Resideo Bağli Ev Son Kullanici Lisans Anlaşmasi Vekişisel Gizlilik Bildirimi

Son güncelleme: 1 Haziran 2020

Höş geldiniz! Resideo'in Bağlı Ev Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasını ve Kişisel Gizlilik Bildirimini aşağıda bulabilirsiniz.

Öne çıkan konular:

Son Kullanıcı Lisans Anlaşması:

 • Yazılıma ait, yazılımın sizin tarafınızdan kullanımını düzenleyen bir lisansı
 • Hizmet köşullarını
 • Sistemi ve hizmetleri kullanımınız nedeniyle maruz kalabileceğiniz zararlarla ilgili mali ve diğer sorumluluklarımız üzerindeki kesin sınırlamaları içerir

Kişisel Gizlilik Bildiriminde, diğer şeylerle birlikte, şunlar tanımlanmaktadır:

 • Topladığımız bilgiler:
  • Hesap kaydınızı tamamlayarak sağladığınız, ad, e-posta, adres ve posta kodu gibi bilgiler
  • Sistemleri veya hizmetleri nasıl ve ne zaman kullandığınız, kullanım sıklığı v.s. gibi sistemi ve/veya hizmetleri nasıl kullandığınız hakkındaki bilgiler;
  • İç/dış sıcaklıklar, programlar, olay ve uyarıların zamanlanması, audio veya video klipler, ayarlar, v.s. gibi sistemler ve/veya hizmetlerle ilgili veriler
  • Aşağıda Bildirimde yer alan diğer bilgiler
 • Bilgileri nasıl kullandığımız:
  • Hizmeti sağlamak ve sistemi işletmek için
  • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek için
  • İlgileneceğinizi düşündüğümüz ürün ve hizmetleri sizlere sunmak için; açık onayınızı almadan iletişim bilgilerinizi pazarlama amaçlarıyla üçüncü taraflarla paylaşmayız
  • Aşağıda Bildirimde daha detaylı olarak belirtilen diğer şekillerde

SİSTEM HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Resideo'in Hizmetlerinden Yararlandığı Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar. Resideo, Resideo Hizmetlerinin bazı unsurlarını olanaklı kılmak için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının hizmetlerinden yararlanır. Bulut hizmetleri, veri depolama, senkronizasyon ve bulut hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla iletişim bu unsurlara örnek verilebilir. Bu üçüncü taraf hizmetleri, Resideo’in denetimi dışındadır ancak bunların işletilmesi, Resideo Hizmetlerinin kullanımını ve güvenilirliğini etkileyebilir veya Resideo Hizmetlerinin kullanımından ve güvenilirliğinden etkilenebilir. (i) Resideo Hizmetlerinin kullanımı ve bulunabilirliğinin, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına bağlı olduğunu; (ii) bu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının, hizmetlerinin %100 oranda bulunabilir olacağını garanti etmediklerini, ve (iii) Resideo'in, bu üçüncü taraf hizmetlerinin işleyişinden kaynaklanan hasar ve zararlardan sorumlu olmadığını lütfen unutmayınız.

Resideo Sisteminin Amaçlanılan Kullanımı. Sisteme, zamansal açıdan kritik önem taşımayan bilgilerin ve ürünlerin kontrolü için erişilmesi ve Sistemin bunun için kullanılması amaçlanılır. Resideo, Resideo Sisteminin çok güvenilir ve bulunabilir olmasını hedeflemekle birlikte sistem, zamanın %100’ünde bulunabilir olmayacaktır. Sistemde, diğer şeylerin yanı sıra Wi-Fi aralıklılığı, hizmet sağlayıcı çalışma zamanı, mobil bildirimler ve taşıyıcılar dahil olmak üzere Resideo’in denetimi dışındaki çeşitli nedenlerle yer yer kesintiler ve arızalar yaşanabilir.

Hizmetlerin Yaşam Güvenliği veya Kritik Kullanımlar için Olmaması.. Sistem, acil durumlarda müdahale etmek üzere onaylanmamıştır. Ayrıca Sistem, evde veya işte risk altında olan kişiler için yaşam kurtarıcı bir çözüm olarak görülemez ve acil durum hizmetlerinin yerini alamaz. Yaşamı tehdit eden ve acil bütün olaylar, uygun müdahale hizmetlerine yönlendirilmelidir. Yangın alarm hizmetlerinin izlenmesi ve güvenliği için yetkili bir Merkez İstasyonla ayrı bir anlaşma akdedebilirsiniz.

Bildirimlerin Güvenirliği. Uzaktan erişim ve mobil bildirim özellikleri de dahil olmak üzere Sistem zamanın %100'ünde bulunabilir olmayabilir. Bildirimler almadığınız anlar olabilir. Bildirimlerin verimliliği, yukarıda belirtilen üçüncü taraf ürün ve hizmetlerine ve cihazlarınızın işlevselliklerine bağlıdır. Bilgisayar veya mobil cihazınızın işlevselliklerinden siz sorumlusunuz.

SİSTEM, ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA İZLENEN BİR ACİL DURUM BİLGİLENDİRME SİSTEMİ DEĞİLDİR – RESIDEO, ACİL DURUM BİLDİRİMLERİNİ TAKİP ETMEZ VE BİR ACİL DURUM SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA ACİL DURUM MÜDAHALE YETKİLİLERİNİ EVİNİZE VEYA İŞİNİZE GÖNDERMEYECEKTİR.

YAŞAM GÜVENLİĞİ AMAÇLARI VEYA KRİTİK DURUMLAR İÇİN SİSTEME GÜVENMEMELİSİNİZ. ÜRÜNLERİNİZİN STATÜSÜ VE ÜZERİNDEKİ ALARMLAR HAKKINDAKİ MOBİL BİLDİRİMLER SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR - BUNLAR, ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA İZLENEN ACİL DURUM BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİNİN YERİNİ ALMAZ.

Hiçbir Garantinin Bulunmaması. Sistemin, veri herhangi bir durumda yeterli uyarı sağlayacağı veya, alarm sisteminizin, davetsiz girenleri ihbar eden alarm veya yangın alarmı kontrol panelinden veya kişilere veya mülke gelecek olası zararlara karşı uyarmak için tasarlanan benzer ekipmanlardan gelen mesajları izlemek ve bunlara cevap vermekle sorumlu herhangi bir şahıs veya kuruma ("Merkez İstasyon") bağlı olması halinde, böyle bir şahıs veya kurumla iletişime geçmeden önce niteliklerini kaybetmemiş olacağı veya engellenmiş olmayacağı veya hırsızlık, soygun, yangın, aşırı sıcaklık, soğuk veya nem veya sair durumların neden olduğu kişisel yaralanmaları veya mal kayıplarını önleyeceğine dair hiçbir garanti bulunmamaktadır. Ayrıca, Sistemin veya kullandığınız mobil cihazın veya bilgisayarın, abone olduğunuz Sistem Hizmetleriyle ilgili olarak, alarm sisteminizin aktivasyonu ve deaktivasyonuyla ilgili sinyaller de dahil olmak üzere, sizin, yüklenicinizin, bayinizin veya merkez istasyonunuzun göndereceği bütün sinyalleri aktaracağı veya size, yüklenicinize, bayinize veya merkez istasyonunuza gönderilen bütün sinyalleri alacağına dair hiçbir garanti bulunmamaktadır. Bir güvenlik veya yangın alarmı sistemine sahip olmanın, hırsızlık, soygun, yangın veya başka durumlarla karşılaşmayacağınızın garantisini teşkil etmediğini ve bir sigorta poliçesi niteliğinde olmadığını ikrar etmektesiniz. Sistem Hizmetlerinin bulunabilirliğinin, bilgisayarınız, mobil cihazınız, ev elektrik tesisatınız, internet hizmet sağlayıcınız, geolokasyon hizmetleri söz konusu olduğunda uydu sağlayıcınız ve mobil cihaz taşıyıcınıza bağlı olduğunu ikrar etmektesiniz ve böyle bir kullanımla ilişkili bütün ücretlerden ve böyle bir kullanımla ilgili anlaşmalara uygunluktan sorumlu olduğunuzu ikrar etmektesiniz. Bununla birlikte Resideo ve ağ hizmeti sağlayıcılarının, herhangi bir kablosuz iletimin güvenliğini garanti edemeyeceğini ve herhangi bir hizmetin kullanılmasıyla ilgili güvenlik eksikliğinden sorumlu olmayacağını da ikrar etmektesiniz. Sistemin parçası olarak size sağlanan kablosuz hizmetleri yeniden satmayacağınız kabul etmektesiniz. Resideo, Sistemin bütün bilgisayarlar veya elde taşınır cihazlarla uyumlu olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Bu cihazları evden uzakta kullanmadan önce onları, uyumlu olup olmadıklarını görmek için, öncelikli olarak evde test etmelisiniz.

Resideo'in, Sistemin uyarı veya alarm vermediğine dair bir talebe dayanan zarar veya hasarlar konusunda hiçbir sorumluluğu olmayacaktır ve Resideo'i bunlardan kaynaklanan bütün sorumluluktan işbununla ibra etmektesiniz.

RESIDEO BAĞLI EV SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI

İşbu Resideo Son Kullanıcı Lisans Anlaşması (bu "Anlaşma"), siz ve Resideo Technologies, Inc. ve iştirakleri (“Resideo”) arasında, Resideo Hizmetlerinin ve Resideo Yazılımlarına ait lisansın kullanımı için akdedilmiş yasal bir anlaşmadır. Resideo Hizmetleri ve Resideo Yazılımları terimlerinin her ikisi aşağıdaki tanımlanmaktadır. Kolaylık sağlanması açısından size sağladığımız ürün, yazılım ve hizmet kombinasyonu veya bunların kendi aralarındaki herhangi bir kombinasyonu "Sistem" olarak anılır.

Bu Anlaşmayı kabul ederek veya Sistemi yükleyerek veya kullanarak, bu Anlaşmada yer alan köşul ve hükümlerle bağlanmayı kabul etmektesiniz. Sistemin son kullanıcısı olduğunuzu kabul etmekte, reşit olduğunuzu ve bu Anlaşmaya girme yetkinizin bulunduğunu beyan etmektesiniz.

Bu Anlaşma birçok farklı Resideo ürün ve hizmetlerinin kullanımını kapsar; açıklığa kavuşturulması açısından, bazı durumlarda, bu Anlaşmanın belirli hükümleri yalnızca spesifik bir ürün veya hizmetle ilgilidir.

 1. LİSANS, SINIRLAR.

  İşbu Anlaşma, Resideo ürün ve iletişim ağlarında kullanılması amaçlanılan Resideo yazılımları, web tabanlı arayüze ve altta yatan işlevselliğe ve Resideo hizmetlerine erişime izin veren Resideo yazılımları, Resideo mobil cihaz uygulama yazılımları ve yukarıda belirtilenlerden herhangi birisiyle ilgili Resideo ağları dahil olmak üzere, Resideo bağlı çözümlerinin (topluca "Resideo Hizmetleri" veya "Hizmetler") kullanımı ve yukarıda tanımlanan, bilgisayar ve uygulama yazılımlarını içeren ve ilişkili medya, basılı materyal ve "online" veya elektronik belgeleri ve yukarıda belirtilen yazılımların gelecekteki versiyon, sürüm, güncelleme, yama, hata düzeltme ve yazılım hatası düzeltmelerini içerebilecek olan yazılım ürünlerinin ("Resideo Yazılımları") lisanslaması içindir.

