Termeni Și Condiții

Notificare privind drepturile de autor Resideo Technologies

Resideo Technologies, Inc. vă autorizează să copiați documentele publicate de Resideo Technologies, Inc. pe World Wide Web numai pentru uz personal sau necomercial, cu condiția ca orice copie a acestor documente pe care o faceți să păstreze toate notificările privind drepturile de autor și alte observații privind proprietatea conținute aici. Cu excepția cazurilor în care acest lucru este prevăzut în mod expres, nimic din conținutul acestui paragraf nu va fi interpretat ca oferind o licență sau orice drept sub incidența oricărui drept de autor al Resideo Technologies, Inc. Niciun material disponibil pe site-ul Web Resideo Technologies, Inc. nu poate fi stocat, transmis prin niciun mijloc (inclusiv, dar fără a se limita la, mijloace electronice, mecanice, scanare, fotocopiere sau înregistrare) fără acordul prealabil scris al Resideo Technologies, Inc.

Mărci comerciale și exonerare de răspundere privind proprietatea intelectuală

Resideo Technologies, sigla Resideo Technologies și toate denumirile de produse care apar pe site-urile noastre Web se numără printre mărcile comerciale și/sau mărcile de servicii deținute de Resideo Technologies, Inc. sau filialele sau companiile sale afiliate și nu se acordă nicio marcă comercială sau de serviciu sau altă licență în legătură cu materialele conținute pe orice site Web Resideo Technologies.

Nicio parte din conținutul acestui document nu va fi interpretată ca oferind implicit, prin împiedicare sau în alt mod orice licență pentru orice brevet, marcă comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale Resideo Technologies, Inc. sau ale unei terțe părți. Resideo Technologies, Inc. nu face nicio declarație și nu acordă nicio garanție că orice utilizare a informațiilor conținute pe acest site Web nu va încălca niciun astfel de brevet, marcă comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale Resideo Technologies, Inc. sau ale unei terțe părți.

Considerații juridice generale

Dacă vizualizați site-ul Web Resideo Technologies, Inc. și răspundeți cu informații (cu excepția informațiilor personale care fac obiectul politicii de confidențialitate pe Internet), inclusiv întrebări, comentarii sau sugestii referitoare la conținutul site-ului Web Resideo Technologies, Inc., aceste informații vor fi considerate ca neconfidențiale, iar Resideo Technologies, Inc. nu are nicio obligație, de nicio natură, cu privire la aceste informații și este liberă să le reproducă, să le utilizeze, să le dezvăluie și să le distribuie altor persoane, fără limitare. Resideo Technologies, Inc. va putea, la libera sa alegere, să utilizeze ideile, conceptele, know-how-ul sau tehnicile conținute în aceste informații în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor care încorporează astfel de informații.

RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. NU FACE DECLARAȚII ȘI NU ACORDĂ GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, DE VANDABILITATE SAU DE CARACTER ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU DE ORICE NATURĂ PRIVIND INFORMAȚIILE SAU PRODUSUL LA CARE SE REFERĂ INFORMAȚIILE.

Informațiile de pe acest site Web pot include inexactități tipografice.

Resideo Technologies, Inc. nu va fi în niciun caz răspunzătoare față de nicio persoană sau societate comercială pentru orice daune directe, indirecte, speciale, incidentale, consecutive sau de altă natură, pe baza oricărei utilizări a acestui site Web sau a oricărui alt site Web de care site-ul Web Resideo Technologies, Inc. este legat, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea de profit pierdute, întreruperea activității sau pierderea de programe sau informații, chiar dacă Resideo Technologies, Inc. a fost în mod special informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

back-to-top