Privatumo Pranešimas Ir Slapukai

Paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. spalio 29 d.

Įvadas

„Resideo Technologies, Inc.“ („Įmonė“, „mūsų“, „mus“ arba „mes“) – asmens informacijos, kurią renkame apie jus laikydamiesi šio Privatumo pranešimo nuostatų, „duomenų valdytoja“ – yra įsipareigojusi saugoti jūsų privatumą. Šiame Privatumo pranešime išsamiai aprašomi veiksmai, kuriuos atliekame siekdami apsaugoti jūsų asmens informaciją, kai lankotės bet kurioje mūsų svetainėje ar programoje, kurioje yra nuoroda į šį Privatumo pranešimą (toliau kartu – mūsų „Svetainės“), arba kai su mumis susisiekiate. Jame aprašoma, kaip tvarkome su jumis susijusią asmens informaciją, įskaitant tai, kokią asmens informaciją renkame, jos naudojimo tikslus, su kokiomis trečiosiomis šalimis ja dalijamės ir visas teises, kurias galite turėti šios informacijos atžvilgiu. Asmens informacija – tai informacija arba informacijos dalių derinys, kurio pakanka jūsų tapatybei nustatyti.

Šis Privatumo pranešimas taikomas, tik kai lankotės bet kurioje iš mūsų Svetainių, kurioje yra nuoroda į šį Privatumo pranešimą, arba kai su mumis susisiekiate, pvz., turėdami komentarą, paprastą ar su klientų aptarnavimu susijusią užklausą. Apie jus surinktai asmens informacijai, susijusiai su kitomis Įmonės svetainėmis, gaminiais, paslaugomis ar mobiliosiomis programomis (įskaitant dalykus, prie kurių prieigą jums suteikė mūsų grupės įmonės), gali būti taikomi kiti privatumo pranešimai. Svarbu, kad šį Privatumo pranešimą ir visus kitus privatumo ar kt. pranešimus, kuriuos jums pateikiame ypatingais atvejais, kai renkame ar tvarkome jūsų asmens informaciją, perskaitytumėte, kad visiškai suvoktumėte, kaip ir kodėl jūsų informaciją naudojame.

Naudodami mūsų Svetaines ar jose lankydamiesi arba su mumis susisiekdami sutinkate, kad galime tvarkyti jūsų asmens informaciją šiame Privatumo pranešime aprašytu būdu. Jums naudojant mūsų Svetaines ir jūsų ten pateiktai informacijai visada taikomas šis Privatumo pranešimas bei Svetainėms taikytinos sąlygos.

SVARBI INFORMACIJA EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) GYVENTOJAMS. EEE GYVENTOJAI GALI TURĖTI TEISĘ NESUTIKTI, KAD ŠIAME PRIVATUMO PRANEŠIME APRAŠYTA JŲ ASMENS INFORMACIJA BŪTŲ TVARKOMA TAM TIKRU BŪDU, ĮSKAITANT ATVEJUS, KAI TVARKYDAMI JŪSŲ ASMENS INFORMACIJĄ REMIAMĖS TEISĖTU INTERESU ARBA KAI JŪSŲ ASMENS INFORMACIJĄ TVARKOME TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS. KAI KURIAIS ATVEJAIS GALIME ĮRODYTI, KAD TURIME ĮTIKINAMŲ TEISĖTŲ PRIEŽASČIŲ JŪSŲ ASMENS INFORMACIJĄ IR  TOLIAU TVARKYTI; TOKIU ATVEJU NESAME ĮPAREIGOTI JŪSŲ PRAŠYMĄ ĮVYKDYTI.

Spustelėkite toliau pateikiamas nuorodas, kad pereitumėte į jus dominantį skirsnį.

 1. Kaip informaciją renkame
 2. Kaip informaciją naudojame
 3. Teisinis pagrindas, kuriuo remiamės tvarkydami informaciją
 4. Informacijos anonimizavimas
 5. Kiek laiko informaciją laikome
 6. Informacijos atskleidimas
 7. Technologijų perdavimas
 8. Apsauga
 9. Slapukai
 10. Funkcija „Nesekti“
 11. Jūsų teisės
 12. Informacija apie vaikus
 13. Nuorodos į kitas svetaines
 14. Susisiekite su mumis
 1. Kaip informaciją renkame

  a) Informacija, kurią renkame tiesiogiai iš jūsų. Kai lankotės mūsų Svetainėse, jūsų asmens informacijos galime paprašyti siekdami suteikti paslaugą ar atlikti operaciją, kurių pageidavote. Asmens informacijos mums pateikti taip pat galite, kai su mumis susisiekiate (pvz., turėdami komentarą, paprastą ar su klientų aptarnavimu susijusią užklausą) arba registruodami paskyrą, kad galėtumėte naudoti mūsų Svetaines.

