențe și este protejat prin legile și tratatele privind dreptul de autor din Statele Unite și de la nivel internațional, precum și de alte legi și tratate în domeniul proprietății intelectuale. Sistemul vă este acordat pe baza unui acord de licență, și nu vă este vândut. Sub rezerva condițiilor din prezentul Acord, Resideo vă acordă o licență limitată, neexclusivă și netransferabilă (fără dreptul de sublicențiere, exceptând în circumstanțele prevăzute mai jos) de a utiliza Sistemul și Software-urile Resideo, exclusiv în scop personal, în vederea monitorizării locuinței sau a sediului profesional. Licența descrisă mai sus include dreptul de a instala Software-urile Resideo pe calculatorul personal și/sau dispozitivul mobil și de a utiliza Software-urile Resideo împreună cu celelalte servicii ale Sistemului. Utilizarea, reproducerea și distribuirea Sistemului în mod neautorizat nu sunt permise de Resideo și încalcă legislația privind dreptul de autor din SUA și de la nivel internațional, atrăgând aplicarea unor sancțiuni de drept civil și penal. Se interzice în mod expres realizarea sau distribuirea de copii ale Sistemului, cu excepția situațiilor permise potrivit legii aplicabile. Resideo își rezervă, în totalitate și în mod exclusiv, toate drepturile, de orice tip, asupra Sistemului și toate celelalte drepturi ale Resideo care nu sunt conferite în mod expres prin prezentul Acord (inclusiv fișierul obiect și codul sursă al software-ului). Sunt interzise închirierea, copierea, modificarea sau decodificarea Sistemului sau crearea unor lucrări derivate pe baza Sistemului. Sunt interzise alterarea sau înlăturarea notificărilor sau legendelor privind dreptul de autor sau drepturile de proprietate intelectuală ale Resideo, afișate în exteriorul sau interiorul Sistemului. Sunt interzise ingineria inversă, decompilarea sau dezasamblarea Sistemului, cu excepția cazurilor acceptate în mod expres în conformitate cu dispozițiile imperative ale legilor aplicabile (inclusiv ale legilor naționale care implementează Directiva Uniunii Europene 91/250/CEE privind protecția juridică a programelor pentru calculator) pentru obținerea unor informații în scopurile limitate specificate în aceste legi. Vă veți putea exercita drepturile conferite prin aceste legi doar dacă ați solicitat mai întâi informații, în scris, și Resideo a refuzat să vă furnizeze informațiile în termen de 30 de zile de la data solicitării. Dacă nu se prevede altfel în prezentul, nu puteți permite unui terț să aibă acces la Sistem și nu sunteți autorizat să furnizați terților rezultatul sau efectele oricărei evaluări a performanței sau funcționalității Sistemului.

  Dacă funcționați ca Unitate centrală sau dacă sunteți distribuitor, veți avea dreptul de a acorda o sublicență pentru accesul la Sistem exclusiv utilizatorilor finali, cu condiția ca fiecare utilizator final să accepte condițiile din prezentul Acord și ca toate taxele aplicabile să fie achitate în beneficiul Resideo.

  Sistemul poate conține sau poate fi obținut pe baza unor materiale ale unor titulari de licență terți. Aceste materiale ale terților pot face obiectul unor restricții suplimentare față de cele enumerate în prezentul Acord. Sunteți de acord cu faptul că orice furnizor terț va avea dreptul de a pune în aplicare prezentul Acord cu privire la software-urile unui astfel de terț.

  Sistemul poate conține Software-uri cu sursă deschisă care vă sunt furnizate în conformitate cu condițiile din acordul de licență pentru software-uri cu sursă deschisă sau din notificarea privind dreptul de autor emisă pentru aceste Software-uri cu sursă deschisă. În accepțiunea din prezentul, termenul „Software cu sursă deschisă” înseamnă orice software, program, modul, cod, librărie, bază de date, driver sau componentă similară (sau parte din acestea) care nu necesită plata unei redevențe, software protejat a cărui utilizare implică obligații contractuale pentru utilizator față de un terț sau orice licență care a fost aprobată de Open Source Initiative, Free Software Foundation sau de către un grup similar.

  Dacă vă abonați la Serviciile de urmărire GPS oferite în cadrul Sistemului, declarați că sunteți de acord să folosiți serviciile de localizare în strictă conformitate cu legile aplicabile și în scopurile prevăzute în documentația furnizată odată cu Serviciul. Acceptați că Resideo nu va avea nicio răspundere în ceea ce privește orice utilizare de către dumneavoastră a Serviciului care nu este conformă cu legea și cu utilizarea prevăzută a Serviciului.

 2. PAROLĂ ȘI ACCES

  Acceptați: (a) să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră conform cerințelor din formularul de înregistrare și (b) să mențineți și să actualizați cu promptitudine aceste informații. Trebuie să creați un nume de utilizator și o parolă pentru a accesa Sistemul. Dacă aveți un nume de utilizator și o parolă temporare, trebuie să modificați datele temporare și să vă creați propriul nume de utilizator și propria parolă. Este obligația dumneavoastră să păstrați confidențiale parola și contul dumneavoastră și răspundeți în totalitate de toate activitățile care se realizează cu ajutorul parolei, contului sau subcontului dumneavoastră. Acceptați (a) să vă schimbați imediat parola, în orice situație în care sunt încălcate condițiile de securitate, (b) să notificați Unitatea centrală dacă v-ați confruntat cu o încălcare a condițiilor de securitate și (c) să vă asigurați că ieșiți din cont la finalul fiecărei sesiuni. Acceptați că prevederile prezentului Acord vă vor fi opozabile și vor guverna raportul dintre Resideo și orice terț căruia îi permiteți să acceseze contul dumneavoastră sau să mențină un subcont. Totodată, acceptați să luați toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu, și pentru a aplica prevederile prezentului Acord și să despăgubiți Resideo pentru costurile, pagubele, pierderile sau cheltuielile suferite sau suportate în legătură cu orice utilizator terț. Resideo nu poate să fie și nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau pagubă produsă ca urmare a nerespectării prevederilor acestei Secțiuni.

  În cazul în care echipamentul dumneavoastră nu funcționează pot fi afectate operațiunile de rețea ale Sistemului. Autoritățile publice competente vă pot solicita să permiteți imediat accesul Resideo la echipament în situații de urgență, în conformitate cu o lege, statut, reglementare sau ordin judecătoresc aplicabil(ă). Sunteți de acord să permiteți accesul necesar în caz de urgență fie Unității centrale, fie distribuitorului sau reprezentanților rețelei Resideo, după caz.

  Acceptați și agreați că aveți opțiunea de a adăuga alte părți în contul dumneavoastră și aceste părți vor avea acces deplin sau parțial la Sistem, inclusiv, dar fără a se limita la, posibilitatea de a vizualiza și modifica programul dumneavoastră zilnic și setările și configurările cu privire la termostat și/sau securitate sau automatizarea locuinței. De asemenea, acceptați și agreați că Resideo nu are nicio răspundere față de dumneavoastră cu privire le acțiunile unor astfel de părți. Totodată, acceptați și agreați că aveți opțiunea de a include informațiile operatorului sau distribuitorului dumneavoastră în contul dumneavoastră și această parte va primi alerte de la Sistem privind locuința dumneavoastră (de exemplu în cazul în care temperatura din locuință scade sub zero grade sau în cazul încălcării condițiilor de securitate sau siguranță) precum și anumite Informații de contact (astfel cum aceste termen este definit mai jos) pentru a putea identifica sursa alertei. Operatorul sau distribuitorul dumneavoastră vă poate contacta în cazul în care primește alerte. Acceptați și agreați că Resideo nu are nicio răspundere cu privire la acțiunile sau inacțiunile operatorului sau distribuitorului.

  Agreați și acceptați că Resideo și afiliații, prestatorii, furnizorii și distribuitorii săi pot, în orice moment și fără notificare prealabilă, să realizeze de la distanță actualizări de software sau firmware, îmbunătățiri, schimbări, modificări, adăugări de noi funcții sau rectificări de erori ale Sistemului. Vă exprimați prin prezentul acordul cu privire la cele de mai sus și exonerați Resideo, afiliații, prestatorii, furnizorii și distribuitorii săi de orice răspundere care poate decurge din astfel de acțiuni, în măsura permisă de lege.

