Resideo Okos Otthon Végfelhasználói Licencszerződés És Adatvédelmi Tájékoztatás

Utolsó módosítás időpontja: 2020. június 1.

Üdvözöljük! Az alábbiakban találja a Resideo Okos Otthon Végfelhasználói Licencszerződést és Adatvédelmi Tájékoztatást.

Kiemelt kérdések:

A Végfelhasználói Licencszerződés a következőket tartalmazza:

 • Szoftverlicenc, amely szabályozza a szoftver ön általi felhasználását
 • A szolgáltatás feltételei
 • Az ön által a rendszer és a szolgáltatások használatából fakadóan esetleg elszenvedett veszteségek tekintetében a Resideo által vállalt pénzügyi és egyéb felelősség szigorú korlátozása

Az Adatvédelmi Tájékoztatás többek között az alábbiakat tárgyalja:

 • Az általunk gyűjtött információ:
  • A fiók létrehozása során ön által megadott információ: pl. név, email, cím és postai irányítószám
  • Információ arról, hogy ön hogyan használja a rendszert és/vagy a szolgáltatásokat, azaz pl. hogyan és mikor használja a rendszereket illetve a szolgáltatásokat, a használat gyakorisága, stb.
  • A rendszerekhez és/vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok; pl. benti/külső hőmérséklet, napirend, események és figyelmeztetések időzítése, audio- vagy video klipek, beállítások, stb.
  • Egyéb típusú információ, a Tájékoztatás alábbi feltételei szerint
 • Hogyan használjuk fel az információt:
  • A szolgáltatás nyújtása és a rendszer működtetése céljából
  • Termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez
  • Olyan termékeket és szolgáltatásokat ajánlhassunk az ön számára, amelyről úgy gondoljuk, hogy érdeklik; az ön kifejezett beleegyezése nélkül nem osztjuk meg a kapcsolattartási információját harmadik felekkel marketing célra
  • Egyébként a Tájékoztatásban az alábbiakban leírt módon

FONTOS RENDSZER INFORMÁCIÓ

A Resideo által alkalmazott külső szolgáltatók. A Resideo külső szolgáltatókat alkalmaz Szolgáltatásai egyes aspektusainak megvalósításához – mint például a felhő-szolgáltatókon keresztül biztosított felhő szolgáltatások, adattárolás, szinkronizálás és kommunikáció. Ezeket a külső szolgáltatókat nem a Resideo irányítja, azonban azok működése befolyásolhatja a Resideo Szolgáltatásainak igénybe vételét illetve megbízhatóságát, illetve azok működését befolyásolhatja a Resideo Szolgáltatásainak igénybe vétele illetve megbízhatósága. Kérjük, vegyék figyelembe a következőket: (i) a Resideo Szolgáltatások igénybevétele és elérhetősége külső szolgáltatóktól függ, (ii) ezek a külső szolgáltatók nem vállalják a szolgáltatásaik 100%-os elérhetőségét, valamint (iii) a Resideo nem vállal felelősséget a külső szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéből származó károkért és veszteségekért.

A Resideo Rendszerének rendeltetésszerű használata. A rendeltetésszerű hozzáférés a Rendszerhez és a Rendszer rendeltetésszerű használata az idő szempontjából nem kritikus információ gyűjtését és a termék irányítását célozza. A Resideo arra törekszik, hogy a Resideo Rendszere rendkívül megbízható és elérhető legyen, azonban a Rendszer nem lesz 100%-osan és mindig elérhető. A Rendszert a Resideo által nem ellenőrizhető, különböző okból bekövetkező elszórtan jelentkező leállás és hiba befolyásolhatja, mint például, többek között a Wi-Fi hálózat akadozása, a szolgáltató rendelkezésre állásának ideje (uptime), illetve a mobil értesítések és szolgáltatók.

A Szolgáltatások nem alkalmasak az élet biztonságához kapcsolódó vagy kritikus használatra. A Rendszer nem rendelkezik vészhelyzeti válaszadással kapcsolatos tanúsítvánnyal. Ezen kívül a Rendszer nem tekinthető az otthon vagy a vállalkozás kapcsán kockázatnak kitett emberek esetében életmentő megoldásnak, és nem helyettesíti a mentőszolgálatot. Minden életet veszélyeztető helyzetben és szükséghelyzetben a megfelelő szolgálatokhoz kell fordulni. Például, nyomon követési, biztonsági illetve tűzvédelmi szolgáltatások nyújtása céljából külön megállapodás köthető egy tanúsítvánnyal rendelkező központi állomással.

Az értesítések megbízhatósága. A Rendszer, beleértve a távolról elérhető és mobil értesítő szolgáltatásokat is, nem lesz mindenkor 100%-osan elérhető. Előfordulhat olyan eset, hogy ön nem kap értesítést Az értesítések hatékonysága a fent felsorolt külső termékektől és szolgáltatásoktól, valamint az ön eszközének a funkcionális jellemzőitől függ. A saját számítógépének vagy mobil eszközének a funkcionális jellemzői öntől függnek.

A RENDSZER NEM KÜLSŐ FÉL ÁLTAL NYOMON KÖVETETT VÉSZHELYZETI ÉRTESÍTŐ RENDSZER – A RESIDEO NEM KÖVETI NYOMON A VÉSZJELZÉSEKET ÉS VÉSZHELYZET ESETÉN NEM IRÁNYÍTJA A MENTŐSZOLGÁLATOKAT AZ ÖN OTTHONÁHOZ ILLETVE MUNKAHELYÉHEZ.

ÖN NEM TÁMASZKODHAT A RENDSZERRE AZ ÉLET BIZTONSÁGÁNAK VESZÉLYEZTETÉSE ESETÉN VAGY KRITIKUS CÉLLAL. AZ ÖN TERMÉKEINEK STÁTUSZÁRÓL SZÓLÓ ÉS AZ AZOKON KÜLDÖTT FIGYELMEZTETŐ MOBIL ÉRTESÍTÉSEKET KZÁRÓLAG INFORMÁCIÓS CÉLLAL KÜLDIK – EZEK NEM HELYETTESÍTIK A KÜLSŐ FÉL ÁLTAL NYOMON KÖVETETT VÉSZHELYZETI ÉRTESÍTÉSI RENDSZEREKET.

Nincs Garancia. Arra nincs garancia, hogy a Rendszer bármely adott helyzetben megfelelő figyelmeztetést ad, illetve arra, hogy a Rendszerből nem kerül ki információ, illetve a Rendszert nem kerülik meg, mielőtt bármely olyan személlyel vagy társasággal kommunikálna, amely az ön betörés vagy tűzjelző irányítópaneljéről, vagy a személy- illetve tulajdon lehetséges sérülésére figyelmeztetés célját szolgáló hasonló eszközről hasonló küldött információk nyomon követéséért és a válaszadásért felelős ("Központi Állomás"), amennyiben az önök figyelmeztető rendszere egy ilyenhez csatlakoztatva van, illetve az sem garantált, hogy a Rendszer megakadályoz lopás, rablás, tűz, rendkívüli hőség, hideg, párásság vagy egyéb dolog által okozott bármely személyi sérülést vagy vagyonvesztést. Továbbá, nem garantált, hogy az ön mobil eszközén vagy számítógépén a Rendszer az ön vagy a szerződéses partnere, forgalmazója illetve Központi Állomása által vagy részére az ön által előfizetett Rendszerszolgáltatásokhoz kapcsolódóan küldött összes jelzést továbbítja vagy megkapja, beleértve az ön figyelmeztető rendszerének aktiválásával vagy deaktiválásával kapcsolatos jelzéseket is. Ön tudomásul veszi, hogy a biztonsági vagy tűzvédelmi figyelmeztető rendszer megléte nem garantálja, hogy önnél nem következik be lopás, rablás, tűz vagy egyéb eset, és ez nem biztosítási szerződés. Ön tudomásul veszi, hogy a Rendszer által nyújtott Szolgáltatások az ön számítógépétől, mobil eszközétől, otthoni vezetékeitől, az ön internet szolgáltatójától, műholdas szolgáltatójától a geo-lokációs szolgáltatások esetében, valamint az ön mobil eszköz üzemeltetőjétől függően állnak rendelkezésre, és ön tudomásul veszi, hogy ön köteles fizetni az ilyen használattal kapcsolatos minden díjat, valamint betartani az ilyen használathoz kapcsolódó bármely megállapodást. Továbbá, ön tudomásul veszi, hogy sem a Resideo sem bármely hálózati szolgáltató nem tudja garantálni bármely vezeték nélküli átvitel biztonságát, és nem vállal felelősséget bármely igénybe vett szolgáltatás esetében a biztonság hiányáért. Ön elfogadja, hogy ön nem jogosult az ön részére a Rendszer részeként nyújtott bármely vezeték nélküli szolgáltatás viszonteladására. A Resideo nem garantálja, hogy a Rendszer kompatibilis lesz minden számítógéppel vagy kézi eszközzel. Önnek először az ön otthonában kell tesztelnie ezen eszközök kompatibilitását, mielőtt otthonától távol használja azokat.

A Resideo nem vállal felelősséget olyan követeléseken alapuló veszteségért illetve kárért, amely szerint a Rendszer nem adott bármilyen jellegű figyelmezetést vagy jelzést, és ön ezúton felmenti a Resideo-t bármely ebből eredő felelősség alól.

RESIDEO OKOS OTTHON VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

A jelen Resideo Végfelhasználói Licencszerződés (a jelen "Szerződés") az ön és a Resideo Technologies,inc. valamint leányvállalatai (“Resideo”) között fennálló jogi megállapodás a Resideo Szolgáltatásainak és a Resideo Szoftvereinek felhasználásáról, az alábbiakban meghatározottak szerint. A kényelem céljából az általunk az ön részére biztosított különböző termékek, szoftverek, és szolgáltatások, illetve azok kombinációinak a megnevezése: “Rendszer”.

A jelen Szerződés elfogadásával vagy a Rendszer telepítésével vagy felhasználásával ön elfogadja, hogy a jelen Szerződés kikötései és feltételei önre nézve kötelezőek. Ön egyetért azzal, hogy ön a Rendszer végfelhasználója és kijelenti, hogy nagykorú, és rendelkezik a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazással.

A jelen Szerződés több különböző Resideo termék és szolgáltatás használatáról szól; az egyértelműség kedvéért, egyes esetekben a jelen Szerződés bizonyos rendelkezései kizárólag egy adott termékre vagy szolgáltatásra vonatkoznak.

 1. LICENC, KORLÁTOZÁSOK.

  A jelen Szerződés a Resideo okos megoldásaival kapcsolatos, beleértve a Resideo szoftvereinek bármely Resideo terméken és kommunikációs hálózaton történő felhasználását, a web-alapú felületeket és alap funkcionalitásokat, valamint a Resideo szolgáltatásokhoz, a Resideo mobil eszközön használt applikációs szoftverekhez, valamint az előbbiek bármelyikéhez kapcsolódó bármely Resideo hálózathoz való hozzáférést lehetővé tevő Resideo szoftvereket (együttesen a “Resideo Szolgáltatások”), valamint a fent meghatározott szoftverek licencelését, amely számítógépes és applikációs szoftvert foglal magába, és magába foglalhat kapcsolódó média- és nyomtatott anyagokat valamint “online” vagy elektronikus dokumentációt, valamint a fenti szoftverek bármely későbbi verzióit, változatait, frissítéseit, hibajavító csomagjait és hibajavításait (a "Resideo Szoftverek").

