Prohlášení O Ochraně Osobních Údajů a Informace O Souborech Cookie

Poslední aktualizace 29. října 2018

Úvod

Společnost Resideo Technologies, Inc. (dále jen „společnost“, „naše“, „námi“ nebo „my“) jako správce dat, který spravuje osobní údaje a shromažďuje je v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, se zavazuje chránit vaše soukromí.V tomto prohlášení jsou podrobně popsána opatření podniknutá na ochranu vašich osobních údajů při návštěvě našich webových stránek či aplikací, které obsahují odkaz na toto prohlášení (společně naše „webové stránky“), nebo při kontaktu s námi.Popisují způsob zpracování vašich osobních údajů, včetně typů shromažďovaných informací, účelu jejich použití, typů třetích stran, se kterými je sdílíme, a vašich práv týkajících se těchto údajů.Osobní údaje jsou takové údaje nebo kombinace částí těchto údajů, které umožňují vaši identifikaci.

Toto prohlášení platí jen při návštěvě našich webových stránek, které na toto prohlášení odkazují, nebo když nás kontaktujete, například kvůli komentáři, dotazu nebo žádosti o zákaznickou podporu.Na osobní údaje, které o vás shromažďují weby, produkty, služby nebo mobilní aplikace jiných společností (včetně těch, které jste získali od naší skupiny společností), se vztahují jiná prohlášení o ochraně osobních údajů.Proto je důležité si toto prohlášení přečíst společně s dalšími prohlášeními o ochraně osobních údajů nebo jinými oznámeními, které vám sdělíme při zvláštních příležitostech, jako je shromažďování nebo zpracování osobních údajů, abyste přesně věděli, proč a jak vaše údaje používáme.

Pokud použijete naše webové stránky, otevřete je nebo nás kontaktujete, souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje zpracujeme způsobem, který je popsaný v tomto prohlášení.Používání našich webových stránek, jakož i veškeré informace, které jejich prostřednictvím zadáte, se vždy řídí tímto prohlášením a příslušnými podmínkami a ujednáními, které pro tyto webové stránky platí.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO REZIDENTY EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU (EEA) REZIDENTI EEA MAJÍ PRÁVO NĚKTERÉ TYPY ZPRACOVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ POPISOVANÝCH V TOMTO PROHLÁŠENÍ ODMÍTNOUT. TÝKÁ SE TO PŘÍPADŮ, KDY PŘEDPOKLÁDÁME VÁŠ LEGITIMNÍ ZÁJEM NA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO KDY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU.V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH MŮŽEME PROKÁZAT, ŽE MÁME PÁDNÉ DŮVODY KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. V TAKOVÝCH PŘÍPADECH NEJSME POVINNI VAŠÍ ŽÁDOSTI VYHOVĚT.

Kliknutím na některý z následujících odkazů přejdete k oddílu, který vás zajímá:

 1. Shromažďování údajů
 2. Používání údajů
 3. Právní úprava zpracování údajů
 4. Anonymizace údajů
 5. Jak dlouho údaje uchováváme
 6. Zveřejňování údajů
 7. Mezinárodní přenosy
 8. Zabezpečení
 9. Soubory cookie
 10. Signály „Do Not Track“k
 11. Vaše práva
 12. CÚdaje dětí
 13. Odkazy na jiné weby
 14. Kontaktujte nás
 1. Shromažďování údajů

  a) Údaje shromažďované přímo od vás. Při návštěvě našich webových stránek vás můžeme požádat o vaše osobní údaje, abychom mohli poskytnout službu nebo provést požadovanou transakci. Osobní údaje nám také můžete poskytnout, když nás kontaktujete (např. nám pošlete komentář, dotaz nebo žádost o podporu) nebo si zaregistrujete účet, abyste mohli používat naše webové stránky.

