Декларация За Поверителност И Бисквитки

Последна актуализация: 29 октомври 2018 г.

Въведение

Resideo Technologies, Inc. („Компанията“, „наша“, „нас“, „ние“ или „ни“), „администраторът“ на личната информация, която събираме за Вас съгласно тази Декларация за поверителност, се ангажира да защитава поверителността Ви. Настоящата Декларация за поверителност разяснява подробно стъпките, които предприемаме, за да защитим Вашата лична информация, когато посетите някой от нашите уебсайтове или приложения, съдържащи връзка към тази Декларация за поверителност (наричани заедно нашите „Сайтове“), или когато се свържете с нас. Тя описва как обработваме личната информация, свързана с Вас, включително видовете лична информация, която събираме, целите, за които я използваме, видовете трети страни, с които я споделяме, както и всички права, които може да имате по отношение на такава информация. Лична информация е информация или комбинация от части от информация, която позволява да бъдете идентифицирани.

Настоящата Декларация за поверителност важи само когато посетите някой от нашите Сайтове, съдържащи връзка към тази Декларация за поверителност, или когато се свържете с нас, например с коментар, запитване или заявка за поддръжка на клиенти. Личната информация, събрана за Вас във връзка с други уебсайтове, продукти, услуги или мобилни приложения на Компанията (включително тези, предоставени Ви от компаниите от нашата група), може да бъде обхваната от други декларации за поверителност. Важно е да прочетете настоящата Декларация за поверителност заедно с всички други декларации за поверителност или други бележки, които може да Ви предоставяме в конкретни случаи, когато събираме или обработваме личната Ви информация, за да напълно наясно как и защо използваме Вашата информация.

Чрез използването на или осъществяването на достъп до нашите Сайтове, или свързването с нас Вие се съгласявате, че може да обработваме Вашата лична информация по начина, описан в тази Декларация за поверителност. Използването на нашите Сайтове от Ваша страна и всякаква информация, която предоставяте чрез тях, във всички случаи е предмет на настоящата Декларация за поверителност и правилата и условията, приложими към Сайтовете.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА ЗА ЛИЦА С МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА (ЕИЗ): АКО СТЕ ЛИЦЕ, ЧИЕТО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ Е ЕИЗ, МОЖЕ ДА ИМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ, ОПИСАНИ В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО В СЛУЧАИ, КОГАТО СЕ ОПИРАМЕ НА ЗАКОНЕН ИНТЕРЕС ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ КОГАТО Я ОБРАБОТВАМЕ ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ. В НЯКОИ СЛУЧАИ МОЖЕ ДА ДОКАЖЕМ, ЧЕ ИМАМЕ УБЕДИТЕЛНИ ЗАКОНОВИ ОСНОВАНИЯ ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ, И ТОГАВА НЕ СМЕ ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ИЗПЪЛНИМ ИСКАНЕТО ВИ.

Щракнете върху една от връзките по-долу, за да преминете към раздела, който Ви интересува:

 1. Събиране на информация от наша страна
 2. Използване на информацията от наша страна
 3. Правното основание, въз основа на което обработваме информацията
 4. Анонимизиране на информацията
 5. За какъв период съхраняваме информацията
 6. Разкриване на информацията
 7. Трансфери на технологии
 8. Сигурност
 9. Бисквитки
 10. Функция „Не проследявай“
 11. Вашите права
 12. Информация на деца
 13. Връзки към други уебсайтове
 14. Връзка с нас
 15. Промени на настоящата Декларация за поверителност

1) Събиране на информация от наша страна

a) Информация, събирана директно от Вас. Когато посетите нашите Сайтове, може да Ви поискаме лична информация, за да Ви предоставим услуга или да извършим трансакция, която сте заявили. Възможно е също така да ни предоставите лична информация, когато се свържете с нас (например с коментар, запитване или заявка за поддръжка на клиенти) или регистрирате акаунт, за да използвате нашите Сайтове.