  A Rendszer a Resideo tulajdonában lévő és a Resideo részére engedélyezett szoftvereket foglalja magába, és annak védelmét az USA szerzői jogi törvényei és nemzetközi szerzői jogi törvények és megállapodások, valamint egyéb szellemi tulajdonról szóló jogszabályok és egyezmények biztosítják. A Rendszer használatát az ön részére engedélyezik, nem pedig értékesítik. A jelen Szerződés kikötéseinek függvényében a Resideo korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható licencet ad az ön részére (ahol az allicencbe adás kizárólag az alábbiak esetében lehetséges) arra, hogy ön a Rendszert valamint az ahhoz kapcsolódó Resideo Szoftvereket kizárólag az ön személyes használata céljával az ön otthona vagy vállalkozása nyomon követésére felhasználja. Az előbbiekben megfogalmazott licenc magába foglalja a Resideo Szoftvereknek az ön személyi számítógépén és/vagy mobil eszközén történő telepítésének, valamint a Resideo Szoftvereknek az ön engedélyezett Rendszerhasználata során történő felhasználásának a jogát. A Resideo nem engedélyezi a Rendszer nem regisztrált felhasználását, reprodukcióját és forgalmazását, és az sérti az USA szerzői jogi törvényeit valamint a nemzetközi szerzői jogi jogszabályokat és polgári, valamint büntetőjogi felelősségre vonást eredményez. Az ön részére az alkalmazandó jog által megengedettek kivételével kifejezetten tiltott a Rendszerről bármely másolat készítése illetve annak forgalmazása. A Rendszerhez fűződő bármilyen típusú és bármely jog, valamint a Honewell birtokában lévő, a jelen Szerződésben kifejezetten nem biztosított bármely egyéb jog teljes mértékben és kizárólag a Honewell által és részére fenntartott jog (beleértve a szoftver tárgykódot és a forráskódot). Ön nem jogosult a Rendszert bérelni, másolni, módosítani vagy lefordítani, és nem jogosult a Rendszer alapján származtatott munkákat készíteni. Ön nem jogosult megváltoztatni vagy eltávolítani a Rendszeren vagy Rendszerben található, a Resideo bármely szerzői joggal vagy tulajdonosi joggal kapcsolatos figyelmeztetését vagy feliratát. Ön a Rendszert kizárólag az alkalmazandó jog (beleértve a számítógépi programok jogi védelméről szóló 91/250/EGK Európai Uniós irányelvet implementáló nemzeti jogszabályokat is) kötelező rendelkezései által kifejezetten megengedett mértékben jogosult az ezen jogszabályokban megfogalmazott korlátozott céllal bizonyos információ megszerzése érdekében visszafejteni, szétbontani illetve részeire bontani. Ön kizárólag abban az esetben jogosult e jogszabályok értelmében a jogait gyakorolni, amennyiben előtte írásban kérte, és a Resideo a kéréstől számított 30 napon belül megtagadta a szükséges információ megadását. Az itt foglaltak kivételével ön nem jogosult hozzáférést adni a Rendszerhez bármely harmadik fél részére és nincs felhatalmazása arra, hogy a Rendszer által generált bármely terméket illetve a Rendszer teljesítményével vagy funkcionális értékelésével kapcsolatos bármely eredményt harmadik felek számára elérhetővé tenni.

  Amennyiben ön Központi Állomás vagy forgalmazó, ön a Rendszerhez való hozzáférést kizárólag végfelhasználók számára jogosult allicencbe adni, feltéve, hogy minden végfelhasználó elfogadja a jelen Szerződés rendelkezéseit és minden alkalmazandó díjat megfizetett a Resideo részére.

  A Rendszer tartalmazhat harmadik fél licenctulajdonosoktól származó anyagokat, vagy ilyen anyagokból származhat. Az ilyen harmadik felektől származó anyagokra a jelen Szerződésben felsoroltakon túl egyéb korlátozások is vonatkozhatnak. Ön elfogadja, hogy az ilyen harmadik fél szoftverek tekintetében bármely külső szállító jogosult a jelen Szerződés rendelkezéseit kikényszeríteni.

  A Rendszer tartalmazhat nyílt forráskódú szoftvereket, amelyeket az ön részére az ilyen nyílt forráskódú szoftvereket kísérő nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozó licencszerződés kikötései vagy szerzői jogi figyelmeztetés értelmében adnak át az ön részére. A jelen Szerződés alkalmazásában a “Nyílt Forráskódú Szoftver” jelentése bármely olyan szoftver, program, modul, kód, könyvtár, adatbázis, meghajtó vagy hasonló komponens (vagy annak egy része), amely jogdíjmentes, saját tulajdonú szoftver, melynek felhasználása a felhasználó által harmadik fél felé vállalt bármely szerződéses kötelezettségvállaláshoz kötött, vagy bármely olyan licenc, amelyet az Open Source Initiative, a Free Software Foundation (Szabad Szoftver Alapítvány) vagy hasonló csoport jóváhagyott.

  Amennyiben ön a Rendszere részeként előfizet a GPS Nyomonkövető Szolgáltatásra, ön elfogadja, hogy ön csak az alkalmazandó joggal összhangban, valamint a Szolgáltatással rendelkezésre bocsátott dokumentációban leírt céloknak megfelelően használhatja a hely alapú szolgáltatásokat. Ön tudomásul veszi, hogy a Resideo nem vállal felelősséget a Szolgáltatások ön általi olyan igénybe vételéért, amely nincs összhangban a jogszabályokkal vagy a rendeltetéssel.

 2. JELSZÓ ÉS HOZZÁFÉRÉS.

  Ön vállalja, hogy: (a) a regisztrációs nyomtatványban kértek szerint igaz, pontos, aktuális és teljes körű információt bocsát rendelkezésre saját magáról, valamint (b) az ilyen információt figyelemmel kíséri és haladéktalanul frissíti. Ön köteles felhasználónevet és jelszót létrehozni a Rendszerhez való hozzáféréshez. Ha ideiglenes felhasználónevet és jelszót adnak át az ön részére, az ideiglenes azonosító adatait meg kell változtatnia és létre kell hoznia a saját felhasználónevét és jelszavát. Az ön feladata fenntartani a jelszava és fiókja bizalmas jellegét, és ön teljes körűen felelős az ön jelszava, fiókja, és alfiókjai alatt végzett minden tevékenységért. Ön vállalja, hogy (a) haladéktalanul megváltoztatja a jelszavát a biztonság bármely megsértése esetén, (b) értesíti a Központi Állomását, amennyiben a biztonság ilyen megsértését észlelte, valamint (c) biztosítja, hogy minden munkamenet végén kilép a fiókjából. Ön elfogadja, hogy a jelen Szerződés kikötései kötelezőek és irányadók a Resideo és bármely olyan harmadik fél közötti jogviszonyra, melynek részére ön ad hozzáférést a fiókjához, vagy melynek részére engedélyezi alfiók létrehozását. Továbbá, ön vállalja, hogy minden szükséges intézkedést megtesz a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartása és a érvényesítése érdekében, valamint megtérítést biztosít a Resideo számára az ilyen harmadik fél felhasználó kapcsán elszenvedett bármely és minden költségért, kárért vagy kiadásért. A Resideo nem lehet és nem lesz felelős a jelen szakasz ön általi be nem tartásából származó bármely veszteségért vagy kárért.

  Amennyiben az ön berendezése nem működik, az befolyásolhatja a Rendszer hálózati üzemeltetését. Az illetékes hatóságok előírhatják a Resideo részére, hogy a Resideo vészhelyzetben azonnali hozzáférést biztosítson az ön berendezéseihez az alkalmazandó jog, jogszabály, szabályozás vagy bírói végzés alapján. Ön vállalja, hogy vészhelyzetben szükség esetén igény szerint biztosítja a hozzáférést vagy az ön Központi Állomásához, vagy a forgalmazójához vagy a Resideo hálózati képviselőihez.

  Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Önnek lehetősége van további feleket hozzáadni a saját fiókjához, és ezek a felek teljes körű vagy részleges hozzáféréssel rendelkeznek majd a Rendszerhez, beleértve azonban nem kizárólag a napi ütemezés és termosztát és/vagy biztonsági, vagy otthon-automatizálási beállítások és programozása megtekintésének illetve megváltoztatására vonatkozó képességet. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Resideo nem vállal felelősséget ön felé az ilyen felek tevékenységéért. Továbbá, ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy lehetősége van arra, hogy a fiók-információjába belefoglalja az ön szerződéses partnerének vagy forgalmazójának az információit, valamint azt, hogy az adott fél figyelmeztetéseket kapjon a Rendszertől az ön otthonával kapcsolatban (pl. amennyiben az ön otthonában a hőmérséklet fagypont alá esik vagy többek között a biztonság megsértése esetén) bizonyos (az alábbiakban meghatározásra kerülő) Kapcsolattartási Információval együtt a figyelmeztetés forrásának beazonosítása érdekében. Az ön szerződéses partnere vagy forgalmazója megkeresheti önt, amennyiben ilyen figyelmeztetést kap. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Resideo nem vállal felelősséget az adott szerződéses partner vagy forgalmazó bármely cselekményéért vagy részéről valamely cselekmény elmulasztásáért.

  Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Resideo és kapcsolt vállalatai, szolgáltatói, szállítói és forgalmazói részére bármikor engedélyezett, hogy előzetes értesítés nélkül távolról betöltsenek a Rendszerbe szoftver és hardver frissítéseket, bővítéseket, változtatásokat, módosításokat, további funkcionalitásokat vagy hibajavításokat. Ön ezúton beleegyezését adja az előbbiekhez és a jogszabályok által megengedett mértékben felmenti a Resideo-t valamint kapcsolt vállalatait, szolgáltatóit, szállítóit és forgalmazóit az ilyen eljárásból származó bármely felelősség alól.