 3. DURATĂ ȘI REZILIERE. MODIFICĂRI ALE SISTEMULUI. TAXE

  Prezentul Acord intră în vigoare de la data la care începeți să utilizați Sistemul și va continua să fie aplicabil pe întreaga perioadă în care utilizați Sistemul și Serviciile, atât timp cât efectuați plățile necesare pentru serviciile aferente Sistemului. Resideo poate rezilia prezentul Acord în orice moment, în situația în care nu respectați orice condiții din prezentul, inclusiv dacă nu efectuați plățile necesare pentru serviciile Sistemului, dacă este cazul, cu efect imediat. Dacă ați încheiat un contract cu un distribuitor pentru anumite Servicii, dreptul dumneavoastră de a folosi Serviciile este condiționat de achitarea de către distribuitor sau de către Unitatea centrală a tuturor taxelor datorate Resideo pentru aceste Servicii și Resideo poate suspenda sau opri accesul la Servicii în situația în care un distribuitor nu efectuează plata necesară pentru Serviciile furnizate de Resideo sau dacă dumneavoastră nu achitați sumele datorate Unității centrale de care aparțineți. Potrivit legii, Resideo poate formula orice obiecții în ceea ce privește raportul dintre Resideo și distribuitorul dumneavoastră sau Unitatea centrală de care aparțineți, precum și în relația cu dumneavoastră, astfel încât efectuarea de plăți către societatea de monitorizare a Unității centrale de care aparțineți nu vă garantează dreptul la Serviciile Sistemului. Este posibil să se calculeze în sarcina dumneavoastră taxe suplimentare aplicate de furnizori terți pentru folosirea Serviciilor Sistemului, a unui dispozitiv portabil independent sau a internetului, pentru transmisia de date, de clipuri video sau de imagini statice, folosirea internetului, SMS, cod scurt sau alte taxe, comisioane și costuri de transmisie. În cazul în care Resideo oprește furnizarea Serviciilor din cauza neachitării Serviciilor de către dumneavoastră sau distribuitorul dumneavoastră sau de către Unitatea centrală, Resideo nu va avea nicio răspundere față de dumneavoastră și va trebui să discutați cu distribuitorul sau cu reprezentanții de la Unitatea centrală pentru restituirea oricăror sume pe care le-ați achitat în avans Unității centrale sau distribuitorului. În funcție de tipul de Servicii pe care le-ați contractat sau la care v-ați abonat, Resideo poate, totodată, să suspende sau să închidă un cont de utilizator din cauza inactivității, cu notificare prealabilă. În funcție de tipul de Servicii pe care le-ați contractat sau la care v-ați abonat, puteți rezilia prezentul Acord prin transmiterea unei notificări scrise către Resideo. La rezilierea prezentului Acord, licența acordată prin prezentul va înceta să producă efecte și trebuie să încetați imediat să utilizați Sistemul. Resideo își rezervă dreptul, în orice moment, de a întrerupe furnizarea Serviciilor permanent, cu notificare prealabilă. Resideo își rezervă dreptul, în orice moment și periodic, de a percepe costuri pentru utilizarea Sistemului și de a modifica sau întrerupe temporar utilizarea Sistemului (sau a oricărei părți din Sistem), cu sau fără notificare, cu condiția ca această situație să nu afecteze în mod inutil posibilitatea dumneavoastră de a folosi Software-urile și Serviciile Resideo. Acceptați faptul că Resideo nu avea nicio răspundere față de dumneavoastră sau vreun terț în legătură cu orice modificare, suspendare sau întrerupere a activității Sistemului. Înțelegeți și acceptați faptul că, în situația în care vă mutați, vă veți șterge contul și nu veți mai avea acces la Sistemul Resideo de la adresa anterioară. Dacă aveți contract cu o Unitate centrală trebuie să o informați de mutare pentru a vă închide contul.

 4. EXCLUDERI DE GARANȚIE ȘI LIMITĂRI ALE RĂSPUDNERII

  SISTEMUL VĂ ESTE FURNIZAT ÎN STAREA ÎN CARE SE PREZINTĂ LA MOMENTUL FURNIZĂRII ȘI, EXCEPTÂND CAZUL ÎN CARE SE PREVEDE ALTFEL ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE, TOATE CONDIȚIILE EXPRESE SAU IMPLICITE (ȘI ANUME CONDIȚII CARE NU SUNT INCLUSE ÎN PREZENTUL ACORD, DAR CARE SUNT ÎNCORPORATE DE DREPT SAU ALTFEL ÎN PREZENTUL), DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE DE ORICE FEL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE GARANȚIE SAU CONDIȚIE IMPLICITĂ PRIVIND CONFORMITATEA, VANDABILITATEA ȘI ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, NEINTERFERENȚA, SAU CARE REZULTĂ DINTR-O PRACTICĂ DE TRANZACȚIONARE SAU DINTR-O PRACTICĂ JURIDICĂ SAU PRACTICĂ COMERCIALĂ, SUNT EXCLUSE ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ȘI SUNT RFUZATE ÎN MOD EXPRES DE RESIDEO, DE FURNIZORII SĂI ȘI DE TITULARII LICENȚELOR SALE. Întrucât anumite state sau jurisdicții nu permit limitări ale anumitor garanții și declarații, este posibil ca limitările de mai sus să fie, în totalitate sau în parte, inaplicabile în cazul dumneavoastră. Este posibil să aveți drepturi suplimentare în calitate de consumator, care să nu fie specificate în prezentul Acord, aceste drepturi fiind diferite de la o jurisdicție la alta.

  RESIDEO NU RĂSPUNDE DE ȘI EXCLUDE ORICE RĂSPUNDERE PENTRU ORICE PIERDERE SAU PAGUBĂ SUFERITĂ CARE NU PUTEA FI PREVĂZUTĂ. O pierdere sau pagubă este previzibilă (și ca atare nu necesită remediere) dacă este o consecință evidentă a încălcării de către Resideo a obligațiilor sale sau dacă ați discutat cu Resideo despre o astfel de pierdere sau pagubă la momentul încheierii prezentului Acord. Nici Resideo, și niciun furnizor terț nu va răspunde pentru sistemul de securitate sau sistemul de avertizare în caz de incendiu pe care l-ați instalat în locuința dumneavoastră sau pentru conectarea acesteia la Unitatea centrală sau pentru funcționarea Unității centrale.

  Resideo vă furnizează Sistemul spre a fi folosit doar în conformitate cu prevederile prezentului Acord. Acceptați să nu folosiți Sistemul în scopuri comerciale, de afaceri sau de revânzare, exceptând în măsura în care astfel de utilizări sunt permise prin prezentul Acord. De asemenea, acceptați faptul că Resideo nu are nicio răspundere pentru sau obligație cu privire la pierderile sau pagubele suferite în legătură cu (i) acuratețea, caracterul complet, legalitatea, gradul de încredere, operabilitatea sau disponibilitatea Sistemului, dar și în legătură cu conținutul sau informațiile sau materialele furnizate sau accesibile prin intermediul Sistemului; (ii) ștergerea, nestocarea, dezvăluirea în mod accidental, pierderea, transmiterea incorectă sau transmiterea prea târziu a informațiilor sau materialelor; sau (iii) forțări ale sistemelor de securitate instalate la locuința dumneavoastră, exceptând cazul în care aceste pierderi sau pagube rezultă dintr-o încălcare previzibilă a prezentului Acord de către, sau în numele Resideo. Resideo nu va avea nicio obligație și nu va răspunde în niciun caz pentru informații sau evenimente pe care nu le poate controla, inclusiv conținutul platformelor de discuții sau al altor forumuri conectate la Sistem.

  DACĂ NU SE PREVEDE ALTFEL ÎN PREZENTUL ACORD, NICI RESIDEO, ȘI NICI AFILIAȚII, DIRECTORII, ADMINISTRATORII, ANGAJAȚII, AGENȚII, FURNIZORII ȘI TITULARII LICENȚELOR CU CARE COLABOREAZĂ RESIDEO NU VOR AVEA NICIO OBLIGAȚIE SAU RĂSPUNDERE FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU ORICE PROFIT SAU VENIT NEREALIZAT, PIERDERE A UNEI ACTIVITĂȚI, ÎNTRERUPERE A ACTIVITĂȚII, PIERDERE A UNEI OPORTUNITĂȚI DE AFACERI, PIERDERI SAU DETERIORĂRI DE DATE, PIERDERI DE CAPITAL SAU PENTRU DAUNE AGRAVATE, INDIRECTE, DE CONSECINȚĂ, NEPREVĂZUTE SAU PUNITIVE, INDIFERENT DE CAUZELE LOR, INCLUZÂND AICI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ, RĂSPUNDEREA DELICTUALĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ) ȘI INDIFERENT DACĂ S-AU PRODUS ÎN URMA UTILIZĂRII SISTEMULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU ÎN URMA IMPOSIBILITĂȚII DE A UTLIZA SISTEMUL, CHIAR DACĂ RESIDEO, AFILIAȚII, DIRECTORII, ADMINISTRATORII, ANGAJAȚII, AGENȚII, FURNIZORII SAU TITLULARII LICENȚELOR SALE AU FOST INFORMAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE. Este posibil ca această limitare a răspunderii și excludere a tipurilor de daune să fie, în totalitate sau în parte, inaplicabilă în cazul dumneavoastră în funcție de legile aplicabile în jurisdicția dumneavoastră.

  Nicio prevedere din prezentul Acord nu va exclude sau limita în niciun fel răspunderea (i) Resideo, a afiliaților, directorilor, administratorilor, angajaților, agenților, furnizorilor și titularilor de licență ai Resideo, în solidar, față de dumneavoastră pentru vătămarea sau decesul cauzate de neglijența lor; (ii) răspunderea Resideo față de dumneavoastră pentru fraudă sau declarații frauduloase; sau (iii) orice răspundere a Resideo care nu poate fi exclusă potrivit legii aplicabile, incluzând aici și legislația aplicabilă în jurisdicția dumneavoastră cu privire la protecția consumatorului.

  Resideo nu va fi ținută în niciun caz să răspundă pentru orice prejudiciu care rezultă din descărcarea sau accesarea unor informații sau materiale prin intermediul Sistemului, pentru orice întârziere în executare sau neexecutare cauzată, în mod direct sau indirect, de evenimente care nu putea fi controlate de Resideo, inclusiv catastrofe naturale, evenimente produse de forțe sau din cauze aflate în afara controlului său rezonabil, incluzând, dar fără a se limita la, pierderea conexiunii la internet, defecțiuni la echipamentele calculatorului, defecțiuni la echipamentele de telecomunicații, alte defecțiuni ale echipamentelor, căderi de curent electric, greve, dispute de dreptul muncii, revolte, insurecții, tulburări civile, deficite de forță de muncă sau de materiale, incendii, inundații, furtuni, explozii, dezastre, război, acțiuni guvernamentale, ordine emise de instanțele sau de tribunalele naționale sau internaționale, neexecutări ale obligațiilor terților sau pierdere de, sau fluctuații ale căldurii, luminii sau aerului rece.