Личната информация, която събираме от Вас, когато използвате нашите Сайтове, може да включва:

 • идентификационни данни, като например име, обръщение, име на компанията/организацията, имейл адрес, телефонни и факс номера и физически адрес (включително улица, град, щат, пощенски код и/или държава);
 • идентификационни данни, като например име, обръщение, име на компанията/организацията, имейл адрес, телефонни и факс номера и физически адрес (включително улица, град, щат, пощенски код и/или държава);
 • данни за регистрация, като например предоставената от Вас информация, когато регистрирате акаунт, за да използвате нашите Сайтове, включително потребителски имена и пароли;
 • данни за набиране на персонал, включително информация, подадена във връзка с кандидатстване или запитване за работа (както е описано по-долу);
 • данни за маркетинг и комуникации, включително предпочитанията Ви за маркетинг и абонаментите Ви за наши публикации;
 • финансова информация, включително информация за кредитна карта или друга финансова сметка, чието предназначение е да ни позволи да улесним закупуването на продукти и услуги на Компанията, които може да се предлагат в нашите Сайтове;
 • информация за контрол на експорта, като например Вашата националност, гражданство и държава на местопребиваване, която ни позволява да определим дали отговаряте на изискванията на разпоредбите за контрол на експорта, за да получавате информация относно определени технологии;
 • данни за трансакции, включително запитвания за и поръчки на наши продукти и услуги и данни за плащания към и от Вас;
 • информация за регистрация за събития, включително информация, която предоставяте при попълване на формуляри за регистрация по електронен път; и
 • обратна връзка от Вас, включително обратна връзка за нашите Сайтове, както и за нашите продукти и услуги като цяло.

Ако не дадете поисканата информация, може да не сме в състояние да Ви предоставим заявената услуга или да извършим трансакцията Ви.

б) Информация, която събираме за Вас. Събираме определена информация за посещението Ви в нашите Сайтове, включително:

 • данни за използването, включително информация за това как използвате нашите Сайтове, кои страници преглеждате, броя на прехвърлените байтове, връзките, върху които щраквате, материалите, до които осъществявате достъп, датата и часа на достъп до Сайта, уебсайта, от който сте препратени чрез връзка към един от нашите Сайтове, и други действия, предприети в Сайтовете; и
 • технически данни, като например адреса на Вашия интернет протокол (IP), вида, възможностите и езика на Вашия браузър, и операционната Ви система.

За информация относно „бисквитките“, които използваме в нашите Сайтове, вижте раздела със заглавие „Бисквитки“ по-долу.

в) Информация за геолокация. За определени Сайтове, с Вашето изрично съгласие, може да събираме информация за точното местоположение в реално време (т.е. геолокация) на мобилното Ви устройство. Тази информация ще бъде използвана само за улесняване на Вашето използване на Сайтовете. Геолокацията на мобилното Ви устройство може да бъде разкривана на наши доставчици на услуги, които може да обработват тази информация във връзка с предоставянето на услуги от наше име. След като дадете съгласието си за събирането на информация за точното местоположение в реално време на мобилното Ви устройство, може да коригирате това съгласие по всяко време чрез управление на предпочитанията си за услугите за местоположение с помощта на настройките на мобилното си устройство.

г) Информация, събирана от трети страни. В съответствие с приложимото законодателство може да събираме лична информация за Вас от трети страни, като например уебсайтове/приложения на социални мрежи, които може да съчетаем с информацията, която вече съхраняваме за Вас, за да ни помогне да подобрим и персонализираме нашите Сайтове според Вашите предпочитания и за други цели, посочени в тази Декларация за поверителност.

2) Използване на информацията от наша страна

Може да използваме личната информация, събрана чрез нашите Сайтове или когато се свържете с нас, за цели, които включват:

 • Услуги и трансакции. Може да използваме Вашата лична информация, за да Ви предоставим услуги или да извършим трансакции, които сте заявили, включително, но не само, предоставяне на информация за продукти или услуги на Компанията, които сте закупили или използвате по друг начин, регистриране на закупени продукти, обработка на поръчки на продукти, обработка на гаранционни искове, замяна на ръководства за продукти, отговор на заявките за обслужване на клиенти и улесняване на използването на нашите Сайтове.
 • Администриране и защита на нашия бизнес и Сайтове. Може да използваме личната Ви информация, за да администрираме и защитаваме нашия бизнес и нашите Сайтове, включително за отстраняване на неизправности, техническо обслужване на системите, поддръжка, отчетност и хостване на данни.
 • Подобряване на нашия бизнес, Сайтове, продукти и услуги. Може да използваме личната Ви информация, за да извършваме бизнес анализи или за други цели, които ни помагат да развиваме и подобряваме качеството на бизнеса, Сайтовете, продуктите и услугите си (включително нови продукти и услуги), например чрез персонализиране на Сайтовете си според конкретните Ви предпочитания или интереси.
 • Маркетинг. В съответствие с приложимите закони и разпоредби може да използваме личната Ви информация, за да Ви информираме относно продукти или услуги, които може да представляват интерес за Вас, и по друг начин да комуникираме с Вас относно предложения, събития, новини, анкети, специални оферти и свързани теми. Можете да се отпишете от маркетинговите комуникации, изпращани по имейла, по всяко време и безплатно, като използвате връзката за отмяна на абонамента във всеки маркетингов материал, който получавате от нас по имейла, или като се свържете с нас чрез данните за контакт, посочени в настоящата Декларация за поверителност. В зависимост от Вашата държава на местопребиваване е възможно също да имате опция за отписване от други видове маркетингови комуникации; за повече информация се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в Декларацията за поверителност;
 • Кандидатстване за работа. Във връзка с кандидатстване или запитване за работа може да ни предоставите информация за себе си, като например резюме/автобиография, професионални препоръки, информация за образование и трудов стаж и информация за професионално обучение и сертификати. Ние и членовете на нашата група може да използваме тази информация за разглеждане на възможността за наемане на работа и за други цели, посочени във всяка отделна декларация за поверителност или друга бележка, предоставена във връзка с Вашата кандидатура.
 • Проучване и анализ. Може да използваме личната Ви информация, за да извършваме проучване и анализ, които да ни помогнат да разберем предпочитанията Ви за закупуване, да идентифицираме продуктите и услугите, които най-добре отговарят на изискванията Ви, и да измерваме ефективността на рекламите, които Ви показваме.
 • Принудително изпълнение. Може да използваме личната информация, която събираме, за да откриваме, предотвратяваме и реагираме на измами, нарушения на интелектуалната собственост, нарушения на нашите правила и условия, закононарушения или друга злоупотреба с нашите Сайтове.

Когато е разрешено от закона, може да комбинираме информацията, която събираме чрез нашите Сайтове, с друга информация, която съхраняваме за Вас (например информация за използването на нашите продукти и услуги), за да Ви предложим подобрено и последователно потребителско изживяване при взаимодействие с нас или за други цели, посочени в тази Декларация за поверителност.

3) Правното основание, въз основа на което обработваме информацията

Когато се изисква от закона, ще гарантираме, че има правно основание за обработването на личната Ви информация. В повечето случаи правното основание ще бъде следното:

 • обработването е необходимо за изпълнението на услугите, които Ви предоставяме;
 • обработването е необходимо за спазване на нашите правни задължения, включително спазването на приложимите закони, разпоредби, правителствени и полуправителствени искания, съдебни разпореждания или призовки;
 • обработването се основава на съгласието Ви за обработването на Вашата лична информация за една или повече от посочените цели (например маркетинг); или
 • обработването е необходимо, за да бъдат удовлетворени нашите законни интереси, например за разработване и подобряване на нашите Сайтове, продукти и/или услуги в полза на нашите клиенти.

4) Анонимизиране на информацията

В съответствие с приложимото законодателство може да анонимизираме личната Ви информация, така че да не може да се използва повече за идентифицирането Ви. Анонимизираната информация не се счита за лична информация, поради което не е предмет на настоящата Декларация за поверителност. Може да събираме, използваме и споделяме анонимизирана информация за всякакви цели.

5) За какъв период съхраняваме информацията

Периодът, за който съхраняваме Вашата лична информация, е различен в зависимост от целта на обработването. Например съхраняваме лична информация, която е необходима, за да Ви предоставяме продукти и услуги или за да улесним трансакциите, които сте заявили, докато сте клиент на Компанията. Съхраняваме личната Ви информация за маркетингови цели, докато не се отпишете от получаване на по-нататъшни директни маркетингови комуникации в съответствие с приложимото законодателство. Ако подадете кандидатура за работа чрез нашите Сайтове, ще запазим подробностите на кандидатурата Ви, както е посочено в Декларацията за поверителност или друга бележка, предоставена Ви във връзка с Вашата кандидатура, или според други изисквания на закона. Във всички останали случаи съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, посочени в тази Декларация за поверителност, след което те се анонимизират (когато това е разрешено от приложимото законодателство), изтриват или унищожават.