 3. IDŐTARTAM ÉS FELMONDÁS; RENDSZERMÓDOSÍTÁSOK; DÍJAK.

  A jelen Szerződés a Rendszer ön általi használatának első napjától kezdve, és mindaddig hatályos, amíg ön használja a Rendszert és a Szolgáltatásokat, és egyébként megfizet a Rendszerrel kapcsolatos minden fizetendő összeget. A Resideo jogosult bármikor felmondani a jelen Szerződést, amennyiben ön nem tartja be annak bármely rendelkezését, beleértve az azonnal fizetendő előírt Rendszer szolgáltatásért fizetendő összegek megfizetésének elmulasztását, amennyiben alkalmazandó. Amennyiben ön a forgalmazójával bizonyos Szolgáltatásokra szerződést kötött, önnek a Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó joga az ön forgalmazója vagy Központi Állomása által a Resideo részére az adott Szolgáltatásokért fizetendő összes díj megfizetésétől függ, és a Resideo jogosult felfüggeszteni vagy megszüntetni az ön hozzáférését a Szolgáltatásokhoz, amennyiben a forgalmazója elmulasztja a Resideo által nyújtott Szolgáltatásokért fizetendő összegek megfizetését vagy ön nem fizet meg az önnel is jogviszonyban álló Központi Állomása részére bármely, egyébként fizetendő összeget. A Resideo jogszerűen jogosult tiltakozást benyújtani az ön forgalmazójával vagy azon Központi Állomásával fennálló jogviszonya tekintetében, amely önnel is jogviszonyban áll, tehát az, hogy ön a Központi Állomása felé fizetést teljesített, nem garantálja a Rendszerszolgáltatások igénybe vételének jogát az ön részére. A Rendszer Szolgáltatásainak, egy független kézi eszköz, az internet, adatátvitel, videoklip vagy állókép továbbítása, internethasználat, SMS-küldés, rövid kód ön általi igénybe vétele kapcsán önnél további díjak vagy egyéb átviteli díjak, illetékek vagy adók merülhetnek fel harmadik fél szolgáltatóktól. Amennyiben a Resideo megszünteti a Szolgáltatások nyújtását az ön részére amiatt, hogy az ön forgalmazója vagy Központi Állomása nem fizetett a Szolgáltatásokért, a Resideo felelőssége nem áll fenn az ön tekintetében és önnek az ön által előre megfizetett bármely összeg visszatérítéséért a forgalmazójához vagy Központi Állomásához kell fordulnia. Az ön által szerződés alapján igénybe vett vagy előfizetett Szolgáltatásoktól függően a Resideo ezen kívül előzetes értesítéssel jogosult felfüggeszteni vagy megszüntetni az ön felhasználói fiókját is felhasználói inaktivitás miatt. Az ön által szerződés alapján igénybe vett vagy előfizetett Szolgáltatásoktól függően ön a jelen Szerződést a Resideo részére küldött írásos értesítéssel jogosult felmondani. A jelen Szerződés felmondása esetén az itt átadott licenc megszűnik és ön köteles azonnal abbahagyni a Rendszer használatát. A Resideo fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatások nyújtását előzetes értesítés küldésével bármikor véglegesen megszüntesse. A Resideo fenntartja a jogot arra, hogy a Rendszer használatáért bármikor és rendszeresen díjat számítson fel, és értesítés küldésével vagy anélkül módosítsa vagy ideiglenesen felfüggessze a Rendszert (vagy annak bármely részét), amennyiben az nem szükségszerűen befolyásolja a Resideo Szoftverek és Szolgáltatások ön általi használatát. Ön elfogadja, hogy a Resideo a Rendszer bármely módosítása, felfüggesztése vagy megszüntetése esetén nem lesz felelős ön vagy bármely harmadik fél felé. Ön megérti és elfogadja, hogy amennyiben ön elköltözik, köteles megszüntetni a fiókját, és többé nem léphet be a Resideo Rendszerbe a korábbi címével. Amennyiben egy Központi Állomással áll fenn szerződése, ön köteles jelezni a költözését a fiókja megszüntetése céljából.

 4. SZAVATOSSÁGI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.

  A RENDSZERT AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN BOCSÁTJÁK AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE ÉS A JELEN SZAKASZBAN FOGLALTAK KIVÉTELÉVEL MINDEN OLYAN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS FELTÉTEL (AMELYET A JELEN SZERZŐDÉS NEM TARTALMAZ, AMELY AZONBAN EGYÉBKÉNT BELEÉRTENDŐ JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁVAL VAGY EGYÉBKÉNT), BÁRMILYEN JELLEGŰ BÁRMELY NYILATKOZAT ÉS SZAVATOSSÁG, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZOKAT, AMELYEK A SZABÁLYOK BETARTÁSÁRA, FORGALMAZHATÓSÁGRA, EGY KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, A ZAVARÁS HIÁNYÁRA VONATKOZNAK VAGY KERESKEDELMI TRANZAKCIÓ, JOGSZABÁLY VAGY KERESKEDELMI GYAKORLAT NYOMÁN FELMERÜLŐ BÁRMELY HALLHATÓLAGOS SZAVATOSSÁG VAGY FELTÉTEL AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN KI VAN ZÁRVA, ÉS AZT A RESIDEO, A SZÁLLÍTÓI ÉS LICENCTULAJDONOSAI KIFEJEZETTEN KIZÁRJÁK. Mivel egyes államok vagy joghatóságok bizonyos szavatosságok és nyilatkozatok tekintetében nem engedélyeznek korlátozásokat, a fenti korlátozások az ön tekintetében esetleg nem alkalmazandók teljes körűen vagy részben. Ön fogyasztóként további jogokkal rendelkezhet, amelyek joghatóságról joghatóságra változhatnak, amelyeket a jelen Szerződés nem határoz meg.

  A RESIDEO NEM FELELŐS ÉS MINDEN FELELŐSSÉGET KIZÁR AZ ÖN ÁLTAL ELSZENVEDETT MINDEN ELŐRE NEM LÁTHATÓ VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT. A veszteség vagy kár előre látható (és ennek megfelelően vissza nem téríthető), amennyiben az a Resideo szerződésszegésének nyilvánvaló következménye, vagy az ilyen veszteséget vagy kárt ön és a Resideo a jelen Szerződés megkötésekor figyelembe vette. Sem a Resideo, sem a harmadik fél szolgáltatói nem felelősek ön felé az ön által választott, az ön telephelyén telepített biztonsági vagy tűzvédelmi jelzőrendszerért, illetve annak az ön Központi Állomásához való csatlakoztatásáért illetve az általi üzemeltetéséért.

  A Resideo a Rendszert kizárólag a jelen Szerződéssel összhangban való használat céljából bocsátja az ön rendelkezésére. Ön elfogadja, hogy a Rendszert semmiféle kereskedelmi, üzleti vagy viszonteladási céllal nem használhatja, kivéve amennyiben ezeket a célokat felhasználásokat a jelen Szerződés engedélyezi. Ön továbbá elfogadja, hogy a Resideo felelőssége nem áll fenn olyan veszteség vagy kár tekintetében, amely a következők kapcsán merültek fel: (i) a Rendszer által vagy azon keresztül elérhető tartalom, információ vagy anyag pontossága, teljessége, jogszerűsége, megbízhatósága, működőképessége vagy elérhetősége; (ii) bármely információ vagy anyag törlése, tárolásának elmulasztása, véletlen felfedése, elvesztése, helytelen címre vagy nem megfelelő időben való küldése; vagy (iii) az ön otthoni biztonsági rendszerének a megsértése, amennyiben az ilyen kár vagy veszteség oka nem a jelen Szerződés ön vagy a Resideo általi előre látható megszegése. A Resideo semmiféle esetben nem felelős olyan információért vagy eseményért, amelyet nem a Resideo irányít, beleértve a Rendszerhez kapcsolt üzenőfalak, vagy egyéb fórumok tartalmát is.

  A JELEN SZERZŐDÉSBEN EGYÉBKÉNT FOGLALTAK KIVÉTELÉVEL A RESIDEO, A RESIDEO KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI ALKALMAZOTTAI, KÉPVISELŐI, SZÁLLÍTÓI ÉS LICENCTULAJDONOSAI NEM VÁLLALNAK ÖN FELÉ FELELŐSSÉGET NYERESÉG VAGY FORGALOM ELMARADÁSÁÉRT, ÜZLETI VESZTESÉGÉRT, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSÁÉRT, ÜZLETI LEHETŐSÉGEK ELMARADÁSÁÉRT, ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT VAGY SÉRÜLÉSÉÉRT, TŐKEVESZTESÉGÉRT, ROSSZHISZEMŰ MAGATARTÁS MIATTI, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, ESETI VAGY VÉTKES KÁROKOZÁS MIATTI KÁRÉRT, AKÁRHOGYAN MERÜLNEK IS FEL, IDEÉRTVE AZOKAT, AMELYEK SZERZŐDÉS ALAPJÁN, VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜL (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) MERÜLNEK FEL, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOKAT A RENDSZER ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA EREDMÉNYEZTE, VAGY AZ, HOGY ÖN NEM VOLT KÉPES HASZNÁLNI A RENDSZERT, ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A RESIDEO, A KAPCSOLT VÁLLALATAI, TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI, KÉPVISELŐI, SZÁLLÍTÓI VAGY LICENCTULAJDONOSAI ÉRTESÜLTEK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉERŐL A felelősség ezen kizárása, valamint a károk egyes típusainak a kizárása az ön otthonának a joghatóságában alkalmazandó jog szabályainak függvényében teljes mértékben vagy részben nem feltétlenül alkalmazandó önre.

  A jelen Szerződés nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely bármely módon kizárná vagy korlátozná (i) a Resideo, a Resideo kapcsolt vállalatai, tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, képviselői, szállítói és licenctulajdonosai gondatlansága miatt bekövetkezett személyi sérülés vagy halál tekintetében önnel szemben fennálló együttes felelősségét; (ii) a Resideo önnel szemben csalásért vagy csalárd módon tett hamis nyilatkozatok miatt fennálló felelősségét; vagy (iii) a Resideo bármely olyan felelősségét, amely az alkalmazandó jog szerint nem zárható ki, amely az ön joghatóságában magába foglalhatja a fogyasztóvédelmi jogszabályokat.

  A Resideo semmiféle körülmények között nem tehető felelőssé a Rendszeren keresztül bármely információ letöltéséből vagy információhoz történő hozzáférésből származó bármely kárért, a Resideo ellenőrzésén kívül eső események nyomán közvetlenül vagy közvetve bekövetkező teljesítési késedelem vagy a teljesítés elmaradása miatti bármely kárért, ideértve a természeti erőket, a Resideo ésszerű ellenőrzésén kívül eső erőket vagy okokat, ideértve, korlátozás nélkül az internet leállását, a számítógépes berendezések leállását, a telekommunikációs berendezések leállását, egyéb berendezések leállását, az elektromos áram kimaradását, sztrájkot, munkaügyi vitákat, lázadást, zendülést, polgári zavargásokat, munkaerő- vagy anyaghiányt, tűzeseteket, áradásokat, viharokat, robbanásokat, természeti csapásokat, háborút, kormányzati intézkedéseket, hazai vagy külföldi bíróságok vagy vitarendező fórumok végzéseit, harmadik felek teljesítésének elmaradását, vagy a fűtés, világítás vagy légkondicionálás leállását vagy ingadozásait.

  AMENNYIBEN ÖN (1) NEM RESIDEO ALKALMAZÁST HASZNÁLJ A RESIDEO TERMÉKÉNEK IRÁNYÍTÁSÁHOZ; (2) EGY NEM A RESIDEO ESZKÖZT KAPCSOL A RENDSZERÉRE; (3) HARMADIK FÉL ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT API-T HASZNÁL; VAGY (4) HARMADIK FÉL ÁLTAL NYÚJTOTT OKOS OTTHON VAGY VÁLLALKOZÁS ÖKOSZISZTÉMA RÉSZÉVÉ VÁLIK, ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A RESIDEO SEMMIFÉLE ESETBEN NEM FELELŐS AZ ILYEN ALKALMAZÁS, ESZKÖZ, API VAGY ÖKOSZISZTÉMA PONTOSSÁGÁÉRT, FUNKCIONALITÁSÁÉRT, MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁÉRT, INTEROPERABILITÁSÁÉRT, JOGSZERŰSÉGÉÉRT ILLETVE FELHASZNÁLHATÓSÁGÁÉRT, ÉS A RESIDEO NEM FELELŐS AZ ILYEN HASZNÁLATBÓL FAKADÓ ESETLEGES KÁROKÉRT. A HARMADIK FELEK ÁLTAL FORGALMAZOTT ALKALMAZÁS, ESZKÖZ, API VAGY ÖKOSZISZTÉMA FELHASZNÁLÁSA TELJES MÉRÉTKBEN AZ ÖN KOCKÁZATÁRA ÉS KÖLTSÉGÉRE TÖRTÉNIK.

  Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Resideo-nek a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó felelőssége ésszerű erőfeszítésen alapuló kötelezettség, és nem konkrét eredmény elérésére vonatkozó kötelezettség. A Resideo ésszerű mértékű erőfeszítéseket tesz a Szolgáltatások nyújtása érdekében.

 5. VEGYES RENDELKEZÉSEK.

  A jelen Szerződés bármely rendelkezése Resideo általi érvényesítésének bármikor történő elmulasztása nem tekinthető a jelen Szerződés bármely rendelkezéséről való folyamatos lemondásnak, és az érvényesítés ilyen elmulasztása nem csorbítja a Resideo arra vonatkozó jogát, hogy a jövőben bármely itt foglalt rendelkezést érvényesítsen.

  A jelen Szerződés értelmében szállított szoftver és technikai információ az USA export ellenőrzési jogszabályaitól függ, és azokra más országokban is vonatkozhatnak export illetve import szabályozások. Ön vállalja, hogy szigorúan betart minden ilyen jogszabályt és rendelkezést, és kizárólag ön felelős azért, hogy az adott szoftverhez vagy technikai információhoz beszerezzen bármely import, export, re-export jóváhagyást és licencet, valamint azért, hogy az adott jogszabályok és szabályozás betartása érdekében megőrizze a dokumentációt.

  A jelen Szerződésre Anglia és Wales joga irányadó és a szerint értelmezendő. Mind ön, mind a Resideo vállalja, hogy aláveti magát az angol bíróságok nem kizárólagos joghatóságának. A Resideo tudomásul veszi, hogy amennyiben ön nem az Egyesült Királyságban tartózkodik, ön jogosult lehet arra, hogy az ön hazai joghatóságában indítson eljárást.

  A jelen Szerződés bármely egyéb rendelkezésétől függetlenül a jelen Szerződés bármely rendelkezésének az ön általi megszegése a Resideo számára orvosolhatatlan károkat okozhat, melyek pénzbeli megtérítése nem lenne megfelelő, valamint azt, hogy a Resideo ennek megfelelően jogosult kellő időben ideiglenes intézkedésért folyamodni a Resideo-nek a jelen Szerződés alapján fennálló jogai védelme érdekében, a jogszabályok értelmében fennálló bármely egyéb jogorvoslat mellett.

  A jelen Szerződés és a Resideo értékesítési kikötései és feltételei, amelyeket közvetlenül a Resideo-től vásárolt bármely eszközhöz csatoltak, testesítik meg az ön és a Resideo között fennálló teljes megállapodást és azok teljes körben felváltanak a jelen Szerződés tárgyában ön és a Resideo között korábban fennálló bármely és minden szóbeli vagy írásos megállapodást. Az ön előfizetési szerződése vagy a Központi Állomás általi nyomon követésről szóló, forgalmazóval vagy Központi Állomással kötött szerződése (amennyiben alkalmazandó) külön szerződés. Önnek az adott forgalmazóval vagy Központi Állomással fennálló jogviszonyára az adott külön szerződés irányadó és a Resideo felelőssége annak tekintetében nem áll fenn. Az ön által a Resideo Szoftverekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban álló, a Resideo vagy nem a Resideo által gyártott eszközök vásárlására vonatkozó adásvételi szerződése az adott berendezés eladójával kötött külön szerződés. Önnek az adott eladóval fennálló jogviszonyára az adott külön szerződés irányadó és a Resideo felelőssége annak tekintetében nem áll fenn.

  Sem a jelen Szerződés, sem a jelen Szerződésben átadott bármely jog, érdekeltség vagy kötelezettség nem ruházható át és nem engedményezhető ön által a Resideo előzetes írásos beleegyezése nélkül. A Resideo a jelen Szerződést jogosult a saját belátása szerint részben vagy egészben engedményezni. A jelen Szerződés kötelező a felekre, valamint azok jelenlegi jövőbeli tisztségviselőire, igazgatóira, alkalmazottaira, anyavállalataira, leányvállalataira, képviselőire, jogutódaira, engedményeseire, szerződéses partnereire, engedélyeseire, kapcsolt vállalataira, családtagjaira és vendég, valamint engedélyezett felhasználóira.

  A jelen Szerződés minden rendelkezése, szakasza és bekezdése külön hatályos, és a jogszabályok által megengedett mértékben teljes körűen alkalmazandó, és ahol az érvényességhez szükséges, szűkítő értelemben értelmezendő és alkalmazandó. A jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága a többi rendelkezést nem érinti, és minden ilyen rendelkezés teljes körben változtatás vagy módosítás nélkül érvényes és hatályos marad.

 6. APPLE ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK, HARMADIK FÉL JOGOSULT

  A jelen pont csak akkor vonatkozik önre, ha a Rendszert valamelyik Apple eszközön (pl. iPhone, iPad, iPod Touch) (bármilyen ilyen eszköz, a továbbiakban: „Apple Eszköz”) veszi igénybe; viszont nem vonatkozik önre abban az esetben, ha a Rendszert semmilyen Apple Eszközön nem veszi igénybe. A felek tudomásul veszik, hogy a jelen EULA kizárólag a Resideo és ön között és nem az Apple és ön között jön létre, és az Apple a Rendszerért vagy annak tartalmáért nem tehető felelőssé. A Resideo által a Rendszerrel kapcsolatban esetlegesen felajánlott bármilyen támogatás kizárólag a Resideo felelősségi körébe tartozik, és a felek tudomásul veszik, hogy az Apple semmiképpen nem köteles a Rendszerrel kapcsolatban semmilyen karbantartási és támogatási szolgáltatást nyújtani. A felek tudomásul veszik, hogy az Apple a Rendszerrel kapcsolatban semmilyen szavatosságot sem köteles nyújtani. Az Apple-t a Rendszerrel kapcsolatban a vonatkozó jogszabály által megengedett legteljesebb mértékben semmilyen egyéb szavatossági kötelezettség nem terheli. A felek rögzítik, hogy az Apple nem köteles a termékekre vonatkozó igényt vagy követelést kezelni. Az Apple azért sem felel, hogy a Rendszerrel vagy a Rendszer végfelhasználó általi birtokbavételével és/vagy használatával kapcsolatban bármilyen végfelhasználói vagy harmadik fél igényt kezeljen, ideértve többek között az alábbiakat: (i) termékfelelősségre alapozott igények vagy követelések; (ii) bármilyen arra vonatkozó követelés, hogy a Rendszer a vonatkozó jogszabályi vagy szabályzó hatósági előírásoknak nem felel meg; és (iii) fogyasztóvédelemre tekintettel vagy egyéb jogszabály alapján felmerülő igények. A felek tudomásul veszik, hogy harmadik fél által arra alapítva előterjesztett követelés esetén, hogy a Rendszer vagy a Rendszer ön általi birtoklása vagy használata harmadik fél szellemi alkotáshoz fűződő jogait sérti, az Apple szintén nem tartozik felelősséggel semmilyen ilyen szellemi alkotásokhoz fűződő jogok bitorlására vonatkozó igény kivizsgálásáért, az azzal szembeni védekezésért, annak rendezéséért és teljesítéséért. A Rendszerre vonatkozóan felmerülő bármely panasszal vagy követeléssel az alábbi címen forduljon a Resideohez: ResideoPrivacy@resideo.com. A felek tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Apple és az Apple leányvállalatai a jelen EULA harmadik fél jogosultjai, és a jelen EULA feltételeinek ön általi elfogadásával az Apple jogosulttá válik és úgy tekintendő, hogy jogosultságát elfogadta arra, hogy a jelen EULA-t önnel mint harmadik fél jogosulttal szemben kikényszerítse.

 7. A RESIDEO CONNECTED HOME ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓA
  Utoljára frissítve: 2020. június 1.

  Rólunk

  A Resideonál tiszteletben tartjuk a magánéletét, és személyes adatainak megóvása kiemelkedő jelentőségű. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató ismerteti, hogy a Resideo Technologies, Inc. és leányvállalatai („Resideo” vagy „mi”) hogyan gyűjtenek, használnak fel és osztanak meg személyes adatokat aResideo Connected Home termékekkel és szolgáltatásokkalkapcsolatban, amelyek a következő termékköröket foglalják magukba:Honeywell Home (korábban Lyric néven forgalmazott) Termékek, EvoHome Termékek, Total Connect Biztonsági Termékek és Videokamerás Biztonsági Termékek(együttesen: „Resideo Connected Home Termékek”).

  A személyes adatok olyan információk vagy információk kombinációi, amelyek ésszerűen lehetővé teszik az Ön azonosítását. Az adott Resideo vállalat azoknak a személyes adatoknak az „adatkezelője”, amelyeket az alábbiakkal kapcsolatban őrzünk Önről:

  • a Honeywell Home termékkör (amely tartalmazza a korábban Lyric néven forgalmazott termékekeket) és az EvoHome termékkör tekintetében a Resideo Technologies, Inc;
  • a Total Connect Security termékkör tekintetében a Securité Communications SAS; és
  • a Videofied Security termékkör tekintetében az RSI Video Technologies SAS.

  Egyéb Resideo honlapokkal, alkalmazásokkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban Önről gyűjtött személyes adatokra eltérő adatvédelmi tájékoztatók vonatkozhatnak. Ahhoz, hogy teljesen tisztában legyen azzal, hogy miként és miért használjuk az adatait, fontos, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót olyan esetleges egyéb adatvédelmi tájékoztatókkal összefüggésben értelmezze, amelyeket olyan adott alkalmakkor bocsátunk a rendelkezésére, amikor személyes adatait gyűjtjük vagy kezeljük.

  A Resideo Connected Home Termékek Ön általi használatára és az Ön által e termékek útján átadott valamennyi adatra mindenkor a jelen Adatvédelmi Tájékoztató, valamint az alkalmazandó Resideo Szolgáltatási Feltételek és/vagy (adott esetben) a Végfelhasználói Licencmegállapodás vonatkozik.

  A Resideo Connected Home Termékeink közé hardverek és szoftverek, kapcsolódó honlapok, mobil-/tablet-/PC-alkalmazások és támogató szolgáltatások tartoznak.

  FONTOS FIGYELMEZTETÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN (EGT) ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐK SZÁMÁRA: Az EGT-ben állandó lakóhellyel rendelkezők jogosultak lehetnek kifogást emelni a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban ismertetett személyes adataikra vonatkozó bizonyos típusú adatkezelési tevékenységek végzése ellen, azokat is beleértve, ahol jogos érdekre támaszkodunk a személyes adatai kezeléséhez, vagy ahol a személyes adatait direkt marketing céljából kezeljük. Egyes esetekben bizonyíthatjuk, hogy nyomós és jogos érdekeink fűződnek személyes adatai kezelésének folytatásához, amely esetben nem vagyunk kötelesek eleget tenni a kérésének.

  Az alábbi termékekkel kapcsolatos általunk kezelt személyes adatok típusaival kapcsolatos információkért:

  • Honeywell Home (korábban Lyric néven forgalmazva), EvoHome, Total Connect Security és Videofied Security intelligens kamera és otthonbiztonsági termékek (Connected Home Biztonsági Termékek), kérjük, kattintson az A. pontra.
  • Honeywell Home (korábban Lyric néven forgalmazva) és/vagy EvoHome intelligens termosztátok (Connected Home Termosztát Termékek), kérjük, kattintson a B. pontra.
  • Honeywell Home (korábban Lyric néven forgalmazva) vízszivárgásjelzők (Connected Home Vízszivárgásjelző Termékek), kérjük, kattintson a C. pontra.

