Felhasználási Feltételek

Resideo Technologies szerzői jogi értesítés

A Resideo Technologies, Inc. felhatalmazza Önt, hogy a Resideo Technologies, Inc. által közzétett dokumentumokat kizárólag személyes, illetve nem kereskedelmi célból a világhálón közzé tegye, feltéve, hogy ezeknek a dokumentumoknak Ön által készített másolata tiszteletben tartja az itt meghatározott valamennyi szerzői jogot és egyéb szabadalmi bejelentést. A kifejezett rendelkezésektől eltekintve a jelen bekezdésben foglaltak nem értelmezhetők úgy, hogy azok a Resideo Technologies, Inc. szerzői jogi oltalma alatt álló bármely engedélyt vagy jogot átruháznának. A Resideo Technologies, Inc. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen, a Resideo Technologies, Inc. webhelyén található anyag nem tárolható, illetve semmilyen módon sem továbbítható (ideértve többek között az elektronikus és mechanikus módokat, valamint a szkennelést, fénymásolást vagy felvételkészítést).

Védjegyek és szellemi tulajdonra vonatkozó felelősség kizárása

A Resideo Technologies, a Resideo Technologies logó és a webhelyein megjelenő terméknevek a Resideo Technologies, Inc. vagy leányvállalatai vagy társult vállalkozásai védjegyei és/vagy szolgáltatási védjegyei közé tartoznak, és védjegyet, szolgáltatási védjegyet vagy más engedélyt nem biztosítunk a Resideo Technologies webhelyén található anyagokkal kapcsolatban.

A jelen dokumentumban foglaltak semmilyen módon nem értelmezhetők úgy, mint amelyek a Resideo Technologies, Inc. vagy bármely harmadik fél bármely szabadalmának, védjegyének vagy más szellemi tulajdonhoz fűződő jogait átruháznák. A Resideo Technologies, Inc. nem vállal felelősséget vagy garanciát arra, hogy a weboldalon található információk felhasználása nem sérti a Resideo Technologies, Inc. vagy bármely harmadik fél ilyen szabadalmát, védjegyét vagy más szellemi tulajdonjogát.

Általános jogi tudnivalók

Amennyiben Ön a Resideo Technologies, Inc. webhelyét megtekinti, és a Resideo Technologies, Inc. webhelyének tartalmára vonatkozó megjegyzésekkel, észrevételekkel vagy javaslatokkal jelentkezik (kivéve az internetes adatvédelmi szabályzatban meghatározott személyes adatokat), akkor ezek az információk nem minősülnek bizalmasnak, és a Resideo Technologies, Inc. semmiféle kötelezettséget nem vállal az ilyen információk tekintetében, és szabadon, korlátozás nélkül sokszorosíthatja, felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja és terjesztheti az információkat. A Resideo Technologies, Inc. szabadon felhasználhat bármely olyan ötletet, koncepciót, know-how-t vagy módszert, amelyet az ilyen információk tartalmaznak bármilyen célra, ideértve többek között az ilyen információkat magukban foglaló termékek kifejlesztését, gyártását és forgalmazását.

A RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. NEM VÁLLAL SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT AZ INFORMÁCIÓ VAGY AZ INFORMÁCIÓ ÁLTAL MEGJELÖLT TERMÉK FORGALMAZHATÓSÁGÁRA, ILLETVE BÁRMELY CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA.

A webhelyen található információk gépelési hibákat tartalmazhatnak.

A Resideo Technologies, Inc. semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett, különleges, véletlenszerű, következményes vagy egyéb kárért, amely a jelen webhely vagy bármilyen más olyan webhely bármely felhasználásán alapul, amelyhez a Resideo Technologies, Inc. webhelye kapcsolódik – ideértve többek között az elvesztett nyereséget, üzletmenet megszakadását vagy programok vagy információk elvesztését –, még akkor is, ha a Resideo Technologies, Inc.-t kifejezetten tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

back-to-top