6) Разкриване на информацията

Може да споделяме личната Ви информация с избрани трети страни в съответствие с приложимото законодателство, включително както е посочено по-долу.

 • Компаниите от нашата група. Може да споделяме личната Ви информация с нашите свързани лица и компании от групата, която е основателно необходима за целите, посочени в тази Декларация за поверителност.
 • Доставчици на услуги. Може да споделяме личната Ви информация с компании, с които сме сключили договори за предоставяне на услуги от наше име, като например хостване на уебсайтове, провеждане на проучвания, обработка на трансакции, анализ на нашите Сайтове и извършване на анализи за подобряване на качеството на нашия бизнес, Сайтове, продукти и услуги. Ние изискваме от тези доставчици на услуги да защитават поверителността на Вашата лична информация.
 • Дистрибутори и други доверени бизнес партньори. Може да споделяме личната Ви информация с трети страни, които разпространяват продуктите ни, и с други доверени бизнес партньори, за цели, които включват разрешаване на тези трети страни да изпращат маркетингови комуникации до Вас. Такова споделяне на лична информация за маркетингови цели ще се извършва в съответствие с приложимите закони и разпоредби.
 • Разкриване на информация във връзка с трансакции. Във връзка с определени трансакции може да разкрием част или цялата Ви лична информация на финансови институции, правителствени организации и транспортни компании или пощенски служби, участващи в изпълнението на трансакцията.
 • Разкриване на информация във връзка с придобивания или изтегляния на инвестиции. Може да възникнат обстоятелства, при които, поради стратегически или други бизнес причини, Компанията решава да продаде, купи, изтегли инвестициите си, слее или по друг начин да реорганизира бизнесите си в някои държави. Ние може да разкриваме информация, която съхраняваме за Вас, до степента, до която е обосновано необходима, за да продължите с договарянето или изпълнението на сливане, придобиване, изтегляне на инвестиции или продажба на всички или част от активите на Компанията.
 • Разкриване на информация по други причини. Може да разкриваме лична информация, ако това се изисква или е разрешено от закона или е добросъвестно убеждение, че подобно действие е необходимо за спазване на правните изисквания или на съдебен процес, в който участваме, за защита на нашите права или имущество или при спешни обстоятелства – за защита на личната безопасност на което и да е физическо лице.

7) Трансфери на технологии

Ние сме глобална компания. Чрез използване или осъществяване на достъп до нашите Сайтове или свързване с нас и предоставяне на Вашата информация на нас Вие потвърждавате и приемате, че Вашата лична информация може да бъде събирана във, предавана на и до нея да бъде осъществяван достъп от Компанията, компании от нашата група, доставчици, дистрибутори и други бизнес партньори и/или представители, които се намират в държави извън Вашата държава или местопребиваване, включително, но не само, САЩ, Мексико и Индия, в съответствие с приложимото законодателство. Моля, имайте предвид, че средствата за защита на поверителността и правните изисквания, включително правата на органите да осъществяват достъп до личната Ви информация, в някои от тези държави може да не са еквивалентни на тези в държавата Ви на местопребиваване. Въпреки това ще предприемем разумни стъпки, за да защитим личната Ви информация и да осигурим ниво на защита на личната информация, сравнимо с това в държавата Ви на местопребиваване.

Потребители с местопребиваване в Европейската икономическа зона (ЕИЗ)

Където е необходимо, с компаниите от нашата група, доставчиците на услуги, изпълнителите, дистрибуторите и другите бизнес партньори и представители сме въвели подходящи гаранции, за да сме сигурни, че предаването на лична информация извън ЕИЗ е достатъчно защитено. Тези гаранции обикновено включват стандартните договорни клаузи на ЕС в съответствие с чл. 46, ал. 2 от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС. За повече информация относно въведените подходящи гаранции за защита на личната Ви информация се свържете с нас, като използвате данните за контакт в края на настоящата Декларация за поверителност.

8) Сигурност

Ние сме ангажирани да защитаваме сигурността на личната Ви информация. Използваме различни технологии и процедури за сигурност, за да защитим Вашата лична информация от непозволен достъп, използване или разкриване, включително за прилагане на такива мерки за сигурност, които може да се изискват от приложимото законодателство. Нито една информационна система обаче не може да е 100% защитена, затова не можем да гарантираме абсолютната сигурност на личната Ви информация. Освен това не носим отговорност за сигурността на информацията, която предавате към Сайтовете по мрежи, върху които нямаме контрол, включително по интернет и безжични мрежи.