  Az összes Resideo Connected Home Termékre vonatkozó adatkezelési gyakorlatunkról szóló általános információkkal kapcsolatban kérjük, hogy az alábbi listában szereplő linkek segítségével ugorjon az Önt érdeklő pontra:

  1. A. Connected Home Biztonsági Termékek
   1. 1. Adatgyűjtésünk
   2. 2. Hogyan használjuk az adatait
   3. 3. Adatai kezelésének jogjogalapja
  2. B. Connected Home Termosztát Termékek
   1. 1. Adatgyűjtésünk
   2. 2. Hogyan használjuk az adatait
   3. 3. Adatai kezelésének jogjogalapja
  3. C. Connected Home Vízszivárgásjelző Termékek
   1. 1. Adatgyűjtésünk
   2. 2. Hogyan használjuk az adatait
   3. 3. Adatai kezelésének jogjogalapja
   4. 4. Adatai anonimizálása
   5. 5. Kivel osztjuk meg az adatait
   6. 6. Hol tároljuk az adatait
   7. 7. Mennyi ideig őrizzük az adatait
   8. 8. Marketing
   9. 9. Harmadik felek honlapjai és szolgáltatásai
   10. 10. Gyermekek
   11. 11. Adatai megóvása
   12. 12. Sütik
   13. 13. Az Ön jogai
   14. 14. Az Adatvédelmi Tájékoztató módosításai
   15. 15. Kapcsolat

   A. Connected Home Biztonsági Termékek

   Termékek:Total Connect Biztonsági Termékek, amelyek magukba foglalják a Domonial és Le Sucre termékköröket, a Videokamerás Biztonsági Termékeket, a Honeywell Home (korábban Lyric néven forgalmazott) Intelligens Kamerákat és EvoHome Biztonsági Termékeket, együttesen és egyenként „Connected Home Biztonsági Termékek”.

   1. a) Adatgyűjtésünk
    1. Közvetlenül Öntől gyűjtött adatok

     Az alábbi adatokat közvetlenül Öntől fogjuk gyűjteni:

     • Személyazonosító adatok mint például neve, kapcsolati adatai, címe, vállalata/szervezete neve, e-mail címe, telefon- és faxszáma, postai címe (ezen belül utcanév, település, állam/megye, postai irányítószám és/vagy ország);
     • Nyilvántartási adatok, mint például a Connected Home Biztonsági Termék használatára való regisztrációjakor az Ön által megadott adatok, beleértve a bejelentkezési adatokat és jelszavakat;
     • Marketing és kommunikációs adatok, beleértve marketinggel kapcsolatos választásait és a kiadványainkra szóló feliratkozásait;
     • Pénzügyi adatok, beleértve a hitelkártya- és számlaadatokat, ha bármilyen szolgáltatást közvetlenül tőlünk vásárol;
     • Tranzakciós adatok, beleértve a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó érdeklődéseket, valamint az Ön részére és Ön által teljesített kifizetések részleteit;
     • Exportellenőrzési adatok, mint például az Ön állampolgársága és lakóhelyének országa, ami lehetővé teszi számunkra az exportellenőrzési előírások szerinti jogosultságának megállapítását, hogy információkat kapjon bizonyos technológiákról;
     • Visszajelzése, beleértve az Ön által átadott információkat, ha visszajelzést küld a számunkra, vagy bármilyen okból kapcsolatba lép velünk, kitölt egy felmérést, részt vesz egy pályázaton, vagy bejelent egy problémát.

     Ha jogszabály vagy Önnel kötött szerződés alapján kell személyes adatokat gyűjtenünk, és ezeket az adatokat kérésre nem adja át, akkor lehetséges, hogy a kért szolgáltatást nem tudjuk biztosítani, vagy tranzakcióját nem tudjuk teljesíteni.

    2. Az általunk Önről gyűjtött adatok

     A Connected Home Biztonsági Termék Ön általi használata alapján bizonyos adatokat gyűjthetünk Önről, beleértve az alábbiakat:

     • Felhasználási adatok, beleértve a Connected Home Biztonsági Termék Ön általi használatának módjáról gyűjtött adatokat, az átvitt byte-ok számát, a linkeket, amelyekre kattint, az Ön által elért anyagokat, az otthon történt események időpontját, az ütemezést, beleértve a fel- és leszerelési ütemterveket, a felhasználási és értesítési naplókat, az otthon vagy a vállalkozásban végzett tevékenységekről szóló video- vagy audiofelvételeit, a rendszerben tárolt képeket, valamint a Connected Home Biztonsági Terméken belül végzett egyéb műveleteket;
     • Technikai adatok, mint például internet protokoll (IP) címe, böngészője típusa, képességei és nyelve, operációs rendszere, otthoni rendszerkonfigurációja és biztonsági beállításai;

     A Honeywell Home (korábban Lyric) intelligens kamerák és otthonbiztonsági termékek (beleértve az önállóan telepíthető biztonsági termékeket):

     • Helymeghatározási adatok. A Honeywell Home (korábban Lyric) intelligens kamerák és otthonbiztonsági termékek (beleértve az önállóan telepíthető biztonsági termékeket) az Ön kifejezett hozzájárulásával pontos, valós idejű adatokat gyűjthetnek mobilkészüléke helyéről azzal a céllal, hogy ellenőrizni lehessen az „otthoni és távoli” állapotát. Mobileszközének földrajzi helye közölhető szolgáltatóinkkal, akik a megbízásunkból nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelhetik ezeket az adatokat. Azt követően, hogy hozzájárult mobileszköze pontos helyére vonatkozó adatok gyűjtéséhez, ezt a hozzájárulást mobileszköze beállításain keresztül bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja.

     A Connected Home Biztonsági Termékünknél alkalmazott sütikkel, és azok elutasításával vagy kikapcsolásával kapcsolatos információk a „Sütik” pontban olvashatók.

    3. Különleges adatok

     Bizonyos Connected Home Biztonsági Termékekkel (ezen belül az önállóan telepíthető biztonsági termékekkel) kapcsolatban, különleges adatokat (az adatvédelmi jogszabályok alapján különleges védelemben részesülő személyes adatokat) is gyűjthetünk, ahogy azt a jogszabályok megengedik vagy előírják. Például arcfelismerő funkció biztosításához biometrikus adatokat gyűjthetünk. Különleges személyes adatait csak kifejezett hozzájárulásával fogjuk gyűjteni. Ha hozzájárulást kapunk különleges adatai gyűjtéséhez és kezeléséhez, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

   2. b) Hogyan használjuk az adatait

    Személyes adatait a következőkre használjuk:

    • A Connected Home Biztonsági Termék rendelkezésére bocsátása. Személyes adatait felhasználhatjuk az Ön által kért szolgáltatások nyújtásához vagy tranzakciók végrehajtásához, beleértve többek között információk nyújtását Resideo termékekről vagy szolgáltatásokról, számlázást és megrendelések teljesítését, vásárolt termékek regisztrálását, jótállási igények kezelését, ügyfél-támogatási szolgáltatások nyújtását, valamint a Connected Home Biztonsági Termék Ön általi használatának elősegítését;
    • Üzleti tevékenységünk, termékeink és szolgáltatásaink javítása. Személyes adatait felhasználhatjuk üzleti elemzések végzésére vagy más olyan célokra, amelyek segítséget nyújtanak számunkra üzleti tevékenységünk fejlesztésében és minőségének javításában (beleértve új termékeket és szolgáltatásokat, például a Connected Home Biztonsági Terméknek az Ön sajátos választásaihoz igazításához);
    • Piac.A hatályos jogszabályoknak megfelelően személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy tájékoztassuk az Önt érdekelhető termékekről vagy szolgáltatásokról, vagy más módon ismetessünk Önnek ajánlatokat, eseményeket és híreket, felméréseket, speciális ajánlatokat és ezekkel kapcsolatos témákat. Az e-mail útján küldött marketingkommunikációkról bármikor díjmentesen leiratkozhat a tőlünk kapott bármely marketinganyag „unsubscribe” (leiratkozás) linkje használatával, vagy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban felsorolt kapcsolati adatok alapján megkeresve bennünket. Lakóhely szerinti országától függően más típusú marketingkommunikációkról is leiratkozhat. További információkért kérjük, az Adatvédelmi Tájékoztatóban felsorolt kapcsolati adatok alapján forduljon hozzánk.
    • Kutatás és ügyfélelemzés. Személyes adatait felhasználhatjuk kutatások és elemzések végzésére vásárlási választásai elemzéséhez, az igényeinek legjobban megfelelő termékek és szolgáltatások megállapításához és az Önnek küldött reklámjaink hatásosságának méréséhez;
    • Üzleti tevékenységeink adminisztrálása és védelme. Személyes adatait felhasználhatjuk vállalkozásunk és termékeink nyilvántartására és megóvására, beleértve a hibaelhárítást, a rendszerkarbantartást, a támogatást, valamint adatok nyilvántartását és tárolását;
    • Jogérvényesítés: Az általunk gyűjtött személyes adatok segítségével felismerhetjük és megakadályozhatjuk a csalást, a szellemi tulajdonjog-bitorlást, szerződéses feltételeink és/vagy a végfelhasználói licencmegállapodás megsértését, a jogsértéseket és a Connected Home Biztonsági Termékkel való egyéb visszaéléseket, és reagálhatunk ezekre.

    Terheléses és/vagy hitelkártyáját kizárólag szolgáltatások vásárlásának elősegítésére fogjuk használni saját Connected Home Biztonsági Termékével összefüggésben.

     

    A jobb és stabil ügyfélélmény nyújtása érdekében a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban ismertetett információkat összekapcsolhatjuk a Resideo honlapok, alkalmazások, termékek és/vagy szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban Önről meglevő egyéb információinkkal, hogy a Resideo-val való kapcsolat során jobb és stabil ügyfélélményt nyújtsunk, és javítsuk, valamint testére szabjuk a honlapjainkat, alkalmazásainkat, termékeinket és szolgáltatásainkat.

   3. c ) Adatai kezelésének jogjogalapja

    Ahol a jogszabályok előírják, mindig biztosítjuk, hogy személyes adatai kezelésének legyen jogalapja. Személyes adatai kezelésének jogalapja az esetek többségében a következő:

    • szükséges az Ön részére nyújtott szolgáltatásainkhoz;
    • szükséges a jogi és szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez;
    • megkaptuk a hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez egy vagy több meghatározott cél érdekében. Ha személyes adatainak kezeléséhez a hozzájárulását kérjük, akkor ezt bármikor visszavonhatja a jelen Adatvédelmi Tájékoztató végén található valamelyik elérhetőségen megkeresve minket;
    • az adatkezelés jogos érdekeinkből szükséges, például termékeink és szolgáltatásaink ügyfeleink javát szolgáló fejlesztése és javítása céljából;
    • jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

   B. Connected Home Termosztát Termékek

   Termékek:Honeywell Home termosztátok (korábban Lyric termosztátok néven forgalmazva) és EvoHome Comfort termékek, együttesen és külön-külön „Connected Home Termosztát Termék(ek)”.