  Při používání našich webových stránek od vás shromažďujeme tyto osobní údaje:

  • Údaje o identitě, jako je vaše jméno, titul, název společnosti nebo organizace, e-mailová adresa, telefonní a faxové číslo a poštovní adresa (včetně ulice, obce, kraje, poštovního směrovacího čísla a/nebo země).
  • Registrační údaje, například údaje, které zadáte při registraci účtu, abyste mohli používat naše webové stránky, včetně uživatelských jmen a hesel.
  • Náborové údaje, včetněinformací poskytnutích v souvislosti s žádostí o zaměstnání nebo dotazem na zaměstnání (viz níže).
  • Marketingové a komunikační údaje, včetně vašich marketingových předvoleb a přihlášení k odběru našich publikací.
  • Finanční údaje, ivčetně informací o účtu platební karty nebo o jiném peněžním účtu pro účely nákupu produktů a služeb naší společnosti, které jsou dostupné na našich webových stránkách.
  • Údaje pro kontrolu exportu, například vaše národnost, občanství a země trvalého pobytu, které nám umožní rozhodnout, zda podle nařízení o kontrole vývozu smíte dostávat informace o určitých technologiích.
  • Údaje o transakci, včetnědotazů týkajících se objednávek našich produktů a služeb a podrobností o příchozích a odchozích platbách.
  • Údaje o registraci události, včetně informací, které poskytujete při vyplňování elektronických registračních formulářů.
  • Vaše připomínky a názory, včetně názoru na naše webové stránky a obecných názorů a připomínek k našim produktům a službám.

   

  Pokud nám požadované údaje neposkytnete, můžete se stát, že vám nebudeme moci poskytnout požadovanou službu nebo dokončit transakci.

  b) Jaké údaje o vás shromažďujeme. Shromažďujeme určité údaje o návštěvě našich webových stránek, například:

  • Údaje o použití, včetně údajů o způsobu použití našich webových stránek, o prohlížených stránkách, o počtu přenesených bajtů, o odkazech, na které kliknete, o otevřených materiálech, o datu a času přístupu k webové stránce, o webové stránce s odkazem na naši webovou stránku a o dalších akcích prováděných na našich webových stránkách.
  • Technické údaje, jako je IP adresa, typ a možnosti vašeho prohlížeče, dále váš jazyk a operační systém.

  Informace o souborech cookie, které používáme na našich webových stránkách, najdete v následujícím oddílu Soubory cookie.

  c) Údaje o zeměpisné poloze. Na některých webových stránkách můžeme s vaším výslovným souhlasem shromažďovat přesnou aktuální polohu (tzv. zeměpisnou polohu) vašeho mobilního zařízení. Tyto údaje slouží jen k tomu, abyste mohli používat naše webové stránky. Zeměpisnou polohu vašeho mobilního zařízení můžeme sdělit našim poskytovatelům služeb, kteří mohou tyto údaje zpracovat v souvislosti se službami poskytovanými naším jménem. Pokud jste souhlasili se shromažďováním údajů o přesné aktuální poloze svého mobilního zařízení, můžete svůj souhlas odvolat v předvolbách služeb zjišťování polohy v nastavení svého mobilního zařízení.

  d) Údaje shromažďované od třetích osob.

  Podle platného zákona smíme od třetích osob shromažďovat vaše osobní údaje. Mohou to být například webové stránky nebo aplikace sociálních sítí. Tyto údaje můžeme kombinovat s informacemi, které o vás máme, abychom mohli zlepšit naše webové stránky a přizpůsobit je vašim předvolbám, případně z jiných důvodů uvedených v tomto prohlášení.

 2. Používání údajů

  Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek nebo v případě, že nás kontaktujete, můžeme použít pro tyto účely:

  • Služby a transakce. Vaše osobní údaje používáme k poskytování služeb nebo provádění požadovaných transakcí. Může se jednat například (ale nikoli výlučně) o poskytnutí informací o zakoupených nebo jinak používaných produktech či službách naší společnosti, registraci zakoupených produktů, zpracování objednávek produktů, vyřizování reklamací, poskytování náhradních příruček k produktům, vyřizování vašich požadavků v rámci služeb zákazníkům nebo o používání našich webových stránek.
  • Správa a ochrana naší obchodní činnosti a webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme používat ke správě a ochraně naší obchodní činnosti a našich webových stránek, včetně řešení potíží, údržby systémů, podpory, přípravy hlášení a hostování dat.
  • Zdokonalování naší obchodní činnosti, webových stránek, produktů a služeb. Vaše osobní údaje můžeme používat k obchodním analýzám a jiným účelům, které nám pomáhají rozvíjet naši obchodní činnost a zvyšovat její kvalitu, jakož i kvalitu našich webových stránek, produktů a služeb (včetně nových produktů a služeb), například tím, že naše webové stránky přizpůsobíme určitým preferencím nebo zájmům.
  • Marketing. Podle platných zákonů a nařízení smíme používat vaše osobní údaje, abychom vás informovali o produktech nebo službách, které vás mohou zajímat, nebo s vámi jiným způsobem komunikovali o našich nabídkách, událostech a novinkách, průzkumech, speciálních nabídkách a souvisejících tématech. Marketingovou komunikaci zasílanou e-mailem můžete kdykoli bezplatně zrušit, když použijete odkaz pro zrušení odběru v kterémkoli z e-mailových marketingových materiálů, které od nás dostáváte, nebo když se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto prohlášení. Můžete zrušit i ostatní typy marketingové komunikace, ale záleží na zemi vašeho trvalého pobytu. Další informace vám sdělíme, když se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktních údajů v tomto prohlášení.
  • Žádosti o zaměstnání. Uchazeči nebo zájemci o zaměstnání nám mohou o sobě poskytovat informace, jako je životopis, odborné reference, informace o dosaženém vzdělání a dosavadní praxi, dále informace o odborných kurzech a certifikacích. Naše společnost a členové naší skupiny smí tyto údaje používat k výběru zaměstnanců a jiným účelům uvedeným v samostatném prohlášení o ochraně osobních údajů nebo v jiném oznámení, které jste obdrželi v souvislosti se svou žádostí.
  • Průzkumy a analýzy. Vaše osobní údaje můžeme používat k průzkumům a analýzám, které nám pomáhají analyzovat vaše nákupní preference, identifikovat produkty a služby, které nejlépe vyhovují vašim požadavkům, a měřit účinnost zobrazované reklamy.
  • Vymahatelnost: Shromažďované osobní údaje můžeme používat k odhalování, prevenci a řešení podvodů, porušování duševního vlastnictví, našich podmínek a ujednání, porušování zákona nebo jiného zneužití našich webových stránek.

  Pokud to zákon dovoluje, můžeme údaje shromažďované prostřednictvím našich webů kombinovat s ostatními údaji, které o vás evidujeme (například údaje o používání našich produktů a služeb), abychom vám nabídli dokonalejší a jednotnější prostředí určené ke spolupráci se zákazníky nebo k jiným účelům uvedeným v tomto prohlášení.

 3. Právní úprava zpracování údajů

  Pokud to vyžaduje zákon, zajistíme, aby zpracování vašich osobních údajů mělo právní podklad.Právní podklad většinou znamená, že:

  • zpracování je nutné, abychom vám mohli poskytovat služby;
  • zpracování je nutné, abychom dodrželi zákonné požadavky, včetně dodržování platných zákonů, nařízení, státních a jiných obdobných požadavků, soudních rozhodnutí nebo předvolání;
  • zpracování vychází z vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů kvůli jednomu nebo více konkrétním účelům (např. marketing);
  • zpracování je nutné, protože na něm máme oprávněný zájem, například kvůli vývoji a zdokonalování našich webových stránek, produktů a/nebo služeb k prospěchu našich zákazníků.
 4. Anonymizace údajů

  Podle platných zákonů můžeme vaše osobní údaje anonymizovat, aby nebylo možné vás podle nich identifikovat.Anonymizované údaje se nepovažují za osobní údaje, a proto se na ně toto prohlášení nevztahuje.Anonymizované údaje můžeme shromažďovat, používat a sdílet k jakýmkoli účelům.

 5. Jak dlouho údaje uchováváme

  Doba uložení vašich osobních údajů se liší podle účelu jejich zpracování.Například osobní údaje potřebné k tomu, abychom vám mohli poskytovat produkty a služby nebo provedli požadované transakce, uchováváme tak dlouho, dokud jste zákazníky naší společnosti.Osobní údaje používané k marketingovým účelům uchováváme podle platného zákona tak dlouho, dokud nezrušíte příjem dalších přímých marketingových sdělení.Pokud nám prostřednictvím našich webových stránek odešlete žádost o zaměstnání, budeme podrobné informace o vaší žádosti uchovávat po dobu uvedenou v tomto prohlášení nebo v jiném oznámení, které vám doručíme v souvislosti s vaší žádostí, nebo dokud to vyžaduje zákon.V ostatních případech uchováváme vaše osobní údaje tak dlouho, dokud jsou potřeba ke splnění účelu uvedeného v tomto prohlášení. Po uplynutí této doby budou buď anonymizovány (pokud to vyžaduje platný zákon), odstraněny nebo zničeny.