Защитата и сигурността на личната Ви информация зависи и от Вас. В случаите, когато сме Ви предоставили (или сте избрали) потребителски идентификатор и парола за достъп до Сайтовете, Вие носите отговорност за запазване на поверителността на тези идентификационни данни за влизане и за неразкриването им на други лица.

9) Бисквитки и подобни технологии

 • Какво е бисквитка?

Бисквитките са текстови файлове, съдържащи малки количества информация, които се изтеглят на твърдия Ви диск или в паметта на браузъра Ви, когато посетите един от нашите Сайтове. Бисквитките са полезни, тъй като помагат да се организира съдържанието и оформлението на нашите Сайтове и ни позволяват да разпознаем компютрите или другите устройства, от които е влизано преди това в нашите Сайтове. Бисквитките изпълняват много различни задачи, като например да разрешават на Сайтовете ни да запомнят настройките на предпочитанията Ви и да ни помагат да подобрим полезността и производителността на Сайтовете си, както и потребителското Ви изживяване при тяхното използване.

Сайтове ни може също така да съдържат електронни изображения, известни като уеб маяци, наричани понякога пикселни маркери или gif-ове, които ни позволяват да броим потребителите, посетили конкретни страници. Може да включим уеб маяци в промоционални електронни съобщения или бюлетини, за да определим дали съобщенията са били отворени и дали са били предприети действия във основа на тях.

 • Категории бисквитки и подобни технологии, които използваме

Видът бисквитка или подобна технология, който може да се използва в Сайтовете ни, може да бъде включен в 1 от 4-те категории: строго необходими, бисквитки за производителност, функционални и профилиращи бисквитки и бисквитки за реклама.

 1. Строго необходими бисквитки
 2. Тези бисквитки са от съществено значение, тъй като Ви позволяват да се придвижвате из Сайтовете ни и да използвате техните функции, особено във връзка с търсенето на информация и подаването на поръчки. Без тези бисквитки услугите, които сте заявили, не могат да бъдат предоставени. Тези бисквитки не събират информация за Вас, която би могла да бъде използвана за маркетинг или за запомняне на това къде сте били в интернет. Пример за строго необходима „бисквитка“ е „бисквитката за пазарска кошница“, използвана за запомняне на продуктите, които желаете да закупите, когато добавяте продукти към Вашата пазарска кошница или преминавате към плащане.

 3. Бисквитки за производителност
 4. Тези бисквитки събират информация относно начина, по който използвате нашите Сайтове, например кои страници посещавате най-често и дали получавате съобщения за грешки от определени страници. Тези бисквитки събират информация, която се използва, за да се подобри начинът, по който работят Сайтовете ни. Без тези бисквитки не можем да научим каква е производителността на Сайтовете ни и да направим подходящи подобрения, които биха могли да направят по-добро изживяването Ви при сърфиране. Примери за бисквитки за производителност, които използват Сайтовете ни, включват Google Анализ и Adobe Analytics (вижте допълнителни разяснения по-долу).

 5. Функционални и профилиращи бисквитки
 6. Тези бисквитки позволяват на Сайтовете ни да съхраняват информацията, която предоставяте, като например предпочитанията си за език на сайта, както и да съхраняват техническа информация, полезна за взаимодействията Ви с нашите Сайтове. Те запомнят например потребителския Ви идентификатор и елементите на потребителския Ви профил. Освен това те гарантират, че изживяването Ви при използването на Сайтовете и нашите маркетингови дейности са подходящи за Вас. Също така те може да се използват за предоставяне на услуги, които сте заявили, като гледане на видеоклип или коментиране в блог. Тези бисквитки няма да се използват за проследяване на активността Ви при сърфиране в други уебсайтове.

  Без тези бисквитки уебсайтът не може да запомни изборите, които сте направили преди това, или да персонализира изживяването Ви при сърфиране. Например използваме бисквитка, за да запазим предпочитанията Ви за език, което ни позволява да Ви представяме резултатите от търсенето на продукти на правилния език, и използваме друга бисквитка, за да съхраним избора Ви за появата на банера с информация за бисквитките, който показваме в нашата Сайтове. Тази бисквитка ще ни помогне да запомним избора Ви за появата на банера с информация за бисквитките, когато впоследствие посетите същия сайт, където сте направили своя избор за банера, както и всички други Сайтове на Компанията със същия домейн или същия домейн от първо ниво.