   1. a) Adatgyűjtésünk
    1. Közvetlenül Öntől gyűjtött adatok

     Az alábbi adatokat közvetlenül Öntől fogjuk gyűjteni:

     • Személyazonosító adatok, mint például neve, kapcsolati adatai, címe, vállalata/szervezete neve, e-mail címe, telefon- és faxszáma, postai címe (ezen belül utcanév, település, állam/megye, postai irányítószám és/vagy ország);
     • Regisztrációs adatok, például a Connected Home Termosztát Termék használatához szükséges fiók regisztrálása során Ön által megadott adatok, így a bejelentkezési adatok és jelszavak;
     • Marketing és kommunikációs adatok, beleértve marketinggel kapcsolatos választásait és a kiadványainkra szóló feliratkozásait;
     • Pénzügyi adatok, beleértve a hitelkártya- és számlaadatokat, ha bármilyen szolgáltatást közvetlenül tőlünk vásárol;
     • Tranzakciós adatok, beleértve a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó érdeklődéseket, valamint az Ön részére és Ön által teljesített kifizetések részleteit;
     • Exportellenőrzési adatok, mint például az Ön állampolgársága és lakóhelyének országa, ami lehetővé teszi számunkra az exportellenőrzési előírások szerinti jogosultságának megállapítását, hogy információkat kapjon bizonyos technológiákról;
     • Visszajelzése, beleértve az Ön által átadott információkat, ha visszajelzést küld a számunkra, vagy bármilyen okból kapcsolatba lép velünk, kitölt egy felmérést, részt vesz egy pályázaton, vagy bejelent egy problémát.

     Ha jogszabály vagy Önnel kötött szerződés alapján kell személyes adatokat gyűjtenünk, és ezeket az adatokat kérésre nem adja át, akkor lehetséges, hogy a kért szolgáltatást nem tudjuk biztosítani, vagy tranzakcióját nem tudjuk teljesíteni.

    2. Az általunk Önről gyűjtött adatok

     Bizonyos adatokat gyűjthetünk Önről Connected Home Termosztát Terméke használata alapján, beleértve a következőket:

     • Felhasználási adatok, beleértve a Connected Home Termosztát Terméke használati módjáról szóló információkat, az átvitt byte-ok számát, a linkeket, amelyekre kattint, az Ön által elért anyagokat, a Connected Home Termosztát Termékhez való hozzáférésének napját és időpontját, a Connected Home Termosztát Terméken belül végzett egyéb tevékenységeket, beleérte az aktuális bel- és kültéri hőmérsékletről és páratartalomról szóló információkat, GPS/földrajzi helymeghatározási adatok (lásd lejjebb), a termosztát használatára vonatkozó adatokat, mint például a fűtés, szellőztetés és légkondícionálás („HVAC”) átviteli állapotot, a működési időket, beállításokat, otthoni események időpontját, HVAC diagnosztikai és felhasználási naplókat a HVAC rendszerből, riasztásokat a HVAC rendszerből, termosztátjának és harmadik felek eszközeinek kölcsönhatását és a rendszer Ön általi használatát.
     • Technikai adatok, mint például internet protokoll (IP) címe, böngészője típusa, képességei és nyelve, operációs rendszere, otthoni rendszerkonfigurációja és biztonsági beállításai;
     • Helymeghatározási adatok. A Connected Home Termosztát Termék az Ön kifejezett hozzájárulásával pontos, valós idejű információkat gyűjthet mobilkészüléke helyéről azzal a céllal, hogy ellenőrizze „otthoni és távoli” állapotát. Mobileszközének földrajzi helye közölhető szolgáltatóinkkal, akik a megbízásunkból nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelhetik ezeket az adatokat. Azt követően, hogy hozzájárult mobileszköze pontos helyére vonatkozó adatok gyűjtéséhez, ezt a hozzájárulást mobileszköze beállításain keresztül bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja.

     A Connected Home Termosztát Termékünknél alkalmazott sütikkel, és azok elutasításával vagy kikapcsolásával kapcsolatos információk a „Sütik” pontban olvashatók.

   2. b. Hogyan használjuk az adatait

    Személyes adatait a következőkre használjuk:

    • A Connected Home Termosztát Terméknek az Ön rendelkezésére bocsátása. Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk az Ön részére, vagy Ön által kért tranzakciókat végezzünk, beleértve a Resideo termékekről vagy szolgáltatásokról szóló információk nyújtását, számlázást és megrendelések teljesítését, megvásárolt termékek regisztrálását, jótállási igények kezelését, ügyfél-támogatási szolgáltatások nyújtását, valamint a Connected Home Termosztát Termék Ön általi használatának elősegítését;
    • Üzleti tevékenységeink, termékeink és szolgáltatásaink javítása. Személyes adatait felhasználhatjuk üzleti elemzések végzésére, vagy más olyan célokra, amelyek elősegítik, hogy fejlesszük és javítsuk üzleti tevékenységeink, termékeink és szolgáltatásaink (beleértve az új termékek és szolgáltatások) minőségét, például a Connected Home Termosztát Terméknek az Ön sajátos választásaihoz való igazítását;
    • Marketing. A hatályos jogszabályoknak megfelelően személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy tájékoztassuk az Önt érdekelhető termékekről vagy szolgáltatásokról, vagy más módon ismetessünk Önnek ajánlatokat, eseményeket és híreket, felméréseket, speciális ajánlatokat és ezekkel kapcsolatos témákat. Az e-mail útján küldött marketingkommunikációkról bármikor díjmentesen leiratkozhat a tőlünk kapott bármely marketinganyag „unsubscribe” (leiratkozás) linkje használatával, vagy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban felsorolt kapcsolati adatok alapján megkeresve bennünket. Lakóhely szerinti országától függően más típusú marketingkommunikációkról is leiratkozhat. További információkért kérjük, az Adatvédelmi Tájékoztatóban felsorolt kapcsolati adatok alapján forduljon hozzánk.
    • Kutatás és ügyfélelemzés. Személyes adatait felhasználhatjuk kutatások és elemzések végzésére vásárlási választásai elemzéséhez, az igényeinek legjobban megfelelő termékek és szolgáltatások megállapításához és az Önnek küldött reklámjaink hatásosságának méréséhez;
    • Üzleti tevékenységünk adminisztrálása és megóvása. Személyes adatait felhasználhatjuk vállalkozásunk és termékeink nyilvántartására és megóvására, beleértve a hibaelhárítást, a rendszerkarbantartást, a támogatást, valamint adatok nyilvántartását és tárolását;
    • Jogérvényesítés: Az általunk gyűjtött személyes adatok segítségével felismerhetjük és megakadályozhatjuk a csalást, a szellemi tulajdonjog-bitorlást, szerződéses feltételeink és/vagy a végfelhasználói licencmegállapodás megsértését, a jogsértéseket és a Connected Home Termosztát Termékkel való egyéb visszaéléseket, és reagálhatunk ezekre.

    Terheléses és/vagy hitelkártyáját kizárólag szolgáltatások vásárlásának elősegítésére fogjuk használni saját Connected Home Termosztát Termékével összefüggésben.

    A jobb és stabil ügyfélélmény nyújtása érdekében a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban ismertetett információkat összekapcsolhatjuk a Resideo honlapok, alkalmazások, termékek és/vagy szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban Önről meglevő egyéb információinkkal, hogy a Resideo-val való kapcsolat során jobb és stabil ügyfélélményt nyújtsunk, és javítsuk, valamint testére szabjuk a honlapjainkat, alkalmazásainkat, termékeinket és szolgáltatásainkat.

   3. c) Adatai kezelésének jogjogalapja

    Ahol a jogszabályok előírják, mindig biztosítjuk, hogy személyes adatai kezelésének legyen jogalapja. Személyes adatai kezelésének jogalapja az esetek többségében a következő:

    • szükséges az Ön részére nyújtott szolgáltatásainkhoz;
    • szükséges a jogi és szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez;
    • megkaptuk a hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez egy vagy több meghatározott cél érdekében. Ha személyes adatainak kezeléséhez a hozzájárulását kérjük, akkor ezt bármikor visszavonhatja a jelen Adatvédelmi Tájékoztató végén található valamelyik elérhetőségen megkeresve minket;
    • az adatkezelés jogos érdekeinkből szükséges, például termékeink és szolgáltatásaink ügyfeleink javát szolgáló fejlesztése és javítása céljából;
    • jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

   C. Connected Home Vízszivárgásjelző Termékek

   Termékek:Honeywell Home (korábban Lyric néven forgalmazott) Connected Vízszivárgásjelző, más néven „Connected Home Vízszivárgásjelző Termék(ek)”

   1. a) Adatgyűjtésünk
    1. i. Közvetlenül Öntől gyűjtött adatok

     Az alábbi adatokat közvetlenül Öntől fogjuk gyűjteni:

     • Személyazonosító adatok, mint például neve, kapcsolati adatai, címe, vállalata/szervezete neve, e-mail címe, telefon- és faxszáma, postai címe (ezen belül utcanév, település, állam/megye, postai irányítószám és/vagy ország);
     • Regiszrációs adatok, mint például a Connected Home Vízszivárgásjelző Termékek használatához szükséges fiók regisztrálása során Ön által megadott adatok, így a bejelentkezési adatok és jelszavak;
     • Marketing és kommunikációs adatok, beleértve marketinggel kapcsolatos választásait és a kiadványainkra szóló feliratkozásait;
     • Pénzügyi adatok, beleértve a hitelkártya- és számlaadatokat, ha bármilyen szolgáltatást közvetlenül tőlünk vásárol;
     • Tranzakciós adatok, beleértve a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó érdeklődéseket, valamint az Ön részére és Ön által teljesített kifizetések részleteit;
     • Exportellenőrzési adatok, mint például az Ön állampolgársága és lakóhelyének országa, ami lehetővé teszi számunkra az exportellenőrzési előírások szerinti jogosultságának megállapítását, hogy információkat kapjon bizonyos technológiákról;
     • Visszajelzése, beleértve az Ön által átadott adatokat, ha visszajelzést küld a számunkra, bármilyen okból kapcsolatba lép velünk, kitölt egy felmérést, részt vesz egy pályázaton, vagy bejelent egy problémát.

     Ha jogszabály vagy Önnel kötött szerződés alapján kell személyes adatokat gyűjtenünk, és ezeket az adatokat kérésre nem adja át, akkor lehetséges, hogy a kért szolgáltatást nem tudjuk biztosítani, vagy tranzakcióját nem tudjuk teljesíteni.

    2. ii. Az általunk Önről gyűjtött adatok

     Bizonyos adatokat gyűjthetünk Önről Connected Home Termosztát Terméke használata alapján, beleértve a következőket:

     • Felhasználási adatok, beleértve Connected Home Vízszivárgásjelző Termékének használati módjáról szóló információkat, az átvitt byte-ok számát, a linkeket, amelyekre kattint, az Ön által elért anyagokat, a Connected Home Vízszivárgásjelző Termékhez való hozzáférésének napját és időpontját, a Connected Home Vízszivárgásjelző Terméken belül végzett egyéb tevékenységeket, ezen belül az aktuális bel- és kültéri hőmérsékletről és páratartalomról szóló információkat, a vízszivárgásjelző használatára vonatkozó adatokat, mint például a beállításokat, az otthoni eseményeket, diagnosztikai és felhasználási naplókat, valamint a vízszivárgásjelző rendszerének, harmadik felek eszközeinek és a rendszer Ön általi használatának kölcsönhatását.
     • Technikai adatok, mint például internet protokoll (IP) címe, böngészője típusa, képességei és nyelve, operációs rendszere, otthoni rendszerkonfigurációja és biztonsági beállításai;

     A Connected Home Vízszivárgásjelző Terméknél alkalmazott sütikkel, és azok elutasításával vagy kikapcsolásával kapcsolatos információk a „Sütik” pontban olvashatók.