  Sistem, Resideo’e ait yazılımlarla ve Resideo’e lisansı verilen yazılımları içerir ve Birleşik Devletler ve uluslararası telif hakkı kanunları ve anlaşmalarıyla birlikte diğer fikri mülkiyet kanunları ve anlaşmalarıyla korunmaktadır. Sistem size satılmamakta ancak Sistemin lisansı size verilmektedir. Bu Anlaşmada belirtilen köşullara tabi olarak, Resideo, size, Sistemi ve onunla ilgili Resideo Yazılımlarını sadece kendi evinizi veya işinizi denetlerken şahsi kullanım amaçlarıyla kullanmanız için (aşağıda belirtilen haller dışında alt lisanslar verme hakkı olmaksızın) sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans verir. Yukarıda belirtilen lisans, Resideo Yazılımlarını kişisel bilgisayarınıza ve/veya mobil cihazınıza yükleme ve Resideo Yazılımlarını, Sistemin lisanslı kullanımıyla birlikte kullanma hakkını içerir. Sistemin kayıt dışı kullanımına, çoğaltılmasına ve dağıtılmasına Resideo tarafından izin verilmez ve Sistemin kayıt dışı kullanımı, çoğaltılması ve dağıtılması, ABD ve uluslararası telif hakkı kanunlarına aykırıdır ve medeni hukuk ve ceza hukuku kapsamında cezaya tabidir. Geçerli kanunda izin verilen haller dışında Sistemin kopyalarını yapmanız veya dağıtmanız özellikle yasaklanmıştır. Sistem üzerindeki niteliği ne olursa olsun bütün haklar ve bu Anlaşmada açıkça verilmeyen Resideo’e ait bütün diğer haklar tamamıyla ve münhasıran Resideo tarafından saklı tutulur ve Resideo’e aittir (yazılım nesne kodu ve kaynak kodu da dahil olacaktır). Sistemi, kiralayamaz, kiraya veremez, kopyalayamaz, değiştiremez veya tercüme edemezsiniz veya Sistemi esas alarak türev işler oluşturamazsınız. Sistem üzerinde veya içinde yer alan, Resideo’e ait telif hakkı veya mülkiyet hakkı bildirimlerini veya ifadelerini değiştiremez veya çıkartamazsınız. Geçerli kanun (Bilgisayar programlarının yasal koruma altına alınmasıyla ilgili 91/250/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifini uygulamaya koyan ulusal kanunlar dahil olacaktır) altındaki amir hükümler ile bu kanunlarda belirtilen sınırlı amaçlarla belirli bilgiler elde etmek için açıkça izin verilen haller dışında, Sistemi tersine mühendislik, geri derleme veya kaynak koduna dönüştürme işlemlerine tabi tutamazsınız. Öncelikle yazılı olarak Resideo’den gereken bilgileri talep etmedikçe ve Resideo, böyle bir talebi takip eden 30 gün içerisinde gereken bilgileri sağlamayı reddetmedikçe bu kanunlar altındaki haklarınızı kullanamazsınız. Burada belirtilen haller dışında, Sistemi, herhangi bir üçüncü tarafın erişimine sunamayacağınız gibi Sistemce oluşturulan çıktıları veya Sistemin performans veya işlevsel değerlendirmesinden elde edilen sonuçları üçüncü tarafların kullanımına sunma konusunda da yetkili değilsiniz.

  Bir Merkez İstasyon veya bayi olmanız halinde Sisteme alt lisanslarla erişme hakkını, her bir son kullanıcının bu Anlaşmada belirtilen köşulları kabul etmesi ve geçerli bütün ücretlerin Resideo’e ödenmesi köşuluyla, sadece son kullanıcılara verme hakkına sahip olacaksınız.

  Sistem, üçüncü taraf lisans verenlere ait materyaller içerebilir veya üçüncü taraf lisans verenlere ait materyallerden elde edilmiş olabilir. Üçüncü taraflara ait materyaller, bu Anlaşmada belirtilenler kısıtlamalara ek olarak kısıtlamalara tabi olabilir. Herhangi bir üçüncü taraf tedarikçinin, böyle bir üçüncü tarafa ait yazılımlarla ilgili olarak, bu Anlaşmayı uygulama mevkiine koyma hakkına sahip olacağını kabul etmektesiniz.

  Sistem, Açık Kaynaklı Yazılımlar içerebilir, böyle bir Açık Kaynaklı Yazılım, açık kaynak lisans anlaşması veya Açık Kaynaklı Yazılıma eşlik eden telif hakkı bildirimi kapsamında size sağlanır. Burada kullanılan haliyle, “Açık Kaynaklı Yazılım” terimi, kullanımı, kullanıcının üçüncü bir tarafa karşı sözleşmesel yükümlülükler üstlenmesini veya Açık Kaynak Girişimi, Ücretsiz Yazılım Vakfı veya benzer bir grup tarafından onaylanan herhangi bir lisansın alınmasını gerektiren, telif hakkı ücretsiz, özel herhangi bir yazılım, program, modül, kod, kitaplık, veri tabanı, sürücü veya benzer bileşen (veya bunların herhangi bir kısmı) anlamına gelir.

  Sisteminizin parçası olarak GPS İzleme Sistemlerine abone olmanız halinde, lokasyon temelli hizmetleri sadece geçerli kanuna göre ve Hizmetle birlikte sağlanan dokümantasyonda tanımlanan amaç için kullanacağınızı kabul etmektesiniz. Resideo’in, Hizmeti kanuna veya amacına uygun olmayan şekilde kullanımınız konusunda hiçbir sorumluluğunun olmayacağını ikrar etmektesiniz.

 2. ŞİFRE VE ERİŞİM.

  (a) Kayıt formunda istenilen şekilde, kendi hakkınızda gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz bilgiler sağlamayı ve (b) bu bilgileri muhafaza etmeyi ve vakit kaybetmeksizin güncellemeyi kabul etmektesiniz. Sisteme erişmek için bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmalısınız. Tarafınıza geçici bir kullanıcı adı ve şifre sağlanmışsa, geçici kimlik bilgilerini değiştirmeniz ve kendi kullanıcı adınızı ve şifrenizi oluşturmanız gerekir. Şifrenizin ve hesabınızın gizliliğini korumaktan sorumlusunuz ve şifreniz, hesabınız veya herhangi bir alt hesabınız kapsamında gerçekleşen bütün aktivitelerden tamamıyla sorumlusunuz. (a) Herhangi bir güvenlik ihlali söz konusu olduğunda şifrenizi derhal değiştirmeyi, (b) bir güvenlik ihlaline maruz kalmış olmanız halinde bağlı olduğunuz Merkez İstasyonunu durumdan haberdar etmeyi, ve (c) her oturumun sonunda hesabınızdan çıktığınızdan emin olmayı kabul etmektesiniz. Bu Anlaşmada belirtilen köşulların, Resideo ile hesabınıza erişim hakkı tanıdığınız veya bir alt hesap bulundurmasına izin verdiğiniz herhangi bir üçüncü taraf arasındaki ilişkiyi bağlayacağını ve yöneteceğini kabul etmektesiniz. Bununla birlikte bu Anlaşmanın köşullarına uygunluğu sağlamak ve bu Anlaşmanın köşullarını uygulamaya koymak için gereken her türlü ve bütün önlemleri almayı ve böyle bir üçüncü taraf kullanıcıyla ilgili olarak üstlenilen her türlü ve bütün masraf, hasar, kayıp veya giderler için Resideo’i tazmin etmeyi de kabul etmektesiniz. Resideo, bu Maddeye uygun hareket edilmemesinden kaynaklanan zarar veya hasarlardan sorumlu olamaz ve sorumlu olmayacaktır.

  Ekipmanlarınızın çalışmaması halinde, bu durum Sistemin ağ operasyonlarına müdahale edebilir. Yetkili resmi merciler, bir acil durumun vuku bulması halinde Resideo’in, geçerli kanun, tüzük, yönetmelik veya mahkeme emri uyarınca, ekipmanlarınıza derhal erişim hakkının olmasını gerekli kılabilir. Bir acil durumda gereken böyle bir erişim iznini istenilen şekilde ya bağlı olduğunuz Merkez İstasyona veya bayiye veya Resideo ağ temsilcilerine sağlamayı kabul etmektesiniz.

  Hesabınıza ek taraflar ekleme seçeneğine sahip olduğunuzu ve bu tarafların, günlük programınızı ve termostat ve/veya güvenlik veya ev otomasyon ayarlarını ve programlamayı görüntüleme ve değiştirme yetkisi de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalınmamak üzere Sisteme tam veya kısmi erişim hakkının olacağını kabul ve ikrar etmektesiniz. Bununla birlikte, Resideo’in söz konusu tarafların hareketleriyle ilgili olarak size karşı hiçbir sorumluluğunun olmadığını da kabul ve ikrar etmektesiniz. Ayrıca, hesap bilgilerinize yüklenicinizin veya bayinizin bilgilerini de dahil etme seçeneğine sahip olduğunuzu ve böyle bir tarafın, uyarının kaynağını tespit edebilmek için gereken belirli İrtibat Bilgileriyle birlikte (aşağıda tanımlanmaktadır) Sistemden evinizle ilgili olarak uyarılar alabileceğini (örn., diğer şeylerin yanısıra, evinizdeki ısının donma derecesinin altına düşmesi veya bir güvenlik veya emniyet ihlalinin olması) kabul ve ikrar etmektesiniz. Yükleniciniz veya bayiniz, bu türden uyarıları alması halinde sizinle irtibata geçebilir. Resideo’in, böyle bir yüklenici veya bayinin fiilde bulunması veya bulunmaması konusunda hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve ikrar etmektesiniz.

  Resideo ve bağlı şirketlerinin, hizmet sağlayıcılarının, tedarikçilerinin ve bayilerinin, herhangi bir zaman ve ön bildirimde bulunmaksızın, Sisteme, uzaktan, yazılım ve yerleşik yazılım güncellemeleri, geliştirmeleri, değişiklikleri, modifikasyonları, ek işlevsellikler veya hata düzeltmeleri uygulayabileceğini kabul ve ikrar etmektesiniz. Yukarıda belirtilen hususları işbununla onaylamakta ve Resideo’i ve bağlı şirketlerini, hizmet sağlayıcılarını, tedarikçilerini ve bayilerini, kanunda izin verilen ölçüde, böyle bir fiilden kaynaklanan her türlü ve bütün sorumluluktan ibra etmektesiniz.

 3. SÜRE VE İPTAL; SİSTEM ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER; ÜCRETLER.

  Bu Anlaşma, Sistemi ilk kullandığınız günde yürürlüğe girer ve Sistemi ve Hizmetleri kullanmaya ve sair suretle gereken Sistem hizmet ödemelerini yapmaya devam ettiğiniz müddetçe yürürlükte kalacaktır. Resideo, varsa gereken Sistem hizmet ödemeleri de dahil olmak üzere, işburada belirtilen köşullardan herhangi birine uygun hareket etmemeniz halinde bu Anlaşmayı hemen yürürlüğe girecek şekilde feshedebilir. Belirli Hizmetler için bir bayi ile akdetmiş olduğunuz bir sözleşmenin bulunması halinde, Hizmetleri kullanma hakkınız, bayinizin veya bağlı olduğunuz Merkez İstasyonun, söz konusu Hizmetler için Resideo’e ödenmesi gereken bütün ücretleri ödemesi köşuluna tabidir ve Resideo, bayinin, Resideo tarafından sağlanan Hizmetlere ait ödemeyi yapmaması veya sizin, bağlı olduğunuz Merkez İstasyon’a sair suretle borçlu olunan diğer tutarları ödememeniz halinde, Hizmetlere olan erişiminizi durdurabilir veya sonlandırabilir. Resideo, Resideo’in bayinizle veya bağlı olduğunuz Merkez İstasyonla olan ilişkisinde ve aynı zamanda sizinle olan ilişkisinde kanunen itirazlarda bulunabilir; bu nedenle bağlı olduğunuz Merkez İstasyon izleme şirketine yaptığınız ödeme, Sistem Hizmetleri üzerindeki hakkınızı garantilemez. Sistem Hizmetlerini, bağımsız bir el cihazını veya interneti kullanmanızla bağlantılı olarak veya veri iletimi, video klip veya hareketsiz görüntü iletimi, internet kullanımı, SMS veya kısa kodlar için üçüncü taraf sağlayıcılara ek ücretler veya başka iletim ücretleri, masraf veya vergiler ödeyebilirsiniz. Resideo’in, sizin veya bayinizin veya Merkez İstasyonun, Hizmetlere ait ödemeleri yapmaması nedeniyle size Hizmetleri sağlamayı durdurması halinde, Resideo, size karşı herhangi bir sorumluluk altında olmayacak ve Merkez İstasyona veya bayiye önceden ödediğiniz tutarların iadesi için bayinize veya Merkez İstasyona başvurmanız gerekecektir. Tarafınızdan sözleşme altında talep edilen veya abone olunan Hizmetlere bağlı olarak, Resideo, önceden bildirimde bulunmak suretiyle kullanıcının aktif olmaması nedeniyle bir kullanıcı hesabını durdurabilir veya sonlandırabilir. Tarafınızdan sözleşme altında talep edilen veya abone olunan Hizmetlere bağlı olarak, bu Anlaşmayı Resideo’e göndereceğiniz yazılı bildirimle feshedebilirsiniz. Bu Anlaşmanın feshi üzerine, bu anlaşma altında verilen lisans sonlanacaktır ve Sistemin bütün kullanımlarını derhal durdurmanız gerekecektir. Resideo, herhangi bir zaman önceden bildirimde bulunmak suretiyle Hizmetleri daimi olarak durdurma hakkını saklı tutar. Resideo, herhangi bir zaman ve zaman zaman, Sistemin kullanımı için ücret talep etme ve bildirimde bulunarak veya bulunmadan, Resideo Yazılımlarını ve Hizmetlerini kullanımınızı gereksiz yere etkilememesi köşuluyla, Sistemi (veya herhangi bir kısmının) değiştirme veya geçici olarak durdurma hakkını saklı tutar. Resideo’in, size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, Sistemin değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulmasından dolayı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz. Taşınmanız halinde hesabınızı sileceğinizi ve bundan sonra önceki adresinizle ilgili olarak Resideo Sistemine erişim hakkınızın olmayacağını anlamakta ve kabul etmektesiniz. Merkez bir İstasyonla sözleşmenizin olması halinde, taşınmanız durumunda hesabınızı kapatmak üzere onları durumdan haberdar etmelisiniz.