  Jums naudojant mūsų Svetaines, iš jūsų galime rinkti tokią asmens informaciją:

  • tapatybės duomenys, pvz., jūsų vardas ir pavardė, pareigos, įmonės / organizacijos pavadinimas, el. pašto adresas, telefono bei fakso numeriai ir fizinis adresas (įskaitant gatvę, miestą, apskritį, pašto kodą ir (arba) šalį);
  • registracijos duomenys, pvz., informacija, kurią pateikiate registruodami paskyrą, kad galėtumėte naudoti mūsų svetaines, įskaitant naudotojų vardus ir slaptažodžius;
  • įdarbinimo duomenys, įskaitant informaciją, pateiktą kartu su prašymu dėl darbo ar užklausa (kaip aprašyta toliau);
  • rinkodaros ir ryšių duomenys, įskaitant jūsų rinkodaros parinktis ir mūsų leidinių prenumeratą;
  • finansinė informacija, įskaitant kredito kortelių ar kitą finansinių sąskaitų informaciją, kad galėtumėte lengviau įsigyti Įmonės gaminių ir paslaugų, kurie gali būti siūlomi mūsų Svetainėse;
  • eksporto kontrolės informacija, pvz., jūsų pilietybė ir gyvenamoji šalis, pagal kurią galime nustatyti, ar pagal eksporto kontrolės reglamentus turite teisę gauti informaciją apie tam tikras technologijas;
  • operacijų duomenys, įskaitant užklausas apie mūsų gaminius ir paslaugas, jų užsakymus ir jums atliekamus bei iš jūsų gaunamus mokėjimus;
  • registracijos į renginius informacija, įskaitant informaciją, kurią pateikiate pildydami el. registracijos formas;
  • jūsų atsiliepimai, įskaitant bendro pobūdžio atsiliepimus apie mūsų Svetaines bei gaminius ir paslaugas.

  Kai nepateikiate prašomos informacijos, galbūt negalėsime jums suteikti pageidautos paslaugos ar įvykdyti operacijos.

  b) Informacija, kurią renkame apie jus. Apie jūsų apsilankymą mūsų Svetainėse renkame tam tikrą informaciją, įskaitant:

  • naudojimo duomenis, įskaitant informaciją apie tai, kaip naudojate mūsų Svetaines, kokius puslapius peržiūrite, kiek baitų perduota, kokias nuorodas spustelėjate, kokią medžiagą naudojate, prieigos prie Svetainės datą ir laiką, svetainę, kurioje spustelėjote nuorodą į vieną iš mūsų Svetainių, ir kitus Svetainėse atliktus veiksmus;
  • techninius duomenis, pvz., jūsų interneto protokolo (IP) adresą, naršyklės tipą ir galimybes bei kalbą ir operacinę sistemą.

  Informaciją apie slapukus, kuriuos naudojame savo Svetainėse, rasite toliau esančiame skirsnyje „Slapukai“.

  c) Informacija apie geografinę vietą. Tam tikrose Svetainėse gavę aiškų jūsų sutikimą galime rinkti tikslią, realiuoju laiku fiksuojamą jūsų mobiliojo įrenginio vietą (t. y., geografinę vietą). Ši informacija bus naudojama tik siekiant palengvinti jūsų naudojimąsi Svetainėmis. Geografinė jūsų mobiliojo įrenginio vieta gali būti atskleista mūsų paslaugų teikėjams, kurie gali tvarkyti šią informaciją teikdami paslaugas mūsų vardu. Jei davėte sutikimą rinkti tikslius, realiuoju laiku fiksuojamus savo mobiliojo įrenginio vietos duomenis, šį sutikimą galite pakoreguoti mobiliojo įrenginio nustatymuose keisdami vietos nustatymo paslaugų parinktis.

  d) Iš trečiųjų šalių surinkta informacija.

  Pagal galiojančius įstatymus asmens informaciją apie jus galime rinkti iš trečiųjų šalių, pvz., socialinės medijos svetainių / programų; šią informaciją galime sujungti su informacija, kurią apie jus jau turime, kad galėtume tobulinti savo Svetaines ir jas pritaikyti pagal jūsų pageidavimus, ir kitais tikslais, nurodytais šiame Privatumo pranešime.