 7. Бисквитки за реклама и подобни технологии
 8. Тези бисквитки или подобни технологии може да се използват за показване на реклами, които са по-подходящи за Вас и Вашите интереси. Те може да се използват и за ограничаване на броя пъти, в който виждате рекламите, а така също и за измерване на ефективността на рекламната кампания. Тези бисквитки може да проследяват посещенията Ви на други уебсайтове. Без тези бисквитки или други технологии онлайн рекламите, които ще виждате, ще бъдат по-малко подходящи за Вас и Вашите интереси.

  Позволяваме на рекламни партньори, явяващи се трети страни, да използват бисквитки и други технологии, за да събират информация за дейностите Ви при сърфиране в течение на времето и в различните уебсайтове, когато използвате Сайтовете ни, включително продукти, които разглеждате или купувате, както и Вашето местоположение. Примери за бисквитки за реклама или подобни технологии, които използваме, включват Google AdWords и Facebook Pixels.

  Настройка на предпочитанието Ви за бисквитки

  Може да Ви поискаме съгласието да използваме бисквитки, както е описано в настоящата Декларация за поверителност, чрез банер с информация за бисквитките при първото Ви използване на нашите Сайтове. Обикновено можете да променяте настройките на браузъра си, за да откажете бисквитките, и можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като промените настройките на браузъра си, за да отхвърлите или деактивирате бисквитките. Ако решите да откажете бисквитките, е възможно да не можете да използвате напълно функциите на Сайтовете или други уебсайтове, които посещавате.

  Използване на уеб анализи от наша страна

  Използваме стандартни за отрасъла уеб анализи за проследяване на посещенията на нашите Сайтове. Тези анализи се предоставят от Google Анализ, Adobe Analytics, Facebook Pixels, Sitecore Analytics и Coveo („Доставчици на уеб анализ“). Информацията, генерирана от бисквитката, за използването на нашите Сайтове от Ваша страна (включително IP адреса Ви) ще бъде предадена на и съхранявана от нашите Доставчици на уеб анализ на техните сървъри. Доставчиците на уеб анализ ще използват тази информация за целите на оценяването на използването на нашите Сайтове от Ваша страна, съставянето на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и предоставянето на други услуги, свързани с дейността в уебсайта и използването на интернет. Доставчиците на уеб анализ също така може да предават тази информация на трети страни, когато това се изисква от закона или когато такива трети страни обработват информацията от тяхно име.

  Може да се отпишете от уеб анализите на Google, Adobe или Facebook или по друг начин да управлявате как да се използват тези технологии, когато посещавате нашите Сайтове, като следвате указанията тук:

  Връзка за отписване от Google Анализ

  Връзка за отписване от Adobe Analytics

  Връзка към настройките за поверителност на Facebook (трябва да сте влезли в профила си)

10) Функция „Не проследявай“

Някои уеб браузъри може да предават сигнали „не проследявай“ към Сайтовете, с които потребителят комуникира. Поради различията в начина, по който уеб браузърите включват и активират тази функция, не винаги е ясно дали потребителите възнамеряват тези сигнали да бъдат предадени или дали дори знаят за тях. Понастоящем не предприемаме действия в отговор на тези сигнали.

11) Вашите права

Може да имате определени права по отношение на личната информация за Вас, която се събира чрез Сайтовете или когато се свържете с нас. Ако мястото Ви на пребиваване е в ЕИЗ, описаните по-долу права може да са приложими за Вас. Правилата, които са приложими за другите потребителите, ще зависят от законите на държавата на местопребиваване. Ще Ви съдействаме за упражняването на правата, които са приложими за Вас, в съответствие с приложимото законодателство. За повече информация относно правата Ви се свържете с нас, като използвате данните за контакт в края на настоящата Декларация за поверителност.