 4. GARANTİLERİN REDDİ VE SORUMLULUK SINIRLAMALARI.

  SİSTEM, SİZE “OLDUĞU GİBİ” ESASIYLA SAĞLANMAKTADIR VE, BU MADDEDE BELİRTİLEN DURUMLAR DIŞINDA, İHLALİN OLMAMASI, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TATMİNKAR KALİTE, MÜDAHALENİN OLMAMASI İLE İLGİLİ VEYA İŞLEM FAALİYETİ, KANUN VEYA TİCARİ UYGULAMADAN KAYNAKLANANLAR DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, BÜTÜN SARİH VEYA ZIMNİ KOŞULLAR (ZIMNİ KOŞULLAR BU ANLAŞMADA YER ALMAYAN ANCAK SAİR SURETLE KANUN HÜKMÜ UYARINCA VEYA SAİR SURETLE DAHİL OLAN KOŞULLAR ANLAMINA GELİR), HER TÜRLÜ BEYAN VE GARANTİLER, GEÇERLİ KANUNLA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE HARİÇ BIRAKILIR VE RESIDEO, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS VERENLERİ TARAFINDAN AÇIKÇA REDDEDİLİR. Bazı eyaletlerde veya yargı mahallerinde, belirli garanti ve beyanlar üzerindeki sınırlamalara izin verilmediğinden yukarıda belirtilen sınırlamalar, tamamen veya kısmen sizin için geçerli olmayabilir. Bir tüketici olarak yargı mahalinden yargı mahaline farklılık gösteren ve bu Anlaşmada belirtilemeyen ilave haklarınız bulunabilir. 

  RESIDEO, MARUZ KALDIĞINIZ VE ÖNGÖRÜLEMEYEN NİTELİKTE OLAN ZARAR VEYA HASARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR VE BU ZARAR VEYA HASARLARA İLİŞKİN BÜTÜN SORUMLULULUĞU HARİÇ BIRAKIR. Zarar veya hasar, Resideo’in işlediği ihlalin bariz bir sonucu olması veya böyle bir zarar veya hasarın, bu Anlaşmaya girildiği sırada siz veya Resideo tarafından öngörülmesi halinde, öngörülebilir nitelikte bir zarar veya hasar sayılır (ve bu nedenle tazmini mümkün değildir). Ne Resideo ne onun üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, mülkünüze kurulmasını tercih ettiğiniz güvenlik veya yangın alarm sisteminden veya bunların bağlı olduğunuz Merkez İstasyona bağlantısından veya bağlı olduğunuz Merkez İstasyonun işleyişinden sorumlu değildir.

  Resideo, Sistemleri, size, sadece bu Anlaşmaya uygun şekilde kullanmanız için tedarik etmektedir. Sistemi, bu Anlaşmada izin verilen haller dışında, ticari, işletmesel veya yeniden satış amaçlarıyla kullanmamayı kabul etmektesiniz. Bununla birlikte, Resideo’in (i) Sistem kanalıyla sağlanan veya erişilebilir olan içerik veya bilgi veya materyallerin doğruluğu, tamlığı, yasallığı, güvenirliği, işletilebilirliği veya bulunabilirliği; (ii) bilgilerin veya materyallerin silinmesi, depolanamaması, kazaen ifşa edilmesi, kaybı, hatalı teslimi veya zamansız teslimi; veya (iii) ev güvenlik sistemlerinizin ihlalleriyle ilgili olarak maruz kalınan zarar veya hasarlar için, böyle bir zarar veya hasar, bu Anlaşmanın Resideo tarafından veya adına işlenen öngörülebilir bir ihlalinden kaynaklanmadıkça, hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmediğini de kabul etmektesiniz. Resideo, hiçbir durumda, Sisteme bağlı mesaj panoları veya diğer forumların içeriği de dahil olmak üzere, üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı bilgi veya olaylardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

  BU ANLAŞMADA AKSİ BELİRTİLEN HALLER DIŞINDA, RESIDEO’İN, ONUN BAĞLI ŞİRKETLERİ, MEMURLARI, DİREKTÖRLERİ, ÇALIŞANLARI, ACENTELERİ, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS VERENLERİNİN, HERHANGİ BİR KAR VEYA GELİR KAYBI, İŞ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, İŞ FIRSATLARININ KAYBI, KAYIP VEYA HASAR GÖRMÜŞ VERİLER, SERMAYE KAYBI NEDENİYLE VEYA İSTER SÖZLEŞMEDEN, İSTERSE HAKSIZ FİİL (İHMAL) DE DAHİL OLMAK ÜZERE NE ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARSA ÇIKSIN VEYA İSTER SİSTEMİ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANSIN, RESIDEO, ONUN BAĞLI ŞİRKETLERİ, MEMURLARI, DİREKTÖRLERİ, ÇALIŞANLARI, ACENTELERİ, TEDARİKÇİLERİ VEYA LİSANS VERENLERİ BU TÜRDEN HASARLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİ, AĞIRLAŞMIŞ, DOLAYLI, MÜTEAKİP, ARIZİ VEYA CEZAİ ZARARLAR KONUSUNDA SİZE KARŞI HİÇBİR SORUMLULUĞU VEYA YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAYACAKTIR. Bu sorumluluk sınırlaması ve zarar türlerinin hariç bırakılması, bulunduğunuz yargı mahalindeki kanunlara bağlı olarak kısmen veya tamamen sizin için geçerli olmayabilir.

  Bu Anlaşmada belirtilen hiçbir husus i) Resideo’in, onu bağlı şirketleri, memur, direktör, çalışan, acente, tedarikçi ve lisans verenlerinin ihmalleri nedeniyle ortaya çıkan kişisel yararlanma veya ölüm halleriyle ilgili olarak size karşı topluca üstlenecekleri sorumluluğu; (ii) Resideo’in dolandırıcılık veya yalan beyanlar nedeniyle size karşı üstleneceği sorumluluğu; veya (iii) bulunduğunuz yargı mahalinde geçerli tüketici koruma kanun ve yönetmeliklerini de içerecek şekilde Resideo’in geçerli kanun uyarınca hariç bırakılamayacak olan herhangi bir yükümlülüğünü herhangi bir şekilde sınırlamayacak veya hariç bırakmayacaktır.

  Resideo, hiçbir köşulda, Sistem aracılığıyla herhangi bir bilgi veya materyalin yüklenmesi veya bunlara erişilmesinden kaynaklanan zararlardan, Resideo’in makul denetimi dışındaki doğal afetler, güçler veya nedenler de dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı olarak Resideo’in denetimi dışındaki olaylardan kaynaklanan gecikme veya ifa eksikliklerinden sorumlu tutulmayacaktır. Resideo’in makul denetimi dışındaki doğal afet, güç veya nedenler internet arızaları, bilgisayar ekipmanlarındaki arızalar, telekomünikasyon ekipmanlarındaki arızalar, diğer ekipman arızaları, elektrik kesintileri, grev, işçi-işveren uyuşmazlıkları, ayaklanmalar, isyanlar, işgücü veya malzeme kıtlığı, yangın, sel, fırtına, patlama, doğal afet, savaş, hükümetin fiilleri, yerel veya yabancı mahkemelerin veya heyetlerin kararları, üçüncü tarafların adem-i ifası, ısı, ışık veya iklimlendirme sistemlerinde yaşanan kayıp veya dalgalanmaları içerecek ancak bunlarla sınırlı kalmayacaktır.

  (1) ELİNİZDEKİ RESIDEO ÜRÜNÜNÜ KONTROL ETMEK İÇİN RESIDEO MARKA OLMAYAN BİR UYGULAMAYI KULLANMANIZ; (2) RESIDEO MARKA OLMAYAN BİR CİHAZI SİSTEMİNİZE BAĞLANMANIZ; (3) ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA SAĞLANAN BİR API (UYGULAMA PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ) KULLANMANIZ; VEYA (4) ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA SAĞLANAN BAĞLI EV VEYA İŞ EKOSİSTEMİNİN PARÇASI HALİNE GELMENİZ DURUMUNDA, RESIDEO’İN HİÇBİR SURETLE, BÖYLE BİR UYGULAMA, CİHAZ, API VEYA EKOSİSTEMİN DOĞRULUĞU, İŞLEVSELLİĞİ, GÜVENİRLİĞİ, BULUNABİLİRLİĞİ, BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİ, YASALLIĞI VEYA YARARLILIĞI KONUSUNDA HİÇBİR KOŞULDA SORUMLULUK ÜSTLENMEYECEĞİ GİBİ RESIDEO’İN BÖYLE BİR KULLANIM SONUCU ORTAYA ÇIKABİLECEK HASARLARDAN DA SORUMLU OLMAYACAĞINI KABUL VE İKRAR ETMEKTESİNİZ. ÜÇÜNCÜ TARAF BİR UYGULAMA, CİHAZ, API VEYA EKOSİSTEMİN KULLANIMI RİSKİ VE MASRAFLARI TAMAMIYLA SİZE AİT OLMAK ÜZERE GERÇEKLEŞECEKTİR.

  Resideo’in Hizmetleri sağlama yükümlülüğünün, belirli bir sonuç elde etmeye yönelik bir yükümlülük değil makul çaba içeren bir yükümlülük olduğunu unutmayınız. Resideo, Hizmetleri sağlamak için makul çaba gösterecektir.

 5. MUHTELİF.

  Resideo’in herhangi bir zaman bu Anlaşmada yer alan hükümlerden herhangi birini uygulamaya koymaması, bu anlaşma altındaki hükümlerden daimi feragat şeklinde yorumlanmayacağı gibi böyle bir uygulamaya koymama durumu, Resideo’in, gelecekte, bu anlaşma altındaki hükümleri uygulamaya koymak üzere herhangi bir fiilde bulunma hakkına da halel getirmeyecektir.

  Bu Anlaşma altında teslim edilen yazılım ve teknik bilgiler ABD ihracat kontrol kanunlarına tabidir ve diğer ülkelerde ihracat veya ithalat yönetmeliklerine tabi olabilir. Bu türden bütün kanun ve yönetmeliklere harfiyen uymayı kabul etmektesiniz ve söz konusu yazılımlar, teknik bilgiler için gereken ithalat, ihracat, yeniden ihracat onay ve izinlerinin alınmasından ve o kanun ve yönetmeliklere uygunluğu destekleyecek dokümantasyonu elde bulundurmaktan tek başına sorumlu olacaksınız.

  Bu Anlaşma, İngiltere ve Galler Bölgesi kanunlarına tabidir ve İngiltere ve Galler Bölgesi kanunlara göre yorumlanacaktır. Gerek siz gerekse Resideo, İngiliz mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine uymayı kabul etmektesiniz. Resideo, Birleşik Krallık'ta yerleşik olmamanız halinde, bulunduğunuz yargı mahalinde takibatlar başlatma hakkına sahip olabileceğinizi ikrar eder.