 2. Kaip informaciją naudojame

  Mūsų Svetainėse arba tada, kai su mumis susisiekiate, surinktą asmens informaciją galime naudoti toliau nurodytais tikslais.

  • Paslaugos ir operacijos. Jūsų asmens informaciją galime naudoti norėdami suteikti paslaugas ar atlikti operacijas, kurių pageidavote, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) informacijos apie įsigytus ar kitaip naudojamus Įmonės gaminius ar paslaugas teikimą, įsigytų gaminių registravimą, gaminių užsakymų apdorojimą, garantinių reikalavimų tvarkymą, gaminių vadovų keitimą, atsakymą į klientų aptarnavimo užklausas ir Svetainių naudojimo lengvinimą.
  • Mūsų verslo ir Svetainių administravimas bei apsauga. Jūsų asmens informaciją galime naudoti savo verslui ir Svetainėms administruoti bei apsaugoti, įskaitant trikčių šalinimą, sistemos priežiūrą, palaikymą, ataskaitų teikimą ir duomenų prieglobą.
  • Mūsų verslo, Svetainių, gaminių ir paslaugų tobulinimas. Jūsų asmens informaciją galime naudoti verslo analizei ar kitiems tikslams, kurie mums padeda plėtoti ir gerinti verslo, Svetainių, gaminių ir paslaugų (įskaitant naujus gaminius ir paslaugas) kokybę, pavyzdžiui, Svetaines pritaikant pagal konkrečius jūsų pageidavimus ar interesus.
  • Rinkodara. Pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus jūsų asmens informaciją galime naudoti, kad galėtume jums pranešti apie jus galinčius dominti gaminius ar paslaugas arba su jumis susisiekti dėl siūlomų gaminių, renginių, naujienų, apklausų, ypatingų pasiūlymų ir pan. Elektroniniu paštu siunčiamų rinkodaros pranešimų galite bet kada ir nemokamai atsisakyti naudodami iš mūsų el. paštu gautoje rinkodaros medžiagoje pateikiamą nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ arba su mumis susisiekę naudodami šiame Privatumo pranešime nurodytus kontaktinius duomenis. Atsižvelgiant į šalį, kurioje gyvenate, galbūt taip pat galite atsisakyti kitų tipų rinkodaros pranešimų; jei norite gauti daugiau informacijos, prašome su mumis susisiekti naudojantis Privatumo pranešime nurodytais kontaktiniais duomenimis.
  • Prašymai dėl darbo. Teikdami prašymą ar užklausą dėl darbo, mums galite pateikti informacijos apie save, pvz., trumpą autobiografiją / gyvenimo aprašymą, profesines rekomendacijas, informaciją apie išsilavinimą ir buvusias darbovietes bei informaciją apie profesinius mokymus ir sertifikatus. Mes ir mūsų grupės nariai šią informaciją galime naudoti kandidatų svarstymo tikslu ir kitais tikslais, nurodytais atskirame privatumo ar kt. pranešime, pateiktame teikiant prašymą dėl darbo.
  • Tyrimai ir analizė. ūsų asmens informaciją galime naudoti tyrimams ir klientų analizei, kad galėtume analizuoti jūsų pirkimo įpročius, nustatyti jūsų reikalavimus geriausiai atitinkančius gaminius bei paslaugas ir įvertinti jums teikiamos reklamos veiksmingumą.
  • Vykdymo užtikrinimas. Vykdymo užtikrinimas. Renkamą asmens informaciją galime naudoti siekdami nustatyti sukčiavimą, intelektinės nuosavybės pažeidimus, mūsų sąlygų pažeidimus, teisės pažeidimus ar kitus netinkamo naudojimosi mūsų Svetainėmis atvejus, jiems užkirsti kelią ir į juos reaguoti.

  Jei tai leidžia įstatymai, Svetainėse surinktą informaciją galime sujungti su kita apie jus turima informacija (pvz., informacija apie tai, kaip naudojate mūsų gaminius ir paslaugas), kad galėtume pasiūlyti geresnę ir nuoseklią klientų patirtį, kai bendraujate su mumis, arba kitais tikslais, nurodytais šiame Privatumo pranešime.