 6. Zveřejňování údajů

  Podle platného zákona smíme vaše osobní údaje sdílet s vybranými třetími stranami. Týká se to těchto třetích stran:

  • Naše skupina společností. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi filiálkami a společnostmi naší skupiny, pokud k tomu existují přiměřené důvody, které jsou uvedeny v tomto prohlášení.
  • Poskytovatelé služeb. Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi, se kterými máme uzavřenou smlouvu o poskytování služeb naším jménem, jako je například hostování webů, provádění průzkumů, zpracování transakcí, analýza našich webových stránek a další analýzy, které zlepšují kvalitu naší obchodní činnosti, webových stránek, produktů a služeb. Od poskytovatelů služeb vyžadujeme, aby vaše osobní údaje chránili jako důvěrné.
  • Distributoři a jiní důvěryhodní obchodní partneři. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími osobami, které distribuují naše produkty, a s dalšími důvěryhodnými obchodními partnery, abychom jim umožnili například posílat vám marketingové materiály. Sdílení osobních údajů k marketingovým účelům probíhá podle platných zákonů a nařízení.
  • Zveřejnění v souvislosti s transakcemi. V souvislosti s určitými transakcemi můžeme zveřejnit některé nebo všechny vaše osobní údaje finančním institucím, státním úřadům a přepravním nebo poštovním společnostem, které se podílejí na uskutečnění transakce.
  • Zveřejnění v souvislosti s akvizicemi nebo odprodeji. Naše společnost se za určitých okolností může ze strategických nebo jiných obchodních důvodů rozhodnout v některých zemích prodat, koupit, odprodat, provést fúzi nebo jiným způsobem reorganizovat své podniky. Informace, které o vás máme, můžeme zveřejnit v přiměřeném rozsahu, který je nezbytně nutný k jednání nebo dokončení fúze, akvizice, odprodeje nebo prodeje veškerého majetku společnosti nebo jeho části.
  • Zveřejnění z jiných důvodů. Osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud to vyžaduje zákon (nebo nás k tomu opravňuje) nebo tak učiníme v dobré víře, že je to nutné ke splnění zákonných požadavků nebo kvůli dodržení právního procesu uplatňovaného vůči nám, dále k ochraně a obraně našich práv nebo majetku, v naléhavých případech a kvůli ochraně bezpečí osob.
 7. Mezinárodní přenosy

  Jsme globální společnost.Pokud používáte naše webové stránky nebo k nim přistupujete, kontaktujete nás nebo nám poskytnete informace, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje může podle platných zákonů shromažďovat, přenášet a otevírat naše společnost nebo naše skupina společností, dodavatelé, distributoři a jiní obchodní partneři a/nebo zástupci, kteří se nacházejí mimo zemi vašeho trvalého pobytu, včetně (ale nikoli výlučně) Spojených států, Mexika a Indie.Berete na vědomí, že ochrana osobních údajů a právní požadavky, včetně práv úřadů na přístup k vašim osobním údajům, nemusejí v některých z těchto zemí odpovídat právům platným v zemi vašeho trvalého pobytu.Přesto vynaložíme přiměřené úsilí, abychom ochránili vaše soukromí a zajistili takový stupeň ochrany osobních údajů, který je srovnatelný se zemí vašeho trvalého pobytu.

  Uživatelé z Evropského hospodářského prostoru (EEA)

  Pokud je to nutné, zavedli jsme v naší skupině společností, u poskytovatelů služeb, smluvních partnerů, distributorů a jiných obchodních partnerů a zástupců odpovídající opatření, abychom adekvátně ochránili osobní údaje přenášené mimo EEA.Tato opatření obvykle zahrnují standardní smluvní doložky EU podle článku 46 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v EU.Pokud potřebujete další informace o opatřeních podniknutých na ochranu vašich osobních údajů, kontaktujte nás. Kontaktní údaje najdete na konci tohoto prohlášení.