  Bu Anlaşmanın diğer hükümlerine bakılmaksızın, bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün sizin tarafınızdan işlenen ihlalinin, Resideo'i, telafisi mümkün olmayan ve maddi tazminatın yetersiz kalabileceği hasarlara maruz bırakabileceği ve Resideo'in bu nedenle, kanunlar uyarınca sahip olabileceği her türlü ve bütün çare yollarına ilaveten, Resideo'in bu Anlaşma altındaki haklarını korumak için zamanında ihtiyati tedbir alma hakkına sahip olacağı anlaşılmakta ve kabul edilmektedir.

  Bu Anlaşma ve doğrudan Resideo'den satın aldığınız herhangi bir ekipmanın eşliğinde sağlanan satış köşul ve hükümleri, siz ve Resideo arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve bunlar, bütünüyle, siz ve Resideo arasında işbunun konusuyla ilgili olarak önceden düzenlenmiş sözlü veya yazılı her türlü ve bütün anlaşmalarını yerini alır. Bir bayi veya Merkez İstasyon ile yapmış olduğunuz abonelik sözleşmesi veya Merkez İstasyon denetleme anlaşması (geçerli olması halinde) ayrı bir anlaşmadır. Böyle bir bayi veya Merkez İstasyon ile olan ilişkiniz, böyle ayrı bir anlaşmaya tabidir ve Resideo'in söz konusu anlaşma altında size karşı hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Resideo Yazılımları ve Hizmetleriyle etkileşim içinde olan Resideo marka veya Resideo marka olmayan ekipmanların satın alımına ilişkin düzenlenen satın alma anlaşması, ekipmanın satıcısıyla yaptığınız ayrı bir anlaşmadır. Böyle bir satıcı ile olan ilişkiniz, bu ayrı anlaşmaya tabidir ve Resideo'in söz konusu anlaşma altında size karşı hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  Ne bu Anlaşma ne bu Anlaşmayla öngörülen hak, menfaat veya yükümlülüklerden herhangi biri, Resideo'in ön yazılı onayı olmaksızın tarafınızdan devir veya temlik edilemez. Resideo, bu Anlaşmayı, kendi takdiriyle, tamamen veya kısmen devredebilir. Bu Anlaşma, taraflar üzerinde ve onlardan herbirinin şimdiki veya gelecekteki memur, direktör, çalışan, ana şirket, iştirak, acente, halef, temlik edilen, yüklenici, lisans alan, bağlı şirket, aile üyeleri ve konukları ve yetkili kullanıcıları üzerinde bağlayıcı olacaktır.

  Bu Anlaşmanın hüküm, madde ve paragraflarından herbiri, bağımsız bir şekilde hüküm ifade eder ve kanunda izin verilen en kapsamlı ölçüde uygulanacak ve geçerliliği için gerekmesi durumunda daha az kapsamlı bir ölçüde uygulanacaktır. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçersizliği veya uygulanamazlığı, diğer herhangi bir hükmü etkilemeyecek ve bütün diğer hükümler, herhangi bir değişiklik veya tadil olmaksızın tam etkiyle yürürlükte kalacaktır.

 6. APPLE CİHAZLARINA İLİŞKİN KOŞULLAR; ÜÇÜNCÜ TARAF LEHDAR

  Bu Madde, ancak Sistemi bir Apple cihazı (örn., iPhone, iPad, iPod Touch) (böyle herhangi bir cihaz “Apple Cihazı” olarak anılır) üzerinde kullanmanız halinde size uygulanacaktır; bu madde, Sistemi bir Apple Cihazı üzerinde kullanmamanız halinde, size uygulanmayacaktır. Taraflar bu SKLA'nın, sadece Resideo ve sizin aranızda akdedilmiş olduğunu ve Apple ile akdedilmemiş olduğunu ve Apple'ın Sistemden ve onun içeriğinden sorumlu olmadığını ikrar ederler. Sistemle bağlantılı olarak Resideo tarafından sunulabilecek destek, sadece Resideo'in sorumluluğudur ve Apple'in Sistemle ilgili olarak bakım ve destek hizmetleri sağlama konusunda hiçbir yükümlülüğü olmadığı taraflarca ikrar edilmektedir. Taraflar, Apple'ın Sistemle ilgili olarak herhangi bir garanti sağlama yükümlülüğü altında olmadığını ikrar ederler. Geçerli kanunla izin verilen azami ölçüde, Apple, Sistemle ilgili başka herhangi bir garanti yükümlülüğü altında olmayacaktır. Taraflar, Apple'ın, ürün taleplerini ele almakla sorumlu olmadığını ikrar ederler. Apple, Sistemle veya son kullanıcının o Sistemi elinde bulundurması ve/veya kullanımıyla ilgili olarak herhangi bir son kullanıcı veya üçüncü tarafın taleplerini ele almakla sorumlu değildir, bu talepler, sınırlı olmaksızın: (i) ürün sorumluluğu talepleri; (ii) Sistemin geçerli yasal veya düzenleyici gerekliliklere uygun olmadığına dair herhangi bir talep; ve (iii) tüketici koruma veya benzer mevzuattan doğan talepleri içerir. Taraflar, herhangi bir üçüncü tarafın, Sistemin veya o Sistemi elinde bulundurmanızın ve kullanmanızın o üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair bir talep yöneltmesi halinde, Apple'ın böyle bir fikri mülkiyet ihlali talebini soruşturmak, savunmak, çözüme kavuşturmak ve tasfiye etmekle sorumlu olmayacağını ikrar ederler. Sistemle ilgili şikayet veya taleplerin, ResideoPrivacy@resideo.com adresinden doğrudan Resideo'e yöneltilmesi gerekmektedir. Taraflar, Apple ve Apple'ın iştiraklerinin işbu SKLA'nın üçüncü taraf lehdarları olduğunu ve işbu SKLA'nın köşul ve hükümlerini kabul etmeniz üzerine Apple'ın, işbu SKLA'yı, SKLA'nın üçüncü taraf lehdarı olarak uygulama hakkına sahip olacağını (ve uygulama hakkını kabul etmiş sayılacağını) kabul ve ikrar ederler.

 7. RESİDEO CONNECTED HOME VERİ GİZLİLİK BEYANI VE KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI VE İŞLENMESI POLITIKASI HAKKINDA AYDINLATMA METNI
  Son güncelleme 1 Haziran 2020

  Hakkımızda

  Resideo’da, gizliliğinize saygı duyuyoruz ve bunun yanı sıra kişisel bilgilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni’nde (“Gizlilik Bildirimi”), Resideo Technologies, Inc. ve bağlı ortaklıklarının (“Resideo” veya “biz” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen ürün gruplarını kapsayan Resideo Connected Home ürün ve hizmetleri, ile ilgili olarak kişisel bilgilerinizi nasıl topladığı, kullandığı ve ifşa ettiği anlatılmaktadır: Honeywell Home Products (daha önce “Lyric” adıyla pazara sunulmuştur), EvoHome Products, Total Connect Security Products ve Videofied Security Products (topluca “Resideo Connected Home Products” olarak anılmaktadır).

  Kişisel bilgi, sizin makul ölçülerde tanınmanıza olanak tanıyabilecek olan bilgi ya da toplanmış bilgi parçalarıdır. “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel bilgilerinizi aşağıda sıralanan ürün gruplarıyla bağlantılı olarak edinmiş olduğumuz Resideo şirketi şöyledir:

  • Honeywell Home Products (daha önce “Lyric” adıyla pazara sunulmuş olan ürünleri kapsar) ve EvoHome Products ürün grupları için Resideo Technologies, Inc.;
  • Total Connect Security Products ürün grubu için, Securité Communications SAS; ve
  • Videofied Security Products ürün grubu için RSI Video Technologies SAS’tır.

  Resideo’ya ait diğer web siteleri, uygulamalar, ürünler ve hizmetler ile ilgili olarak hakkınızda toplanmış kişisel bilgiler farklı gizlilik bildirimleri kapsamında olabilir. Bu Gizlilik Bildirimi’ni, kişisel bilgilerinizi topladığımız ya da işlediğimiz bazı durumlarda size sunuyor olabileceğimiz diğer gizlilik bildirimleriyle birlikte okumanız önem arz etmekte olup, bu sayede bilgilerinizi nasıl ve neden kullandığımız konusunda tamamen bilgi sahibi olabilirsiniz.

  Resideo Connected Home Products ürünlerini kullanmanız ve bu ürünler yoluyla sunacağınız herhangi bir bilgi her zaman için bu Gizlilik Bildirimi’ne ve geçerli Resideo Hizmet Kullanım Şartları ve / veya Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne (uygulanabilir olduğu ölçüde) tabidir.

  Resideo Connected Home Products ürünlerimiz donanım, yazılım, birleşik web siteleri, mobil / tablet / PC uygulamaları ve destek hizmetlerini içermektedir.

  AVRUPA EKONOMİK ALANI (EEA) ÜLKELERİNDE YERLEŞİK KİŞİLER İÇİN ÖNEMLİ UYARI: EEA ülkelerinde ikamet eden kişiler, kişisel bilgilerinizi işlemek için meşru menfaate dayandığımız ya da doğrudan pazarlama için kişisel bilgilerinizi işlediğimiz hususlar dahil olmak üzere, bu Gizlilik Bildirimi’nde anlatılan kişisel bilgilerinizi içeren bilgi işleme biçimi türlerine itiraz etme hakkına sahip olabilirler. Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizi işlemeye devam etmek için zorlayıcı meşru gerekçelerimiz olduğunu göstermemiz mümkün olabilir ki böyle durumlarda, talebinizi yerine getirme yükümlülüğümüz bulunmayacaktır.

  Hangi ürünle ilgili olarak hangi kişisel bilgi türlerinizi işlediğimiz konusunda, lütfen aşağıda belirtilen kısımlara başvurun:

  • Honeywell Home (daha önce Lyric adıyla pazara sunulmuştur), EvoHome, Total Connect Security ve Videofied Security akıllı kamera ve ev güvenliği ürünleri(Connected Home Security Products), için, lütfen aşağıdaki Kısım A’ya tıklayınız.
  • Honeywell Home (daha önce Lyric adıyla pazara sunulmuştur) ve / veya EvoHome akıllı termostatlar (Connected Home Thermostat Products) için, lütfen aşağıdaki Kısım B’ye tıklayınız.;
  • Honeywell Home (daha önce Lyric adıyla pazara sunulmuştur) su kaçağı detektörleri (Connected Home Water Leakage Detector Products) için, lütfen aşağıdaki Kısım C’ye tıklayınız.

  Bütün Resideo Connected Home Products ürünleri için geçerli olan veri işleme uygulamalarımız hakkında genel bilgi için, aşağıdaki listede verilen bağlantılara tıklayarak sizi ilgilendiren kısma geçebilirsiniz:

  1. A. Connected Home Security Products
   1. 1. Tarafımızdan bilgi toplanması
   2. 2. Bilgilerinizi kullanma biçimimiz
   3. 3. Bilgilerinizi işleme konusundaki yasal dayanağımız
  2. B. Connected Home Thermostat Products
   1. 1. Tarafımızdan bilgi toplanması
   2. 2. Bilgilerinizi kullanma biçimimiz
   3. 3. Bilgilerinizi işleme konusundaki yasal dayanağımız
  3. C. Connected Home Water Leakage Detector Products
   1. 1. Tarafımızdan bilgi toplanması
   2. 2. Bilgilerinizi kullanma biçimimiz
   3. 3. Bilgilerinizi işleme konusundaki yasal dayanağımız
   4. 4. Bilgilerinizin anonimleştirilmesi
   5. 5. Bilgilerinizi paylaştığımız kişiler
   6. 6. Bilgilerinizi sakladığımız yer
   7. 7. Bilgilerinizi saklama süremiz
   8. 8. Pazarlama
   9. 9. Üçüncü şahıs siteler ve hizmetler
   10. 10. Çocuklar
   11. 11. Bilgilerinizin korunması
   12. 12. Çerezler
   13. 13. Haklarınız
   14. 14. Bu Gizlilik Bildirimi’nde yapılacak değişiklikler
   15. 15. Bize ulaşın

   A. Connected Home Security Products

   Ürünler: Domonial ve Le Sucre ürün gruplarını içeren Total Connect Security Products, Videofied Security Products, Honeywell Home (daha önce Lyric adıyla pazara sunulmuştur) Akıllı Kameralar ve Home Security Products (müşterinin kendi kurduğu güvenlik ürünleri dahil) ve EvoHome Security Products, topluca ve ayrı ayrı “Connected Home Security Products” olarak anılmaktadır.