 3. Teisinis pagrindas, kuriuo remiamės tvarkydami informaciją

  Kai to reikalaujama pagal įstatymus, užtikriname, kad jūsų asmens informacija būtų tvarkoma remiantis teisiniu pagrindu. Daugeliu atvejų teisinis pagrindas bus toks:

  • tvarkyti būtina tam, kad jums galėtume teikti paslaugas;
  • tvarkyti būtina siekiant laikytis teisinių įsipareigojimų, įskaitant atitiktį galiojantiems įstatymams, teisės aktams, vyriausybiniams ir kvazivyriausybiniams prašymams, teismo sprendimams ar teismo šaukimams;
  • tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu tvarkyti jūsų asmens informaciją vienu ar keliais nurodytais tikslais (pvz., rinkodaros);
  • tvarkyti būtina mūsų teisėtiems interesams, pavyzdžiui, kad klientų naudai galėtume plėtoti ir tobulinti savo Svetaines ir (arba) paslaugas.
 4. Informacijos anonimizavimas

  Pagal galiojančius įstatymus jūsų asmens informaciją galime anonimizuoti, kad jos nebebūtų galima naudoti jūsų tapatybei nustatyti. Anonimizuota informacija nėra laikoma asmens informacija, todėl šis Privatumo pranešimas jai nėra taikomas. Anonimizuotą informaciją galime rinkti, naudoti ir ja dalytis bet kokiu tikslu.

 5. Kiek laiko informaciją laikome

  Laikotarpis, kurį saugome jūsų asmens informaciją, skiriasi ir priklauso nuo tvarkymo tikslo. Pavyzdžiui, kol esate Įmonės klientas, saugome asmens informaciją, kurios reikia norint jums teikti gaminius ir paslaugas arba palengvinti operacijas, kurių pageidavote. Jūsų asmens informaciją rinkodaros tikslais laikysime tol, kol pagal galiojančius įstatymus pranešite, kad tiesioginių rinkodaros pranešimų atsisakote. Jei mūsų Svetainėse pateiksite prašymą įdarbinti, išsaugosime jūsų prašymo duomenis, kaip nurodyta privatumo pranešime ar kitame pranešime, kuris pateikiamas jums teikiant prašymą arba kurį pateikti reikia pagal įstatymus. Visais kitais atvejais jūsų asmens informaciją saugome tiek, kiek ji reikalinga šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įvykdyti, o po to ji anonimizuojama (jei tai leidžiama pagal taikytinus įstatymus), ištrinama arba sunaikinama.

 6. Informacijos atskleidimas

  Pagal galiojančius įstatymus jūsų asmens informacija galime dalytis su pasirinktomis trečiosiomis šalimis, įskaitant toliau nurodytus atvejus.

  • Mūsų grupės įmonės. Kiek tai yra pagrįstai būtina šiame Privatumo pranešime nurodytiems tikslams pasiekti, jūsų asmens informacija galime dalytis su savo susijusiomis ir grupės įmonėmis.
  • Paslaugų teikėjai. Jūsų asmens informacija galime dalytis su įmonėmis, su kuriomis sudarėme sutartį mūsų vardu teikti paslaugas, pvz., teikti svetainių prieglobą, atlikti apklausas, apdoroti operacijas, analizuoti mūsų Svetaines ir atlikti analizę siekiant pagerinti mūsų verslo, Svetainių, gaminių ir paslaugų kokybę. Reikalaujame, kad šie paslaugų teikėjai saugotų jūsų asmens informacijos konfidencialumą.
  • Platintojai ir kiti patikimi verslo partneriai. Jūsų asmens informacija galime dalytis su trečiosiomis šalimis, platinančiomis mūsų gaminius, ir kitais patikimais verslo partneriais; vienas iš to tikslų – šioms trečiosioms šalims leisti jums siųsti rinkodaros pranešimus. Toks dalijimasis asmens informacija rinkodaros tikslais bus atliekamas pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.
  • Su operacijomis susijęs atskleidimas. Kiek tai susiję su tam tikromis operacijomis, kai kurią arba visą jūsų asmens informaciją galime atskleisti finansų įstaigoms, valdžios institucijoms ir pervežimo įmonėms ar pašto tarnyboms, dalyvaujančioms vykdant operaciją.
  • Atskleidimas, susijęs su įsigijimu ar perleidimu. Gali kilti aplinkybių, kai dėl strateginių ar kitų verslo priežasčių Įmonė nusprendžia kai kuriose šalyse verslą parduoti, pirkti, perleisti, sujungti ar kitaip pertvarkyti. Apie jus laikomą informaciją galime atskleisti tiek, kiek tai yra pagrįstai būtina siekiant tęsti derybas ar užbaigti viso Įmonės turto ar jo dalies sujungimą, įsigijimą, perleidimą ar pardavimą.
  • Atskleidimas dėl kitų priežasčių. Asmens informaciją galime atskleisti, jei to reikalaujama ar tai leidžiama pagal įstatymus arba sąžiningai manant, kad tokie veiksmai yra būtini siekiant vykdyti mums taikomus teisinius reikalavimus ar teisinius procesus, siekiant apsaugoti ir ginti mūsų teises ar nuosavybę arba skubiomis aplinkybėmis siekiant apsaugoti bet kokį asmenį.
 7. Technologijų perdavimas

