Şartlar Ve Koşullar

Resideo Technologies Telif Hakkı Bildirimi

Resideo Technologies, Inc., Resideo Technologies, Inc.'in Dünya Çapında Ağ'da (World Wide Web) yayınladığı belgeleri, bu belgelerin herhangi bir kopyası için burada yer alan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet uyarılarını saklı tutma koşuluyla, yalnızca kişisel veya ticari olmayan kullanım için kopyalamanıza izin verir. Açıkça belirtilmedikçe, bu paragrafta yer alan hiçbir husus, herhangi bir Resideo Technologies, Inc. telif hakkı kapsamında herhangi bir lisans veya hak verilmesi şeklinde yorumlanamaz. Resideo Technologies, Inc.'de Web Sitesindeki hiçbir materyal Resideo Technologies, Inc.'in önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir yolla (elektronik, mekanik, tarama, fotokopi veya kayıt dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) saklanamaz ve aktarılamaz.

Ticari Markalar ve Fikri Mülkiyet Sorumluluk Reddi

Resideo Technologies, Resideo Technologies logosu ve Web Sitemizde görülen tüm ürün adları, Resideo Technologies, Inc. veya onun yan kuruluşları veya bağlı şirketlerinin ticari markaları ve/veya hizmet markaları kapsamındadır ve Resideo Technologies Web Sitesinde bulunan materyallerle bağlantılı olarak hiçbir ticari marka veya hizmet markası veya başka bir lisans verilmemektedir.

Burada yer alan hiçbir ifade, Resideo Technologies, Inc. veya herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir patentine, ticari markasına veya diğer fikri mülkiyet haklarına ima, zımni veya başka herhangi bir şekilde lisans verilmesi şeklinde yorumlanamaz. Resideo Technologies, Inc., bu Web Sitesinde yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasının Resideo Technologies, Inc. veya herhangi bir üçüncü tarafın bu tür patent, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğine dair herhangi bir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

Genel Hukuki Koşullar

Resideo Technologies, Inc. Web Sitesini görüntüleyerek Resideo Technologies, Inc.'in içeriğiyle ilgili soru, görüş ve önerileri de içeren bilgilerle (İnternet Gizlilik Politikası kapsamında ele alınan kişisel bilgiler hariç) karşılık vermeniz halinde; bunlar gizli olmayan bilgiler olarak kabul edilir, Resideo Technologies, Inc.'in bu tür bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz ve bilgileri sınırsızca çoğaltma, kullanma, açıklama ve dağıtma özgürlüğüne sahip olur. Resideo Technologies, Inc., bu bilgiler kapsamındaki herhangi bir fikri, konsepti, teknik bilgiyi veya tekniği; bu bilgilerin kullanılabileceği ürünleri geliştirme, üretme ve pazarlama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir amaçla kullanmakta özgürdür.

RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. BU BİLGİLERLE BAĞLANTILI BİLGİLER VEYA BİLGİLERİN İLGİLİ OLDUĞU ÜRÜN HAKKINDA TİCARİ OLARAK SATILABİLME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VEYA BEYAN SUNMAMAKTADIR.

Bu Web Sitesinde yer alan bilgiler yazım hataları içerebilir.

İlgili hasarların olasılığı Resideo Technologies, Inc.'e bildirilmiş olsa bile, Resideo Technologies, Inc. hiçbir durumda işbu Web Sitesinin veya Resideo Technologies, Inc. Web Sitesiyle bağlantılı herhangi bir Web Sitesinin kullanılmasına dayanan; kar kaybı, iş kesintisi veya program veya bilgi kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi veya diğer zararlardan dolayı herhangi bir kişi veya ticari işletmeye karşı yükümlü tutulamaz.

back-to-top