   1. a) Tarafımızdan bilgi toplanması
    1. i.Doğrudan sizden toplanan bilgiler

     Aşağıdaki bilgileri doğrudan sizden toplarız:

     • Kimlik verileri, örneğin adınız, iletişim bilgileriniz, unvanınız, şirketinizin / kurumunuzun adı, e-posta adresiniz, telefon ve faks numaralarınız, fiziksel adresiniz (sokak, şehir, eyalet, posta kodu ve / veya ülke);
     • Kayıt verileri, örneğin Connected Home Security Products ürününüzü kullanmak için bir hesaba kaydolduğunuzda, oturum açma ayrıntıları ve parolalar dahil olmak üzere, tarafınızdan sunulan bilgileri;
     • Pazarlama ve iletişim verileri, alışveriş tercihleriniz ve yayınlarımıza aboneliklerinizi;
     • Mali bilgiler, doğrudan bizden herhangi bir hizmet satın almanız durumunda verdiğiniz kredi kartı ya da hesap bilgilerinizi;
     • Hareket verileri, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili aramalarınız ve siparişleriniz, ayrıca yaptığınız ve size yapılan ödemelerin ayrıntılarını;
     • İhracat kontrol bilgisi, örneğin, belli teknolojiler hakkında bilgi almak için ihracat kontrol yönetmeliklerine göre uygunluğunuzu belirlememize olanak tanıyan uyruğunuz ve ikamet ettiğiniz ülke gibi bilgileri;
     • Geribildirimleriniz, bir anket doldurma, bir yarışmaya katılma ya da bir sorun bildirme gibi, hangi nedenle olursa olsun bizimle her iletişim kurduğunuzda ya da bize geribildirimde bulunduğunuzda sunmuş olduğunuz bilgileri içerir.

     Yasa gereği ya da sizinle yapmış olduğumuz bir sözleşme uyarınca kişisel bilgi toplamamız gerektiğinde ve sizin gerekli olduğu durumlarda bu bilgileri sunamamanız halinde, size istenen hizmeti sunmamız ya da işleminizi tamamlamamız mümkün olmayabilir.

    2. Hakkınızda topladığımız bilgiler

     Connected Home Security Product ürününü kullanımınız temelinde hakkınızda belli bilgiler toplayabiliriz; bunlar:

     • Kullanım verileri, Connected Home Security Product ürününüzü kullanma biçiminiz, aktarılan bayt miktarı, tıkladığınız bağlantılar, eriştiğiniz materyaller, evde yaşanan olayların zamanı, zamanlamaları devreye sokma/devre dışı bırakma dahil olmak üzere zamanlama bilgileri, kullanım ve uyarı günlükleri, ev ya da iş yerindeki faaliyetlerin video ya da ses klipleri, ayrıca sistemde depolanan resimler ve Connected Home Security Product dahilinde yapılan diğer işlemler bu verilere dahildir;
     • Teknik veriler, örneğin Internet Protokolü (IP) adresiniz, tarayıcınızın türü, yeteneği ve dili, işletim sisteminiz, ev sisteminin konfigürasyonu, güvenlik ayarları;

     Honeywell Home (önceki adı Lyric) Akıllı Kameraları ve Home Security Products ile ilgili olarak (müşterinin kendi kurduğu güvenlik ürünleri dahil olmak üzere):

     • Konum belirleme verileri. Açıkça rıza göstermeniz ile birlikte, Honeywell Home (önceki adı Lyric) Akıllı Kameraları ve Home Security Products (müşterinin kendi kurduğu güvenlik ürünleri dahil olmak üzere) “home and away” olma durumunuzu kontrol etme amaçlı olarak mobil aygıtınızın konumu hakkında kesin, gerçek zamanlı veriler toplayabilir. Mobil aygıtınızın belirlenen konumu, adımıza hizmet sağlama durumunda bu bilgiyi işleyebilecek olan hizmet sağlayıcılarımıza ifşa edilebilir. Mobil aygıtınızın kesin konumuyla ilgili bilgi toplanmasına izin verdikten sonra, mobil aygıtınızın ayarlarındaki Konum Hizmetleri tercihlerinizi düzenleyerek istediğiniz zaman bu izni ayarlayabilir ya da iptal edebilirsiniz.

     Connected Home Security Product ürünümüzde kullandığımız çerezler ve bu çerezlerin nasıl reddedileceği ya da kapatılacağı konusunda bilgi için, lütfen aşağıdaki “Çerezler” başlıklı kısma başvurunuz.

    3. Özel nitelikli kişisel veriler

     Connected Home Security Products’a ait belirli ürünlerle ile ilgili olarak (müşterinin kendi kurduğu güvenlik ürünleri dahil olmak üzere), yasaların izin verdiği ya da gerektirdiği şekilde, hakkınızda, duyarlı bilgiler (veri koruma yasaları uyarınca özel koruma niteliğine sahip kişisel veriler) toplayabiliriz. Örneğin, bir yüz tanıma fonksiyonu hizmeti sağlamak için biyometrik veri toplayabiliriz. Duyarlı kişisel bilgilerinizi sadece sizin açık izninizle toplarız. Duyarlı bilgilerinizi toplama ve işleme iznini almamız durumunda, bu izninizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

   2. b) Bilgilerinizi kullanma biçimimiz

    Kişisel bilgilerinizi şu amaçlarla kullanırız:

    • Size Connected Home Security Product ürününü sağlama. Kişisel bilgilerinizi size hizmet sunmak ya da istemiş olduğunuz işlemleri yapmak için kullanabiliriz; buna, Resideo ürünleri ya da hizmetleri hakkında bilgi sağlamak, faturalandırmak ve sipariş karşılamak, satın alınmış ürünleri kaydetmek, garanti kapsamında işlem yapılması taleplerini ele almak, müşteri destek hizmetleri sunmak ve Connected Home Security Product ürününü kullanımınızı kolaylaştırmak dahildir;
    • İşimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirme. Kişisel bilgilerinizi iş analizleri yapmak ya da örneğin Connected Home Security Product ürününü sizin belirli tercihlerinize göre özelleştirerek, işimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin (yeni ürünler ve hizmetler dahil olmak üzere) kalitesini arttırmamıza ve geliştirmemize yardımcı olacak diğer amaçlar doğrultusunda kullanabiliriz;
    • Pazarlama.İlgili yasalar ve yönetmelikler uyarınca, kişisel bilgilerinizi sizi ilginizi çekebilecek ürünler ve hizmetlerden haberdar etmek için ve teklifler, etkinlikler ve haberler, anketler, özel teklifler ve ilgili konular hakkında sizinle iletişim kurmak için kullanabiliriz. Bizden almış olduğunuz e-posta yoluyla gönderilmiş bir pazarlama materyalindeki “abonelikten çık” linkini kullanarak ya da bu Gizlilik Bildirimi’nde verilen iletişim bilgilerini kullanıp bize ulaşarak istediğiniz zaman, ücretsiz olarak, e-posta yoluyla pazarlama iletişim materyali almaktan vazgeçebilirsiniz. İkamet etmekte olduğunuz ülkeye bağlı olarak, başka pazarlama iletişim materyali almaktan vazgeçme yöntemlerini de kullanabilirsiniz; lütfen daha fazla bilgi için bu Gizlilik Bildirimi’nde verilen iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşınız;
    • Araştırma ve müşteri analizi. Kişisel bilgilerinizi, satın alma tercihlerinizi analiz etmemize, ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak ürünleri ve hizmetleri belirlememize ve size sunduğumuz reklamların etkililiğini ölçmemize yardımcı olması için araştırma ve analiz yapma amacıyla kullanabiliriz;
    • İşimizi yürütme ve koruma. Kişisel bilgilerinizi, sorun giderme, sistem bakımı, destek, verilerin raporlanması ve barındırılması dahil olmak üzere, ürünlerimizi ve işimizi korumak ve yürütmek için kullanabiliriz.
    • Yaptırım: Topladığımız kişisel bilgileri, sahteciliği, fikri mülkiyet haklarının çiğnenmesini, Hizmet Kullanım Şartlarımızın ve / veya Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nin ihlalini, yasaların ihlalini ya da Connected Home Security Product ürününün başka herhangi bir şekilde kötüye kullanılmasını saptamak, önlemek ve bunlara karşılık vermek için kullanabiliriz.

    Hesabınızın ve / veya kredi kartınızın ayrıntılarını yalnızca Connected Home Security Product ürününüzle ilgili olarak hizmet satın alımlarınızı kolaylaştırmak için kullanırız.

     

    Size geliştirilmiş, tutarlı ve tatmin edici bir müşteri deneyimi sağlamak için, bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen bilgileri, Resideo ile etkileşim kurduğunuzda size geliştirilmiş, tutarlı ve tatmin edici bir müşteri deneyimi sunmak ve websitelerimizi, uygulamalarımızı, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek ve özelleştirmek amacıyla diğer Resideo siteleri, uygulamaları, ürünleri ve/veya hizmetleri kullanımınızla ilgili olarak hakkınızda edinmiş olduğumuz diğer bilgilerle birleştirebiliriz.

   3. c ) Bilgilerinizi işleme konusundaki yasal dayanağımız

    Yasaların gerektirdiği durumlarda, kişisel bilgilerinizi işleme konusunda bir yasal dayanağımız olmasını daima teminat altına alırız. Çoğu durumda, kişisel bilgilerinizi işleme konusundaki bu yasal dayanak şu şekilde olacaktır:

    • Bu yasal dayanak size sunduğumuz hizmetlerin performansı için gereklidir;
    • Yasal ve sözleşmeyle ilgili yükümlülüklerimize uymak için gereklidir;
    • Kişisel bilgilerinizi işlemek için izninizi bir ya da daha fazla belli amaç doğrultusunda edinmiş durumdayız. Kişisel bilgilerinizi işlemek için izninizi istiyorsak, bu Gizlilik Bildirimi’nin sonundaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşmanız yoluyla istediğiniz zaman bu izni iptal edebilirsiniz;
    • Bilgilerin işlenmesi meşru menfaatlerimizi karşılamak için, örneğin müşterilerimizin yararı doğrultusunda ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek ve daha iyi olmasını sağlamak için gereklidir;
    • Yasal hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması ya da savunulması için gereklidir.

   B. Connected Home Thermostat Products

   Ürünler:Honeywell Home termostatları (daha önce Lyric termostatları olarak pazara sunulmuştur) ve EvoHome Comfort ürünleri, topluca ve ayrı ayrı Connected Home Thermostat Product(s) olarak anılmaktadır.

   1. a) Tarafımızdan bilgi toplanması
    1. Doğrudan sizden toplanan bilgiler

     Aşağıdaki bilgileri doğrudan sizden toplarız:

     • Kimlik verileri, örneğin adınız, iletişim bilgileriniz, unvanınız, şirketinizin / kurumunuzun adı, e-posta adresiniz, telefon ve faks numaralarınız, fiziksel adresiniz (sokak, şehir, eyalet, posta kodu ve / veya ülke);
     • Kayıt verileri, örneğin Connected Home Thermostat Product ürününüzü kullanmak için bir hesaba kaydolduğunuzda, oturum açma ayrıntıları ve parolalar dahil olmak üzere, tarafınızdan sunulan bilgileri;
     • Pazarlama ve iletişim verileri, alışveriş tercihleriniz ve yayınlarımıza aboneliklerinizi;
     • Mali bilgiler, doğrudan bizden herhangi bir hizmet satın almanız durumunda verdiğiniz kredi kartı ya da hesap bilgilerinizi;
     • Hareket verileri, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili aramalarınız ve siparişleriniz, ayrıca yaptığınız ve size yapılan ödemelerin ayrıntılarını;
     • İhracat kontrol bilgisi, örneğin, belli teknolojiler hakkında bilgi almak için ihracat kontrol yönetmeliklerine göre uygunluğunuzu belirlememize olanak tanıyan uyruğunuz ve ikamet ettiğiniz ülke gibi bilgileri;
     • Geribildirimleriniz,bir anket doldurma, bir yarışmaya katılma ya da bir sorun bildirme gibi, hangi nedenle olursa olsun bizimle her iletişim kurduğunuzda ya da bize geribildirimde bulunduğunuzda sunmuş olduğunuz bilgileri içerir.