  Esame pasaulinė įmonė. Naudodami mūsų Svetaines ar jose lankydamiesi arba su mumis susisiekdami ir suteikdami savo informacijos, pripažįstate ir sutinkate, kad jūsų asmens informaciją pagal galiojančius įstatymus gali rinkti, perduoti ir naudoti Įmonė, mūsų grupės įmonės, tiekėjai, platintojai bei kiti verslo partneriai ir (arba) agentai, esantys ne jūsų gyvenamojoje šalyje, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) Jungtines Valstijas, Meksiką ir Indiją. Atkreipkite dėmesį, kad privatumo apsauga ir teisiniai reikalavimai (įskaitant valdžios institucijų teisę prieiti prie jūsų asmens informacijos) kai kuriose iš šių šalių gali skirtis nuo tų, kurie galioja jūsų gyvenamojoje šalyje. Tačiau imsimės pagrįstų veiksmų, kad apsaugotume jūsų privatumą ir suteiktume asmens informacijos apsaugą, panašią į jūsų gyvenamojoje šalyje suteikiamą apsaugą.

  Naudotojai Europos ekonominėje erdvėje (EEE)

  Tais atvejais, kai to reikia, savo grupės įmonėms, paslaugų teikėjams, rangovams, platintojams ir kitiems verslo partneriams bei agentams taikome tinkamas apsaugos priemones, užtikrinančias, kad asmens informacijos perdavimas už EEE ribų būtų tinkamai apsaugotas. Šios apsaugos priemonės paprastai apima ES standartines sutarčių sąlygas pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 straipsnio 2 dalį. Norėdami apie tinkamas apsaugos priemones, skirtas jūsų asmens informacijai apsaugoti, gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis naudodamiesi Privatumo pranešimo pabaigoje pateikiamais duomenimis.

 8. Apsauga

  Esame įsipareigoję apsaugoti jūsų asmens informaciją. Apsaugoti jūsų asmens informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo mums padeda naudojamos įvairios saugos technologijos ir procedūros; šias saugos priemones įdiegiame laikydamiesi galimų galiojančių įstatymų reikalavimų. Vis dėl to nė viena informacinė sistema nesuteikia šimtaprocentinio saugumo, todėl negalime garantuoti visiško jūsų asmens informacijos saugumo. Be to, nesame atsakingi už informacijos saugumą, jei ją į Svetaines siunčiate tinklais, kurių mes nekontroliuojame (įskaitant internetą ir belaidžius tinklus).

  Jūsų asmens informacijos saugumas taip pat priklauso nuo jūsų. Tais atvejais, kai prieigai prie Svetainių jums suteikiame (arba jūs pasirenkate) naudotojo ID ir slaptažodį, esate atsakingi už tokių prisijungimo duomenų konfidencialumo išsaugojimą ir už tai, kad jie nebūtų atskleisti kitiems.

 9. Slapukai ir panašios technologijos
  • Kas yra slapukas?

   Slapukai yra tekstiniai failai, kuriuose yra šiek tiek informacijos, kuri atsiunčiama į standųjį diską ar naršyklės atmintį jums lankantis vienoje iš mūsų Svetainių. Slapukai yra naudingi, nes padeda išdėstyti mūsų Svetainių turinį ir leidžia atpažinti tuos kompiuterius ar kitus įrenginius, kurie mūsų Svetainėse lankėsi anksčiau. Slapukai atlieka daug skirtingų užduočių, pvz., leidžia mūsų Svetainėms įsiminti jūsų pageidaujamus parametrus ir padeda pagerinti Svetainių naudojimą bei našumą ir jūsų galimybes naudojantis jomis.

   Mūsų svetainėse taip pat gali būti elektroninių vaizdų, vadinamų žiniatinklio indikatoriais, o kartais – vieno pikselio GIF failais, kurie leidžia suskaičiuoti, kiek naudotojų apsilankė konkrečiuose puslapiuose. Žiniatinklio indikatorių galime įtraukti į reklaminius el. laiškus ar naujienlaiškius, kad nustatytume, ar laiškai buvo atidaryti ir ar su jais buvo atlikta veiksmų.

