Käyttöehdot

Resideo Technologiesin tekijänoikeusilmoitus

Resideo Technologies, Inc. valtuuttaa sinut kopioimaan Resideo Technologies, Inc:n internetissä julkaisemia asiakirjoja vain henkilökohtaiseen tai ei-kaupalliseen käyttöön edellyttäen, että tekemiisi kopioihin sisällytetään kaikki asiakirjojen sisältämät tekijänoikeusilmoitukset ja muut omistusoikeutta koskevat tiedot. Jollei nimenomaisesti toisin ilmoiteta, mitään tähän kohtaan kirjattua ei tule tulkita siten, että Resideo Technologies, Inc. luovuttaisi lisenssin tai oikeuden tekijänoikeuksiinsa. Resideo Technologies, Inc:n Sivustolla olevia materiaaleja ei saa tallentaa tai välittää millään tavalla (esimerkiksi elektronisesti, mekaanisesti, skannaamalla, valokopioimalla tai nauhoittamalla) ilman Resideo Technologies, Inc:n ennalta antamaa kirjallista lupaa.

Tavaramerkkejä ja immateriaaliomaisuutta koskeva vastuuvapautus

Resideo Technologies, Resideo Technologies -logo ja kaikki Sivustoillamme esiintyvät tuotenimet ovat Resideo Technologies, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tai konserniyhtiöiden omistamia tavaramerkkejä ja/tai palvelumerkkejä. Tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä tai muita lisenssejä ei myönnetä toiselle minkään Resideo Technologies sivustolla olevan materiaalin yhteydessä.

Mitään tähän kirjattua ei tule tulkita siten, että sillä myönnettäisiin epäsuorasti, estoppelilla tai muutoin lisenssiä mihinkään Resideo Technologies, Inc:n tai kolmannen osapuolen patenttiin, tavaramerkkiin tai muuhun immateriaaliomaisuuteen. Resideo Technologies, Inc. ei anna mitään takuita siitä, että tällä Sivustolla esitettyjen tietojen käyttö ei rikkoisi tällaista Resideo Technologies, Inc:n tai kolmannen osapuolen patenttia, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeutta.

Yleinen juridinen huomautus

Jos Resideo Technologies, Inc.:n Sivustolla käytyäsi lähetät Resideolle Sivuston sisältöön liittyviä tietoja (muita kuin Internet-tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja), kuten kysymyksiä, kommentteja tai ehdotuksia, tällaista tietoa ei katsota luottamukselliseksi, ja Resideo Technologies, Inc:llä ei ole mitään velvoitetta tällaisten tietojen suhteen, vaan se voi vapaasti ja rajoituksetta toistaa, käyttää, luovuttaa ja jakaa tällaisia tietoja muille. Resideo Technologies, Inc. voi vapaasti käyttää tällaisiin tietoihin sisältyviä ideoita, konsepteja, tietämystä tai tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, esimerkiksi tällaista tietoa hyödyntävien tuotteiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin.

RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. EI ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA TIETOJEN TAI TIETOJEN VIITTEENÄ OLEVAN TUOTTEEN KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI MUUNLAISIA TAKUITA.

Sivustolla olevissa tiedoissa saattaa olla typografisia virheitä.

Resideo Technologies, Inc. ei missään olosuhteissa vastaa kenellekään henkilölle tai yritykselle mistään suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, seurannais- tai muista vahingoista, jotka perustuvat tämän Sivuston tai muun Sivuston käyttöön, johon Resideo Technologies, Inc:n Sivustolta on linkki, esimerkiksi menetetystä voitosta, liiketoiminnan keskeytymisestä tai ohjelmien tai tietojen menettämisestä, vaikka Resideo Technologies, Inc:lle olisi nimenomaisesti ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta.

back-to-top