     Yasa gereği ya da sizinle yapmış olduğumuz bir sözleşme uyarınca kişisel bilgi toplamamız gerektiğinde ve sizin gerekli olduğu durumlarda bu bilgileri sunamamanız halinde, size istenen hizmeti sunmamız ya da işleminizi tamamlamamız mümkün olmayabilir.

    2. Hakkınızda topladığımız bilgiler

     Connected Home Thermostat Product ürününüzü kullanımınız temelinde hakkınızda belli bilgiler toplayabiliriz; bunlar:

     • Kullanım verileri, Connected Home Thermostat Product ürününüzü kullanma biçiminiz, aktarılan bayt miktarı, tıkladığınız bağlantılar, eriştiğiniz materyaller, Connected Home Thermostat Product ürününe erişim tarih ve saati, ve gerçek ev içi ve dışı sıcaklık ve nem bilgisi, GPS / konum belirleme bilgisi (aşağıya bakınız), ısıtma, havalandırma ve klima (“HVAC”) röle durumu, çalışma süresi, ayarlar gibi termostat kullanımına dair veriler, evde yaşanan olayların zamanı, HVAC sisteminden alınan HVAC tanı ve kullanım kayıtları ve HVAC sisteminden alınan alarmlar ve termostatınızın ve üçüncü şahıs aygıtların ve sistemi kullanımınızın etkileşimleri bu verilere dahildir;
     • Teknik veriler, örneğin Internet Protokolü (IP) adresiniz, tarayıcınızın türü, yeteneği ve dili, işletim sisteminiz, ev sisteminin konfigürasyonu, güvenlik ayarları;
     • Konum belirleme verileri. Açık izninizle birlikte, Connected Home Thermostat Product ürünü “home and away” olma durumunuzu kontrol etme amaçlı olarak mobil aygıtınızın konumu hakkında kesin, gerçek zamanlı veriler toplayabilir. Mobil aygıtınızın belirlenen konumu, adımıza hizmet sağlama durumunda bu bilgiyi işleyebilecek olan hizmet sağlayıcılarımıza ifşa edilebilir. Mobil aygıtınızın kesin konumuyla ilgili bilgi toplanmasına izin verdikten sonra, mobil aygıtınızın ayarlarındaki Konum Hizmetleri tercihlerinizi düzenleyerek istediğiniz zaman bu izni ayarlayabilir ya da iptal edebilirsiniz.

     Connected Home Thermostat Product ürünümüzde kullandığımız çerezler ve bu çerezlerin nasıl reddedileceği ya da kapatılacağı konusunda bilgi için, lütfen aşağıdaki “Çerezler” başlıklı kısma başvurunuz.

   2. b. Bilgilerinizi kullanma biçimimiz

    Kişisel bilgilerinizi şu amaçlarla kullanırız:

    • Size Connected Home Thermostat Product ürününü sağlama. Kişisel bilgilerinizi size hizmet sunmak ya da istemiş olduğunuz işlemleri yapmak için kullanabiliriz; buna, Resideo ürünleri ya da hizmetleri hakkında bilgi sağlamak, faturalandırmak ve sipariş karşılamak, satın alınmış ürünleri kaydetmek, garanti kapsamında işlem yapılması taleplerini ele almak, müşteri destek hizmetleri sunmak ve Connected Home Thermostat Product ürününü kullanımınızı kolaylaştırmak dahildir;
    • İşimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirme. Kişisel bilgilerinizi iş analizleri yapmak ya da örneğin Connected Home Thermostat Product ürününü sizin belirli tercihlerinize göre özelleştirerek, işimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin (yeni ürünler ve hizmetler dahil olmak üzere) kalitesini arttırmamıza ve geliştirmemize yardımcı olacak diğer amaçlar doğrultusunda kullanabiliriz;
    • Pazarlama. İlgili yasalar ve yönetmelikler uyarınca, kişisel bilgilerinizi sizi ilginizi çekebilecek ürünler ve hizmetlerden haberdar etmek için ve teklifler, etkinlikler ve haberler, anketler, özel teklifler ve ilgili konular hakkında sizinle iletişim kurmak için kullanabiliriz. Bizden almış olduğunuz e-posta yoluyla gönderilmiş bir pazarlama materyalindeki “aboneliği iptal et” linkini kullanarak ya da bu Gizlilik Bildirimi’nde verilen iletişim bilgilerini kullanıp bize ulaşarak istediğiniz zaman, ücretsiz olarak, e-posta yoluyla pazarlama iletişim materyali almaktan vazgeçebilirsiniz. İkamet etmekte olduğunuz ülkeye bağlı olarak, başka pazarlama iletişim materyali almaktan vazgeçme yöntemlerini de kullanabilirsiniz; lütfen daha fazla bilgi için bu Gizlilik Bildirimi’nde verilen iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşınız;
    • Araştırma ve müşteri analizi. Kişisel bilgilerinizi, satın alma tercihlerinizi analiz etmemize, ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak ürünleri ve hizmetleri belirlememize ve size sunduğumuz reklamların etkililiğini ölçmemize yardımcı olması için araştırma ve analiz yapma amacıyla kullanabiliriz;
    • İşimizi yürütme ve koruma. Kişisel bilgilerinizi, sorun giderme, sistem bakımı, destek, verilerin raporlanması ve barındırılması dahil olmak üzere, ürünlerimizi ve işimizi korumak ve yürütmek için kullanabiliriz.
    • Yaptırım: Topladığımız kişisel bilgileri, sahteciliği, fikri mülkiyet haklarının çiğnenmesini, Hizmet Kullanım Şartlarımızın ve / veya Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nin ihlalini, yasaların ihlalini ya da Connected Home Thermostat Product ürününün başka herhangi bir şekilde kötüye kullanılmasını saptamak, önlemek ve bunlara karşılık vermek için kullanabiliriz.

    Hesabınızın ve/veya kredi kartınızın ayrıntılarını yalnızca Connected Home Thermostat Product ürününüzle ilgili olarak hizmet satın alımlarınızı kolaylaştırmak için kullanırız.

    Size geliştirilmiş, tutarlı ve tatmin edici bir müşteri deneyimi sağlamak için, bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen bilgileri, Resideo ile etkileşim kurduğunuzda size geliştirilmiş, tutarlı ve tatmin edici bir müşteri deneyimi sunmak ve websitelerimizi, uygulamalarımızı, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek ve özelleştirmek amacıyla diğer Resideo siteleri, uygulamaları, ürünleri ve/veya hizmetleri kullanımınızla ilgili olarak hakkınızda edinmiş olduğumuz diğer bilgilerle birleştirebiliriz.

   3. c. Bilgilerinizi işleme konusundaki yasal dayanağımız

    Yasaların gerektirdiği durumlarda, kişisel bilgilerinizi işleme konusunda bir yasal dayanağımız olmasını daima teminat altına alırız. Çoğu durumda, kişisel bilgilerinizi işleme konusundaki bu yasal dayanak şu şekilde olacaktır:

    • Bu yasal dayanak size sunduğumuz hizmetlerin performansı için gereklidir;
    • Yasal ve / veya sözleşmeyle ilgili yükümlülüklerimize uymak için gereklidir;
    • Kişisel bilgilerinizi işlemek için izninizi bir ya da daha fazla belli amaç doğrultusunda edinmiş durumdayız. Kişisel bilgilerinizi işlemek için izninizi istiyorsak, bu Gizlilik Bildirimi’nin sonundaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşmanız yoluyla istediğiniz zaman bu izni iptal edebilirsiniz;
    • Bilgilerin işlenmesi meşru menfaatlerimizi karşılamak için, örneğin müşterilerimizin yararı doğrultusunda ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek ve daha iyi olmasını sağlamak için gereklidir;
    • Yasal hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması ya da savunulması için gereklidir.

   C. Connected Home Water Leakage Detector Detektör Products

   Ürünler:Honeywell Home (daha önce “Lyric” adıyla pazara sunulmuştur) Connected Water Leakage Detector, Connected Home Water Leakage Detector Products ürünleri olarak anılmaktadır.

   1. a) Tarafımızdan bilgi toplanması
    1. i. Doğrudan sizden toplanan bilgiler

     Aşağıdaki bilgileri doğrudan sizden toplarız:

     • Kimlik verileri, örneğin adınız, iletişim bilgileriniz, unvanınız, şirketinizin / kurumunuzun adı, e-posta adresiniz, telefon ve faks numaralarınız, fiziksel adresiniz (sokak, şehir, eyalet, posta kodu ve / veya ülke);
     • Kayıt verileri, örneğin Connected Home Water Leakage Detector Products ürününüzü kullanmak için bir hesaba kaydolduğunuzda, oturum açma ayrıntıları ve parolalar dahil olmak üzere, tarafınızdan sunulan bilgileri;
     • Pazarlama ve iletişim verileri, alışveriş tercihleriniz ve yayınlarımıza aboneliklerinizi;
     • Mali bilgiler, doğrudan bizden herhangi bir hizmet satın almanız durumunda verdiğiniz kredi kartı ya da hesap bilgilerinizi;
     • Hareket verileri, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili aramalarınız ve siparişleriniz, ayrıca yaptığınız ve size yapılan ödemelerin ayrıntılarını;
     • İhracat kontrol bilgisi, örneğin, belli teknolojiler hakkında bilgi almak için ihracat kontrol yönetmeliklerine göre uygunluğunuzu belirlememize olanak tanıyan uyruğunuz ve ikamet ettiğiniz ülke gibi bilgileri;
     • Geribildirimleriniz, bir anket doldurma, bir yarışmaya katılma ya da bir sorun bildirme gibi, hangi nedenle olursa olsun bizimle her iletişim kurduğunuzda ya da bize geribildirimde bulunduğunuzda sunmuş olduğunuz bilgileri içerir.

     Yasa gereği ya da sizinle yapmış olduğumuz bir sözleşme uyarınca kişisel bilgi toplamamız gerektiğinde ve sizin gerekli olduğu durumlarda bu bilgileri sunamamanız halinde, size istenen hizmeti sunmamız ya da işleminizi tamamlamamız mümkün olmayabilir.

    2. Hakkınızda topladığımız bilgiler

     Connected Home Water Leakage Detector Product ürününüzü kullanımınız temelinde hakkınızda belli bilgiler toplayabiliriz; bunlar:

     • Kullanım verileri, Connected Home Water Leakage Detector Product ürününüzü kullanma biçiminiz, aktarılan bayt miktarı, tıkladığınız bağlantılar, eriştiğiniz materyaller, Connected Home Water Leakage Detector Product ürününe erişim tarih ve saati, ve gerçek ev içi ve dışı sıcaklık ve nem bilgisi, ayarlar gibi su kaçağı detektörü kullanımına dair veriler, evde yaşanan olayların zamanı, su kaçağı detektör sisteminden alınan tanı ve kullanım kayıtları ve su kaçağı detektör sisteminden alınan alarmlar ve su kaçağı detektör sisteminizin ve üçüncü şahıs aygıtların ve sistemi kullanımınızın etkileşimleri bu verilere dahildir;
     • Teknik veriler, örneğin Internet Protokolü (IP) adresiniz, tarayıcınızın türü, yeteneği ve dili, işletim sisteminiz, ev sisteminin konfigürasyonu, güvenlik ayarları;

     Connected Home Water Leakage Detector Product ürünümüzde kullandığımız çerezler ve bu çerezlerin nasıl reddedileceği ya da kapatılacağı konusunda bilgi için, lütfen aşağıdaki “Çerezler” başlıklı kısma başvurunuz.