  ÎN CAZUL ÎN CARE (1) FOLOSIȚI O APLICAȚIE CARE NU APARȚINE RESIDEO PENTRU A CONTROLA PRODUSUL RESIDEO; (2) CONECTAȚI UN DISPOZITIV CARE NU APARȚINE HONRYWELL LA SISTEMUL DUMNEAVOASTRĂ; (3) UTILIZAȚI O API TERȚĂ; SAU (4) DEVENIȚI PARTE LA UN ECOSISTEM TERȚ DE LOCUINȚE SAU SEDII CONECTATE ACCEPTAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ RESIDEO NU VA RĂSPUNDE ÎN NICIO SITUAȚIE PENTRU ACURATEȚEA, FUNCȚIONALITATEA, GRADUL DE ÎNCREDERE, DISPONIBILITATEA, INTEROPERABILITATEA, LEGALITATEA SAU UTILITATEA ACESTEI APLICAȚII, DISPOZITIV, API SAU ECOSISTEM ȘI NU VA RĂSPUNDE PENTRU DAUNELE CARE POT REZULTA DINTR-O ASTFEL DE UTILIZARE. UTILIZAREA DE APLICAȚII, DISPOZITIVE, API-URI SAU ECOSISTEME TERȚE VA FI EXCLUSIV PE RISCUL ȘI COSTUL DUMNEAVOASTRĂ.

  Menționăm că obligația Resideo de a furniza Serviciile reprezintă o obligație de a depune eforturi rezonabile și nu o obligație de a atinge un rezultat anume. Resideo va depune eforturi rezonabile pentru a furniza Serviciile.

 5. PREVEDERI DIVERSE

  În cazul în care Resideo nu aplică, în orice moment, vreo prevedere din prezentul Acord, o astfel situație nu va fi interpretată drept o renunțare continuă la orice prevederi ale prezentului și nu va prejudicia dreptul Resideo de a întreprinde orice acțiune în viitor pentru a aplica orice prevederi ale prezentului.

  Software-urile și informațiile tehnice furnizate în baza prezentului Acord fac obiectul legilor din SUA privind controlul exporturilor și pot face obiectul reglementărilor în materie de export sau import din alte state. Acceptați să respectați cu strictețe toate aceste legi și reglementări și veți răspunde în totalitate de obținerea oricăror aprobări și licențe pentru import, export, reexport, care sunt necesare cu privire la software-urile și informațiile tehnice, precum și de păstrarea documentației pentru a asigura conformitatea cu acele legi și reglementări.

  Prezentul Acord este guvernat de, și interpretat în conformitate cu legile din Anglia și Țara Galilor. Atât dumneavoastră, cât și Resideo sunteți de acord să acceptați competența neexclusivă a instanțelor din Anglia de a soluționa conflicte. Resideo este de acord ca, în situația în care nu vă aflați în Regatul Unit, să puteți introduce o acțiune în fața instanțelor din jurisdicția în care vă aflați.

  Se înțelege și se acceptă că, independent de orice alte prevederi ale prezentului Acord, orice încălcare de către dumneavoastră a vreunei prevederi a prezentului Acord poate produce un prejudiciu ireparabil pentru Resideo pentru remedierea căruia plata unor despăgubiri nu ar fi adecvată și Resideo ar fi îndreptățită, prin urmare, să obțină o ordonanță președințială pentru protejarea drepturilor Resideo potrivit prezentului Acord, în plus față de orice alte măsuri reparatorii prevăzute de lege.

  Prezentul Acord și termenii și condițiile de vânzare Resideo, puse la dispoziție cu ocazia oricărei achiziții de echipamente direct de la Resideo, reprezintă întregul acord dintre dumneavoastră și Resideo și se va substitui, în totalitate, oricăror acorduri anterioare, verbale sau scrise, dintre dumneavoastră și Resideo privind obiectul prezentului. Acordul dumneavoastră de abonare sau acordul de monitorizare de către o Unitate centrală (după caz), încheiat cu un distribuitor sau cu o Unitate centrală, reprezintă un acord separat. Relația dumneavoastră cu acest distribuitor sau cu Unitatea centrală este guvernată de acordul separat și Resideo nu va avea nicio răspundere față de dumneavoastră în baza acordului respectiv. Contractul de vânzare-cumpărare pe care l-ați încheiat pentru a achiziționa echipamente produse sau nu de Resideo, care interacționează cu Software-urile și Serviciile Resideo, reprezintă un acord separat încheiat cu vânzătorul echipamentului. Relația dumneavoastră cu acest vânzător va fi guvernată de acest acord separat și Resideo nu va avea nicio răspundere față de dumneavoastră.

  Nici prezentul Acord și nici vreun drept, interes sau vreo obligație prevăzut(ă) în prezentul Acord nu vor putea fi transferate sau cesionate de dumneavoastră fără acordul scris al Resideo. Resideo poate cesiona prezentul Acord, în totalitate sau în parte, la libera sa alegere. Prezentul Acord va fi obligatoriu pentru părți, precum și pentru directorii, administratorii, angajații, societățile mamă, filialele, agenții, succesorii, cesionarii, antreprenorii, beneficiarii licențelor, afiliații, membrii familiei și invitații și utilizatorii autorizați, actuali sau viitori, ai acestora.

  Fiecare prevedere, secțiune și alineat din prezentul Acord acționează separat și se aplică în limita maximă permisă de lege și va fi interpretat(ă) și aplicat(ă) într-o măsură mai mică, dacă se impune acest lucru pentru a fi valabil(ă). Nevalabilitatea sau inaplicabilitatea vreunei prevederi a prezentului Acord nu va afecta nicio altă prevedere și toate celelalte prevederi vor rămâne în vigoare și vor produce efecte depline, fără nicio schimbare sau modificare.

 6. TERMENI PRIVIND DISPOZITIVUL APPLE. BENEFICIAR TERȚ

  Această secțiune vi se aplică doar dacă utilizați Sistemul pe un dispozitiv Apple (de exemplu iPhone, iPad, iPod Touch) (orice astfel de dispozitiv fiind in continuare denumit „Dispozitiv Apple”); această secțiune nu vi se aplică dacă nu utilizați Sistemul pe un Dispozitiv Apple. Părțile înțeleg că prezentul EULA se încheie doar între Resideo și dumneavoastră, și nu cu Apple, iar Apple nu are nicio răspundere privind Sistemul și conținutul acestuia. Resideo va răspunde în mod exclusiv de orice asistență care poate fi oferită de Resideo în legătură cu Sistemul și părțile înțeleg faptul că Apple nu are nicio obligație de a furniza servicii de întreținere și asistență cu privire la Sistem. Părțile înțeleg ca Apple nu are nicio obligație de garanție cu privire la Sistem. În măsura maximă permisă de lege, Apple nu va avea nicio altă obligație de garanție cu privire la Sistem. Părțile înțeleg faptul că Apple nu are nicio obligație de garanție în legătură cu soluționarea cererilor privind produsele. Apple nu are nicio răspundere privind soluționarea oricăror cereri ale utilizatorului final sau ale terților cu privire la Sistem sau la dreptul de posesie și/sau folosință al utilizatorului final asupra Sistemului respectiv, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) cererile privind răspunderea pentru produs; (ii) orice cerere prin care se reclamă faptul că Sistemul nu respectă anumite cerințe legale sau de reglementare aplicabile; și (iii) cereri întemeiate pe legislația în domeniul protecției consumatorului sau pe o legislație similară. Părțile înțeleg faptul că, în situația în care o cerere a unui terț prin care se reclamă că Sistemul, sau posesia și folosința pe care le aveți cu privire la Sistemul respectiv, încălcă orice drepturi de proprietate intelectuală ale terților, Apple nu va avea nicio răspundere cu privire la anchetarea, apărarea împotriva, soluționarea și respingerea oricărei astfel de cereri privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Plângerile sau cererile formulate cu privire la Sistem trebuie să fie transmise către Resideo la următoarea adresă: ResideoPrivacy@Resideo.com. Părțile acceptă și agreează faptul că Apple, și filialele Apple, sunt beneficiari terți ai prezentului EULA și că, odată cu acceptarea termenilor și condițiilor acestui EULA de către dumneavoastră, Apple va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a pune în executare prezentul EULA împotriva dumneavoastră ca beneficiar terț al acestuia.

 7. DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE RESIDEO CONNECTED HOME
  Ultima actualizare la data de 1 iunie 2020

  À Despre noi

  La Resideo, respectăm dreptul dvs. la viață privată, iar protejarea informațiilor dvs. cu caracter personal are o importanță capitală. Această Declarație de confidențialitate descrie modul în care Resideo Technologies, Inc. și filialele acesteia („Resideo” sau „noi”) colectează, utilizează și dezvăluie informațiile dvs. cu caracter personal în legătură cu produsele și serviciile Resideo Connected Home cuprinzând următoarea gamă de produse: produse Honeywell Home (cunoscut anterior pe piață ca „Lyric”), produse EvoHome, produse Total Connect Security și produse Videofied Security (denumite în mod colectiv „Produse Resideo Connected Home”).