   2. b) Hogyan használjuk az adatait

    Személyes adatait a következőkre használjuk:

    • A Connected Home vízszivárgásjelzőnek az Ön rendelkezésére bocsátása. Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk az Ön részére, vagy Ön által kért tranzakciókat végezzünk, beleértve a Resideo termékekről vagy szolgáltatásokról való információk nyújtását, számlázást és megrendelések teljesítését, megvásárolt termékek regisztrálását, ügyfél-támogatási szolgáltatások nyújtását, valamint a Connected Home vízszivárgásjelző Ön általi használatának elősegítését;
    • Üzleti tevékenységeink, termékeink és szolgáltatásaink javítása. Személyes adatait felhasználhatjuk üzleti elemzések végzésére,vagy más olyan célokra, amelyek elősegítik, hogy fejlesszük és javítsuk üzleti tevékenységeink, termékeink és szolgáltatásaink (beleértve az új termékek és szolgáltatások) minőségét, például a Connected Home Vízszivárgásjelző Terméknek az Ön sajátos választásaihoz való igazítását;
    • Marketing. A hatályos jogszabályoknak megfelelően személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy tájékoztassuk az Önt érdekelhető termékekről vagy szolgáltatásokról, vagy más módon ismetessünk Önnek ajánlatokat, eseményeket és híreket, felméréseket, speciális ajánlatokat és ezekkel kapcsolatos témákat. Az e-mail útján küldött marketingkommunikációkról bármikor díjmentesen leiratkozhat a tőlünk kapott bármely marketinganyag „unsubscribe” (leiratkozás) linkje használatával, vagy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban felsorolt kapcsolati adatok alapján megkeresve bennünket. Lakóhely szerinti országától függően más típusú marketingkommunikációkról is leiratkozhat. További információkért kérjük, az Adatvédelmi Tájékoztatóban felsorolt kapcsolati adatok alapján forduljon hozzánk.
    • Kutatás és ügyfélelemzés. Személyes adatait felhasználhatjuk kutatások és elemzések végzésére vásárlási választásai elemzéséhez, az igényeinek legjobban megfelelő termékek és szolgáltatások megállapításához és az Önnek küldött reklámjaink hatásosságának méréséhez;
    • Üzleti tevékenységünk adminisztrálása és megóvása. Személyes adatait felhasználhatjuk vállalkozásunk és termékeink nyilvántartására és megóvására, beleértve a hibaelhárítást, a rendszerkarbantartást, a támogatást, valamint adatok nyilvántartását és tárolását;
    • Jogérvényesítés: Az általunk gyűjtött személyes adatokat felhasználhatjuk csalás, szellemi tulajdonjog-bitorlás, szolgáltatási feltételeink és/vagy végfelhasználói licencmegállapodásunk megsértésének, törvénysértés vagy a Connected Home Vízszivárgásjelző Termékkel való visszaélés felfedésére, megakadályozására és az arra való válaszadásra.

    Terheléses és/vagy hitelkártyáját kizárólag szolgáltatások vásárlásának elősegítésére fogjuk használni Connected Home Vízszivárgásjelző Termékével összefüggésben.

   3. c) Adatai kezelésének jogjogalapja

    Ahol a jogszabályok előírják, mindig biztosítjuk, hogy személyes adatai kezelésének legyen jogalapja. Személyes adatai kezelésének jogalapja az esetek többségében a következő:

    • szükséges az Ön részére nyújtott szolgáltatásainkhoz;
    • szükséges a jogi és szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez;
    • megkaptuk a hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez egy vagy több meghatározott cél érdekében. Ha személyes adatainak kezeléséhez a hozzájárulását kérjük, akkor ezt bármikor visszavonhatja a jelen Adatvédelmi Tájékoztató végén található valamelyik elérhetőségen megkeresve minket;
    • az adatkezelés jogos érdekeinkből szükséges, például termékeink és szolgáltatásaink ügyfeleink javát szolgáló fejlesztése és javítása céljából;
    • jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

    D. Adatainak anonimizálása

    Személyes adatait anonimizálhatjuk, hogy a továbbiakban ne legyenek felhasználhatók az Ön azonosítására. Az anonimizált adat nem minősül személyes adatnak, és ezért a jelen Adatvédelmi Tájékoztató nem vonatkozik rá. Anonimizált adatokat bármilyen célra gyűjthetünk, használhatunk és megoszthatunk.

    E. Kivel osztjuk meg az adatait

    Személyes adatait olyan mértékben oszthatjuk meg kiválasztott harmadik felekkel, ami ahhoz szükséges, hogy elvégezzék a szolgáltatásaikat számunkra, a következőket is beleértve:

    • leányvállalataink, beszállítóink, forgalmazóink és alvállalkozóink, ahogy az bármely Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges,
    • reklámcégek és marketingszolgáltatók, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak számunkra.
    • elemzők, akik segítenek termékeink és szolgáltatásaink javításában és optimalizálásában,
    • vállalati vagyonunk egy részének vagy egészének jövőbeli eladói vagy vevői (vagy tanácsadóik) és vagy
    • bűnüldöző szervek, bíróságok, hatóságok, állami szervek vagy egyéb harmadik felek, ha véleményünk szerint ez szükséges jogi és hatósági kötelezettségek teljesítéséhez, vagy más módon jogaink vagy bármely harmadik fél jogainak megóvásához.

    Személyes adatait kérésére megoszthatjuk harmadik felekkel. Ilyen esetben nem ellenőrizhetjük adatainak e harmadik fél általi gyűjtését, tárolását, közlését és használatát, és nem felelünk ezekért. E harmadik feleknek a személyes adataira vonatkozó kötelezettségeit az Önnel kötött megállapodásuk szabályozza. Ha a Resideo Connected Home Termékeit harmadik fél általi alkalmazás, szoftver vagy más ajánlat alapján kívánja irányitani, akkor nem ellenőrizhetjük személyes adatainak e harmadik fél általi gyűjtését, tárolását, közlését és használatát, és nem felelünk ezekért.

    F.Hol tároljuk az adatait

    Általános

    A Resideo globális vállalat, és mint ilyen, az Ön személyes adatait a Resideo, valamint a csoportunkhoz tartozó vállalatok, beszállítók és/vagy megbízottak az Ön lakóhelye szerinti országon kívül is gyűjthetik, továbbíthatják vagy elérhetik, beleértve az Európai Gazdasági Térség (EGT) bármely országát, az Egyesült Államokat és Indiát. Felhívjuk a figyelmét, hogy ezen országok közül egyesekben az adatvédelem és a jogi előírások - beleértve a hatóságoknak az Ön személyes adataihoz való hozzáférési jogát - eltérhetnek a lakóhelye országában irányadó szabályoktórl. Mindazonáltal ésszerű intézkedéseket fogunk tenni magánélete védelmében.

    Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) működő felhasználók

    Személyes adatai továbbíthatók a Resideo csoporthoz tartozó vállalatokhoz, megbízottakhoz, forgalmazókhoz, alvállalkozókhoz vagy beszállítókhoz az Európai Unión kívüli országokba, nevezetesen az Egyesült Államokba és Indiába, ahol el is érhetők ezek az adatok. Az EU általános szerződési feltételeit az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 46. cikk (2) bek. alapján alkalmazzuk, biztosítva, hogy az EGT-n kívülre történő adatátvitelek megfelelő védelemben részesüljenek. Az alkalmazott megfelelő biztosítékokra vonatkozó további információkért kérjük, forduljon hozzánk a jelen Adatvédelmi Tájékoztató végén található elérhetőségeink bármelyikén.

    Az EGT-n kívül működő felhasználók

    Azzal, hogy használja vagy eléri a Resideo Connected Home Termékeinket, kapcsolatba lép velünk, vagy adatait átadja nekünk, hozzájárul személyes adatainak a lakóhelye szerinti országon kívülre történő továbbításához, a fentiek szerint.

    G. Mennyi ideig őrizzük az adatait

    A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban található eltérő rendelkezés hiányában adatait addig őrizzük, amíg a vonatkozó Resideo Connected Home Terméket használja,vagy bármely egyéb ideig (amely hosszabb vagy rövidebb időtartam is lehet), amelyben adatai megőrzésével kapcsolatban Ön kifejezetten megállapodott, melyet követően töröljük vagy anonimizáljuk a személyes adatait (kivéve ha a jogszabályok hosszabb megőrzési időt írnak elő). Amennyiben megszünteti a Resideo Connected Home Termék használatát, akkor elemzési, kutatási és fejlesztési célokra továbbra is használhatunk olyan anonimizált vagy összesített adatokat, amelyek nem azonosítják Önt. A hatályos jogszabályoknak megfelelően marketingcélokra addig őrizzük a személyes adatait, ameddig le nem mondja további marketingkommunikációs anyagok fogadását.

    H. Marketing

    A hatályos jogszabályoknak megfelelően személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy tájékoztassuk az Önt érdekelhető termékekről vagy szolgáltatásokról, vagy más módon ismetessünk Önnek ajánlatokat, eseményeket és híreket, felméréseket, speciális ajánlatokat és ezekkel kapcsolatos témákat. Az e-mail útján küldött marketingkommunikációkról bármikor díjmentesen leiratkozhat a tőlünk kapott bármely marketinganyag „unsubscribe” (leiratkozás) linkje használatával, vagy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban felsorolt kapcsolati adatok alapján megkeresve bennünket. Lakóhely szerinti országától függően más típusú marketingkommunikációkról is leiratkozhat. További információkért kérjük, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatóban szereplő kapcsolati adatok felhasználásával lépjen kapcsolatba velünk.

    I. Harmadik felek honlapjai és szolgáltatásai

    Resideo Connected Home Termékeink linkeket tartalmazhatnak harmadik felek honlapjaihoz, termékeihez és szolgáltatásaihoz. E honlapokkal és szabályzataikkal kapcsolatban nem terhel bennünket kötelezettség vagy felelősség. A harmadik felek által gyűjtött adatokra, amelyek kiterjedhetnek például az Ön elérhetőségeire, e harmadik felek adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg e harmadik felek adatvédelmi szabályzataival.

    Ha bármely Resideo Connected Home Termékünket egy harmadik fél, például forgalmazó, alvállalkozó vagy kereskedő értékesíti az Ön számára, akkor személyes adatainak e harmadik felek általi gyűjtését és felhasználását e felek adatvédelmi szabályzatai határozzák meg. Ön tudomásul veszi, hogy a Resideo nem ellenőrzi személyes adatainak e harmadik felek általi gyűjtését és felhasználását. Személyes adatait az illető harmadik féllel kötött szolgáltatási megállapodásunk feltételeinek megfelelően bocsátjuk harmadik felek rendelkezésére. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg e harmadik felek adatvédelmi szabályzataival.

    J. Gyermekek

    A Resideo tudatosan nem kezel személyes adatokat gyermekekről a Resideo Connected Home Termékekkel kapcsolatban. A „gyermekek” szó jelentését a lakóhelye szerinti joghatóság jogszabályai és előírásai határozzák meg.