 • Достъп: Може да имате право на достъп, преглеждане и коригиране на личната информация, събирана чрез нашите Сайтове или когато се свързвате с нас. В някои случаи можете да направите това, като отидете на страницата, където сте предоставили информацията. Можете да ни помогнете да поддържаме точността на информацията Ви, като ни уведомявате за всяка промяна в пощенския адрес, телефонния номер или имейл адреса си.
 • Възражение: МОЖЕ ДА ИМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАБОТКА НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СЕ ОПИРАМЕ НА ЗАКОНЕН ИНТЕРЕС ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ КОГАТО Я ОБРАБОТВАМЕ ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ. В НЯКОИ СЛУЧАИ МОЖЕ ДА ДОКАЖЕМ, ЧЕ ИМАМЕ УБЕДИТЕЛНИ ЗАКОНОВИ ОСНОВАНИЯ ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ, И ТОГАВА НЕ СМЕ ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ИЗПЪЛНИМ ИСКАНЕТО ВИ.
 • Изтриване: Може да имате право да поискате изтриване на личната Ви информация, например в случаите, когато информацията вече не е необходима за целите, за които е била събрана.
 • Ограничаване: Може да имате право да поискате да ограничим обработването от наша страна на личната Ви информация, например в случаите, когато оспорвате точността на информацията.
 • Преносимост на данните: Може да имате право да получавате и използвате повторно личната си информация за свои собствени цели. Това е известно като право на преносимост на данните и, където е приложимо, изисква от нас да преместим, копираме или пренесем личната Ви информация от системите си към Вас или (където е технически осъществимо) към трета страна, избрана от Вас, без да се засяга нейната използваемост.
 • Съгласие: Ако сте предоставили съгласието си за обработката на личната Ви информация, може да имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас чрез данните за контакт в края на настоящата Декларация за поверителност или, в случая на маркетинг по имейла, чрез връзката за отмяна на абонамента във всеки от нашите маркетингови имейли. Това няма да засегне законността на каквото и да е обработване до този момент.

Ще отговорим на всякакви искания от Ваша страна за упражняване на правата Ви в рамките на законово установените срокове. Може да начислим такса за обработване на искането Ви, когато е разрешено от закона. За да упражните което и да е от правата си, се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в края на настоящата Декларация за поверителност. Може да предприемем стъпки, за да потвърдим самоличността Ви, преди да предприемем действия по дадено искане. Ако смятате, че обработването на личната Ви информация не е в съответствие със закона за защита на данните, можете да подадете жалба до надзорния орган, отговарящ за контрола на спазването на закона за защита на данните във Вашата юрисдикция. Все пак ще се радваме, ако имаме възможност да разрешим проблема Ви, затова не се колебайте да се свържете с нас относно всякакви жалби, които може да имате.

Ако имате въпроси относно правата си или искате да ги упражните, можете да изпратите въпросите, свързани с поверителността, като използвате следната връзка:

https://contractorpro.secure.force.com/PrivacyInformationRequestForm?lang=bg

12) Информация на деца

Ние не събираме информация от деца съзнателно и не насочваме нашите Сайтове към деца. Значението на понятието „деца“ зависи от законите и разпоредбите в юрисдикцията, в която се намирате.

13) Връзки към други уебсайтове

Нашите Сайтове може да съдържат връзки към уебсайтове, продукти и услуги на трети страни. Ние не носим отговорност за тези уебсайтове, продукти и услуги, техните правила или събирането или друго обработване на Вашата лична информация от тяхна страна. Практиките на тези трети страни по отношение на информацията, събирана чрез техните уебсайтове, продукти или услуги, се регулират от техните собствени правила за поверителност. Препоръчваме Ви да се запознаете с правилата за поверителност на тези трети страни.

14) Връзка с нас

Ако имате въпроси относно настоящата Декларация за поверителност или обработването на личната Ви информация, искате да подадете жалба или да се обърнете към нашия служител по защита на данните, моля, свържете се с нас, като използвате посочените по-долу данни за контакт. Ще разгледаме незабавно Вашия проблем и ще се стремим да постигнем задоволително решение.

Имейл:

ResideoPrivacy@Resideo.com

Пощенски адрес:

Resideo Privacy

251 Little Falls Drive

Wilmington DE 19808

United States

15) Промени на настоящата Декларация за поверителност

Може да актуализираме тази Декларация за поверителност от време на време. Когато го направим, ще променим датата на „последна актуализация“ в горната и долната част на Декларацията за поверителност и ще предприемем съответните допълнителни стъпки, които може да се изискват от закона.

Последна актуализация: 29 октомври 2018 г.

back-to-top