  Informațiile cu caracter personal sunt informații sau o combinație de părți de informații care ar putea permite în mod rezonabil identificarea dvs. Compania Resideo care este „operatorul” informațiilor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. în legătură cu:

  • gama de produse Honeywell Home (care include produsele care au fost cunoscute anterior pe piață ca produse „Lyric”) și gama de produse EvoHome Product este Resideo Technologies, Inc.;
  • gama de produse Total Connect Security este Securité Communications SAS, iar
  • gama de produse Videofied Security este RSI Video Technologies SAS.

  Informațiile cu caracter personal colectate despre dvs. în legătură cu alte pagini de internet, aplicații, produse sau servicii Resideo pot fi acoperite de declarații de confidențialitate diferite. Este important să citiți această Declarație de confidențialitate împreună cu orice alte declarații de confidențialitate pe care vi le punem eventual la dispoziție atunci când colectăm sau prelucrăm informațiile dvs. cu caracter personal, astfel încât să fiți pe deplin conștienți de modul și scopul în care utilizăm informațiile dvs.

  Utilizarea de către dvs. a Produselor Resideo Connected Home și toate informațiile pe care le furnizați prin acestea fac obiectul permanent al acestei Declarații de confidențialitate și Termenilor de servicii și/sau Acordului de licență pentru utilizatorii finali aplicabile (după cum este cazul).

  Produsele noastre Resideo Connected Home includ hardware, software, pagini de internet asociate, aplicații pentru telefonul mobil/tabletă/PC și servicii de asistență.

  ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚII SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE): Rezidenții SEE pot fi îndreptățiți să se opună anumitor tipuri de activități de prelucrare care implică informațiile dvs. cu caracter personal descrise în această Declarație de confidențialitate, inclusiv în cazul în care ne bazăm pe un interes legitim în prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal sau în cazul în care vă prelucrăm informațiile cu caracter personal în scopuri de marketing direct. În unele cazuri, putem să demonstrăm că avem motive legitime convingătoare pentru a continua să procesăm informațiile dvs. cu caracter personal, caz în care nu suntem obligați să ne conformăm cererii dvs.

  Pentru informații despre tipurile de informații cu caracter personal pe care le procesăm în legătură cu dvs.:-

  • pentru produsele smart camera și de securitate a domiciliului Honeywell Home (cunoscut anterior pe piață ca Lyric), EvoHome, Total Connect Security și Videofied Security (Connected Home Security Products), vă rugăm să accesați secțiunea A. de mai jos.
  • pentru termostatele smart Honeywell Home (cunoscut anterior pe piață ca Lyric) și/sau EvoHome (Connected Home Thermostat Products), vă rugăm să accesați secțiunea B. de mai jos.
  • pentru detectoarele de scurgeri de apă Honeywell Home (cunoscut anterior pe piață ca Lyric) (Connected Water Leakage Detector Products), vă rugăm să accesați secțiunea C. de mai jos.

  Pentru informații generale despre practicile noastre de prelucrare a datelor aplicabile tuturor produselor Resideo Connected Home, vă rugăm să accesați linkurile din lista de mai jos, pentru a trece direct la secțiunea care vă interesează:

  1. A. Produse Connected Home Security
   1. 1. Cum colectăm informații
   2. 2. Cum utilizăm informațiile dvs.
   3. 3. Temeiul legal în baza căruia prelucrăm informațiile dvs.
  2. B. Produse Connected Home Thermostats
   1. 1. Cum colectăm informații
   2. 2. Cum utilizăm informațiile dvs.
   3. 3. Temeiul legal în baza căruia prelucrăm informațiile dvs.
  3. C. Produse Connected Home Water Leakage Detector
   1. 1. Cum colectăm informații
   2. 2. Cum utilizăm informațiile dvs.
   3. 3. Temeiul legal în baza căruia prelucrăm informațiile dvs.
   4. 4. Anonimizarea informațiilor dvs.
   5. 5. Cui dezvăluim informațiile dvs.
   6. 6. Unde stocăm informațiile dvs.
   7. 7. Cât timp păstrăm informațiile dvs.
   8. 8. Marketing
   9. 9. Locații și servicii ale terților
   10. 10. Minori
   11. 11. Protejarea informațiilor dvs.
   12. 12. Module cookie
   13. 13. Drepturile dvs
   14. 14. Modificări ale acestei Declarații de confidențialitate
   15. 15. Contactaţi-ne

   A. Produse Connected Home Security

   Produse:Produsele Total Connect Security cuprinzând gama de produse Domonial și Le Sucre, produsele Videofied Security, produsele smart camera și de securitate a domiciliului Honeywell Home (cunoscute anterior pe piață ca Lyric) (incluzând produsele de securitate cu instalare proprie) și produsele EvoHome Security, denumite în mod colectiv și individual „Produse Connected Home Security”.

   1. a) Cum colectăm informații
    1. Informații colectate direct de la dvs.

     Vom colecta în mod direct de la dvs. următoarele informații:

     • date de identificare, precum numele dvs., detalii de contact, titlu, numele companiei/organizației, adresa de e-mail, numerele de telefon și fax și adresa fizică (incluzând strada, localitatea, județul, codul poștal și/sau țara);
     • date de înregistrare, precum informațiile pe care ni le furnizați atunci când vă înregistrați pentru un cont pentru utilizarea produsului dvs. Connected Home Security, incluzând detaliile de logare și parolele;
     • date de marketing și comunicații, incluzând preferințele dvs. de marketing și abonamentele dvs. la publicațiile noastre;
     • informații financiare, incluzând informații despre cardul și contul bancar în eventualitatea în care achiziționați vreun serviciu direct de la noi;
     • date de tranzacționare, incluzând solicitări și comenzi de produse și servicii și detalii de plăți către și de la dvs.;
     • informații pentru controlul exportului, precum naționalitatea sau țara dvs. de reședință, care ne permit să stabilim, în conformitate cu regulamentele privind controlul exportului, eligibilitatea dvs. pentru a primi informații despre anumite tehnologii;
     • feedbackul dvs., incluzând informațiile pe care ni le furnizați atunci când ne trimiteți un feedback sau ne contactați, indiferent de motiv, completați vreun sondaj, participați la vreun concurs sau ne raportați vreo problemă.

     În cazul în care trebuie să colectăm informații cu caracter personal conform legii sau în condițiile unui contract pe care îl avem cu dvs., iar dvs. nu furnizați aceste informații la cerere, este posibil să nu vă putem furniza serviciul solicitat sau să nu putem finaliza tranzacția.

    2. Informații pe care le colectăm despre dvs.

     Putem să colectăm anumite informații despre dvs. în funcție de utilizarea de către dvs. a unui Produs Connected Home Security, incluzând:

     • date de utilizare,, incluzând informații despre modul în care utilizați Produsul dvs. Connected Home Security, numărul de biți transferați, linkurile pe care le accesați, materialele pe care le accesați, ora evenimentelor de la domiciliu, programarea, inclusiv programele de armare/dezarmare, jurnalele de utilizare și alerte, clipurile video sau audio ale activităților din casă sau din spațiul comercial; imaginile stocate în sistem și alte acțiuni întreprinse în legătură cu Produsul Connected Home Security;
     • date tehnice,, precum adresa dvs. de protocol de internet (IP), tipul, proprietățile și limba motorului dvs. de căutare, sistemul dvs. de operare, configurația sistemului dvs. de la domiciliu, setările de securitate;

     În ceea ce privește produsele smart camera și de securitate a domiciliului (incluzând produsele de securitate cu instalare proprie) Honeywell Home (anterior, Lyric):

     • date de localizare geografică. Prin consimțământul acordat de către dvs. în mod expres, produsele smart camera și de securitate a domiciliului (incluzând produsele de securitate cu instalare proprie) Honeywell Home (anterior Lyric) pot să colecteze informații precise, în timp real, despre locația telefonului dvs. mobil, în scopul de a verifica starea dvs. „acasă sau plecat”. Datele de localizare geografică a telefonului dvs. mobil pot fi dezvăluite furnizorilor noștri de servicii, care este posibil să prelucreze aceste informații în legătură cu serviciile pe care le furnizează în numele nostru. După ce v-ați dat acordul cu privire la colectarea locației precise a dispozitivului dvs. mobil, puteți să modificați sau să vă retrageți acest consimțământ în orice moment, gestionându-vă preferințele pentru Serviciile de localizare prin setările dispozitivului dvs. mobil.

     Pentru informații cu privire la modulele cookie pe care le utilizăm pentru produsul nostru Connected Home Security și pentru modul în care le puteți refuza sau dezactiva, vă rugăm să consultați secțiunea de mai jos, denumită „Module cookie”.

    3. Date sensibile

     În ceea ce privește anumite Produse Connected Home Security (incluzând produsele cu instalare proprie),este de asemenea posibil să colectăm informații sensibile despre dvs. (date cu caracter personal care beneficiază de protecție specială în conformitate cu legile de protecție a datelor), în modul în care ne este permis sau cerut conform legii. De exemplu, putem să colectăm date biometrice pentru a pune la dispoziție funcția de recunoaștere facială. Vom colecta informațiile dvs. cu caracter personal numai cu consimțământul dvs. exprimat în mod explicit. În cazul în care primim consimțământul de a colecta și procesa informațiile dvs. cu caracter sensibil, vă puteți retrage în orice moment consimțământul acordat.

   2. b) Cum utilizăm informațiile dvs.

    Utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal pentru:

    • a vă furniza Produse Connected Home Security.. Este posibil să utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal pentru a vă furniza serviciile sau pentru a gestiona tranzacțiile pe care le-ați solicitat, incluzând furnizarea de informații pentru produsele și serviciile Resideo, facturare și realizare a comenzii, înregistrarea produselor achiziționate, gestionarea cererilor de garanție, asigurarea serviciilor de asistență pentru clienți și facilitarea utilizării de către dvs. a Produselor Connected Home Security;
    • Îmbunătățirea afacerii, produselor și serviciilor noastre. Putem folosi informațiile dvs. cu caracter personal pentru a efectua analize de afaceri sau pentru alte scopuri care ne ajută să dezvoltăm și să îmbunătățim calitatea afacerii, a produselor și a serviciilor noastre (inclusiv a produselor și serviciilor noi), de exemplu, prin personalizarea Produsului Connected Home Security în funcție de preferințele dvs. personale;
    • Marketing.În conformitate cu legile și reglementările aplicabile, putem folosi informațiile dvs. cu caracter personal pentru a vă informa despre produse sau servicii care ar putea fi de interes pentru dvs. și pentru a comunica în alt mod dvs. despre oferte, evenimente și știri, sondaje, oferte speciale și subiecte conexe. Puteți să renunțați în orice moment și gratuit la comunicările de marketing trimise prin e-mail, utilizând linkul „dezabonare” din orice materiale de marketing prin e-mail pe care le primiți de la noi sau contactând-ne utilizând informațiile de contact menționate în această Declarație de confidențialitate. În funcție de țara dvs. de reședință, puteți să renunțați și la alte tipuri de comunicări de marketing; pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de contact menționate în Declarația de confidențialitate;
    • Cercetare și analiza clienților. Putem folosi informațiile dvs. cu caracter personal pentru a efectua cercetări și analize care ne ajută să analizăm preferințele dvs. în materie de achiziție, să identificăm produsele și serviciile care îndeplinesc cel mai bine cerințele dvs. și să măsuram eficiența publicității pe care v-o oferim;
    • Administrarea și protejarea afacerii noastre. Putem folosi informațiile dvs. cu caracter personal pentru a ne administra și proteja afacerea și produsele, incluzând depanarea, întreținerea sistemului, asistență, raportare și găzduirea datelor;
    • Executare:Putem folosi informațiile cu caracter personal pe care le colectăm pentru a detecta, preveni și răspunde la fraude, încălcări ale proprietății intelectuale, încălcări ale Termenilor și condițiilor noastre și/sau ale Acordului de licență pentru utilizatorii finali, încălcări ale legii sau alte abuzuri ale Produsului Connected Home Security.

    Vom folosi detaliile cardului dvs. de debit și/sau credit doar pentru a vă facilita achiziționarea de servicii în legătură cu produsul dvs. Connected Home Security.

     

    Pentru a vă oferi o experiență îmbunătățită și constantă în calitate de client, putem combina informațiile descrise în această Declarație de confidențialitate cu alte informații pe care le deținem în legătură cu utilizarea de către dvs. a altor pagini de internet, aplicații, produse și/sau servicii Resideo, pentru a vă oferi o experiență îmbunătățită și constantă în calitate de client atunci când interacționați cu Resideo și pentru a ne îmbunătăți și personaliza paginile de internet, aplicațiile, produsele și serviciile.

   3. c ) Temeiul legal în baza căruia prelucrăm informațiile dvs.

    Când acest lucru este impus prin lege, ne asigurăm întotdeauna că există un temei legal pentru prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal. În majoritatea cazurilor, baza legală pentru procesarea informațiilor dvs. cu caracter personal va fi aceea că:

    • prelucrarea este necesară pentru prestarea serviciilor pe care vi le oferim;
    • prelucrarea este necesară pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale și contractuale;
    • am obținut consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specificate. Dacă vă solicităm consimțământul pentru a procesa informațiile dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne utilizând detaliile de la sfârșitul acestei Declarații de confidențialitate;
    • procesarea este necesară pentru întrunirea intereselor noastre legitime, de exemplu, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre în beneficiul clienților noștri;
    • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

   B. Produse Connected Home Thermostat

   Produse:termostatele Honeywell Home (cunoscute anterior pe piață ca termostate Lyric) și produsele EvoHome Comfort, denumite în mod colectiv și individual „Produse Connected Home Thermostat”.

   1. a) Cum colectăm informații
    1. Informații colectate direct de la dvs./strong>

     Vom colecta în mod direct de la dvs. următoarele informații:

     • date de identificare,precum numele dvs., detalii de contact, titlu, numele companiei/organizației, adresa de e-mail, numerele de telefon și fax și adresa fizică (incluzând strada, localitatea, județul, codul poștal și/sau țara);
     • date de înregistrare, precum informațiile pe care ni le furnizați atunci când vă înregistrați pentru un cont pentru utilizarea Produsului dvs. Connected Home Thermostat, incluzând detaliile de logare și parolele;
     • date de marketing și comunicații, incluzând preferințele dvs. de marketing și abonamentele dvs. la publicațiile noastre;
     • informații financiare, incluzând informații despre cardul și contul bancar în eventualitatea în care achiziționați vreun serviciu direct de la noi;
     • date de tranzacționare, incluzând solicitări și comenzi de produse și servicii și detalii de plăți către și de la dvs.;
     • informații pentru controlul exportului, precum naționalitatea sau țara dvs. de reședință, care ne permit să stabilim, în conformitate cu regulamentele privind controlul exportului, eligibilitatea dvs. pentru a primi informații despre anumite tehnologii;
     • feedbackul dvs., incluzând informațiile pe care ni le furnizați atunci când ne trimiteți un feedback sau ne contactați, indiferent de motiv, completați vreun sondaj, participați la vreun concurs sau ne raportați vreo problemă.

     În cazul în care trebuie să colectăm informații cu caracter personal conform legii sau în condițiile unui contract pe care îl avem cu dvs., iar dvs. nu furnizați aceste informații la cerere, este posibil să nu vă putem furniza serviciul solicitat sau să nu putem finaliza tranzacția.

    2. Informații pe care le colectăm despre dvs.

     Putem să colectăm anumite informații despre dvs. în funcție de utilizarea de către dvs. a Produsului Connected Home Thermostat, incluzând:

     • Date de utilizare, incluzând informații despre modul în care utilizați Produsul dvs. Connected Home Thermostat, numărul de biți transferați, linkurile pe care le accesați, materialele pe care le accesați, data și ora accesării Produsului Connected Home Thermostat, și orice alte acțiuni întreprinse în legătură cu Produsul Connected Home Thermostat, inclusiv informații reale de temperatură și umiditate în interior și în exterior, informații GPS/localizare geografică (a se vedea mai jos), date despre utilizarea termostatului, cum ar fi starea releului de încălzire, ventilare și climatizare („HVAC”), timpi de funcționare, setări, ora evenimentelor de la domiciliu, diagnosticarea și jurnalele de utilizare HVAC din sistemul HVAC și alertele din sistemul HVAC și interacțiunea dintre termostatul dvs. și dispozitivele terțelor părți și utilizarea de către dvs. a sistemului.
     • date tehnice, precum adresa dvs. de protocol de internet (IP), tipul, proprietățile și limba motorului dvs. de căutare, sistemul dvs. de operare, configurația sistemului dvs. de la domiciliu, setările de securitate;
     • date de localizare geografică. Prin consimțământul acordat de către dvs. în mod expres, Produsul Connected Home Thermostat poate să colecteze informații precise, în timp real, despre locația telefonului dvs. mobil, în scopul de a verifica starea dvs. „acasă sau plecat”. Datele de localizare geografică a telefonului dvs. mobil pot fi dezvăluite furnizorilor noștri de servicii, care este posibil să prelucreze aceste informații în legătură cu serviciile pe care le furnizează în numele nostru. După ce v-ați dat acordul cu privire la colectarea locației precise a dispozitivului dvs. mobil, puteți să modificați sau să vă retrageți acest consimțământ în orice moment, gestionându-vă preferințele pentru Serviciile de localizare prin setările dispozitivului dvs. mobil.

     Pentru informații cu privire la modulele cookie pe care le utilizăm pentru produsul nostru Connected Home Thermostat și pentru modul în care le puteți refuza sau dezactiva, vă rugăm să consultați secțiunea de mai jos, denumită „Module cookie”.

   2. b. Cum utilizăm informațiile dvs.

    Utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal pentru:

    • a vă furniza Produsul Connected Home Thermostat. Putem să utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal pentru a vă furniza serviciile sau pentru a gestiona tranzacțiile pe care le-ați solicitat, incluzând furnizarea de informații pentru produsele și serviciile Resideo, facturare și realizare a comenzii, înregistrarea produselor achiziționate, gestionarea cererilor de garanție, asigurarea serviciilor de asistență pentru clienți și facilitarea utilizării de către dvs. a Produsului Connected Home Thermostat;
    • Îmbunătățirea afacerii, produselor și serviciilor noastre. Putem folosi informațiile dvs. cu caracter personal pentru a efectua analize de afaceri sau pentru alte scopuri care ne ajută să dezvoltăm și să îmbunătățim calitatea afacerii, a produselor și a serviciilor noastre (inclusiv a produselor și serviciilor noi), de exemplu, prin personalizarea Produsului Connected Home Thermostat în funcție de preferințele dvs. personale;
    • Marketing. În conformitate cu legile și reglementările aplicabile, putem folosi informațiile dvs. cu caracter personal pentru a vă informa despre produse sau servicii care ar putea fi de interes pentru dvs. și pentru a comunica în alt mod dvs. despre oferte, evenimente și știri, sondaje, oferte speciale și subiecte conexe. Puteți să renunțați în orice moment și gratuit la comunicările de marketing trimise prin e-mail, utilizând linkul „dezabonare” din orice materiale de marketing prin e-mail pe care le primiți de la noi sau contactând-ne utilizând informațiile de contact menționate în această Declarație de confidențialitate. În funcție de țara dvs. de reședință, puteți să renunțați și la alte tipuri de comunicări de marketing; pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de contact menționate în Declarația de confidențialitate;
    • Cercetare și analiza clienților. Putem folosi informațiile dvs. cu caracter personal pentru a efectua cercetări și analize care ne ajută să analizăm preferințele dvs. în materie de achiziție, să identificăm produsele și serviciile care îndeplinesc cel mai bine cerințele dvs. și să măsuram eficiența publicității pe care v-o oferim;
    • Administrarea și protejarea afacerii noastre. Putem folosi informațiile dvs. cu caracter personal pentru a ne administra și proteja afacerea și produsele, incluzând depanarea, întreținerea sistemului, asistență, raportare și găzduirea datelor;
    • Executare: Putem folosi informațiile cu caracter personal pe care le colectăm pentru a detecta, preveni și răspunde la fraude, încălcări ale proprietății intelectuale, încălcări ale Termenilor și condițiilor noastre și/sau a Acordului de licență pentru utilizatorii finali, încălcări ale legii sau alte abuzuri ale Produsului Connected Home Thermostat.

    Vom folosi detaliile cardului dvs. de debit și/sau credit doar pentru a vă facilita achiziționarea de servicii în legătură cu Produsul dvs. Connected Home Thermostat.

    Pentru a vă oferi o experiență îmbunătățită și constantă în calitate de client, putem combina informațiile descrise în această Declarație de confidențialitate cu alte informații pe care le deținem în legătură cu utilizarea de către dvs. a altor pagini de internet, aplicații, produse și/sau servicii Resideo, pentru a vă oferi o experiență îmbunătățită și constantă în calitate de client atunci când interacționați cu Resideo și pentru a ne îmbunătăți și personaliza paginile de internet, aplicațiile, produsele și serviciile.

   3. c. Temeiul legal în baza căruia prelucrăm informațiile dvs.

    Când acest lucru este impus prin lege, ne asigurăm întotdeauna că există un temei legal pentru prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal. În majoritatea cazurilor, baza legală pentru procesarea informațiilor dvs. cu caracter personal va fi aceea că:

    • prelucrarea este necesară pentru prestarea serviciilor pe care vi le oferim;
    • prelucrarea este necesară pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale și/sau contractuale;
    • am obținut consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specificate. Dacă vă solicităm consimțământul pentru a procesa informațiile dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne utilizând detaliile de la sfârșitul acestei Declarații de confidențialitate;
    • procesarea este necesară pentru întrunirea intereselor noastre legitime, de exemplu, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre în beneficiul clienților noștri;
    • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

   C. Produse Connected Home Water Leakage Detector

   Produse:Honeywell Home (cunoscut anterior pe piață ca „Lyric”) Connected Water Leakage Detector, denumit în continuare „Produse Connected Home Water Leakage Detector”

   1. a) Cum colectăm informații
    1. i. Informații colectate direct de la dvs.

     Vom colecta în mod direct de la dvs. următoarele informații:

     • date de identificare, precum numele dvs., detalii de contact, titlu, numele companiei/organizației, adresa de e-mail, numerele de telefon și fax și adresa fizică (incluzând strada, localitatea, județul, codul poștal și/sau țara);
     • date de înregistrare, precum informațiile pe care ni le furnizați atunci când vă înregistrați pentru un cont pentru utilizarea Produselor Connected Home Water Leakage Detector, incluzând detaliile de logare și parolele;
     • date de marketing și comunicații, incluzând preferințele dvs. de marketing și abonamentele dvs. la publicațiile noastre;
     • informații financiare, incluzând informații despre cardul și contul bancar în eventualitatea în care achiziționați vreun serviciu direct de la noi;
     • date de tranzacționare, incluzând solicitări și comenzi de produse și servicii și detalii de plăți către și de la dvs.;
     • informații pentru controlul exportului, precum naționalitatea sau țara dvs. de reședință, care ne permit să stabilim, în conformitate cu regulamentele privind controlul exportului, eligibilitatea dvs. pentru a primi informații despre anumite tehnologii;
     • feedbackul dvs, incluzând informațiile pe care ni le furnizați atunci când ne trimiteți un feedback sau ne contactați, indiferent de motiv, completați vreun sondaj, participați la vreun concurs sau ne raportați vreo problemă..

     În cazul în care trebuie să colectăm informații cu caracter personal conform legii sau în condițiile unui contract pe care îl avem cu dvs., iar dvs. nu furnizați aceste informații la solicitare, este posibil să nu vă putem furniza serviciul solicitat sau să nu vă finalizăm tranzacția.

    2. ii. Informații pe care le colectăm despre dvs.

     Putem să colectăm anumite informații despre dvs. în funcție de utilizarea de către dvs. a Produsului Connected Home Water Leakage Detector, incluzând:

     • date de utilizare, incluzând informații despre modul în care utilizați Produsul Connected Home Water Leakage Detector, numărul de biți transferați, linkurile pe care faceți clic, materialele pe care le accesați, data și ora accesării Produsului Connected Home Water Leakage Detector, și orice alte acțiuni întreprinse în legătură cu Produsul Connected Home Water Leakage Detector, inclusiv informații reale de temperatură și umiditate în interior, date despre utilizarea detectorului de scurgeri de apă precum, setări, ora evenimentelor de la domiciliu, diagnosticarea și jurnalele de utilizare din sistemul detectorului de scurgeri de apă și alertele din sistemul detectorului de scurgeri de apă și interacțiunea dintre detectorul dvs. de scurgeri de apă și dispozitivele terțelor părți și utilizarea de către dvs. a sistemului.
     • date tehnice, precum adresa dvs. de protocol de internet (IP), tipul, proprietățile și limba motorului dvs. de căutare, sistemul dvs. de operare, configurația sistemului dvs. de la domiciliu, setările de securitate;

     Pentru informații cu privire la modulele cookie pe care le utilizăm pentru produsul nostru Connected Home Water Leakage Detector și pentru modul în care le puteți refuza sau dezactiva, vă rugăm să consultați secțiunea de mai jos, denumită „Module cookie”.

   2. b ) Cum utilizăm informațiile dvs.

    Utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal pentru:

    • a vă furniza Produsul Connected Home Water Leakage Detector. Putem să utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal pentru a vă furniza serviciile sau pentru a gestiona tranzacțiile pe care le-ați solicitat, incluzând furnizarea de informații pentru produsele și serviciile Resideo, facturare și realizare a comenzii, înregistrarea produselor achiziționate, gestionarea cererilor de garanție, asigurarea serviciilor de asistență pentru clienți și facilitarea utilizării de către dvs. a Produsului dvs. Connected Home Water Leakage Detector;
    • Îmbunătățirea afacerii, produselor și serviciilor noastre. Putem folosi informațiile dvs. cu caracter personal pentru a efectua analize de afaceri sau pentru alte scopuri care ne ajută să dezvoltăm și să îmbunătățim calitatea afacerii, a produselor și a serviciilor noastre (inclusiv a produselor și serviciilor noi), de exemplu, prin personalizarea Produsului Connected Home Water Leakage Detector în funcție de preferințele dvs. personale;
    • Marketing. În conformitate cu legile și reglementările aplicabile, putem folosi informațiile dvs. cu caracter personal pentru a vă informa despre produse sau servicii care ar putea fi de interes pentru dvs. și pentru a comunica în alt mod dvs. despre oferte, evenimente și știri, sondaje, oferte speciale și subiecte conexe. Puteți să renunțați în orice moment și gratuit la comunicările de marketing trimise prin e-mail, utilizând linkul „dezabonare” din orice materiale de marketing prin e-mail pe care le primiți de la noi sau contactându-ne utilizând informațiile de contact menționate în această Declarație de confidențialitate. În funcție de țara dvs. de reședință, puteți să renunțați și la alte tipuri de comunicări de marketing; pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de contact menționate în Declarația de confidențialitate;
    • Cercetare și analiza clienților. Putem folosi informațiile dvs. cu caracter personal pentru a efectua cercetări și analize care ne ajută să analizăm preferințele dvs. în materie de achiziție, să identificăm produsele și serviciile care îndeplinesc cel mai bine cerințele dvs. și să măsuram eficiența publicității pe care v-o oferim;
    • Administrarea și protejarea afacerii noastre.Putem folosi informațiile dvs. cu caracter personal pentru a ne administra și proteja afacerea și produsele, incluzând depanarea, întreținerea sistemului, asistență, raportare și găzduirea datelor;
    • Executare: Putem folosi informațiile cu caracter personal pe care le colectăm pentru a detecta, preveni și răspunde la fraude, încălcări ale proprietății intelectuale, încălcări ale Termenilor și condițiilor noastre și/sau ale Acordului de licență pentru utilizatorii finali, încălcări ale legii sau alte abuzuri ale Produsului Connected Home Water Leakage Detector.

    Vom folosi detaliile cardului dvs. de debit și/sau credit doar pentru a vă facilita achiziționarea de servicii în legătură cu Connected Home Water Leakage Detector Product.

   3. c) Temeiul legal în baza căruia prelucrăm informațiile dvs.