 8. Bezpečnost

  Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje, aby byly v bezpečí. Používáme různé bezpečnostní technologie a postupy, které nám pomáhají chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním, včetně implementace bezpečnostních opatření požadovaných platnými zákony. Žádný informační systém není 100% bezpečný, a proto nemůžeme zaručit, že vaše osobní údaje budou absolutně v bezpečí. Nezodpovídáme ani za bezpečnost informací přenášených na webové stránky po sítích, které nekontrolujeme, jako je internet a bezdrátové sítě. Bezpečí a zabezpečení vašich osobních údajů závisí také na vás.Poskytli jsme vám (pokud jste tuto možnost zvolili) uživatelské ID a heslo pro přístup k webovým stránkám. Za utajení a nevyzrazení svých přihlašovacích údajů proto zodpovídáte vy.

 9. Soubory cookie a podobné technologie
  • Co je cookie?

   Soubory cookie jsou textové soubory s malým množstvím informací, které se stahují na váš pevný disk nebo do paměti prohlížeče, když navštívíte některou z našich webových stránek.Soubory cookie jsou užitečné, protože pomáhají uspořádat obsah a rozložení našich webových stránek a umožňují nám rozpoznat počítače a další zařízení, na kterých byly naše webové stránky v minulosti zobrazeny.Soubory cookie mají různý účel. Například umožňují našim webovým stránkám zapamatovat si vaše nastavení předvoleb, pomáhají nám zlepšovat použitelnost a výkon našich webových stránek a přispívají k větší spokojenosti s jejich používáním.

   Na našich webových stránkách mohou být také umístěny elektronické obrázky nazývané webové signály (nebo také soubory gif tvořené jedním pixelem), které nám umožňují spočítat, kolik uživatelů konkrétní stránky navštívilo.Webové signály mohou být i v propagačních e-mailových zprávách nebo zpravodajích. Umožňují zjistit, zda byly zprávy otevřeny a jak se s nimi zacházelo.

  • Kategorie souborů cookie a obdobných používaných technologií

   Soubory cookie a jiné obdobné technologie používané na našich webových stránkách se dají rozdělit do čtyř kategorií:Nezbytně nutné, Výkon, Funkce a profil a jako poslední Reklama.

   1. Nezbytně nutné soubory cookie

    Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné k procházení našich webových stránek a používání jejich funkcí, zejména při vyhledávání informací a vystavování objednávek.Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste zažádali.Tyto soubory cookie neshromažďují o vás informace, které by mohly být použity pro marketing nebo zapamatování údajů, kde jste se na internetu pohybovali.Příkladem je soubor cookie nákupního košíku, který se používá k zapamatování produktů, které jste přidali do svého nákupního košíku, protože je chcete koupit nebo chcete přejít k pokladně.

   2. Soubory cookie týkající se výkonu

    Tyto soubory cookie shromažďují informace o způsobu používání našich webových stránek, například jaké stránky navštěvujete nejčastěji nebo zda se vám na určitých stránkách zobrazují chybové zprávy.Tyto soubory cookie shromažďují údaje používané ke zlepšení našich webových stránek.Bez těchto souborů cookie nemůžeme zjistit, jak naše webové stránky fungují, abychom je mohli vhodně zlepšit a zdokonalit jejich prostředí při procházení.K příkladům souborů cookie týkajících se výkonu, které na svých webových stránkách používáme, patří soubory cookie Google a Adobe Analytics (viz níže).

   3. Funkční a profilové soubory cookie

    Tyto soubory cookie umožňují našim webovým stránkám ukládat informace, které jste nám poskytli, například vaše předvolby týkající se jazyka stránek nebo uložené technické údaje, které jsou užitečné k používání našich webových stránek.Například si pamatují vaše uživatelské ID a prvky vašeho uživatelského profilu.Tyto cookie také zajišťují, aby při návštěvě stránek byly naše marketingové akce pro vás relevantní.Mohou být také používány k poskytování služeb, o které jste požádali, např. sledování videa nebo komentování na blogu.Tyto soubory cookie neslouží ke sledování vaší aktivity na jiných webových stránkách.