  • Mūsų naudojamų slapukų ir panašių technologijų kategorijos

   Slapuko ar panašios technologijos, kuri gali būti naudojama mūsų Svetainėse, tipą galima priskirti 1 iš toliau nurodytų 4 kategorijų: būtini, našumo, funkcijų ir profilio, reklaminiai.

   1. Būtini slapukai

    Šie slapukai yra labai svarbūs, nes jie leidžia naršyti mūsų Svetaines ir naudoti jų funkcijas, ypač, kai tai susiję su informacijos ieškojimu ir užsakymų teikimu. Be šių slapukų negalima teikti jūsų prašomų paslaugų. Šie slapukai nerenka informacijos apie jus, kuri galėtų būti naudojama rinkodarai ar siekiant įsiminti, kur naršėte internete. Būtino slapuko pavyzdys yra pirkinių krepšelio slapukas, naudojamas siekiant įsiminti gaminius, kuriuos norite įsigyti, kai juos pridedate į pirkinių krepšelį arba kai pereinate į pirkimo užbaigimo etapą.

   2. Našumo slapukai

    Šie slapukai renka informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų Svetainėmis, pavyzdžiui, kuriuose puslapiuose lankotės dažniausiai ir ar tam tikruose puslapiuose gaunate klaidų pranešimų. Šie slapukai renka informaciją, kuri naudojama siekiant pagerinti mūsų Svetainių veikimą. Be šių slapukų negalime sužinoti, kaip veikia mūsų Svetainės, ir atlikti atitinkamų patobulinimų, kurie galėtų pagerinti jūsų naršymo galimybes. Pavyzdžiui, mūsų Svetainėse naudojami „Google“ ir „Adobe Analytics“ našumo slapukai (jie išsamiau aptarti toliau).

   3. Funkcijų ir profilio slapukai

    Šie slapukai mūsų Svetainėms leidžia saugoti jūsų pateiktą informaciją, pvz., svetainės kalbos nuostatas, ir išsaugoti techninę informaciją, naudingą jums naudojantis mūsų Svetainėmis. Pavyzdžiui, jie įsimena jūsų naudotojo ID ir profilio elementus. Jie taip pat užtikrina, kad jūsų patirtis naudojant Svetaines ir mūsų rinkodaros veiksmai jums yra aktualūs. Jie taip pat gali būti naudojami teikiant paslaugas, kurių paprašėte, pvz., žiūrėti vaizdo įrašą ar komentuoti tinklaraštyje. Šie slapukai nebus naudojami jūsų naršymui kitose svetainėse sekti.

    Be šių slapukų svetainė negali įsiminti jūsų anksčiau atliktų pasirinkimų ar jūsų poreikiams pritaikyti naršymo patirties. Pavyzdžiui, naudodami slapuką, išsaugome jūsų kalbos nuostatas, o tai leidžia gaminių ieškos rezultatus pateikti teisinga kalba; taip pat naudodami slapuką išsaugome jūsų pasirinkimą dėl slapukų informacijos juostos, kurią rodome savo Svetainėse, rodymo. Šis slapukas mums padės įsiminti jūsų pasirinkimą dėl slapukų informacijos juostos rodymo, kai vėliau lankysitės toje pačioje svetainėje, kurioje dėl juostos pasirinkote, ir kitose to paties domeno ar to paties aukščiausio lygio domeno Įmonės svetainėse.

   4. Reklaminiai slapukai ir panašios technologijos

    Šie slapukai ar panašios technologijos gali būti naudojami norint pateikti jums pagal jūsų interesus aktualesnių reklamų. Jie taip pat gali būti naudojami reklamos skelbimų rodymų skaičiui riboti ir padeda įvertinti reklamos kampanijos veiksmingumą. Šie slapukai gali sekti jūsų apsilankymus kitose svetainėse. Be šių slapukų ar kitų technologijų jums pateikiama internetinė reklama jums bus mažiau aktuali ir ne taip atitiks jūsų interesus.

    Kai naudojate mūsų Svetaines, trečiųjų šalių reklamos partneriams leidžiame naudojant slapukus ir kitas technologijas tam tikrą laiką rinkti informaciją apie jūsų naršymą skirtingose svetainėse, įskaitant informaciją apie jūsų naršomus ar įsigyjamus gaminius ir jūsų vietą. Mūsų naudojamų reklaminių slapukų ar panašių technologijų pavyzdžiai yra „Google AdWords“ ir „Facebook Pixels“.