    Când acest lucru este impus prin lege, ne asigurăm întotdeauna că există un temei legal pentru prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal. În majoritatea cazurilor, baza legală pentru procesarea informațiilor dvs. cu caracter personal va fi aceea că:

    • prelucrarea este necesară pentru prestarea serviciilor pe care vi le oferim;
    • prelucrarea este necesară pentru a ne conforma obligațiilor legale și/sau contractuale;
    • am obținut consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specificate. Dacă vă solicităm consimțământul pentru a procesa informațiile dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne utilizând detaliile de la sfârșitul acestei Declarații de confidențialitate;
    • procesarea este necesară pentru întrunirea intereselor noastre legitime, de exemplu, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre în beneficiul clienților noștri;
    • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

    D. Anonimizarea informațiilor dvs.

    Putem anonimiza informațiile dvs. cu caracter personal astfel încât acestea să nu mai poată fi folosite pentru a vă identifica. Informațiile anonimizate nu sunt considerate informații cu caracter personal, și prin urmare, nu sunt supuse acestei Declarații de confidențialitate. Putem colecta, utiliza și împărtăși în orice scop informații anonimizate.

    E. Cui dezvăluim informațiile dvs.

    Putem dezvălui unor terțe părți selectate informațiile dvs. cu caracter personal, în măsura în care este necesar pentru a le permite acestora să își desfășoare serviciile pentru noi, aceste părți terțe incluzând:

    • afiliații noștri, furnizorii, distribuitorii și subcontractorii noștri, așa cum este necesar pentru executarea oricărui contract cu dvs.,
    • agenții de publicitate și furnizori de servicii de marketing care oferă servicii pentru noi,
    • furnizorii de servicii de analiză, care ne ajută la îmbunătățirea și optimizarea produselor și serviciilor noastre,
    • potențiali vânzători sau cumpărători (sau consilierii acestora) ale tuturor sau a unei părți din activele noastre comerciale, și/sau
    • organe legale, instanțe judecătorești, organisme de reglementare, autorități guvernamentale sau alte părți terțe, în cazul în care considerăm că acest lucru este necesar pentru a respecta o obligație legală sau de reglementare sau pentru a proteja în alt mod drepturile noastre sau drepturile oricărei terțe părți.

    Putem împărtăși cu terțe părți informațiile dvs. cu caracter personal, la solicitarea dvs. Într-un astfel de caz, nu putem controla și nu suntem responsabili pentru colectarea, stocarea, dezvăluirea și utilizarea informațiilor dvs. de către o astfel de terță parte. Astfel de obligații ale terților cu privire la informațiile dvs. cu caracter personal sunt reglementate de acordul pe care îl au cu dvs. În cazul în care alegeți să controlați Produsul dvs. Resideo Connected Home printr-o aplicație, printr-un software sau prin altă ofertă de la o terță parte, nu putem controla și nu suntem responsabili pentru colectarea, stocarea, dezvăluirea și utilizarea informațiilor dvs. cu caracter personal de către o astfel de terță parte.

    F. Unde stocăm informațiile dvs.

    Generalităţi

    Resideo este o companie globală, și ca atare, informațiile dvs. cu caracter personal pot fi colectate, transferate sau accesate de Resideo, companiile, furnizorii și/sau agenții grupului nostru situați în țări din afara țării dvs. de reședință, inclusiv în orice țară din Spațiul Economic European (SEE), Statele Unite și India. Vă rugăm să rețineți că în unele dintre aceste țări protecția confidențialității și cerințele legale, inclusiv drepturile autorităților de a accesa informațiile dvs. cu caracter personal, pot să nu fie echivalente cu cele din țara dvs. de reședință. Oricum, noi vom lua măsuri rezonabile pentru a vă proteja confidențialitatea.

    Utilizatorii situați în Spațiul Economic European (SEE)

    Informațiile dvs. cu caracter personal pot fi transferate sau accesate de către companiile, agenții, distribuitorii, subcontractanții sau furnizorii grupului Resideo din țări din afara Uniunii Europene, și anume din Statele Unite și India. Am implementat clauzele contractuale standard UE în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul general al UE privind protecția datelor, pentru a asigura faptul că transferurile de date în afara SEE sunt protejate în mod adecvat. Pentru mai multe informații cu privire la garanțiile corespunzătoare, vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile de la sfârșitul acestei Declarații de confidențialitate.

    Utilizatorii situați în afara SEE

    Utilizând sau accesând produsele Resideo Connected Home sau contactând-ne și furnizându-ne informațiile dvs., sunteți de acord cu transferul informațiilor cu caracter personal în afara țării dvs. de reședință, așa cum este menționat mai sus.

    G. Cât timp păstrăm informațiile dvs.

    Dacă nu se prevede în alt fel în această Declarație de confidențialitate, vom păstra informațiile dvs. pe perioada utilizării respectivului Produs Resideo Connected Home sau pe orice altă perioadă (care poate fi o perioadă mai lungă sau mai scurtă) pentru care ați încheiat un contract în mod expres pentru păstrarea informațiilor dvs., după care vom șterge sau anonimiza informațiile dvs. cu caracter personal (cu excepția cazului în care legea solicită o perioadă mai lungă de păstrare). Dacă renunțați la utilizarea Produsului Resideo Connected Home, este posibil să continuăm să folosim în scopuri analitice, de cercetare și dezvoltare date anonimizate sau colective care nu vă identifică. Păstrăm în scopuri de marketing informațiile dvs. cu caracter personal, până când la momentul la care renunțați a mai primi alte comunicări de marketing direct în conformitate cu legislația în vigoare.

    H. Marketing

    În conformitate cu legile și reglementările aplicabile, putem folosi informațiile dvs. cu caracter personal pentru a vă informa despre produse sau servicii care ar putea fi de interes pentru dvs. și pentru a comunica în alt mod dvs. despre oferte, evenimente și știri, sondaje, oferte speciale și subiecte conexe. Puteți să renunțați în orice moment și gratuit la comunicările de marketing trimise prin e-mail, utilizând linkul „dezabonare” din orice materiale de marketing prin e-mail pe care le primiți de la noi sau contactându-ne utilizând informațiile de contact menționate în această Declarație de confidențialitate. În funcție de țara dvs. de reședință, puteți să renunțați și la alte tipuri de comunicări de marketing; pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de contact menționate în Declarația de confidențialitate.

    I. Locații și servicii ale terților

    Produsele noastre Resideo Connected Home pot conține linkuri către pagini de internet, produse și servicii ale unor terțe părți. Nu avem nicio răspundere sau responsabilitate pentru acele pagini de internet sau pentru politicile acestora. Informațiile colectate de acele terțe părți, care pot include lucruri precum detaliile dvs. de contact, sunt reglementate prin propriile politici de confidențialitate ale acestora. Vă recomandăm să aflați mai multe despre politicile de confidențialitate ale acelor terțe părți.

    Dacă vreunul dintre produsele noastre Resideo Connected Home vă este distribuit de o terță parte, cum ar fi un distribuitor, un antreprenor sau un comerciant cu amănuntul, colectarea și utilizarea informațiilor dvs. cu caracter personal de către acele terțe părți este reglementată de politicile de confidențialitate ale acesteia. Ați luat cunoștință de faptul că Resideo nu controlează colectarea și utilizarea informațiilor dvs. cu caracter personal de către acele terțe părți. Putem pune informațiile dvs. cu caracter personal la dispoziția acestor terțe părți în conformitate cu termenii acordului nostru de servicii cu respectiva terță parte. Vă recomandăm să aflați mai multe despre politicile de confidențialitate ale acelor terțe părți.

    J. Minori

    Resideo nu prelucrează cu bună-știință informațiile cu caracter personal despre minori în legătură cu Produsele Resideo Connected Home. Semnificația termenului „minori” face obiectul legilor și reglementărilor din jurisdicția în care vă aflați.

    K. Protejarea informațiilor dvs.

    Resideo se angajează să protejeze securitatea informațiilor dvs. cu caracter personal. Utilizăm o varietate de tehnologii și proceduri de securitate pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal împotriva accesului, utilizării sau dezvăluirii neautorizate. Însă niciun sistem informatic nu poate fi 100% sigur, deci nu putem garanta securitatea absolută a informațiilor dvs. cu caracter personal. În plus, nu suntem responsabili pentru securitatea informațiilor pe care le transmiteți către Produsele Resideo Connected Home prin rețele pe care nu le controlăm, inclusiv pe internet și pe rețele wireless.

    Siguranța și securitatea informațiilor dvs. cu caracter personal depind și de dvs. În cazul în care v-am alocat (sau v-ați ales) un ID de utilizator și o parolă pentru a accesa Produsele Resideo Connected Home, aveți responsabilitatea păstrării confidențialității acestor informații de autentificare și nu le veți dezvălui altor persoane.

    L. Module cookie

    Ce este un modul cookie?

    Modulele cookie sunt fișiere text care conțin cantități mici de informații care sunt descărcate pe hard-diskul dvs. sau în memoria motorului dvs. de căutare. Modulele cookie conțin informații care sunt transferate pe unitatea hard-disk a computerului dvs. sau a altui dispozitiv.

    Categoriile de module cookie pe care le folosim

    Tipurile de module cookie pe care le putem folosi se încadrează în patru categorii: Strict necesare, de Performanță, de Funcționalitate și de Profil și Publicitate.