    K. Adatai megóvása

    A Resideo elkötelezett személyes adatai biztonságának megóvása iránt. Különféle biztonsági technológiákat és eljárásokat alkalmazunk, hogy megvédjük a személyes adatait az engedély nélküli hozzáféréssal, használattal vagy közléssel szemben. Mindazonáltal egyetlen információs rendszer sem lehet 100 százalékosan biztonságos, és nem szavatolhatjuk személyes adatainak abszolút biztonságát. Azon információk biztonságáért sem vagyunk felelősek, amelyeket Ön az ellenőrzésünkön kívül eső hálózatok útján továbbít a Resideo Connected Home Termékekhez, beleértve az internetet és a vezeték nélküli hálózatokat.

    Személyes adatainak biztonsága Öntől is függ. Ha felhasználói azonosítót és jelszót adtunk Önnek, vagy Ön ilyeneket választott Resideo Connected Home Termékei eléréséhez, akkor Ön felel e bejelentkezési adatok titokban tartásáért és azért, hogy azokat ne fedje fel mások számára.

    L. Sütik

    Mi az a süti?

    A sütik kis mennyiségű adatot tartalmazó szövegfájlok, amelyek a merevlemezére vagy böngészőjének memóriájába töltődnek le. A sütik olyan információkat tartalmaznak, amelyek rákerülnek számítógépe vagy más eszköze merevlemezére.

    Az általunk alkalmazott sütik kategóriái

    Az általunk alkalmazott sütik típusai négy kategóriába sorolhatók: szigorúan szükséges, teljesítmény-, funkcionalitási és profil-, valamint hirdetési sütik.

    1. Szigorúan szükséges sütik

     Ezek a sütik lényegesek a Resideo Connected Home Termékek működéséhez, különösen információkeresésekkel és megrendelések adásával kapcsolatban. E sütik nélkül az Ön által kért szolgáltatások nem teljesíthetők. Ide tartoznak például azok a sütik, amelyek segítségével bejelentkezhet a Resideo Connected Home Termékek biztonságos területeire, valamint a „bevásárlókosár sütik”, amelyek emlékeznek azokra a termékekre, amelyeket Ön meg akar vásárolni, amikor termékeket tesz a bevásárlókosarába, vagy fizetést kezdeményez.

    2. Teljesítménysütik

     Ezek a sütik arról gyűjtenek információkat, hogy miként használja a Resideo Connected Home Termékeinket, például mely oldalakra lép a leggyakrabban, és kap-e hibaüzeneteket bizonyos oldalaktól. Ennek segítségével javíthatjuk a Resideo Connected Home Termékeink működési módját, például, hogy a felhasználók könnyen megtalálják, amit keresnek.

    3. Funkcionalitási és profilsütik

     Ezek a sütik az Ön felismerésére szolgálnak, amikor a Resideo Connected Home Termékeket használja. Lehetővé teszik tartalmunk személyre szabását, Önnek a nevén történő üdvözlését és választásai (például kiválasztott nyelve vagy régiója) megjegyzését.

    4. Hirdetési sütik

     Ezek a sütik azt rögzítik, hogy milyen a kölcsönhatása a Resideo Connected Home Termékekkel, és felhasználhatók olyan hirdetések közlésére, amelyek relevánsabbak az Ön és érdeklődési területei számára. Felhasználhatók még annak az időnek a korlátozására, ameddig egy hirdetést lát, valamint a reklámkampány hatékonyságának mérésére. E sütik nélkül az Önnek szóló online hirdetések kevésbé fognak Önhöz szólni és az érdeklődésének megfelelni.

    5. Harmadik felek sütijei

     Együttműködünk olyan külső szolgáltatókkal, amelyek ugyancsak elhelyeznek sütiket Resideo Connected Home Termékeinken, mint például a Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube és Adobe Flashplayer, amelyeket felhasználhatunk videotartalmak megjelenítésére. Ezek a külső szolgáltatók felelősek azokért a sütikért, amelyeket a Resideo Connected Home Termékeinken elhelyeznek. Ha további információkra van szüksége, lépjen be az illető harmadik fél honlapjára.

    Süti preferenciája beállítása

    A sütik használatához a legtöbb esetben szükségünk van a hozzájárulására. Kivétel ez alól, ha a süti lényeges feltétel egy Ön által kért szolgáltatás teljesítéséhez. Amikor először használja az adott Resideo Connected Home Terméket, akkor egy sütikre figyelmeztető banner útján kérni fogjuk a hozzájárulását, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerint használhassunk sütiket.

    Hozzájárulását bármikor visszavonhatja böngészője beállításainak olyan módosításával, hogy elutasítsa vagy kikapcsolja a sütiket. Ez esetben tudnia kell, hogy nem élvezheti a Resideo Connected Home Termékek egyes funkcióit. A sütikre és kikapcsolásuk módjára vonatkozó tovább információkért lépjen be a www.aboutcookies.org vagy a www.allaboutcookies.org.

   M. Az Ön jogai

   A Resideo Connected Home Termékek útján Önről gyűjtött személyes adatokkal kapcsolatban Önt bizonyos jogok illethetik meg, amelyek lakóhelye országától függően eltérőek lehetnek. Ha az EGT-ben lakóhellyel rendelkezik, akkor az alábbi jogok vonatkozhatnak Önre. Más felhasználók esetében az Önre vonatkozó jogok lakóhelye országának jogszabályaitól függnek. Elő fogjuk segíteni azoknak a jogoknak gyakorlását, amelyek a hatályos jogszabályok alapján Önre alkalmazandók. A jogaira vonatkozó további információkért kérjük, keressen meg minket a jelen Adatvédelmi Tájékoztató végén található elérhetőségeink bármelyikén.

   Ahhoz, hogy jogai gyakorlásában segítsük, szükségünk lehet arra, hogy meghatározott adatokat kérjünk Öntől személyazonosságának igazolására. Ez egy biztonsági intézkedés, amely biztosítja, hogy ne adjanak ki személyes adatokat olyan személynek, aki nem jogosult ilyeneket kapni. A jogszabályokban rögzített időn belül válaszolni fogunk minden olyan kérésére, amely jogai gyakorlására irányul. Ahol a jogszabályok erre lehetőséget adnak, kérése teljesítéséért díjat számíthatunk fel.

   Annak érdekében, hogy segítsük jogai megértésében, az alábbiakban összefoglaljuk őket, és irányelveket adunk azokra a különböző körülményekre vonatkozóan, amelyek fennállása esetén jogai érvényesülhetnek. A jogaira vonatkozó további információkért, vagy ha bármelyik jogával élni kíván, kérjük, keressen minket a jelen Adatvédelmi Tájékoztató végén található bármely elérhetőségünkön.

   Jogai részletesebben:

   1. Tájékozódási jog: Ez azt jelenti, hogy jogosult világos, átlátható és könnyen érthető információkat kapni arról, hogy miként használjuk a személyes adatait, és milyen jogok illetik meg. Ezért közöljük Önnel a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt információkat.
   2. Hozzáférés: Ön jogosult lehet elérni, áttekinteni és helyesbíteni a Resideo Connected Home Termékeink vagy a velünk való kapcsolatfelvétel útján gyűjtött adatokat. Egyes esetekben ezt úgy teheti meg, hogy belép arra az oldalra, amelyen az információt rendelkezésre bocsátotta. Adatai pontosságának megőrzését elősegítheti, ha értesít minket postacímének, telefonszámának vagy e-mail címének változásairól.
   3. Tiltakozás: Ön jogosult kifogást emelni bizonyos típusú adatkezelési tevékenységek végzése ellen, beleértve azokat is, ahol jogos érdekre támaszkodunk a személyes adatai kezeléséhez, vagy ahol a személyes adatait direkt marketing céljára kezeljük. Egyes esetekben bizonyíthatjuk, hogy nyomós és jogos érdekeink fűződnek személyes adatai kezelésének folytatásához, amely esetben nem vagyunk kötelesek eleget tenni a kérésének.
   4. Törlés: Ön jogosult kérni személyes adatai törlését, például ha az adatokra nincs már szükség azokhoz a célokhoz, amelyek érdekében gyűjtöttük.
   5. Korlátozás: Ön jogosult kérni, hogy korlátozzuk személyes adatai kezelését, például ha vitatja az adatok pontosságát.
   6. Adathordozhatóság: Ön jogosult lehet arra, hogy adatait megkapja, és saját céljaira felhasználhassa. Ezt az adathordozhatóságra vonatkozó jognak nevezik, és ahol alkalmazható, szükségessé teszi, hogy személyes adatait az adatok használhatóságának csorbítása nélkül a rendszereinkből Önnek vagy (ahol technikailag megvalósítható) egy Ön által kiválasztott harmadik félnek átadjuk, lemásoljuk vagy továbbítsuk.
   7. Hozzájárulás: Amennyiben hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez, akkor bármikor jogosult visszavonni a hozzájárulását, ha megkeres bennünket a jelen Adatvédelmi Tájékoztató végén található elérhetőségeink egyikén, vagy bármely marketing e-mailünk „unsubscribe” (leiratkozás) linkje használatával. Ez nem érinti az addigi adatkezelések jogszerűségét.

   Ha kérdése merül fel a jogaival kapcsolatban, vagy gyakorolni szeretné jogait, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit a következő hivatkozáson keresztül küldheti be:

   https://contractorpro.secure.force.com/PrivacyInformationRequestForm/

   N. Az Adatvédelmi Tájékoztató módosításai

   A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kikötései időről időre módosíthatók. Minden változást feltüntetünk ezen az oldalon, és jelentős változás esetén megtesszük a jogszabályok által előírt további lépéseket.

   O. Kapcsolat

   Amennyiben kérdése van az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, forduljon hozzánk e-mail üzenet formájában a ResideoPrivacy@Resideo.com címen, vagy küldjön levelet postai úton a Resideo alábbi címeinek egyikére:

   A Honeywell Home termékcsalád és az EvoHome termékcsalád esetén:
   Címzett: Resideo – Adatvédelem
   Ademco Supply SRL
   Bukarest, 2nd District,
   4B and 2-4 George Constantinescu Street
   Building A, 3rd Floor,
   Bukarest, Románia.

   A Total Connect Security 2.0E termékcsalád esetén:
   Címzett: Resideo – Adatvédelem
   Securité Communications SAS
   1198, Avenue du Dr. Maurice Donat,
   06250 Mougins,
   Sophia Antipolis,
   Franciaország

   A Videofield Security termékcsalád esetén:
   Címzett: Resideo – Adatvédelem
   RSI Video Technologies SAS
   25 rue Jacobi-Netter,
   67200 Strasbourg,
   Franciaország

   Ha kapcsolatba szeretne lépni az adatvédelmi tisztviselővel, vegye fel velünk a kapcsolatot a ResideoPrivacy@Resideo.com.címen

   Egyéb kérdések esetén (a terméktámogatást is beleértve) vegye fel velünk a kapcsolatot a hchtech@honeywellhome.com. címen.

   Ha Ön nem elégedett bármely panaszára adott válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy az Ön adatainak feldolgozása nem felel meg az adatvédelmi törvényeknek, panaszt tehet az adatvédelmi hatóságnál. Ugyanakkor örömmel vennénk, ha megosztaná velünk aggodalmait, ezért kérjük, esetleges panaszaival kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal.

back-to-top