Vilkår Og Betingelser

Resideo Technologies – Meddelelse om ophavsret

Resideo Technologies, Inc. bemyndiger dig til at kopiere dokumenter, der er udgivet af Resideo Technologies, Inc. på World Wide Web, udelukkende til personlig eller ikke-kommerciel brug, forudsat at enhver kopi, du tager af sådanne dokumenter, fortsat er underlagt alle de ophavsretlige og andre ejendomsretmæssige bemærkninger, som angivet heri. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, skal intet i dette afsnit fortolkes som udgørende en overdragelse af nogen licens eller rettighed under nogen ophavsret fra Resideo Technologies, Inc. Ingen materialer, der er tilgængelige på Resideo Technologies, Inc.'s websted, må opbevares eller overføres på nogen måde (herunder men ikke begrænset til elektronisk, mekanisk, ved scanning, ved fotokopiering eller ved optagelse) uden forudgående skriftlig tilladelse fra Resideo Technologies, Inc.

Varemærker og immaterielle rettigheder – Ansvarsfraskrivelse

Resideo Technologies, Resideo Technologies-logoet og alle produktnavne, der vises på vores websteder, er blandt de varemærker og/eller servicemærker, der ejes af Resideo Technologies, Inc. eller dets datterselskaber eller tilknyttede virksomheder, og der er ikke givet nogen ret til noget varemærke eller servicemærke eller anden licens i forbindelse med de materialer, der måtte befinde sig på et hvilket som helst af Resideo Technologies-websteder.

Intet, der er indeholdt heri, skal fortolkes som implicit, ved berettiget antagelse eller på anden måde overdragende nogen licens til noget patent, varemærke eller anden intellektuel ejendomsret fra Resideo Technologies, Inc. eller nogen tredjepart. Resideo Technologies, Inc. kommer ikke med nogen erklæring om eller garanti for, at brugen af oplysningerne på dette websted ikke krænker ethvert sådant patent, varemærke eller anden intellektuel ejendomsret fra Resideo Technologies, Inc. eller nogen tredjepart.

Generelle juridiske forhold

Skulle du ved visning af Resideo Technologies, Inc.'s websted svare med oplysninger (undtagen personlige oplysninger, som er behandlet under politik om beskyttelse af personlige oplysninger på internettet), herunder spørgsmål, kommentarer eller forslag mht. indholdet på Resideo Technologies, Inc.'s websted, så vil sådanne oplysninger anses for ikke-fortrolige, og Resideo Technologies, Inc. er ikke underlagt forpligtelser af nogen art med hensyn til sådanne oplysninger og kan frit reproducere, bruge, videregive og distribuere oplysningerne til andre uden begrænsning. Resideo Technologies, Inc. vil frit kunne anvende ideer, begreber, knowhow eller teknikker indeholdt i sådanne oplysninger til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der indeholder sådanne oplysninger.

RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. KOMMER IKKE MED NOGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HVAD ANGÅR SALGBARHEDEN ELLER EGNETHEDEN TIL NOGET BESTEMT FORMÅL ELLER AF NOGEN SLAGS MHT. OPLYSNINGERNE ELLER DET PRODUKT, SOM OPLYSNINGEN HENVISER TIL.

Oplysningerne på dette websted kan indeholde typografiske unøjagtigheder.

Resideo Technologies, Inc. er under ingen omstændigheder ansvarlig over for nogen person eller virksomhedsmæssig enhed for direkte, indirekte, særlige eller hændelige skader eller følgeskader eller andre skader baseret på brugen af dette websted eller andre websteder, som Resideo Technologies, Inc.'s websted er forbundet med, herunder, uden begrænsning, enhver tabt fortjeneste, afbrydelse af forretninger eller tab af programmer eller oplysninger, heller ikke selvom Resideo Technologies, Inc. specifikt er blevet underrettet om muligheden for sådanne erstatningskrav.

back-to-top