    1. Module cookie strict necesare

     Aceste module cookie sunt esențiale pentru funcționarea Produselor Resideo Connected Home, în special în legătură cu căutările de informații și plasarea comenzilor. Fără aceste module cookie, serviciile pe care le-ați solicitat nu pot fi furnizate. Acestea includ, de exemplu, module cookie care vă permit să vă conectați în zonele securizate ale Produselor Resideo Connected Home sau „module cookie de coș de cumpărături”, care vă reamintesc de produsele pe care doriți să le achiziționați atunci când adăugați produse în coșul dvs. de cumpărături sau când continuați spre efectuarea plății.

    2. Module cookie de performanță

     Aceste module cookie colectează informații despre modul în care utilizați Produsele Resideo Connected Home, de exemplu, ce pagini accesați cel mai des și dacă primiți mesaje de eroare de la anumite pagini. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează Produsele Resideo Connected Home, de exemplu, asigurându-se că utilizatorii găsesc cu ușurință ceea ce caută.

    3. Module cookie de funcționalitate și profil

     Aceste module cookie sunt utilizate pentru a vă recunoaște atunci când utilizați Resideo Connected Home. Acest lucru ne permite să personalizăm conținutul nostru pentru dvs., să vă întâmpinăm folosindu-vă nume și să vă reamintim preferințele dvs. (de exemplu, alegerea limbii sau regiunii dvs.).

    4. Module cookie de publicitate

     Aceste module cookie înregistrează modul în care interacționați cu Produsele Resideo Connected Home și pot fi folosite pentru a difuza reclamele cele mai relevante pentru dvs. și interesele dvs. Acestea pot fi utilizate și pentru a limita de câte ori vedeți o reclamă publicitară, precum și pentru a ajuta la măsurarea eficienței campaniei publicitare. Fără aceste module cookie, anunțurile online care vă sunt prezentate vor fi mai puțin relevante pentru dvs. și interesele dvs.

    5. Module cookie ale terțelor părți

     Colaborăm cu furnizori terți care pot implementa module cookie pe Produsele Resideo Connected Home, de exemplu, Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube și Adobe Flashplayer, pe care le putem folosi pentru a afișa conținut video. Acești furnizori terți sunt responsabili pentru modulele cookie pe care le-au implementat pe Produsele Resideo Connected Home. Dacă doriți informații suplimentare, vă rugăm să accesați pagina de internet a terței părți relevante.

    Setarea preferințelor dvs. privind modulele cookie

    În majoritatea cazurilor, vom avea nevoie de consimțământul dvs. pentru a utiliza modulele cookie. Face excepție cazul în care modulul cookie este esențial pentru a vă oferi un serviciu pe care l-ați solicitat. Vi se va solicita să acceptați utilizarea de către noi a modulelor cookie așa cum se descrie în această Declarație de confidențialitate, prin intermediul unui banner de module, cookie la prima utilizare a respectivului Produs Resideo Connected Home.

    Vă puteți retrage în orice moment consimțământul acordat, modificând setările motorului dvs. de căutare pentru a respinge sau a dezactiva modulele cookie. Dacă faceți acest lucru, vă rugăm să rețineți faptul că este posibil să pierdeți o parte din funcționalitatea Produsului Resideo Connected Home. Pentru mai multe informații despre modulele cookie și despre cum să le dezactivați, vă rugăm să accesați: www.aboutcookies.org sau www.allaboutcookies.org.

   M. Drepturile dvs.

   Este posibil să aveți anumite drepturi cu privire la informațiile personale despre dvs. care sunt colectate prin intermediul Produselor Resideo Connected Home, care variază în funcție de țara dvs. de reședință. Dacă sunteți rezident al SEE, vă pot fi aplicabile drepturile descrise mai jos. Pentru ceilalți utilizatori, drepturile care vi se aplică vor depinde de legile țării dvs. de reședință. Vă vom facilita exercitarea drepturilor care vi se aplică în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru mai multe informații cu privire la drepturile dvs., vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile de la sfârșitul acestei Declarații de confidențialitate.

   Pentru a vă ajuta să vă exercitați drepturile este posibil să trebuiască să vă solicităm informații specifice, pentru a vă confirma identitatea. Aceasta este o măsură de securitate pentru a ne asigura că informațiile dvs. cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul să le primească. Vom răspunde oricăror solicitări din partea dvs. de a vă exercita drepturile în termenele prevăzute de lege. Este posibil să percepem o taxă pentru a vă facilita solicitarea, dacă acest lucru este permis de lege.

   Pentru a vă ajuta să vă înțelegeți drepturile, le-am rezumat mai jos și am pus la dispoziție indicații cu privire la diferitele circumstanțe în care acestea se pot aplica. Pentru mai multe informații cu privire la drepturile dvs. sau dacă doriți să vi le exercitați, vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile de la sfârșitul acestei Declarații de confidențialitate.

   Drepturile dvs. mai detaliat:

   1. Dreptul de a fi informat: Aceasta înseamnă că aveți dreptul să primiți informații clare, transparente și ușor de înțeles despre modul în care folosim informațiile dvs. cu caracter personal și despre drepturile dvs. legale. Acesta este motivul pentru care vă furnizăm informațiile din această Declarație de confidențialitate.
   2. Acces: Este posibil să aveți dreptul de a accesa, revizui și corecta informațiile cu caracter personal colectate prin intermediul Produselor Resideo Connected Home sau atunci când ne contactați. În unele cazuri, puteți face acest lucru accesând pagina pe care ați furnizat informațiile. Ne puteți ajuta să menținem exactitatea informațiilor dvs., notificându-ne orice modificare a adresei dvs. poștale, a numărului de telefon sau a adresei de e-mail.
   3. Opoziție: Puteți fi îndreptățiți să vă opuneți anumitor tipuri de activități de prelucrare care implică informațiile dvs. cu caracter personal, inclusiv în cazul în care ne bazăm pe un interes legitim în prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal sau în cazul în care vă prelucrăm informațiile cu caracter personal în scopuri de marketing direct. În unele cazuri, putem să demonstrăm că avem motive legitime convingătoare pentru a continua să procesăm informațiile dvs. cu caracter personal, caz în care nu suntem obligați să ne conformăm cererii dvs.
   4. Ștergere: Este posibil să aveți dreptul să solicitați ștergerea informațiilor dvs. cu caracter personal, de exemplu, în cazul în care informațiile nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.
   5. Restricționare: S-ar putea să aveți dreptul să ne solicitați să restricționăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, de exemplu, în cazul în care contestați exactitatea informațiilor.
   6. Portabilitatea datelor: Este posibil să aveți dreptul să primiți și să reutilizați informațiile dvs. cu caracter personal în scopuri proprii. Acest lucru este cunoscut ca dreptul la portabilitatea datelor, și dacă este cazul, ne obligă să mutăm, să copiem sau să transferăm informațiile dvs. cu caracter personal din sistemele noastre către dvs. sau (în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic), o terță parte aleasă de dvs., fără a afecta posibilitatea de utilizare a acestuia.
   7. Consimțământ: Dacă v-ați acordat consimțământul pentru prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal, puteți avea dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, contactându-ne folosind datele de contact de la sfârșitul acestei Declarații de confidențialitate, sau în cazul marketingului prin e-mail, utilizând linkul de „dezabonare” din oricare dintre e-mailurile noastre de marketing. Acest lucru nu va afecta caracterul legal al oricărei prelucrări efectuate până la acel moment.

   Dacă aveți întrebări despre drepturile dumneavoastră sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, puteți trimite întrebări privind confidențialitatea urmând acest link:

   https://contractorpro.secure.force.com/PrivacyInformationRequestForm/

   N. Modificări ale acestei Declarații de confidențialitate

   Termenii acestei Declarații de confidențialitate pot fi modificați din când în când. Vom afișa pe această pagină orice schimbări și, dacă modificările sunt semnificative, vom efectua acțiunile suplimentare conform legislației.

   O. Contactați-ne

   Dacă aveți întrebări despre această Declarație de confidențialitate, contactați-ne prin e-mail, la adresa ResideoPrivacy@Resideo.com sau prin poștă, la una dintre adresele Resideo de mai jos:

   Pentru gama de produse Honeywell Home și gama de produse EvoHome:
   Către: Resideo – Confidențialitatea datelor
   Ademco Supply SRL
   București, sectorul 2,
   str. George Constantinescu 4B și 2-4,
   clădirea A, etajul 3,
   București, România.

   Pentru gama de produse Total Connect 2.0E Security:
   Către: Resideo – Confidențialitatea datelor
   Securité Communications SAS
   1198, Avenue du Dr. Maurice Donat,
   06250 Mougins,
   Sophia Antipolis,
   Franța

   Pentru gama de produse Videofied Security, la:
   Către: Resideo – Confidențialitatea datelor
   RSI Video Technologies SAS
   25 rue Jacobi-Netter,
   67200 Strasbourg,
   Franța

   Dacă doriți să luați legătura cu Responsabilul privind confidențialitatea, contactați-l la adresa ResideoPrivacy@Resideo.com.

   Pentru orice alte întrebări, inclusiv cele privind asistența pentru produse, contactați-ne la adresa hchtech@honeywellhome.com.

   Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru la reclamațiile pe care ni le semnalați sau considerați că prelucrarea informațiilor dumneavoastră nu respectă legislația privind protecția datelor, puteți să înaintați o plângere autorității locale de supraveghere a protecției datelor. Cu toate acestea, dorim să răspundem preocupărilor dumneavoastră și, prin urmare, vă rugăm să ne contactați în legătură cu orice plângere pe care o aveți.

back-to-top