    Bez těchto souborů cookie si webová stránka nezapamatuje provedené volby ani vám nepřizpůsobí prostředí při procházení.Do souboru cookie například ukládáme vaše jazykové předvolby, což nám umožňuje zobrazit výsledky hledání produktů ve správném jazyce, nebo vaši volbu ohledně vzhledu informačního banneru o souborech cookie, který na našich webových stránkách zobrazujeme.Díky tomuto souboru cookie si pamatujeme vaši volbu vzhledu informačního banneru při dalších návštěvách stejné webové stránky, kde jste volbu provedli, nebo našich dalších stránek ve stejné doméně nebo ve stejné doméně nejvyšší úrovně.

   4. Reklamní soubory cookie a obdobné technologie

    Tyto soubory cookie a obdobné technologie mohou sloužit k zobrazení reklam, aby lépe odpovídaly vašim zájmům.Mohou být také používány k omezení doby, po kterou vidíte reklamu, a rovněž mohou pomoci změřit efektivitu reklamní kampaně.Tyto soubory cookie mohou sledovat vaše návštěvy jiných webů.Bez těchto souborů cookie nebo jiných technologií budou zobrazované online reklamy méně odpovídat vám a vašim zájmům.

    Soubory cookie a jiné technologie určené ke sběru informací dovolujeme používat i našim externím partnerům, kteří se zabývají reklamou, aby mohli průběžně shromažďovat informace o vašich aktivitách při procházení různých webů s našimi webovými stránkami, včetně procházených produktů a vaší polohy.K příkladům reklamních souborů cookie a obdobných technologií, které používáme, patří Google AdWords a Facebook Pixels.

   Nastavení předvoleb souborů cookie

   Při prvním použití našich webových stránek se může zobrazit informační banner o souborech cookie s žádostí o potvrzení, že souhlasíte s používáním souborů cookie způsobem, který je popsaný v tomto prohlášení.Nastavení prohlížeče můžete většinou změnit, aby odmítal soubory cookie, nebo můžete svůj souhlas kdykoli odvolat tím, že soubory cookie v nastavení prohlížeče odmítnete nebo zakážete.Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, pravděpodobně nebudete moci plně využívat funkce našich webových stránek nebo jiných navštívených webových stránek.

   Používání webových analýz

   Ke sledování návštěv našich webových stránek používáme standardní webové analýzy.Tyto analýzy provádějí společnosti Google Analytics, Adobe Analytics, Facebook Pixels, Sitecore Analytics a Coveo (dále jen „poskytovatelé webových analýz“).Informace generované souborem cookie o vašem používání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny k našim poskytovatelům webových analýz a uloženy na jejich serverech.Poskytovatelé webových analýz tyto údaje použijí k hodnocení, jak používáte naše webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě webové stránky pro provozovatele webu a k poskytování dalších služeb spojených s aktivitou na webu a využitím internetu.Poskytovatelé webových analýz také mohou tyto údaje přenést k třetím osobám, pokud to vyžaduje zákon nebo tyto třetí osoby zpracovávají údaje jejich jménem.
   Používání webových analýz Google, Adobe či Facebook můžete zakázat. Můžete zakázat i používání kódů nebo jinak kontrolovat použití těchto technologií při návštěvě našich stránek. Zde jsou pokyny:

   Odkaz na zakázání služeb Google Analytics

   Odkaz na zakázání služeb Adobe Analytics

   Odkaz na nastavení ochrany osobních údajů na Facebooku (musíte být přihlášeni ke svému účtu)

 10. Signály Do Not Track

  Některé webové prohlížeče mohou přenášet signály „do-not-track“ (nesledovat) na webové stránky, se kterými uživatel komunikuje.Kvůli rozdílům ve způsobech, jak webové prohlížeče obsahují a aktivují tuto funkci, není vždy jasné, zda uživatelé o přenos těchto signálů stojí nebo zda jsou si jich vůbec vědomi.V současnosti na tyto signály nereagujeme.

 11. Vaše práva

  Z vašich osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek nebo při kontaktu s námi, pro vás vyplývají určitá práva. Pokud jste rezidenti EEA, platí pro vás práva popisovaná níže. U ostatních uživatelů závisejí platná práva na zákonech země trvalého pobytu. Uplatňování vašich práv zajistíme podle platných zákonů.