   2. b ) Bilgilerinizi kullanma biçimimiz

    Kişisel bilgilerinizi şu amaçlarla kullanırız:

    • Size Connected Home Water Leakage Detector sağlama. Kişisel bilgilerinizi size hizmet sunmak ya da istemiş olduğunuz işlemleri yapmak için kullanabiliriz; buna, Resideo ürünleri ya da hizmetleri hakkında bilgi sağlamak, faturalandırmak ve sipariş karşılamak, satın alınmış ürünleri kaydetmek, garanti kapsamında işlem yapılması taleplerini ele almak, müşteri destek hizmetleri sunmak ve Connected Home Water Leakage Detector kullanımınızı kolaylaştırmak dahildir;
    • İşimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirme. Kişisel bilgilerinizi iş analizleri yapmak ya da örneğin Connected Home Water Leakage Detector sizin belirli tercihlerinize göre özelleştirerek, işimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin (yeni ürünler ve hizmetler dahil olmak üzere) kalitesini arttırmamıza ve geliştirmemize yardımcı olacak diğer amaçlar doğrultusunda kullanabiliriz;
    • Pazarlama. İlgili yasalar ve yönetmelikler uyarınca, kişisel bilgilerinizi sizi ilginizi çekebilecek ürünler ve hizmetlerden haberdar etmek için ve teklifler, etkinlikler ve haberler, anketler, özel teklifler ve ilgili konular hakkında sizinle iletişim kurmak için kullanabiliriz. Bizden almış olduğunuz e-posta yoluyla gönderilmiş bir pazarlama materyalindeki “aboneliği iptal et” linkini kullanarak ya da bu Gizlilik Bildirimi’nde verilen iletişim bilgilerini kullanıp bize ulaşarak istediğiniz zaman, ücretsiz olarak, e-posta yoluyla pazarlama iletişim materyali almaktan vazgeçebilirsiniz. İkamet etmekte olduğunuz ülkeye bağlı olarak, başka pazarlama iletişim materyali almaktan vazgeçme yöntemlerini de kullanabilirsiniz; lütfen daha fazla bilgi için bu Gizlilik Bildirimi’nde verilen iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşınız;
    • Araştırma ve müşteri analizi. Kişisel bilgilerinizi, satın alma tercihlerinizi analiz etmemize, ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak ürünleri ve hizmetleri belirlememize ve size sunduğumuz reklamların etkililiğini ölçmemize yardımcı olması için araştırma ve analiz yapma amacıyla kullanabiliriz;
    • İşimizi yürütme ve koruma. Kişisel bilgilerinizi, sorun giderme, sistem bakımı, destek, verilerin raporlanması ve barındırılması dahil olmak üzere, ürünlerimizi ve işimizi korumak ve yürütmek için kullanabiliriz.
    • Yaptırım: Topladığımız kişisel bilgileri, sahteciliği, fikri mülkiyet haklarının çiğnenmesini, Hizmet Kullanım Şartlarımızın ve/veya Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nin ihlalini, yasaların ihlalini ya da Connected Home Water Leakage Detector’un başka herhangi bir şekilde kötüye kullanılmasını saptamak, önlemek ve bunlara karşılık vermek için kullanabiliriz.

    Hesabınızın ve/veya kredi kartınızın ayrıntılarını yalnızca Connected Home Water Leakage Detector Product ürünümüzle ilgili olarak hizmet satın alımlarınızı kolaylaştırmak için kullanırız.

   3. c) Bilgilerinizi işleme konusundaki yasal dayanağımız

    Yasaların gerektirdiği durumlarda, kişisel bilgilerinizi işleme konusunda bir yasal dayanağımız olmasını daima teminat altına alırız. Çoğu durumda, kişisel bilgilerinizi işleme konusundaki bu yasal dayanak şu şekilde olacaktır:

    • Bu yasal dayanak size sunduğumuz hizmetlerin performansı için gereklidir;
    • Yasal ve / veya sözleşmeyle ilgili yükümlülüklerimize uymak için gereklidir;
    • Kişisel bilgilerinizi işlemek için izninizi bir ya da daha fazla belli amaç doğrultusunda edinmiş durumdayız. Kişisel bilgilerinizi işlemek için izninizi istiyorsak, bu Gizlilik Bildirimi’nin sonundaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşmanız yoluyla istediğiniz zaman bu izni iptal edebilirsiniz;
    • Bilgilerin işlenmesi meşru menfaatlerimizi karşılamak için, örneğin müşterilerimizin yararı doğrultusunda ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek ve daha iyi olmasını sağlamak için gereklidir;
    • Yasal hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması ya da savunulması için gereklidir.

    D. Bilgilerinizin anonimleştirilmesi

    Kişisel bilgilerinizi artık sizi tanıtamayacak bir şekilde anonimleştirebiliriz. Anonimleştirilmiş bilgi kişisel bilgi olarak görülmez, bu yüzden de bu Gizlilik Bildirimi’ne tabi değildir. Anonimleştirilmiş bilgiyi herhangi bir amaçla toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabiliriz.

    E. Bilgilerinizi paylaştığımız kişiler

    Kişisel bilgilerinizi seçilmiş üçüncü şahıslarla bizim için hizmetlerini sunmalarına olanak tanımaya gerekecek ölçüde paylaşabiliriz; bu kişilere şunlar dahildir:

    • sizinle herhangi bir sözleşmenin gerçekleştirilmesini sağlamak için gerek olduğunda bağlı ortaklıklarımız, tedarikçilerimiz, dağıtımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz;
    • bizim için hizmet sunan reklamcılar ve pazarlama hizmeti sağlayıcıları;
    • ürünlerimizin ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve optimizasyonu konusunda bize yardımcı olan analiz sağlayıcılar;
    • iş değerlerimizin tamamına ya da bir kısmına dair olası satıcılar ya da alıcılar (ya da onların danışmanları), ve / veya
    • bir yasal ya da düzenleyici zorunluluğa uymanın ya da kendi haklarımızı veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarını korumanın gerekli olduğuna inandığımız durumlarda kolluk kuvvetleri, mahkemeler, düzenleyiciler, hükümet yetkilileri ya da diğer üçüncü şahıslar.

    Kişisel bilgilerinizi sizin talebiniz üzerine üçüncü şahıslarla paylaşabiliriz. Böyle bir durumda, bu tür bir üçüncü şahsın bilgilerinizi toplamasını, saklamasını, ifşa etmesini ve kullanmasını kontrol etmemiz mümkün değildir ve bundan sorumlu tutulamayız. Bu tür üçüncü şahısların kişisel bilgilerinize ilişkin yükümlülükleri sizinle yaptıkları anlaşmalarca yönetilir. Resideo Connected Home Products ürünlerinizi üçüncü şahıs bir uygulama, yazılım ya da başkaca olanakla kontrol etmeyi seçmeniz durumunda, bu tür bir üçüncü şahsın bilgilerinizi toplamasını, saklamasını, ifşa etmesini ve kullanmasını kontrol etmemiz mümkün değildir ve bundan sorumlu tutulamayız.

    F. Bilgilerinizi sakladığımız yer

    Genel

    Resideo küresel bir şirkettir; böyle olduğu için de Resideo kişisel bilgilerinizi herhangi bir Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan dahil olmak üzere, ikamet etmekte olduğunuz ülke dışındaki ülkelerde bulunan grubumuza bağlı şirketlere, tedarikçilere ve / veya mümessillere aktarabilir, bilgileriniz oralarda saklanabilir ya da bilgilerinize oralardan erişilebilir. Bu ülkelerden bazılarında, yetkililerin kişisel bilgilerinize erişme hakları dahil olmak üzere, gizliliğin korunması ve yasal köşulların ikamet etmekte olduğunuz ülkedekilerle aynı olmayabileceğini bilmenizi isteriz. Bununla birlikte, gizliliğinizi korumak için makul ölçüde önlem almaktayız.

    Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) Ülkelerinde Bulunan Kullanıcılar

    Avrupa Birliği dışındaki ülkelerdeki, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan’daki Resideo grubu şirketleri, mümessiller, distribütörler, alt yükleniciler ya da tedarikçilere kişisel bilgileriniz aktarılabilir ya da bilgilerinize bunlarca erişilebilir. Verilerin EEA dışına transferlerini temin etmek için Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 46(2) uyarınca Avrupa Birliği Standart Sözleşme Maddeleri’ni işleme almaktayız. Mevcut uygulanabilir tedbirler hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bu Gizlilik Bildirimi’nin sonundaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşınız.

    EEA Ülkeleri Dışında Bulunan Kullanıcılar

    Resideo Connected Home Products ürünlerimizi kullandığınızda ya da bu ürünlerimize eriştiğinizde veya bize ulaşıp hakkınızda bilgi verdiğinizde, yukarıda belirtildiği gibi, kişisel bilgilerinizin ikamet etmekte olduğunuz ülkenin dışına aktarılma iznini de vermiş olursunuz.

    G. Bilgilerinizi saklama süremiz

    Bu Gizlilik Bildirimi’nde aksi belirtilmediği sürece, bilgilerinizi ilgili Resideo Connected Home Products ürününü kullandığınız dönem boyunca ya da bilgilerinizin saklanmasını açıkça sözleşmeyle taahhüt ettiğiniz başka bir dönem boyunca (bu, ürün kullanımından daha uzun veya daha kısa bir dönem olabilir) saklamaktayız; bu dönem sonunda (yasalar daha uzun bir saklama dönemi gerektirmediği sürece) kişisel bilgilerinizi ya siler ya da anonimleştiririz. Resideo Connected Home Products ürününü kullanmayı bırakmanız halinde, sizi tanıtmayan anonimleştirilmiş ya da birleştirilmiş verileri analiz, araştırma ve geliştirme amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edebiliriz. İlgili yasa uyarınca, daha fazla doğrudan pazarlama iletişim materyali almaktan vazgeçene dek, kişisel bilgilerinizi pazarlama amaçlı olarak saklamaktayız.

    H. Pazarlama

    İlgili yasalar ve yönetmelikler uyarınca, kişisel bilgilerinizi sizi ilginizi çekebilecek ürünler ve hizmetlerden haberdar etmek için ve teklifler, etkinlikler ve haberler, anketler, özel teklifler ve ilgili konular hakkında sizinle iletişim kurmak için kullanabiliriz. Bizden almış olduğunuz e-posta yoluyla gönderilmiş bir pazarlama materyalindeki “aboneliği iptal et” linkini kullanarak ya da bu Gizlilik Bildirimi’nde verilen iletişim bilgilerini kullanıp bize ulaşarak istediğiniz zaman, ücretsiz olarak, e-posta yoluyla pazarlama iletişim materyali almaktan vazgeçebilirsiniz. İkamet etmekte olduğunuz ülkeye bağlı olarak, başka pazarlama iletişim materyali almaktan vazgeçme yöntemlerini de kullanabilirsiniz; lütfen daha fazla bilgi için bu Gizlilik Bildirimi’nde verilen iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşınız.

    I. Üçüncü şahıs siteler ve hizmetler

    Resideo Connected Home Products ürünlerimiz üçüncü şahıs web siteleri, ürünler ve hizmetlere linkler içerebilir. Bu siteler ya da bildirimlerine yönelik hiçbir yükümlülük ya da sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Üçüncü şahıslar tarafından toplanmış ve iletişim bilgileriniz gibi bilgilerin de aralarında bulunabileceği bilgiler o şahısların kendi gizlilik bildirimlerince yönetilmektedir. Söz konusu üçüncü şahısların gizlilik bildirimlerini öğrenmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

    Resideo Connected Home Products ürünlerimizden herhangi biri size bir bayi, yüklenici ya da perakendeci gibi, bir üçüncü şahıs tarafından sağlanacak olursa, söz konusu üçüncü şahıslar tarafından kişisel bilgilerinizin toplanması ve kullanılması onların kendi gizlilik bildirimlerince yönetilir. Kişisel bilgilerinizin bu üçüncü şahıslarca toplanması ve kullanılmasını Resideo’nun kontrol etmediğini kabul etmiş olursunuz. Kişisel bilgilerinizi hizmet sözleşmelerimiz uyarınca ilgili üçüncü şahsın istifadesine sunabiliriz. Söz konusu üçüncü şahısların gizlilik bildirimlerini öğrenmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

    J.Çocuklar

    Resideo, Resideo Connected Home Products ürünleri ile ilgili olarak çocuklar hakkında hiçbir kişisel bilgiyi bilerek işlememektedir. “Çocuk” kelimesinin anlamı bulunduğunuz yargı çevresindeki mevzuat hükümlerine tabidir.