   Slapukų parinkčių nustatymas

   Jums pirmą kartą naudojant mūsų Svetaines, slapukų informacijos juostoje jūsų gali būti paprašyta sutikti su mūsų slapukų naudojimu, kaip aprašyta šiame Privatumo pranešime. Paprastai galite pakeisti naršyklės parametrus ir slapukų atsisakyti bei bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą, pakeisdami naršyklės parametrus ir slapukus atmesdami arba išjungdami. Jei pasirinksite atsisakyti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudoti visų funkcijų, esančių lankomose Svetainėse ar kituose tinklalapiuose.

   Kaip naudojame žiniatinklio analizę

   Naudodami standartinę šioje srityje žiniatinklio analizę, sekame apsilankymus savo svetainėse. Šią analizę teikia „Google Analytics“, „Adobe Analytics“, „Facebook Pixels“, „Sitecore Analytics“ ir „Coveo“ („Žiniatinklio analizės teikėjai“). Slapuko sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi mūsų Svetainėmis (įskaitant jūsų IP adresą) bus perduota mūsų Žiniatinklio analizės teikėjams ir saugoma jų serveriuose. Žiniatinklio analizės teikėjai šią informaciją naudos vertindami jūsų naudojimąsi mūsų Svetainėmis, rengdami veiklos svetainėse ataskaitas svetainių operatoriams ir teikdami kitas paslaugas, susijusias su veikla svetainėse ir interneto naudojimu. Žiniatinklio analizės teikėjai šią informaciją taip pat gali perduoti trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba kai šios trečiosios šalys informaciją tvarko savo vardu.
   Lankydamiesi mūsų svetainėse, galite atsisakyti „Google“, „Adobe“ ar „Facebook“ žiniatinklio analizės arba kitaip valdyti, kaip šios technologijos naudojamos – vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

   „Google Analytics“ atsisakymo nuoroda

   „Adobe Analytics“ atsisakymo nuoroda

   „Facebook“ privatumo parametrų nuoroda  (turite būti prisijungę prie savo paskyros)

 10. Funkcija „Nesekti“

  Kai kurios žiniatinklio naršyklės į Svetaines, prie kurių naudotojas jungiasi, gali perduoti signalus „nesekti“. Kadangi žiniatinklio naršyklės šią funkciją įdiegia ir suaktyvina skirtingai, ne visada aišku, ar naudotojai nori perduoti šiuos signalus ir ar jie apskritai apie šiuos signalus žino. Reaguodami į šiuos signalus šiuo metu veiksmų nesiimame.

 11. Jūsų teisės

  Asmens informacijos apie jus, kuri renkama naudojant Svetaines ar jums su mumis susisiekiant, atžvilgiu galite turėti tam tikrų teisių. Jei gyvenate EEE, jums gali būti taikomos toliau aprašytos teisės. Kitiems naudotojams taikomos teisės priklauso nuo jų gyvenamosios šalies įstatymų. Padėsime pasinaudoti teisėmis, kurios jums taikomos pagal galiojančius įstatymus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo teises, susisiekite su mumis naudodamiesi Privatumo pranešimo pabaigoje pateikiamais kontaktiniais duomenimis.