  • Přístup: Máte právo přistupovat k osobním údajům, které shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek nebo při kontaktu s námi, můžete je kontrolovat a opravovat. V některých případech to lze provést na stránce, na které jste údaje poskytli. Pokud nás budete informovat o změně poštovní adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pomůžete nám evidovat vaše přesné údaje.
  • Odmítnutí: NĚKTERÉ TYPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MŮŽETE ODMÍTNOUT, VČETNĚ PŘÍPADŮ, KDY PŘEDPOKLÁDÁME VÁŠ LEGITIMNÍ ZÁJEM NA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO KDY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU. V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH MŮŽEME PROKÁZAT, ŽE MÁME PÁDNÉ DŮVODY KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. V TAKOVÝCH PŘÍPADECH NEJSME POVINNI VAŠÍ ŽÁDOSTI VYHOVĚT.
  • Vymazání: Můžete požádat o vymazání svých osobních údajů, například pokud informace už nejsou potřeba k účelům, ke kterým byly shromážděny.
  • Omezení: Máte právo požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, například pokud zpochybníte jejich přesnost.
  • Přenositelnost dat: Máte právo na získání svých osobních údajů a jejich opětovné použití pro své vlastní účely. Toto právo bývá označováno jako právo na přenositelnost dat, a pokud platí, vyžaduje, abychom přesunuli, zkopírovali nebo přenesli vaše osobní údaje z našich systémů do vašich nebo je (pokud je to technicky možné) přenesli k vámi vybrané třetí osobě, aniž by to ovlivnilo jejich použitelnost.
  • Souhlas: Pokud jste souhlasili se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktních údajů na konci tohoto prohlášení. V případě marketingových e-mailů použijte odkaz pro zrušení odběru v kterémkoli z těchto e-mailů. Tím není dotčena oprávněnost zpracování údajů do tohoto okamžiku.

  Na požadavky týkající se uplatňování vašich práv budeme reagovat ve lhůtě, kterou stanoví zákon.Pokud to zákon umožňuje, můžeme za splnění vašeho požadavku účtovat poplatek.K uplatnění svých práv prosím použijte kontaktní údaje na konci tohoto prohlášení.Než požadavek vyřídíme, můžeme podniknout kroky, abychom ověřili vaši identitu.Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu se zákonem o ochraně údajů, můžete podat stížnost u odpovědného dozorčího orgánu, aby ověřil dodržování tohoto zákona ve vaší jurisdikci.Velice bychom ocenili, kdybyste nám dali příležitost problém vyřešit, a proto nás prosím v případě jakýchkoli stížností neváhejte kontaktovat.

  Pokud se chcete zeptat na svá práva nebo chcete svá práva uplatnit, použijte k odeslání žádosti týkající se osobních údajů následující odkaz:

  https://contractorpro.secure.force.com/PrivacyInformationRequestForm?lang=cs

 12. Údaje dětí

  Vědomě neshromažďujeme údaje od dětí, protože naše webové stránky nejsou určeny ani adresovány dětem. Význam slova „dítě“ se řídí zákony a nařízeními jurisdikce, kde se nacházíte.

 13. Odkazy na jiné weby

  Naše weby mohou obsahovat odkazy na webové stránky, produkty a služby třetích osob. Za jejich webové stránky, produkty a služby, zásady, shromažďování ani za jiné zpracování vašich osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost. Praktiky třetích osob, které se týkají údajů shromažďovaných prostřednictvím jejich webových stránek, produktů nebo služeb, se řídí jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Proto doporučujeme, abyste s těmito zásadami ochrany osobních údajů třetích osob seznámili.

 14. Kontakt

  Pokud máte dotazy týkající se tohoto prohlášení nebo našeho zpracování vašich osobních údajů, chcete podat stížnost nebo se chcete obrátit na zaměstnance zabývajícího se ochranou údajů, použijte kontaktní údaje uvedené níže. Na váš dotaz budeme neprodleně reagovat a pokusíme se najít uspokojivé řešení.

  E-mail :
  ResideoPrivacy@Resideo.com

  Poštovní adresa :

  Resideo Privacy
  251 Little Falls Drive
  Wilmington DE 19808
  United States

  Změny tohoto prohlášení

  Toto prohlášení můžeme příležitostně aktualizovat. Pokud tak učiníme, opravíme datum poslední aktualizace, uvedené v tomto prohlášení nahoře i dole, a případně podnikneme další kroky vyžadované zákonem.

Poslední aktualizace: 29. října 2018

back-to-top