    K. Bilgilerinizin korunması

    Resideo kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumaya bağlıdır. Kişisel bilgilerinizin yetkisiz erişim, kullanım ya da ifşasından korunmasına yardımcı olmak için çeşitli güvenlik teknolojileri ve usulleri kullanmaktayız. Bununla birlikte, hiçbir güvenlik sisteminin %100 güvenli olması mümkün değildir, o yüzden kişisel bilgilerinizin mutlak şekilde güvende olmasını garanti edemeyiz. Ayrıca, Resideo Connected Home Products ürünlerine, Internet ve kablosuz ağlar dahil olmak üzere, bizim kontrolümüzde olmayan ağlar üzerinden iletmiş olduğunuz bilgilerin güvenliğinden sorumlu değiliz.

    Kişisel bilgilerinizin emniyeti ve güvenliği aynı zamanda size de bağlıdır. Size Resideo Connected Home Products ürününüze erişmek için bir kullanıcı kimliği ve parola vermiş olduğumuz (ya da sizin seçmiş olduğunuz) durumlarda, bu oturum açma bilgilerini gizli tutmak ve bu bilgileri başkalarına ifşa etmemek sizin sorumluluğunuzdadır.

    L. Çerezler

    Çerez nedir?

    Çerezler sabit sürücünüze ya da tarayıcınızın belleğine yüklemiş olduğunuz, küçük miktarlarda bilgiler içeren metin dosyalarıdır. Çerezler bilgisayarınızın ya da başka bir aygıtın sabit sürücüsüne transfer edilen bilgiler içerir.

    Kullandığımız çerezlerin kategorileri

    Kullanıyor olabileceğimiz çerez türleri dört kategoriye girmektedir: Kesinlikle Gerekli, Performans, Fonksiyonellik & Profil ve Reklam.

    1. Kesinlikle gerekli çerezler

     Bu çerezler, özellikle bilgi araştırmaları ve sipariş vermelerle ilgili olarak, Resideo Connected Home Products ürünlerinin işleyişi için esas olan çerezlerdir. Bu çerezler olmadan istemiş olduğunuz hizmetlerin sağlanması mümkün değildir. Örneğin, Resideo Connected Home Products ürünlerinin güvenli alanlarına girmenizi sağlayan çerezler ya da ürünleri alışveriş sepetine eklediğinizde ya da satın alma işlemine geçtiğinizde satın almak istediğiniz ürünleri hatırlayan “alışveriş sepeti çerezleri” bunlar arasındadır.

    2. Performans çerezleri

     Bu çerezler Resideo Connected Home Products ürününüzü nasıl kullanacağınız konusunda bilgi toplar; örneğin en çok hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz ve belli sayfalardan herhangi bir hata mesajı alıp almadığınız gibi. Bu bizim Resideo Connected Home Products ürünümüzün çalışma biçimini, örneğin kullanıcıların aradıklarını kolayca bulmalarını temin ederek, geliştirmemize yardımcı olmaktadır.

    3. Fonksiyonellik & profil çerezleri

     Bu çerezler Resideo Connected Home Products ürünlerini kullanırken sizi tanımak için kullanılır. Bu, içeriği size göre özelleştirmemizi, sizi adınızla karşılamamızı ve tercihlerinizi (örneğin, dil ya da bölge seçiminizi) hatırlamamızı sağlamaktadır.

    4. Reklam çerezleri

     Bu çerezler Resideo Connected Home Products ürünleri ile etkileşim biçiminizi kaydeder ve size ve ilgi alanlarınıza daha uygun olan reklamları göndermek için kullanılabilir. Ayrıca, hem bir reklamı görme sürenizi kısıtlamak hem de reklam kampanyalarının etkililiğini ölçmeye yardımcı olmak için de kullanılabilir. Bu çerezler olmazsa, karşılaşacağınız çevrimiçi reklamlar size ve ilgi alanlarınıza daha az hitap edecektir.

    5. Üçüncü şahıs çerezleri

     Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube ve Adobe FlashPlayer gibi video içeriğini göstermek için kullanıyor olabileceğimiz ve Resideo Connected Home Products ürünlerimize çerezler yerleştiriyor olabilecek üçüncü şahıs tedarikçilerle birlikte çalışmaktayız. Bu üçüncü şahıs tedarikçiler Resideo Connected Home Products ürünlerimize yerleştirdikleri çerezlerden sorumludurlar. Daha fazla bilgi istiyorsanız, lütfen ilgili üçüncü şahsın websitesini ziyaret ediniz.

    Çerez tercihlerinizin ayarlanması

    Çoğu durumda, bu çerezleri kullanmak için izninize gerek duyarız. Çerezin size istemiş olduğunuz bir hizmeti sağlamamız için esas olması durumunda ise bir istisna söz konusu olmaktadır. İlgili Resideo Connected Home Products ürününü ilk kullandığınızda bir çerez bildirimi belirmesi yoluyla, bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtildiği şekliyle çerezleri kullanmamız için izniniz istenecektir.

    Çerezleri reddetmek ya da devre dışı bırakmak için tarayıcınızın ayarlarını düzenleyerek istediğiniz zaman izninizi iptal edebilirsiniz. Bunu yapacak olursanız, Resideo Connected Home Products ürünlerinin işlevselliği konusunda bazı kayıplar yaşayabileceğinizi bilmenizi isteriz. Çerezler ve nasıl devre dışı bırakılacakları konusunda daha fazla bilgi almak için, lütfen www.aboutcookies.org ya da www.allaboutcookies.org. adreslerini ziyaret ediniz.

   M. Haklarınız

   Resideo Connected Home Products ürünleri aracılığıyla toplanmış olan hakkınızdaki kişisel bilgiler bakımından belli haklarınız olabilir; bu haklar ikamet etmekte olduğunuz ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterir. EEA ülkelerinden birinde ikamet etmekteyseniz, aşağıda anlatılan haklar sizin için geçerli olabilir. Diğer kullanıcılar için, geçerli olabilecek haklar ikamet edilmekte olan ülkenin yasalarına göre değişiklik gösterecektir. Bizler, ilgili yasa uyarınca sizin için geçerli olan hakları kullanmanıza yardımcı olmaktayız. Haklarınızla ilgili daha fazla bilgi için, lütfen bu Gizlilik Bildirimi’nin sonundaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşınız.

   Haklarınızı kullanmanıza yardımcı olmak için, sizden kimliğinizi onaylamak amacıyla belli bilgiler istememiz gerekebilir. Bu, kişisel bilgilerin, almaya hakkı olmayan kişilere ifşa edilmemesini temin etmek için kullanılan bir güvenlik önlemidir. Haklarınızı kullanmak için sizden gelmiş olan bir talebe yasaların gerektirdiği zaman dilimi içerisinde yanıt vermekteyiz. Yasaların izin verdiği durumlarda talebinize yardımcı olmak için belli bir ücretlendirme yapabiliriz.

   Haklarınızı anlamanıza yardımcı olmak için, bu hakları aşağıda özetledik ve geçerli olabileceği farklı köşullar konusunda bir kılavuz sunduk. Haklarınızla ilgili daha fazla bilgi almak ya da bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen bu Gizlilik Bildirimi’nin sonundaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşınız.

   Daha ayrıntılı bir şekilde haklarınız:

   1. Bilgilendirilme hakkı: Bu, kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımız ve yasal haklarınız konusunda net, açık ve kolayca anlaşılabilir bilgiler edinme hakkınız olduğu anlamına gelmektedir. Bu Gizlilik Bildirimi’nde size bu bilgileri sunma nedenimiz de budur.
   2. Erişim: Resideo Connected Home Products ürünleri aracılığıyla ya da bizimle iletişim kurduğunuzda toplanmış olan kişisel bilgilere erişme, bu bilgileri gözden geçirme ve düzeltme hakkınız olabilir. Bazı durumlarda, bu işi bilgiyi vermiş olduğunuz sayfayı ziyaret ederek yapabilirsiniz. Posta adresiniz, telefon numaranız ya da e-posta adresinizdeki değişiklikler için bizi bilgilendirerek bilgilerinizin bizde doğru olarak kalmasını sağlamamıza yardımcı olabilirsiniz.
   3. İtiraz: Kişisel bilgilerinizle ilgili olarak belli türde bilgi işleme etkinliklerine itiraz etme hakkına sahip olabilirsiniz; buna kişisel bilgilerinizi işleme konusunda bir meşru menfaate dayandığımız ya da doğrudan pazarlama için kişisel bilgilerinizi işlediğimiz durumlar da dahildir. Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizi işlemeye devam etmek için zorlayıcı meşru zeminlerimiz olduğunu açıklayarak göstermemiz mümkün olabilir; böyle bir durumda, sizin isteğinize uymakla yükümlü değilizdir.
   4. Silme: Örneğin toplanma amaçları doğrultusunda artık gerekli olmadığı durumlarda, kişisel bilgilerinizin silinmesini isteme hakkına sahip olabilirsiniz.
   5. Sınırlama: Örneğin bilgilerinizin doğruluğuna itiraz ettiğiniz durumlarda, kişisel bilgilerinizi işlememizi sınırlamayı isteme hakkına sahip olabilirsiniz.
   6. Veri taşınabilirliği: Kendi kişisel amaçlarınız doğrultusunda kişisel bilgilerinizi alma ve yeniden kullanma hakkına sahip olabilirsiniz. Bu, veri taşınabilirliği hakkı olarak bilinmektedir ve uygulanabildiği durumlarda bizim kişisel bilgilerinizi sistemlerimizden size ya da (teknik olarak uygulanabilir olduğu durumlarda) kullanılabilirliğini etkilemeksizin tarafınızdan seçilmiş olan üçüncü bir şahsa aktarmamızı, kopyalamamızı ya da taşımamızı gerektirir.
   7. İzin: Eğer kişisel bilgilerinizin işlenmesine rıza göstermişseniz, bu Gizlilik Bildirimi’nin sonundaki iletişim bilgilerini kullanıp bize ulaşarak ya da e-posta yoluyla pazarlama durumunda pazarlama e-postalarımızdaki “aboneliği iptal et” linkini kullanarak istediğiniz zaman izninizi iptal etme hakkına sahip olabilirsiniz. Bu, o ana kadar yapılan herhangi bir bilgi işlemenin yasallığını etkilemeyecektir.

   Haklarınızla ilgili sorularınız varsa veya haklarınızı kullanmak isterseniz, gizlilik sorularını aşağıdaki bağlantı üzerinden gönderebilirsiniz:

   https://contractorpro.secure.force.com/PrivacyInformationRequestForm/

   N. Bu Gizlilik Bildirimi’nde yapılacak değişiklikler

   Bu Gizlilik Bildirimi’nin köşulları muhtelif zamanlarda değiştirilebilir. Bu sayfada yapılacak değişiklikleri size göndereceğiz ve söz konusu değişiklikler önem arz ediyorsa yasaların gerektirebileceği ilgili ek önlemleri alacağız.

   O. Bize ulaşın

   Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle ResideoPrivacy@Resideo.comadresinden e-posta ile veya aşağıdaki Resideo adreslerinin birinden posta ile iletişime geçin:

   Honeywell Home ürün gamı ve EvoHome Ürün Gamı ile ilgili olarak:
   Attn: Resideo – Data Privacy
   Ademco Supply SRL
   Bucharest, 2nd District,
   4B and 2-4 George Constantinescu Street
   Building A, 3rd Floor,
   Bucharest, Romanya.

   Total Connect 2.0E Security ürün gamı ile ilgili olarak:
   Attn: Resideo – Data Privacy
   Securité Communications SAS
   1198, Avenue du Dr. Maurice Donat,
   06250 Mougins,
   Sophia Antipolis,
   Fransa

   Videofied Security ürün gamı ile ilgili olarak:
   Attn: Resideo – Data Privacy
   RSI Video Technologies SAS
   25 rue Jacobi-Netter,
   67200 Strasbourg,
   Fransa

   Veri Gizliliği Yetkilimizle iletişim kurmak isterseniz, lütfen kendisine ResideoPrivacy@Resideo.com adresinden ulaşın.

   Ürün desteği dahil diğer tüm sorular için lütfen hchtech@honeywellhome.com adresinden bize ulaşın.

   Bize bildirdiğiniz şikayetlere verdiğimiz yanıtlardan memnun değilseniz veya bilgilerinizi işleyişimizin veri koruma yasalarıyla uyumlu olmadığını düşünüyorsanız, veri koruma denetleyici kurumunuza şikayette bulunabilirsiniz. Bununla birlikte, sorunlarınızın üzerine eğilmek istediğimizden, herhangi bir şikayetinizle ilgili olarak lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

back-to-top