  • Prieiga. Galite turėti teisę prieiti prie asmens informacijos, surinktos naudojantis mūsų Svetainėmis arba tada, kai į mus kreipiatės, ir tokią informaciją peržiūrėti bei ištaisyti. Kai kuriais atvejais tai galite atlikti apsilankę puslapyje, kuriame informaciją pateikėte. Galite mums padėti nuolat užtikrinti jūsų informacijos tikslumą mums pranešdami apie bet kokius pašto adreso, telefono numerio arba el. pašto adreso pasikeitimus.
  • Nesutikimas. GALITE TURĖTI TEISĘ NESUTIKTI, KAD JŪSŲ ASMENS INFORMACIJA BŪTŲ TVARKOMA TAM TIKRU BŪDU, ĮSKAITANT ATVEJUS, KAI TVARKYDAMI JŪSŲ ASMENS INFORMACIJĄ REMIAMĖS TEISĖTU INTERESU ARBA KAI JŪSŲ ASMENS INFORMACIJĄ TVARKOME TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS. KAI KURIAIS ATVEJAIS GALIME ĮRODYTI, KAD TURIME ĮTIKINAMŲ TEISĖTŲ PRIEŽASČIŲ JŪSŲ ASMENS INFORMACIJĄ IR TOLIAU TVARKYTI; TOKIU ATVEJU NESAME ĮPAREIGOTI JŪSŲ PRAŠYMĄ ĮVYKDYTI.
  • Ištrynimas. Galite turėti teisę reikalauti jūsų asmens informaciją ištrinti, pvz., jei ši informacija nebėra reikalinga tiems tikslams, dėl kurių ji buvo surinkta.
  • Apribojimas. Galite turėti teisę prašyti, kad jūsų asmens informacijos tvarkymą apribotume, pvz., kai užginčijate informacijos tikslumą.
  • Duomenų perkeliamumas. Galite turėti teisę savo asmens informaciją gauti ir ją pakartotinai naudoti savo tikslais. Tai vadinama duomenų perkeliamumo teise ir, kai taikoma, mus įpareigoja jūsų asmens informaciją perkelti, nukopijuoti arba persiųsti iš mūsų sistemų jums arba (jei tai techniškai įmanoma) jūsų pasirinktai trečiajai šaliai taip, kad nebūtų paveiktas informacijos tinkamumas.
  • Sutikimas. Jei mums davėte sutikimą tvarkyti jūsų asmens informaciją, galite turėti teisę savo sutikimą bet kada atšaukti su mumis susisiekdami naudodami Privatumo pranešimo pabaigoje pateikiamus kontaktinius duomenis arba el. paštu siunčiamos rinkodaros pranešimų atveju naudodami rinkodaros el. laiškuose pateikiamą nuorodą „atsisakyti prenumeratos“. Tai neturės įtakos jokio iki to momento atlikto tvarkymo teisėtumui.

  Į jūsų prašymus pasinaudoti savo teisėmis atsakysime per įstatymuose nustatytą laikotarpį. Jei įstatymai tai leidžia, galime imti mokestį už prašymo nagrinėjimą. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis naudodami šio Privatumo pranešimo pabaigoje nurodytus kontaktinius duomenis. Prieš atlikdami veiksmus dėl užklausos, galime imtis veiksmų jūsų tapatybei patvirtinti. Jei manote, kad tai, kaip mes tvarkome jūsų asmens informaciją, neatitinka duomenų apsaugos įstatymų, galite pateikti skundą priežiūros institucijai, atsakingai už priežiūrą, dėl laikymosi duomenų apsaugos įstatymų jūsų jurisdikcijoje. Tačiau būtume dėkingi, jei mums suteiktumėte galimybę išspręsti jūsų problemas; todėl, jei turite kokių nors skundų, prašome kreiptis į mus.

  Jei turite klausimų apie savo teises arba norite pasinaudoti savo teisėmis, galite pateikti klausimų apie privatumą per šią nuorodą:

  https://resideohub.secure.force.com/PrivacyInformationRequestForm?lang=lt

 12. Informacija apie vaikus

  Sąmoningai nerenkame informacijos iš vaikų ir mūsų Svetainės nėra nukreiptos į vaikus. Sąvokos „vaikai“ prasmė aiškinama pagal jūsų jurisdikcijos įstatymus ir teisės aktus.

 13. Nuorodos į kitas svetaines

  Mūsų Svetainėse gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, gaminius ir paslaugas. Mes niekaip neatsakome už šias svetaines, gaminius ir paslaugas, jų politiką ar tai, kaip jie renka ar kitaip tvarko jūsų asmens informaciją. Šių trečiųjų šalių praktiką, susijusią su informacija, surinkta naudojant jų svetaines, gaminius ar paslaugas, reglamentuoja jų pačių privatumo politika. Raginame pasidomėti tokių trečiųjų šalių privatumo politika.

 14. Susisiekite su mumis

  Jei turite klausimų dėl šio Privatumo pranešimo ar to, kaip tvarkome jūsų asmens informaciją, jei norėtumėte pateikti skundą arba kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną, susisiekite su mumis naudodami toliau nurodytą kontaktinę informaciją. Nedelsdami nagrinėsime jūsų klausimą ir sieksime patenkinamo sprendimo.

  El. pašto adresas :
  ResideoPrivacy@Resideo.com

  Pašto adresas:

  Resideo Privacy
  251 Little Falls Drive
  Wilmington DE 19808
  United States

  Šio Privatumo pranešimo pakeitimai

  Šį Privatumo pranešimą kartais galime atnaujinti. Tai atlikdami, redaguosime Privatumo pranešimo viršuje ir apačioje esančią datą „paskutinį kartą atnaujinta“ bei imsimės papildomų veiksmų, kurių gali būti reikalaujama pagal įstatymus.

Paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. spalio 29 d.

back-to-top